Védett és lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak

Itt tekintheti meg a Miniszterelnökség nyilvántartásában szereplő lopott, eltűnt illetve jogellenesen kivitt védett kulturális javak adatait. Védettnek minősül a magántulajdonban védetté nyilvánított tárgy, továbbá a közgyűjteményekben őrzött és a műemléképület tartozékaként, valamint egyházi intézményben leltárba vett darabok is.

Amennyiben a teljes (a védett és a nem védett lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak adatait egyaránt tartalmazó) adatbázisban szeretne keresni, kattintson a Nyilvános műtárgykereső oldalára.

Amennyiben a Miniszterelnökség nyilvántartásában az elmúlt fél évben rögzített lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak adatait szeretné megtekinteni, kattintson a 'Legutóbbi műtárgylopások' oldalra.

Amennyiben szeretné megkapni a Miniszterelnökség – Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály által ingyenesen (elektronikus levélben) kiküldött Lopott műtárgyak hírlevelet, melyben a lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak adatbázisába került legújabb adatokról kaphat rendszeres tájékoztatást, jelezze mutargy@me.gov.hu címre írt elektronikus levelében.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ellopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt és egyúttal védett műtárgyak azonosításához szükséges, és a Miniszterelnökség – Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztályán rendelkezésre álló alapvető szöveges és képi adatokat, valamint a bűncselekmény elkövetésének, illetve nyilvántartásba vételnek az időpontját és az eljáró rendőri vagy más szerv nevét és (bűnügyi) ügyszámát. A táblázat utolsó oszlopában a Letöltés (pdf/html) mezőre kattintva az adott tárgy (tárgyegyüttes, gyűjtemény) nyilvántartási adatkivonatát láthatja. A PDF formátumban törétnő megjelenítésnél az adatkivonat tartalmazza az időpontot is, mely kinyomtatva, vagy saját adathorodozóra elmentve a későbbiekben is mutatja az adott időpontban lekért és hatályos nyilvántartási adatokat.

A VÉDETT jogi helyzettel rendelkező tárgyak a – hatósági határozattal – védetté nyilvánított kulturális javak körébe tartoznak (jellemzően a közgyűjteményi állományon kívüli magántulajdonú tárgyak). A LOPOTT jogi helyzettel rendelkező tárgyak bűncselekmény (lopás, rablás stb.) során ismeretlen helyre kerültek, az eltűnésük ügyében a nyomozó szerveknél (jellemzően a rendőrségnél) büntetőeljárást is indítottak. A JOGELLENESEN KIVITT jogi helyzet akkor kerül bejegyzésre, ha egyértelműen megállapítható, hogy egy kiviteli engedélyköteles (jellemzően VÉDETT) tárgy a szükséges engedély nélkül külföldre került, amivel szintén bűncselekmény valósult meg. Az ELTŰNT jogi helyzet szintén jogsértésre utal: ebben az esetben a VÉDETT, vagy KÖZGYŰJTEMÉNYI tárgyak ismert, bejegyzett tulajdonosa és őrzési helye megváltozott, és a jogszabályban előírt bejelentést elmulasztották, vagy a tárgy a tulajdonosától más ismeretlen módon került el.

Utolsó frissítés dátuma: 2021. 05. 16. 17:10:52
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés; tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag; Technika Méret(ek) Jelzés Leírás (Bűn)cselekmény / nyilvántartásba vétel időpontja Eljáró szerv neve; ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
307519 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT VÉDETT, ELTŰNT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos „Jelentés” című körlevele, autográf aláírásával és utóiratával. Kelt: Pest, 1836. május 15. papír, tinta, kézírás terjedelem: 4.00 oldal Négy beírt oldal. Poss.: A Ludovika Akadémia múzeumának bélyegzőjével. Tartalma: Tudatja, hogy az Országgyűlés feloszlatásával megindítja a Törvényhatósági Tudósításokat. Az utóirat szövege: „Az Országy[űlési] tudositások toldalék száma a jövő pos... 2020.12.01 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/911/1/2020 Pdf Html
200562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen észak-német festő, 18. század Dohányzó férfi és család tűzhely mellett vászon, olaj magasság: 34.00 cm; szélesség: 44.00 cm jelzés nem látható Balról, ablakból megvilágított szobabelsőben hátul függönyös ágy, jobbra ajtó nyilik. Az ablak melletti kandalló körül pipázó, sárgakabátos, szembenéző, kalapos férfi ül, a tűz előtt fejkendős öregasszony ül, kisgyermeket tart, mögöttük pipázó fiat... 2020.07.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/594/2 Pdf Html
328108 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ MŰEMLÉK TARTOZÉK, LOPOTT művész: Falus Elek (Orosháza, 1884 – Budapest, 1950);készítő: Ismeretlen magyar, 1920-as évek vége Neobarokk kandalló a velencei Hauszmann-Gschwindt-kastélyból fa, faragott magasság: 120.00 cm Az egykori velencei Meszleny-Burchard-Bélaváry-Hauszmann-Gschwindt-kastély 1927-es, Falus Elek által tervezett neobarokk átalakításakor és berendezésekor, a földszinti szalonba készült kandalló fából díszesen faragott kerete. A sík falfelülttől elő... 2020.06.01 Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztály; 29022/836/2020.bü Pdf Html
85212 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, LOPOTT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989) Dombormű a MÁV Információs Iroda részére, 1974 mahagóni, vésett, faragott, csiszolt magasság: 280.00 cm; szélesség: 265.00 cm; mélység: 9.00 cm A relief strukturális alapgondolata már rajzban 1967-ben megszületett. Csiky megszokott munkamódszerével készült: apró vésőnyomok végtelen sokaságával teremtette meg két elliptikus forma betolódása következtében hiperbola-alakzatban feltorlódó hull... 2020.01.10 BRFK XIV. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály; 01140/429/2020.bü Pdf Html
67686 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen német mester, 16. század Jézus feltámadása fa, faragott magasság: 112.00 cm; szélesség: 77.00 cm Középen a sírból kiszálló, szembe forduló, lebegő Krisztus, hosszú hajjal, szakállal, bajusszal, bő, lebegő drapériával, melyet jobbjával felemel. A sír mellett jobbról és balról kék-két alvó katona fegyverrel. Háttérben hegyek, baloldalon a sírhoz... 2019.08.02 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/35/3 (2019) Pdf Html
67168 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen francia vagy angol művész, 18. század Fiatal leány arcképe papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 250.00 mm Sűrű erdőben fiatal lány fekszik, balját egy sziklára helyezve. Fehér ruhát, rózsaszínű köpenyt visel, haja fedetlen. Jobbjával a felé simuló kutya felé nyúl.... 2019.07.25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/70/1 (2019) Pdf Html
67628 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen holland festő, 17. század (Michan?) Folyóparti táj kastéllyal, alakokkal réz, olaj magasság: 42.00 cm; szélesség: 59.50 cm A háttérből kanyargó folyó bal partján az előtérben várkastély előtt. Sok alak a balközépen, az előtérben csónak alakokkal, jobbra facsoport és ház előtt asztal körül szórakozó társaság és lovasok, gyalogosok.... 2019.07.25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/70/1 (2019) Pdf Html
78194 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen festő, 19. század (Mahlknecht jelzéssel) Vízparti táj tehenekkel vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 95.00 cm Mahlknecht (?) Középen folyóban álló fehér, három barna és egy fekete tehén, balra mezőn egy pásztorfiú ül. Távolabb két öreg fűzfa, a távoli mezőn legelésző tehenek. Felhős ég.... 2019.07.25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/70/1 (2019) Pdf Html
78193 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kaufmann Izidor (Isidor) (Arad, 1853 – Bécs, 1921) Férfiképmás vászon magasság: 53.00 cm; szélesség: 66.00 cm Jobbra lent: "Izidor Kaufmann 1893. Wien" Szürkés háttér előtt szembenéző, barna szemű és hajú, szakállas férfi arcképe fehér ingben, fekete kabátban.... 2019.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHF/70/1 (2019) Pdf Html
24077 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Család, 1920 papír, szén, tus magasság: 360.00 mm; szélesség: 320.00 mm Jobbra fent: "Derkovits 920" Ruhátlanul ábrázolt család, háttal ülő nő kis gyermekét tartja a földön térdelő, előre hajló férfi felé, a jobb sarokban egy kisfiú alakja látható.... 2018-11-28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/361/1 (2018) Pdf Html
24078 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Fiatal pár, 1920 papír, tus magasság: 360.00 mm; szélesség: 320.00 mm Jobbra lent: "Derkovits 920." Fa alatt álló kis kőmedence szélén egy férfi ül, kezeivel átfogja a térdét, jobb oldalt hosszú hajú fiatal nő szintén a medence szélén ül. Mindkét alak ruhátlanul ábrázolt.... 2018-11-28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/361/1 (2018) Pdf Html
24079 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) A festő álma vászon, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 44.00 cm Jobbra lent: "Fényes A." Kékes hegyvonulat és magányos szikla előterében fehér ingujjas férfi fekvő alakja. Az előtér közepén festőállványon a tájat ábrázoló festmény, az állvány előtt gólyák és gémek nézik a képet.... 2018-11-28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/361/1 (2018) Pdf Html
24081 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Lovak (Kelenhegyi út) papír, pasztell, kréta magasság: 280.00 mm; szélesség: 370.00 mm Balra lent: "Rónai". Az előtérben kerítés, mögötte négy felszerszámozott ló, az egyik hátsó mellett egy férfi áll. A háttérben út és zöld lombok.... 2018-11-28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/361/1 (2018) Pdf Html
24091 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Női arckép papír, szén magasság: 630.00 mm; szélesség: 800.00 mm Jobbra lent: "Rónai". Fekete kalapos, bal profilban ábrázolt fiatal nő képmása. Arcát kétoldalt fekete fátyol fedi. Előtte vázában virág, a jobb háttérben a falon egy kis kép (Rippl-Rónai J. önarcképe).... 2018-11-28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/361/1 (2018) Pdf Html
73467 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Parasztasszony, 1917 papír, pasztell magasság: 450.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Nagy István 1917" Szembe néző, fejét kissé balra hajtó parasztasszony mellképe. Feje fekete kendővel átkötött, világoskék blúzt visel.... 2018-11-27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/356/1 (2018) Pdf Html
73469 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Parasztasszony, 1917 papír, pasztell magasság: 450.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Nagy István 1917" ... 2018-11-27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/356/1 (2018) Pdf Html
24838 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Női portré papír, pasztell magasság: 630.00 mm; szélesség: 460.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Középkék háttér előtt ábrázolt, szembenéző, fiatal nő mellképe. Barna, rövid hajában halvány rózsaszínű rózsát visel. Narancsszínű ruhájának kivágása kerek, nyakában kékeszöld kövekből fűzött nyakék látható. Vállát hímzett, virágos, sötét bársonyke... 2018-11-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/171/5 (2018) Pdf Html
24839 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fiatal nő arcképe papír, pasztell magasság: 630.00 mm; szélesség: 460.00 mm Balra lent: "Nagy István" Rövid, sima barna hajú fiatal nő szembenéző mellképe. Kékeszöld ruháján fehér ék alakú betét sötét zsinórfűzéssel. A háttér terrakotta színű.... 2018-11-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/171/5 (2018) Pdf Html
15241 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Hazatérő nyáj vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 46.00 cm Balra lent: "Deák Ébner L." A kép alsó negyedében az úton hazatérő birkanyájat kalapos, kék kabátos pásztor terel. Háttérben, őszi színekben fák és zöldbe ágyazott apró házak.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15243 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Vízhordó asszonyok vászon, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 44.00 cm Balra lent: "Deák Ébner L." A kép bal oldalán kanyarodó folyó két halászbárkával. Jobb oldalon, dombtetőn a faluszéle. Színes ruhás parasztasszonyok korsóval vizet merítenek. Három asszony vízhordó vödörrel a vállukon beszélgetnek. Távolabb a dombon felfelé haladó asszony, vá... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15245 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Tékozló fiú hazatérése vászon, olaj magasság: 21.00 cm; szélesség: 32.00 cm Jobbra lent: "F.A." Zöld pázsitos faluvégen a tékozló fiú atyja karjába omlik. Kétoldalt parasztházak, fák látszanak. Az égbolt szürkéskék.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15247 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) Krumplihámozó vászon, olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 28.00 cm Balra lent: "Glatz" A kép terét kitöltő, széken ülő, kékruhás kislány fehér blúzban, ölében kerek kosár, krumplit hámoz. A kislány térdig ábrázolt, oldalt elválasztott szőke haja van, lefelé néz.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15248 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Karlovszky Bertalan (Munkács, 1858 – Budapest, 1938) Vörös hajú nő fa, olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 33.00 cm Jobbra lent: "Karlovszky Bertalan" A kép egész terét betöltő, női portré. Szék támlájára támaszkodik két kezével az álla magasságában, arcával enyhén balra fordul. Vörös, göndör haja van.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15250 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Szántóvetők vászon, olaj magasság: 54.00 cm; szélesség: 85.00 cm Jobbra lent: "Kernstok Károly" A kép középterében ekét húzó két ökör, az eke szarvánál kucsmás öreg parasztember. Az ökröket kendős parasztasszony vezeti. Háttérben kékes hegyvonulat, kora tavaszi hangulat. Szürke felhős égbolt.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15252 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Erdőrészlet vászon, olaj magasság: 78.00 cm; szélesség: 44.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky L." A sötét tónusú kép előterében mocsár, mögötte ködben, párában úszó erdő látható. A lemenő nap sugarai a fák között, középen fénycsíkot alkotnak.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15254 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Nyilasy (Nyilassy) Sándor (Szeged, 1873 – Szeged, 1934) Falusi vasárnap vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 67.00 cm Jobbra lent: "Nyilassy" Fehér falú parasztház előtt, a kispadon idős házaspár ül. Az asszony mellett kislány áll, kezében babával. A férfi pipázik. Velük szemben rózsaszín réklis, lila szoknyás fiatal menyecske áll, kezében pólyás csecsemővel. Balról fiatal házaspár közel... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15255 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Ekhós szekér vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 49.00 cm Balra lent: "Rudnay", Jobbra lent: "Rudnay" Viharos tájban jobbról egy vágtató fehér és sárga ló által húzott ekhós szekér. Balfelől lombos fák. Az égbolton madarak.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15256 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: K. Spányi Béla (Pest, 1852 – Budapest, 1914) Nádas, 1878 fa, olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 17.00 cm Balra lent: "Spányi B. 878" Őszi színekben ábrázolt nádasban egy gólya áll a vízpartján. Zsombékos, bokros terület, nagy látóhatár.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
15257 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Telepy Károly (Debrecen, 1828 – Budapest, 1906) Vízimalom karton, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 43.00 cm Jobbra lent: "Telepy K." Sekély, széles víz partján a kép középterétől balra fehér falú vízimalom körülvéve zöld fákkal. Az égbolt szürke. Jobbra zöld mező széle.... 2018-11-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/130/5 (2018) Pdf Html
16050 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Harcoló katonák, 1914 papír, tus magasság: 240.00 mm; szélesség: 175.00 mm Jobbra lent: "Mednyánszky 914" Sziklák fedezete mögött harcoló bosnyák katonák az ellenségre irányítják fegyverüket.... 2018-10-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/29/5 (2018) Pdf Html
85265 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Háborús jelenet vászon, olaj magasság: 31.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" A kép jobb oldalán elhagyott kis ház látható, mellette jobbról két vékony, barnás fa áll. A ház előtt, a kép előterében hosszú ágyút látni, nagy kerekes talpon. Bal oldalon kivehető még egy barna fa. A háttérben egészen sötét, zöldeskék ég látszik.... 2018-10-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/29/5 (2018) Pdf Html
251596 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT szerző: Kempelen Farkas (Wolfgang) (Pozsony, 1734 – Bécs, 1804) Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine. Wien, 1791 papír, nyomtatott egyéb méret(ek): 1 t. (címképmetszet), [20], 456 p., XXVI t. (metszet) Bei J. V. Degen. Gedruckt mit Bauerischen Schriften, in der Schwerdgasse. Első kiadás. Korabeli, aranyozott gerincű egészbőr kötésben.... 2018-10-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/29/5 (2018) Pdf Html
80176 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Széken ülő csavargó vászon, olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 38.00 cm Bal felé forduló, szembe néző, fiatal, mezítlábas férfi megfordított széken ül, melynek támlájára fekteti keresztbe font karjait. Barna haja csapzottan hull a homlokára. Ruhája sötét barnászöld hasonlóan a háttérhez.... 2018-10-16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/63/3 (2018) Pdf Html
80836 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Dusart, Cornelis (Haarlem, 1660 – Haarlem, 1704) A hegedűjátékos, 1685 papír, rézkarc magasság: 284.00 mm; szélesség: 250.00 mm ... 2018-10-16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/63/3 (2018) Pdf Html
13216 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845 – Jernye, 1920) Férfiarckép vászon, olaj magasság: 35.00 cm; szélesség: 28.00 cm Jobbra fent: "Szinyei" Barna hajú, dús körszakállas és bajuszos, középkorú férfi mellképe. Fekete kabátja kivágásából fehér ingmell és fekete nyakkendő látszik.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
70045 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894 – Budapest, 1941) Délolasz városkép fa, tempera magasság: 485.00 mm; szélesség: 590.00 mm Jobbra lent: "Aba Novák" Tengerparti öböl, a parton jellegzetes olasz épületek. Távolabb sötétkék dombok, szürkés ég.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
70062 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894 – Budapest, 1941) Szicíliai táj karton, tempera magasság: 500.00 mm; szélesség: 585.00 mm Balra lent: "Aba Novák" Sötétkék tengeröbölben bevont vitorlájú kis hajók. Balról part, mely a kép hátterében világos házakkal beépített sötét hegyoldallal folytatódik. A hegy tetején vár két toronnyal. Az ég a tenger színével majdnem megegyező. Jobbra két fehér vitorlás.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
71702 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Nagybányai parkrészlet vászon, olaj magasság: 61.20 cm; szélesség: 58.20 cm Balra lent: "Ferenczy K." Parkban fehér korlát mögött három alak látszik, két pirosruhás, egy kékruhás sárga kalappal. Mögöttük dús lombozatú zöld fák. A lombok felett az ég kékje fehér felhőkkel.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
71863 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) Tolna megyei fiú vászon, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 37.00 cm Jobbra középen: "Glatz" Sötétpiros háttér előtt szőkehajú, világoskék szemű, piros szájú, rózsaszínes arcú, balra tekintő kissé balra forduló fiú mellképe. Fehér kisgalléros ingben, piros, zöld, kék, sárgarojtos nyakkendőben, barna kabátban.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
73224 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Tehenek (vázlat) fa, olaj magasság: 20.00 cm; szélesség: 28.00 cm jelzés nélkül Fehéres-szürkés táj középterében, egy oldalnézetből ábrázolt fekete tehén áll. Mögötte balra, egy sárga tehén testének hátsó része látszik, tőle jobbra egy fekvő tehén és egy tehén feje látható.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
73678 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Pólya Tibor (Szolnok, 1886 – Szolnok, 1937) Színpad falemez, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 47.00 cm Jobbra lent: "Pólya Tibor" Felhúzott függöny előtt a színpadon négy színész és karmester a közönség felé hajolnak. Az alakok alulról vannak megvilágítva, mögöttük világoszöld háttér, kétoldalt vörös függöny. Előtérben a zenekar tagjainak sziluettjei látszanak.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
76890 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Thorma János (Kiskunhalas, 1870 – Nagybánya, 1937) Szatmári rét vászon, olaj magasság: 74.50 cm; szélesség: 98.50 cm Balra lent: "Thorma" Előtérben rózsaszín, sárga, kék virágos rét, távolabb a ngybányai hegyek kéklenek. az égbolt világoskék, a hegyek felett rózsaszín.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
85741 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zebegényi táj papír, tempera magasság: 214.00 mm; szélesség: 332.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Előtérben balról három, jobbról két fa és kis házikó. Középtérben hátrafelé lejtő lombos hegyoldal, mögötte a kép teljes szélességében kék folyó, háttérben túlsó part szürkés-zöld hegyekkel.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/39/3 (2018) Pdf Html
71494 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) A Balaton Badacsonynál, 1939 körül papírlemez, olaj, tempera magasság: 73.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" Melegkék vízű Balaton átellenes partján a badacsonyi hegy, jobbra még két hegy.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
71507 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatoni vitorlás karton, tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 440.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" Bal felé haladó balatoni vitorláscsónakban ülő alak. Hátul és balról a part vonala látszik.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
72114 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Andor (Dobai) (Lőcse, 1877 - Párizs, 1945) Részlet Bruges-ből karton, pasztell magasság: 300.00 mm; szélesség: 440.00 mm Jobbra lent: "S A Bruges, Palace de Bourg, 1907" Tér Bruges-ben. Zöld fák, álló és sétáló alakok, kocsik, lovak. Mögöttük emeletes épület homlokzata szélén átjáróval, balról oldalhomlokzat.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73361 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Behavazott fák papír, pasztell magasság: 290.00 mm; szélesség: 310.00 mm jobbra lent: "Nagy István" Havas fák, kerítés. Mögötte magas tetejű ház.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73380 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Facsoport papír, szén Jobbra fent: "Nagy István" Domboldalon, csoportokban álló, lombos fák láthatók. Jobbra, egy út kanyarodik felfelé.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73384 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fák papír, szén magasság: 440.00 mm; szélesség: 600.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Domboldalon, lombos fák állnak, hátul fent hegyvonal húzódik. Világos, fehérlő égbolt.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73387 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fák épülettel, 1918 papír, pasztell magasság: 290.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Nagy István 1918" Középen nagy, jobbra és balra kis, behavazott fák állnak. Mögöttük épület látszik.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73392 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Falurészlet templommal, 1912 papír, pasztell magasság: 250.00 mm; szélesség: 250.00 mm Balra lent: "Nagy István 1912" Az előtérben zöld sövénykerítés húzódik, hátul kis házak láthatók, középen templom tornya emelkedik.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73397 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Faluvége papír, pasztell magasság: 220.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Havas faluvége. Az előtérben hóval borított tájrészlet látszik, mögötte a középtérben kazlak láthatók. A háttérben balra házak láthatók, jobbra egy szélmalom áll.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73420 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Hegyes kalapos férfi papír, pasztell magasság: 700.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Szembe néző, derékig ábrázolt, borotvált arcú, hegyes kalapot, barna felsőkabátot viselő parasztember portréja.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73448 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Lombos fák papír, szén magasság: 700.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Jobbról magányosan, balról csoportosan álló lombos fák.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73462 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Öregasszony, 1919 papír, szén magasság: 220.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra fent: "Nagy István 1919" Fejét balra fordító, lefelé tekintő idős parasztasszony. Fejére kötött kendője homlokát teljesen beborítja. Az ábrázolás a kép teljes terét kitölti.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73481 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Pihenő férfi papír, szén magasság: 450.00 mm; szélesség: 650.00 mm Asztalnál hátradőlve ülő, felülnézetből ábrázolt, baljára könyöklő, idős, ősz hajú férfi félprofilból megjelenített félalakos portréja.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73485 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Piros kötényes kislány papír, pasztell magasság: 700.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Álló, szembe néző, fejét kissé jobbra fordító parasztlányka félalakos ábrázolása. Fehér inget, kabátkát és piros kötényt visel.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73492 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Sunyi öreg papír, szén magasság: 630.00 mm; szélesség: 450.00 mm Balra lent: "Nagy István" Sunyi nézésű, puhakalapos, nagy, lefelé kunkorodó bajuszt viselő, idős parasztember kissé jobbra forduló, háromnegyed profilból ábrázolt félalakos portréja. ... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73502 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Szőke kislány papír, pasztell magasság: 640.00 mm; szélesség: 460.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Ülő, szőke parasztlányka félalakos portréja. A kislány fejét kissé jobbra fordítja, felsőteste a nézővel szemben ábrázolt, kezeit összekulcsolva az ölében nyugtatja. Téglaszínű blúzt visel kék köténnyel.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73504 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Tájkép papír, pasztell magasság: 310.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Az előtérben húzódó völgyben, jobbra kis ház látható. A középtérben mező látszik növényekkel. A háttérben fák állnak, és kék-lila hegyvonulat emelkedik. Az ég halványkék.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73507 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Tájkép papír, szén magasság: 500.00 mm; szélesség: 690.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Az előtérben magányosan álló fa látható bokrokkal. A háttérben dombok emelkednek.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73514 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Tanyai házak papír, pasztell magasság: 300.00 mm; szélesség: 440.00 mm Balra lent: "Nagy István" Barna tetejű tanyaépületek. Fölöttük magas égbolt.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
73526 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Ülő lányka papír, pasztell magasság: 630.00 mm; szélesség: 450.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Fejét kissé jobbra fordító, ölében összetett kézzel, szemközt ülő parasztlányka félalakos ábrázolása.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
85279 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Kísértet vászon, olaj magasság: 58.00 cm; szélesség: 74.00 cm A kép jobb oldalán fázó, zsebre dugott kézzel ülő, ijedt arcú, idős csavargó látható. Két hóköpenyes, álló katonaalak felé hajlik. A háttérben világító ablak, kis ház látszik.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
85294 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Sapkás férfifej papír, szén magasság: 480.00 mm; szélesség: 300.00 mm Meredt tekintetű, sapkás férfifej.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
85310 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Trén papír, akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 310.00 mm Úton állomásozó trénkocsik, lovak. Az alaptónust a világosbarna papírlap adja.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
85314 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Ülő paraszt vászon, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 30.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Lovagló ülésben, széken jobbra fordulva ülő, profilból megjelenített, csizmás parasztember egészalakos ábrázolása. Bal karját a szék támlájára helyezi, jobb kezét a jobb combján tartja. Fején kis, kerek kalap, szájában vékony szivar. A háttér halvá... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
85316 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Vak ember karton, akvarell (vízfesték), szén magasság: 420.00 mm; szélesség: 290.00 mm Fiatal, szembenézetből ábrázolt vak férfi feje. Haja vállára lóg, kerek kalapot visel.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
85317 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Városrészlet karton, akvarell (vízfesték) magasság: 440.00 mm; szélesség: 600.00 mm Jobbra lent: "Mednyánszky" Folyó innenső partján jobbra lovas szekér látszik alakokkal. Balról a folyón fahíd vezet át, alatta csónakok. A túlsó parton házak, templom, gyárkémények láthatók. Téli havas kép.... 2018-10-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/4 (2018) Pdf Html
70771 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Pihenő sokác asszonyok vászon, olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 80.00 cm Egy-egy fának háttal támaszkodó sokác parasztasszony, a jobb oldali ül, fehér-fekete csíkos blúzban, fején színes főkötő, a képből kitekint, a bal oldali piros ruhában szemközt áll. Fás, napfényes háttér.... 2018-10-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1032/9 (2018) Pdf Html
71631 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Kálvária vászon, olaj magasság: 82.00 cm; szélesség: 72.00 cm Jobbra és balra zöld, lombos fák, köztük Kálvária áll, a tetején szent férfi szobrával. Mögötte rózsaszín templom. A háttérben zöld fák, balra sétáló alakok.... 2018-10-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1032/9 (2018) Pdf Html
72908 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Kornélia papír, gouache magasság: 140.00 mm; szélesség: 70.00 mm Balra néző nőalak bő lepelben. Jobb válla és melle fedetlen. Támaszkodva, kissé hátradőlve áll. Kibontott haja szalaggal átkötve.... 2018-10-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1032/9 (2018) Pdf Html
76976 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Tájkép papírlemez, pasztell magasság: 370.00 mm; szélesség: 460.00 mm Jobbra lent: "Tornyai" Háttal látható kendős asszony halad mező mellett vezető úton. Borús, felhős ég.... 2018-10-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1032/9 (2018) Pdf Html
81891 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Pascin, Jules (Vidin, 1885 – Párizs, 1930) Női akt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 190.00 mm; szélesség: 310.00 mm Ágyon fekvő női akt félig háttal fordulva. A fej alatt bordószínű párna. Az ágy rácsa kék.... 2018-10-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1032/9 (2018) Pdf Html
70150 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Női alak, 1865 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 140.00 mm Balra lent: "Barabás 1865" Baljával kerítéshez támaszkodó, fejkendős, álló, fiatal nő. Jobbjával a szoknyáját fogja. Előtte bokor, mögötte lombos fa.... 2018-09-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/52/2 (2018) Pdf Html
73331 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Pilátus (tanulmány), 1880 fa, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 38.00 cm Jobbra lent: "M. de Munkácsy" Pilátus tűnődő, maga elé meredő, balra forduló feje. A ruhát a nyakánál és a vállánál néhány kontúr jelzi a világossárga alapon.... 2018-09-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/52/2 (2018) Pdf Html
73204 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Női arckép (vázlat) fa, olaj magasság: 18.00 cm; szélesség: 14.00 cm Jobbra néző, háromnegyed profilban ábrázolt, világosbarna, hosszú hajú, kék ruhás fiatal nő mellképe. A háttér fehér, szürke.... 2018-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1088/2 (2018) Pdf Html
83916 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen észak-olasz népies festő, 1600 körül Votivkép egy csodálatos gyógyulás alkalmából fa, olaj magasság: 23.00 cm; szélesség: 27.00 cm Jobb oldalon oszlopos, zöld függönnyel lezárt ágy széthúzott drapériája mögül ágyban ülő fehér inges, imádkozó fiú látható. Az ágyat bordó színű takaró fedi. Balra fenn megnyílik az ég, felhőkön megjelenik Jézus és Assisi Szt. Ferenc. A bal előtérb... 2018-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1088/2 (2018) Pdf Html
73280 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Fürdőző lányok papírlemez, olaj magasság: 56.60 cm; szélesség: 40.30 cm Balra lent: "Molnár J." Balra az előtérben, kis vízfelület látható. A középtérben balra, háttal ábrázolt, álló, mögötte guggoló, ruhátlan nő látszik. Középen sziklán, háttal megjelenített ruhátlan nő ül, jobbra a füvön ruhás, fiatal nő nyúlik el, mögötte ülő nőalak figyel... 2018-09-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1058/1 (2018) Pdf Html
76748 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szüle Péter (Nagyvárad, 1886 – Budapest, 1944) Öregasszony, 1915 vászon, olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Szüle 1915" Kis szobában ülő öregasszony. Szürke rékli és szürke szoknya, sötétzöld kötény volt rajta, a feje fehér kendővel bekötve. A térdén nagy, nyitott könyv. Jobbról vörös takarójú ágy, balra azstal üvegekkel.... 2018-09-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1058/1 (2018) Pdf Html
81331 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen flamand festő, 17. század Erdős táj faluvéggel fa, olaj magasság: 35.00 cm; szélesség: 45.00 cm Elöl két díszesruhájú lovas és egy paraszt, balra földönülő kisfiú kutyával. Balra hátul a házak előtt hintó, jobbra facsoport, hátul középen szélmalom.... 2018-09-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1058/1 (2018) Pdf Html
200538 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen holland festő, 17. század Menekülés Egyiptomba fa, olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 32.00 cm Balra szamáron ülő kék ruhás Mária, karja között bebugyolált gyermekével. A középen piramis előtt ökör kíséretében haladó, botra támaszkodó Szent József. Jobbra három kis angyal, az egyik az ökröt húzza, a másik fején kosár gyolcsokkal.... 2018-09-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1058/1 (2018) Pdf Html
202584 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen német festő, 18. század Téli táj korcsolyázókkal és várral fa, olaj magasság: 20.50 cm; szélesség: 26.60 cm A kép középterében befagyott patakon kalapos, tarkaruhás alakok korcsolyáznak, jobbról két dérlepte fa és két vöröskabátos férfi. balra torony és várépület részei fákkal. ... 2018-09-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1058/1 (2018) Pdf Html
60473 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tátrai táj vászon, olaj magasság: 31.00 cm; szélesség: 23.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Az előtérben lapos völgy húzódik barnás foltokban jelentkező bokrokkal, hátrább kékesszürke havas csúcs emelkedik.... 2018-09-05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/802/5 (2018) Pdf Html
74042 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Részlet a gellérthegyi villasorból lemezpapír, pasztell magasság: 520.00 mm; szélesség: 415.00 mm Jobbra enyhén lejtő havas utcára nyíló kilátás, az innenső járdán balra haladó párral, a másik járdán zsákot cipelő férfivel. Az utca túlsó oldalán kertek és villák látszanak.... 2018-09-05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/802/5 (2018) Pdf Html
64990 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészáros László (Budapest, 1905 – Kolima, 1945) Női maszk gipsz, festett, öntött magasság: 35.00 cm Szabályosan felépített, ovális női fej. Homloka magas, szemei tágra nyitottak, orra rendes, arca telt, szája kissé duzzadt, álla kerek.... 2018-09-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1033/2 (2018) Pdf Html
64991 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészáros László (Budapest, 1905 – Kolima, 1945) Táncosnő gipsz, festett, öntött magasság: 35.00 cm Keskeny arcú, hátrafésült hajú nő feje. Homloka magas, szemei éles metszésűek, orra egyenes, szája széles. Nyak alatt elvágva, négyzetes talapzaton.... 2018-09-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1033/2 (2018) Pdf Html
3552 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen magyar festő, 18. század második harmada Kisleány képmása vászon, olaj magasság: 111.00 cm; szélesség: 79.50 cm jelzés nélkül Piros függöny előtt, piros asztal mögött, barna szőnyegen kislány áll. Prémszegélyes szoknyája barna, fölötte fehér ingváll, fehér kötény, fekete pruszlik. Hajában piros szalaggal díszített, dupla-csipkés, fehér főkötő. Balra oszlop, jobbra kilátás... 2018-08-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/281/5 (2018) Pdf Html
71412 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Frigyláda, 1922 papír, kréta magasság: 350.00 mm; szélesség: 298.00 mm Jobbra lent: Tussal: "Derkovits" Négy félmeztelen férfi, jobbról-balra haladva vállán lilás piros ládát visz. Balra az út mentén kékruhás alakok állnak. Háttérben sárgászöld hegyek, az ég alja fehér, fent kék. Az előtérben a narancssárga és a kék dominál, feketés-barna félköríves ... 2018-08-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/281/5 (2018) Pdf Html
22670 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Pekáry István (Budapest, 1905 – Budapest, 1981) Utolsó vacsora (gobelin terv) papír, akvarell (vízfesték) magasság: 580.00 mm; szélesség: 310.00 mm jelzés nélkül A vertikálisan nyújtott képen a bal sarokban fehér kutya, a jobb sarokban két nagyméretű kancsó áll. A középteret kitöltő, síkban ábrázolt, hosszú asztalnál a tizenkét tanítvány ül. Az asztalon poharak, kancsók és két bárány látható tálcán felszolg... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
22672 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT művész: Pekáry István (Budapest, 1905 – Budapest, 1981) Szent család gyapjú, gobelin magasság: 140.00 cm; szélesség: 113.00 cm balra fent, címerpajzsban: "P" Középen Mária alakja, bölcsőben a gyermek Jézus, középen felemelt karokkal Szent József, mellettük szürke szamár kis szamarával.... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
22675 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Pekáry István (Budapest, 1905 – Budapest, 1981) A Városmajori templom sekrestyeajtajának színvázlata, 1933 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 630.00 mm; szélesség: 230.00 mm jobbra lent: "19 Pekáry 33". A félköríves záródású, vertikálisan nyújtott képen az alsó sávban a magyar Háromkirályok, felettük a Napkeleti bölcsek alakjai. Középen jászolban a gyermek Jézus, jobb felől Szűz Mária térdel, balról Szent József áll. Felettük a Szentlélek galamb a... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
22676 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT művész: Pekáry István (Budapest, 1905 – Budapest, 1981) Juhászbojtár gyapjú, gobelin magasság: 75.00 cm; szélesség: 84.00 cm jobbra fent, címerpajzsban: "P" Szűrt és árvalányhajas kalapot viselő, rojtos gatyás juhászbojtár furulyázik, előtte egy kos áll.... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
22679 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Domboldal, 1937 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm jobbra lent: "Szőnyi I. 1937". A tájképen az előtérben lévő domboldalon szántóföldek csíkja, alatta út vezet, tetején három bokor, mögötte újabb dombok bukkannak fel. A jobb felső sarokban futó emelkedők tetején is cserjék láthatóak. ... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
22680 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Kalapos önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 310.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra fent: "Szőnyi 1921.", Középen lent: "N-o 6. Szőnyi István, jó barátomnak Vámos Ferencnek szeretettel Szőnyi ". A művész kalapos arcképe, kabátja kivágásából fehér inggallér látszik.... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
22717 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen magyar Széchenyi István arcképe papír, színezett, kőnyomat (litográfia) magasság: 450.00 mm; szélesség: 300.00 mm Vörös bársony karosszékben ülő fiatal férfi képmása. Haja, szakálla és bajusza fekete. Öltözete: sötétkék mente, világos nadrág.... 2018-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/235/6 (2018) Pdf Html
69345 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Telepy Károly (Debrecen, 1828 – Budapest, 1906) Tarpataki vízesés vászon, olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 105.00 cm Jobbra lent: "Telepy Károly 887 (?)" Komor sziklák között, a völgyben zúgó patak, körülötte gyér növényzet. A levegőben néhány madár száll.... 2018-08-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/208/3 (2018) Pdf Html
69455 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Tóparti táj, 1849 vászon, olaj magasság: 43.00 cm; szélesség: 54.00 cm Hátoldalon: "Molnár József 1849" Sziklás, magas hegyek alatt tisztavizű tó, a parton vándorbottal a kezében parasztasszony közeledik. A távoli hegyorom havas.... 2018-08-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/208/3 (2018) Pdf Html
81940 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Podesta, August (Malchow, 1813 – München, 1858) (?) Alpesi táj vászon, olaj magasság: 29.50 cm; szélesség: 35.00 cm Jobbra lent: "AP" Az Alpok meredek hegyormai a háttérben. A hegy lábánál falu két templommal. Az előtérben deszkából ácsolt ház és vizimalom. Előtte, tűz mellett két férfi. A patak melletti úton vándor halad kutyájával.... 2018-08-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/208/3 (2018) Pdf Html
83047 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Segantini, Giovanni (Arco, 1858 – Schafberg, 1899) Hegyi táj akvarell (vízfesték) magasság: 198.00 mm; szélesség: 229.00 mm Balra lent: "G. Segantini" Az előtérben zöld havasi réten birkák láthatók barnás sziklák között. Mögöttük sziklás hegyoldal lilás színekkel, a háttérben kékes hegylánc a világoskék felhős égboltra kirajzolódó kontúrokkal.... 2018-08-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/208/3 (2018) Pdf Html
83840 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vasarely, Victor (Pécs, 1906 – Párizs, 1997) Síelő szerigráfia magasság: 848.00 mm; szélesség: 620.00 mm; egyéb méret(ek): Képmező: 648 x 479 mm Jobbra lent: A képmező alatt ceruzával: "Vasarely" A ferdén futó színcsíkokból és leegyszerűsített formákból felépített, a havon előregörnyedve sikló férfialak kék háttér előtt jelenik meg. Sapkája és kesztyűje fehér, cipője fekete, ruhája piros. Az ég színcsíkjainak modulációja a piros ruhán és a ... 2018-08-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/208/3 (2018) Pdf Html
14779 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Tátrai táj vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm Balra lent: "Molnár J." A kép középterében fenyvesek között hegyi patak folydogál, két partján hatalmas sziklák. A patak fölött lévő fahídon egy pásztor tehenet vezet, az égbolt felhős.... 2018-07-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/207/2 (2018) Pdf Html
75914 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Skuteczky Döme (Kisgajár, 1849 – Besztercebánya, 1921) Kovácsműhely vászon, olaj magasság: 82.00 cm; szélesség: 65.00 cm A kép vertikális középtengelyétől jobbra, háttal álló férfialak. Előtte vörös színű tűzkatlan. Hátrább balra egy hajoló férfialak, még hátrább egy álló férfi. Jobbra világos színfoltok.... 2018-07-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/207/2 (2018) Pdf Html
12657 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Férfiképmás vászon, olaj magasság: 78.00 cm; szélesség: 62.00 cm Balra lent függőlegesen: "Barabás Miklós" Bal felé forduló, háromnegyedprofilból ábrázolt, fehér mellényes, fekete nyakkendős, kopaszodó, idősebb férfi mellképe.... 2018-07-16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/48/1 (2018) Pdf Html
24886 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Tájkép vászon, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 40.00 cm Középen lent: "Mészöly G." Elöl középen, két egymás mögötti sorban hat kacsa látható. Balra középen két fa, jobbra erdő, a fák közötti háttérben faluvége látszik.... 2018-07-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/919/3 (2018) Pdf Html
74007 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Lila táj karton, pasztell magasság: 420.00 mm; szélesség: 520.00 mm jelzés nélkül Az előtérben szőlőkarók között piros blúzos, kékkötényes kapáló parasztasszony. A háttérben, jobbra virágzó fák, balra sárgás ház, a kép szélétől elvágva. Rózsaszínes-lilás ég.... 2018-07-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/919/3 (2018) Pdf Html
5834 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Tiszai halászok, 1874 lemezpapír, szén magasság: 750.00 mm; szélesség: 1470.00 mm Középen lent: "Mészöly 74" Bal oldalt a parton kunyhó, füstölgő kéménnyel, bokrok között. Előtte nagyszámú beszélgető, ülő és álló alakok kosarakkal, csomagokkal. A víz partján csónakok, az egyikből nő és férfialak száll ki. A sima víztükör túlsó partján bokrok láthatók.... 2018-07-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/918/3 (2018) Pdf Html
73083 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Álló csikó papír, ceruza magasság: 320.00 mm; szélesség: 220.00 mm Rézsútosan elhelyezett, jobbra felénk néző, mellső lábát szétterpesztő csikó.... 2018-07-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/918/3 (2018) Pdf Html
73921 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Réti István (Nagybánya, 1872 – Budapest, 1945) Thorma János édesapjának arcképe, 1890 vászon, olaj magasság: 20.00 cm; szélesség: 13.00 cm jelzés nélkül Jobbra forduló, ősz hajú és szakállú, bajuszos, fehér inges, vállára vetett, barna kabátos, öreg férfi profilja.... 2018-07-03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/918/3 (2018) Pdf Html
53010 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század Bokály cserép, mázas magasság: 23.50 cm; átmérő: 8.80 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 8,5 cm Oldalán: "P" mesterjeggyel Habán. Fakó szürkére égetett agyag. Fehér zománcos alapon sárga belsejű zöld rózsák között 8 szögletes (zöld mázas, belül csíkkal újjnyi széles keretben: sárga favilla, kasza, csép, alul sarló, pengéje kék), kalapács és kaszakiverő üllő. Nyilván fö... 2018-06-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/902/2 (2018) Pdf Html
53011 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század Hármas bokály cserép, mázas magasság: 13.00 cm; egyéb méret(ek): fenék átmérő: 1: 4 cm, 2: 3 cm, 3: 4,5 cm szájátmérő: 1: 5 cm, 2: 4,8 cm, 3: 5 cm Habán. Fakó szürke agyag. A fülek egymásba fonódottak és kék csíkozással tarkázottak. Fehér alapon, mindegyik kis bokályon 1-1 sárga tulipán van, sötét mangánlilaszárú zöld levelek között.... 2018-06-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/902/2 (2018) Pdf Html
55191 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen dél-német, 16. század vége Kabinetszekrényke fa, diófa, jávorfa, berakott (tausírozott) magasság: 33.00 cm; szélesség: 42.50 cm; mélység: 29.00 cm Köris, dió, jávor, külseje szalagos, berakással lenyíló ajtaján zeneszerszám, a fiókokon vadászok, medve, mókus. (8 drb. fiók).... 2018-06-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/902/2 (2018) Pdf Html
55192 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen olasz, 18. század Fajansz lap fajansz egyéb méret(ek): 20,5x27 cm x.: Korona alatt felül felírás: VIVA GESU, alatta hasonló módon: VIVA MARIA. Sarkainál lekanyarított téglalap alakú. Fehér alapon kettős kék vonal keretben oválisban Krisztus monogram, alatta Mária monogram kobalttal, nápolyi sárga és barna sugárkeretben, díszes korona alatt felül felírás: VIVA GESU, alatta hasonló módon: V... 2018-06-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/902/2 (2018) Pdf Html
55236 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen, 19. század Kávés és teás készlet arany, porcelán, színezett egyéb méret(ek): Csészék: magasság: 4,6 cm; szájátmérő: 8 cm; talpátmérő: 3,5 cm alj: magasság: 2,8 cm; átmérő: 13,2 cm kardjegy kobalttal, két pont aranyozó jeggyel Az együttes egykor Radisich Jenő tulajdona volt. KÁVÉSKANNA: 1 db, porc. körte alak, J fül, alacsony talp, tetején plasztikus rózsás ág. TEÁSKANNA: 1 db, félgömbös forma, tetején lapos gombbal. TEAFŰTARTÓ: 1 db, álló hasáb alak, fedelén plaszt... 2018-06-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/902/2 (2018) Pdf Html
80897 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Fischer, Leopold (Bécs, 1813 – Bécs, 1860) (?) Női arckép, 1846 papír (?), akvarell (vízfesték) magasság: 289.00 mm; szélesség: 215.00 mm Balra lent: "L. Fischer 846." Piroshuzaton ülő, kissé balra forduló sima, barnahajú, kék fülönfüggőt, fekete ruhát, ékköves aranynyakláncot viselő nő, kezében fehér kendőt tart.... 2018-06-25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/902/2 (2018) Pdf Html
79590 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen francia festő, 17. század Romos táj festővel vászon, olaj magasság: 58.00 cm; szélesség: 72.00 cm Romos architektúra előtt jobbra sárga nadrágos, kék blúzos, a nézőnek háttal álló festő rajzol. Tőle jobbra oszlopdarabra könyöklő pirosruhás férfi. Balra az oszlop mögött pirosleples nőalak.... 2018-05-07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/636/3 (2018) Pdf Html
73026 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Markó Károly, id. (Lőcse, 1793 – Villa Appeggi, 1860) Hegyi táj tehénpásztorlánnyal, 1827 vászon, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 40.00 cm Hátoldalon: "Markó p. 1827" Középen emeletes ház, fent három, lent kettő, oldalt egy ablakkal, kerítéssel. Középen kissé jobbra nagy fa. A ház mögött és oldalt is fák. A háttérben messze elmosódó hegyek. Jobbra fiatal parasztlány, karján kosárral, vállán gereblyével. Mögötte ... 2018-05-07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/636/3 (2018) Pdf Html
72885 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Allegória papír, vászon, olaj magasság: 152.00 cm; szélesség: 152.00 cm Vörösesbarna háttér előtt balra alacsony széken ülő, jobb profilban ábrázolt, fiatal, ruhátlan nő zöld lepellel. Kinyújtott jobbjába a felette lebegő Ámor almát helyez. A kép jobb oldalán három fiatal nő nézi a jelenetet. A nőalakokon vörös és kék ... 2018-04-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/322/6 (2018) Pdf Html
72886 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Allegória papír, olaj magasság: 112.00 cm; szélesség: 146.00 cm A kép jobb oldalán vöröses-szőke hajú, vörös leples, balra forduló fiatal nő, balra, előre nyújtott jobb kezében alma, baljában égő fáklya. Előtte sziklához támaszkodó, balra forduló, profilban ábrázolt, szürke leples, zöldes-barna ruhás nő jobbjáb... 2018-04-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/322/6 (2018) Pdf Html
72888 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Allegória papír, vászon, olaj, kasírozott magasság: 152.00 cm; szélesség: 152.00 cm jelzés nélkül Középen lépcsőzetes emelvényen ruhátlan fiatal nő, hosszú haja kibontva, kezében tükör. Mellette két angyal, a háttal álló világoskék ruhában, a másik rózsaszín ruhában, kezében bőségszaruval.... 2018-04-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/322/6 (2018) Pdf Html
72942 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Zene allegóriája papír, vászon, olaj, kasírozott magasság: 152.00 cm; szélesség: 152.00 cm Középen piros ruhás, kék leples, szárnyas, szembeforduló, álló nőalak, fején világos, kékes-zöldes könnyű sál, baljában lantot tart, jobbjával pengeti. Tőle balra két ülő, szárnyas, fiatal nőalak zöld lepellel, a lant pengetését figyeli.... 2018-04-24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/322/6 (2018) Pdf Html
72782 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Falusi táj vászon, olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 60.00 cm jelzés nélkül Kissé komor színekkel festett tájkép, a házak sárgásfehér fala merészen csillog ki belőle. Elöl kis tó látható, mögötte pár kis ház, az egyik előtt szoknyás parasztasszony megy. Jobb oldalon a háttérben magas, barna építmény emelkedik.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/128/7 (2018) Pdf Html
82857 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Saar, Carl von (Bécs, 1797 – Bécs, 1853) Férfiarckép papír, akvarell (vízfesték) magasság: 160.00 mm; szélesség: 200.00 mm szignált Középkorú, szemüveges, magashomlokú férfi mellképe. Barna körszakálla és bajusza van. Kék bársonygalléros kabátja alól kilátszik fehér mellénye és széles, sötét nyakkendője.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/128/7 (2018) Pdf Html
85287 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Őszi táj vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 59.00 cm jelzett Ködös, sárgás egű tájkép. Elöl patak folyik, partján nagy, félig már lombtalan fák állnak és tükröződnek a vízben. A kép hátoldalán felirat: "Dedikálva: 1913 december 8."... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/128/7 (2018) Pdf Html
70203 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Basch Andor (Budapest, 1885 – Budapest, 1944) Csendélet halakkal, 1937 vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 45.00 cm Jobbra lent: "Basch 37" Egy asztalon tányérra helyezett szardíniák láthatók, mellettük konzervdoboz, nyitókulcs és egy villa. Baloldalon egy darab kenyér és kés, fent kis edényen sárga kanál. Felülnézetben ábrázolt csendélet.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70319 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Hazatérő munkások vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 70.00 cm Balra fent: "Berény" A kép tavaszi domboldalt ábrázol, egy részén friss zöld fű, másik részén frissen felásott barna földcsík, rajta virágzó fák. Bal oldalon, a dombról levezető úton emberek mennek hazafelé. Az előtérben levő úton jobbra egy rózsaszín inget viselő férf... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70337 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Öregasszony vászon, olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra fent: "Berény" Egy szobában, szemben a nézővel öregasszony ül görnyedten. Sötét ruhát, fején és mellén vörös kendőt visel. Két kezét a térdén tartja. Jobbra tőle asztal, mögötte ágy, a háttérben balra nyitott ajtó látható.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70340 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Szőnyi Istvánné portréja vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 86.00 cm jobbra lent: "Berény" Szőnyi Istvánné (szül. Bartóky Melinda, 1896-1967) szalmafonatú karosszékben ül, vállán bunda, melyet jobb kezével tart. Bal keze az ölében. Piros kabátja alól kilátszik világoskék blúza. A háttér sötét, lilás.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70346 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Havas táj, 1935 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra fent: "Berény" Behavazott táj, a hó fehérségét csak néhol töri meg egy-egy okkeres, barnás színfolt. Bal oldalon vékony kis fenyőfa áll, jobb oldalon ablakos házoldal. Hátrébb egy mélyedésben még egy kis ház, ettől jobbra három kopár fa. Egész hátul, a magas domb... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70381 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Hegedű, 1929 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm jobbra lent: "BA" Nyitott ablak előtt világosbarna asztal áll, rajta felnyitott, sötét tokban hegedű fekszik. Az ablakon át jobbra kapu és kerítés, valamint egy ház oldalfala látható. Balra félköríves, keskeny nyílások néznek az utcára egy sárga épület homlokzatán. ... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70398 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Öregasszony papír, akvarell (vízfesték) magasság: 350.00 mm; szélesség: 320.00 mm balra lent: "AB." A kép előterében karosszékben öregasszony ül, fején kalap, sárgás ruhája előtűnik fekete kabátja alól. Fekete, kesztyűs keze ölében pihen. Tőle jobbra egylábú, kis kerek asztal áll, mögötte sötét falon néhány kép lóg.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
70622 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Női fej papír, ceruza jelezve Szemüveges, idősebb nő arcképe. Haja feltűzve, galléros kabátot visel.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
71446 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Diener Dénes Rudolf (Nyíregyháza, 1889 – Budapest, 1956) Tájkép papír, ceruza, akvarell (vízfesték) jelezve A Szajnát látni balról kikötővel, jobbra a part egy nagy fatörzzsel. A háttérben híd, mögötte városrész.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
71447 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Diener Dénes Rudolf (Nyíregyháza, 1889 – Budapest, 1956) Tájkép vászon, olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 90.00 cm Jobbra lent: "Diener Dénes" A kép előterében zöld rét, baloldalon fákkal. Hátrább magas, zöldelő dombok, fölöttük sötétkék ég.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
71448 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Diener Dénes Rudolf (Nyíregyháza, 1889 – Budapest, 1956) Utca vászon, olaj magasság: 67.00 cm; szélesség: 80.00 cm jelzés nélkül Keskeny utca vörös tetős házakkal. Jobb oldalon kerítés fehér fala, benne barna ajtó. Bal oldalon egy alak megy. A házak előtt zöld gyepfoltok. Háttérben templomtorony, az ég szürkés.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
71658 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Utca vászon, olaj magasság: 58.00 cm; szélesség: 68.00 cm Jobbra lent: "Fényes A." Keskeny utca jobb oldalán egy asszony megy. Két oldalon kisebb, vidéki házak állnak, az utca végén szemben is egy kis ház, nagy, sötét kapuval. A nap megvilágítja a szemközti házakat, mg a bal oldaliak mély árnyékot vetnek a földre. Az ég kék.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
72054 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Hatvany (Deutsch, Hatvany-Deutsch) Ferenc, báró (Budapest, 1881 – Lausanne, 1958) Tájkép vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 75.00 cm Jobbra lent: "Hatvany" Zöld parkrészlet, az előtérben világos napfoltok fénylenek a füvön. Hátrább világos, fényes csík mögött sötét fák állnak, jobb oldalon a nap megvilágítja lombukat. Jobb szélen vastag, sötét fatörzs.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
72708 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Fülöp Elemér, felsőeőri (Szatmárnémeti, 1882 – Budapest, 1946) Kislányfej, 1921 bronz, öntött átmérő: 12.00 cm Oldalán: "Felsőeőri Fülöp Gabriella Antónia MCMXXI" A művész kislányát, Gabriellát ábrázolja a dombormű. Kedves kis gyerekarc, tarkóján és a homlokán göndörödő hajjal.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
72989 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Fiatal nő papír, tus jelezve Rövid hajú, kockás ruhás, fiatal nő mellképe.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
73542 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Duna vászon, olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 61.00 cm Balra lent: "Novotny" Világos színekkel festett tájkép. A kép előterében, a folyó jobb partján épületek látszanak. A bal part, melyen néhány fa áll, mélyen benyúlik a vízbe. Távol, a háttérben város elmosódó képe látszik. Az ég világos, felhős.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
75854 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Schaár Erzsébet (Vilt Tiborné) (Budafok, 1908 – Budapest, 1975) Női akt papír, ceruza balra lent A nő két kezét a hasa alatt összefogja. Jobb lábán áll, balját térdben meghajlítva könnyedén előreteszi.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
76595 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Hajnal vászon, olajtempera magasság: 600.00 mm; szélesség: 800.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Fákkal benőtt domboldal, jobb oldalon a Duna. Háttérben hegyek húzódnak, előttük a Duna túlsó partján szántóföldek csíkjai.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
76703 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Tehenek vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm jelzés nélkül Napsütötte domboldalról két tehén jön lefele. A baloldali tarka. Egy-egy ember vezeti őket. A két domb között út látszik. Világossárga színek dominálnak.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
76716 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zebegényi táj, 1935 vászon, olajtempera magasság: 600.00 mm; szélesség: 800.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1935" Napsütötte tájkép. Előtérben barna-zöld kert néhány fával, mögötte hosszú, falusi ház oldala. Jobbra út vezet fel a dombra, melynek aljában falu látszik. Ezen túl balra a Duna kék vonala. A háttérben hegyek sötétlenek.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
77210 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Vass Elemér (Budapest, 1887 – Tihany, 1957) Sárga ruhás nő, 1935 falemez, olaj magasság: 96.00 cm; szélesség: 71.00 cm Jobbra lent: "Vass E. 935" Részben dötét háttér előtt rövidujjú, világossárga ruhában egy nő ül széken, fiatal, barna hajú. Balja ölében pihen, a szék támláján evő jobbjával pedig világos, zöldes függönyt húz félre. Kissé lehajtott fejét a függönyhöz hajtja.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
77351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Vass Elemér (Budapest, 1887 – Tihany, 1957) Virágcsendélet, 1940 falemez, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 60.00 cm Balra lent: "Vass E. 940" Egyszerű faszéken, fehér mintás füles kancsóban állnak a virágok, főképpen liliomok. A szürke háttérre rávetődik a szék árnyéka.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
77452 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vedres (Weinberger) Márk (Ungvár, 1870 – Budapest, 1961) Női akt bronz, öntött magasság: 45.00 cm Magas, hosszúlábú nő, kontyba tűzött hajú fejét kissé lehajtja, jobb lábára nehezedik, bal lábát térdben meghajlítva kissé hátra teszi. Jobb kezét vállához emeli, balja teste mellett.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
77455 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vilt Tibor (Budapest, 1905 – Budapest, 1983) Rajzoló férfi papír, ceruza jelzés nélkül Ülő férfialak, régies ruhában, mezítláb. Ölében rajztömböt tart, ezen látható két keze. Baljában ceruza.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
85309 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Téli táj falemez, olaj magasság: 18.00 cm; szélesség: 26.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Behavazott földű erdő fái között kis faházak láthatók. Oldaluk vöröses, tetejüket hó borítja. A csupasz fatörzsek közül hátrább néhány zöldes színfolt látszik.... 2018-03-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/4 (2018) Pdf Html
72913 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Legelő nyáj vászon, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 40.00 cm jelzés nélkül Előtérben nádas, jobbra, emelkedésen fehér gatyás pásztor birkákat őriz. Mögötte lombos fák. Jobbra a távolban gémeskút, szalmakazal, zöldeskék ég, rózsaszínes felhők.... 2018-02-27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/281/5 (2018) Pdf Html
200502 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen francia mester, 18. század vége Hangverseny papír, tus, lavírozott magasság: 13.00 cm; szélesség: 18.00 cm jelzés nélkül Virág- és gyümölcsfüzéres kartusban kettős törzsű fa és bokrok előtt két nő és egy férfi. A közepén ülő nő mandolinon játszik, térdén nyitott kotta. Mögötte jobbra szoknyáját kecsesen tartó, jobbját a másik nő vállára helyező fiatal nő. Balra gordo... 2018-02-27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/281/5 (2018) Pdf Html
72871 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 – Budapest, 1890) Tájkép vászon, olaj magasság: 28.00 cm; szélesség: 38.00 cm jobbra: "Ligeti" Itáliai tájrészlet. Az előtérben a kép szélességében házakkal, tornyos épületekkel tarkított táj, hegyoldal emelkedik. Ezen túl tengeröböl és egy kéklő hegy látható.... 2018-02-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/228/7 (2018) Pdf Html
72897 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Férfiakt (tanulmány) papír, ceruza, kréta magasság: 485.00 mm; szélesség: 320.00 mm jobbra: "Lotz" Álló, oldalról ábrázolt akt. Baljára hajtott fejjel egy oszlopra támaszkodik, jobbja csípőjén. Kissé hajlított bal lábát jobb lába elé helyezi.... 2018-02-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/228/7 (2018) Pdf Html
23707 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Asztalosműhelyben papír, pasztell magasság: 296.00 mm; szélesség: 635.00 mm Jobbra lent: "Rónai". Asztalosműhely belsejében baloldali ablak előtt egy munkapadra fektetett ajtó, amelyen egy mellényes és kötényes mesterember dolgozik. A kép jobboldalán satupad látható.... 2018-02-05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/262/1 (2018) Pdf Html
73985 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kaposvári udvar papírlemez, olajpasztell magasság: 500.00 mm; szélesség: 650.00 mm Balra lent: "Rónai" A kép hátterét teljes egészében épületrészlet zárja le, baloldali szárnyán négy ablakkal, középen ajtóval, a jobb szárnyon enyhén ívelt hosszú, nagy ablakkal, mely előtt idős nőalak ül. Az előtérben fák és bokor látható. A tetőn és a kép előterében... 2018-02-05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/262/1 (2018) Pdf Html
22849 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Vöröshajú nő kalapban papír, pasztell magasság: 390.00 mm; szélesség: 288.00 mm Balra lent: "Vaszary J." Kissé jobbra forduló, arccal szembenéző fiatal, kékszemű nő arcképe. Kék kalapja alól vörös haja kilátszik.... 2018-02-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/132/7 (2018) Pdf Html
23066 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vajda Lajos (Zalaegerszeg, 1908 – Budakeszi, 1941) Krisztus maszkkal, 1937 papír, tempera, montázs magasság: 430.00 mm; szélesség: 370.00 mm jelzés nélkül Világos háttér előtt szénnel meghuzott maszkszerű női fej, mögötte hold és csillag alakzatok. Jobboldalt lila színű, zuhanó testű Krisztus alak felülnézetből ábrázolva. Középen kék formák.... 2018-02-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/132/7 (2018) Pdf Html
23067 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Vajda Lajos (Zalaegerszeg, 1908 – Budakeszi, 1941) Gyertyás lány, 1936 papír, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 55.00 cm Ikonszerű női figura, vastag konturokkal meghúzott fej és törzs. Szimetrikusan elhelyezett gyertyák. Világos és sötétebb vörös szinekben tartott kép.... 2018-02-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/132/7 (2018) Pdf Html
85295 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tábori konyha lemezpapír, kréta magasság: 300.00 mm; szélesség: 430.00 mm Jobbra lent: "Mednyánszky" A kép előterében, a képsíkkal vízszintesen tábori konyha látható több katonával. Téli sík táj, szürkés ég.... 2018-02-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/132/7 (2018) Pdf Html
72803 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Menyecske vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra fent: "Koszta" Barnás, sötét háttér előtt fehér kendős, szembenéző, piros arcú menyecske mellképe. Nyakában piros, megkötött kendőt visel.... 2018.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/223/4 (2018) Pdf Html
16106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Szobotka Imre (Zalaegerszeg, 1890 – Budapest, 1961) Kék ruhás férfi, 1914 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 310.00 mm; szélesség: 230.00 mm jelzés nélkül Zöldes háttér előtt jobbra néző, kék ruhás férfi, csípőre tett kézzel. Tört síkú formaadás.... 2018.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/224/1 (2018) Pdf Html
72821 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Szénaboglyák vászon, olaj magasság: 51.00 cm; szélesség: 65.00 cm Jobbra lent: "Koszta J." Szalma és szénakazlak között előtérben lila szoknyás, piros blúzos, fehér kendős asszony erős napsütésben, kazalra vetett árnyékkal. Tőle jobbra kopár fán piros és fehér rongy. A kazal mögött balra zöld lombos fa. Sötétkék ég fehér felhővel.... 2018.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/223/6 (2018) Pdf Html
73221 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Tájkép (vázlat) fa, olaj magasság: 20.00 cm; szélesség: 32.00 cm jelzés nélkül A kép bal sarkában vázlatosan festett fák, előtte lovasszekér. Az ég felhős.... 2018.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/223/7 (2018) Pdf Html
72832 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Virágcsendélet vászon, karton, olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 25.00 cm Jobbra lent: "Koszta" Zöldes üvegben sárga, piros, rózsaszín parasztvirágok. A háttér barna, fehéres-kékes asztallapon áll a váza.... 2018.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/223/8 (2018) Pdf Html
73378 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Erdélyi hegyvidék vászon, olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 71.00 cm Jobbra lent: "Nagy István" A kép kétharmadát barna színű hegyvonulat tölti ki, fent vékony sávban fehér, felhős égbolt látható. A középtérben magányos fa áll, jobb oldalt lent szénaboglya látszik.... 2018.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/223/9 (2018) Pdf Html
75862 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Férfi mellszobor gipsz, öntött magasság: 55.00 cm; szélesség: 55.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75866 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Fátyolos nő gipsz, öntött magasság: 150.00 cm; szélesség: 50.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75868 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Női szobor síremlékhez gipsz, öntött magasság: 100.00 cm; szélesség: 25.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75870 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Madonna Jézussal gipsz, öntött magasság: 75.00 cm; szélesség: 60.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75871 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Szent Margit gipsz, öntött magasság: 105.00 cm; szélesség: 35.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75872 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Fájdalmas nő magasság: 60.00 cm; szélesség: 60.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75873 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) A művész fia fa, faragott magasság: 45.00 cm; szélesség: 40.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75877 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Piéta gipsz magasság: 65.00 cm; szélesség: 70.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75881 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Női arc magasság: 60.00 cm; szélesség: 60.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75882 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Mellszobor (Tanulmány) gipsz, öntött magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75883 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Szakállas férfi gipsz, öntött magasság: 50.00 cm; szélesség: 20.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75885 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Mellszobor gipsz, öntött magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75887 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Ülő nő gipsz magasság: 60.00 cm; szélesség: 25.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75889 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Krisztus gipsz, öntött magasság: 80.00 cm; szélesség: 25.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75890 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Síremlékszobor gipsz, öntött magasság: 50.00 cm; szélesség: 15.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75891 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Férfi mellszobra (2 db) magasság: 65.00 cm; szélesség: 50.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75893 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Szoborállvány (11 db) márvány magasság: 130.00 cm; szélesség: 30.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75894 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Agónia gipsz, öntött magasság: 65.00 cm; szélesség: 40.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
75895 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Sidló Ferenc (Budapest, 1882 – Budapest, 1953) Relief (4 db) magasság: 45.00 cm; szélesség: 45.00 cm ... 2018.10.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/197/1 (2018) Pdf Html
1927 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Havas út varjakkal vászon, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 100.00 cm Centrális elrendezésű tájkép közepén, a horizont felé havas kocsiút vezet. Az út mindkét oldalán egyszerű, magas tetejű épületek láthatók. A távlati szerkesztés erősen perspektivikus. Színvilágában a világosak dominálnak, főleg a barna és a fehér k... 2018.10.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/120/2 (2018) Pdf Html
83845 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Prandtner József (Josephus), ifj. (?, 1796 – ?, 1839 (?)) Kehely, 1834 ezüst, trébelt, poncolt, aranyozott, bordázott magasság: 23.80 cm; szájátmérő: 8.70 cm; talpátmérő: 14.30 cm jelzés nélkül Kerek, tagolt talp, poncolt alapon trébelt három akantuszlevél, csigásan felkunkorodó végekkel, rajta rózsafüzér, tetején három búzaszál, köztük leveles szőlőtő. Szára dudoros, akantuszlevél gallérral, nódusa a cibórium kehelyével azonos, kupakosar... 2018.09.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/33/3 (2018) Pdf Html
73322 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Nő estélyi ruhában, 1880-as évek vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 65.00 cm Fehér ruhát, sötétbordó, ujjatlan köpenyt viselő, széken ülő nő jobb karját az asztalra nyújtóztatja, bal könyökével a székre támaszkodik. A kép bal alsó sarkában pálmaágak, az asztalon váza, benne lilás virágok. A nő jobbjában is lila virág. A hát... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/51/2 (2018) Pdf Html
73293 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Tájkép pásztorral vászon, olaj magasság: 31.50 cm; szélesség: 41.50 cm Jobbra lent: "Molnár J." Nagy, lombos fák közötti füves térségen nyolc birka legelész. Mellettük, jobbra, az ösvényen subás pásztor áll botjára támaszkodva. A háttérben jobbra, két szürke tetejű, fehér falú ház látszik a fák és a lombok között. Hátul középen két korlát, mö... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/50/2 (2018) Pdf Html
73292 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Tájkép dekli, olaj magasság: 30.50 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Molnár J." Az előtérben, sással benőtt patak, öt úszkáló fehér kacsával, háttérben középen fahíd látható, a horizonton különböző nagyságú nyár és fűzfák állnak. Az ég sárgászöld.... 2018.09.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/41/2 (2018) Pdf Html
73215 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Tájkép fa, olaj magasság: 23.50 cm; szélesség: 17.50 cm Zöldes színű vízparton csónak látható, a parton mögötte zöld lombú fák állnak. A jobb parton kis ház sarka látszik, innen egy fahíd vezet át a másik partra.... 2018.09.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/928/5 (2018) Pdf Html
3754 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Balatoni táj fa, olaj magasság: 23.00 cm; szélesség: 40.00 cm jobbra lent: "Mészöly G." Középtérben dús lombú fák, körülötte gazdasági udvar épületekkel. Bal felől a Balaton látszik, előtérben a vízparton kihúzott csónakok, távolabb hegyvonulat. Az égboltot a lemenő nap sugarai világítják meg, a víz felett madarak repülnek.... 2018.08.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/670/3 (2018) Pdf Html
24970 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Színes ablaküveg-terv papír, akvarell (vízfesték), tus magasság: 140.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "RR" Éles kontúrokkal ábrázolt táj középen egy nagy fa törzse és alsó ágai látszanak. A két szélen fák, balra három hosszúruhás nőalak.... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/139/3 (2018) Pdf Html
73129 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Lovas papír, ceruza magasság: 160.00 mm; szélesség: 200.00 mm jelzés nélkül Jobb profilban ábrázolt, hátsó lábaival megroggyant ló hátán mezítelen férfialak ül.... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/139/3 (2018) Pdf Html
73141 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Ölelkezők papír, tus, lavírozott magasság: 210.00 mm; szélesség: 170.00 mm jelzés nélkül Szobortalapzat tetején egymást átölelő, állva szeretkező mezítelen férfi és nő. A férfi teste lavírozott.... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/139/3 (2018) Pdf Html
73160 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Táncoló nő papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 120.00 mm jelzés nélkül Szembenéző, mezítelen nőalak két karját és bal lábát felemelve táncoló mozdulatot végez.... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/139/3 (2018) Pdf Html
83060 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Solis, Virgil (Nürnberg, 1514 – Nürnberg, 1562) Judit Holofernes fejével papír, rézmetszet magasság: 850.00 mm; szélesség: 500.00 mm Álló, meztelen nőalak, baljában kard, jobbjában Holofernes feje, a háttérben Holofernes sátra. B.IX:14... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/139/3 (2018) Pdf Html
251120 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); APRÓNYOMTATVÁNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen A Szovjet Sajtóiroda hadijelentései. Február 13-iki jelentés. Hely nélkül, 1945 papír, nyomtatott terjedelem: 1.00 oldal Röplap. Nyomda nélkül. Szövege: "február 13-án befejezték a Budapesten körülzárt hadseregcsoport szétverését. Teljesen elfoglalták magyarország fővárosát, Budapestet..."... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/139/3 (2018) Pdf Html
251526 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT szerző: József Attila (Budapest, 1905 – Balatonszárszó, 1937);kiadó: Génius;nyomda: Koroknay Nyomda, Szeged Nincsen apám se anyám. Versek. Budapest, 1929 papír, nyomtatott, vászonkötés egyéb méret(ek): 61, [2] p. Első kiadás. 1000 számozott példányból a 149. számú, dedikált példány: "de van egy olvasóm: Braun Éva...". Vászonkötésben.... 2018.07.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ/139/3 (2018) Pdf Html
73323 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Női fej vászon, fa magasság: 50.50 cm; szélesség: 44.00 cm jelzés nélkül Magasba fésült, barnásvörös, frufrus hajat viselő nő mellképe. A szembenéző nő arca piros árnyalatú, szeme szürke, mélyen dekoltált, fehéres, fodros ruhát visel.... 2018.07.23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/211/2 (2018) Pdf Html
73274 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Bűnbánó Magdolna vászon, olaj magasság: 28.50 cm; szélesség: 55.00 cm Fehér lepellel leterített, edénnyel megrakott asztal körül férfiak ülnek. Az asztal bal oldalán, könyökével az asztalra támaszkodva, piros ruhában, zöld lepelben Jézus ül, balra fordulva, jobbját figyelmeztetően felemelve az előtte térdeplő és hajá... 2018.07.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/166/2 (2018) Pdf Html
70038 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894 – Budapest, 1941) Alvó Jutka falemez, tempera magasság: 500.00 mm; szélesség: 610.00 mm jelzés nélkül Piros ruhás, szőke hajú, alvó kislány, félig ábrázolva. Takarója kissé visszahajtva.... 2018.07.09 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/385/9 (2018) Pdf Html
70359 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894 – Budapest, 1941) Önarckép vászon, olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 70.00 cm jelzés nélkül Egymásra tett kézzel ábrázolt önarckép. Színei: sárgás-barna.... 2018.07.09 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/385/9 (2018) Pdf Html
85305 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tátrai táj vászon, olaj magasság: 31.00 cm; szélesség: 23.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Az előtérben, lapos völgyben barnás foltokként jelentkező bokrok láthatók, hátrább, kékesszürke, havas hegycsúcs látszik.... 2018.07.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/907/3 (2018) Pdf Html
73200 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Lóitatás (vázlat) fa, olaj magasság: 28.50 cm; szélesség: 58.00 cm Fehér falú, pirosas tetejű falusi ház, előtte fák szintén pirosas levelekkel. A földön vályúk, melyekből barna és fehér színű lovak isznak. A kép bal oldalán, távol, nagyon változatos fák, házak és két figura elmosódva látszik.... 2018.07.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/920/3 (2018) Pdf Html
73202 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Mocsaras táj tehenekkel fa, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 40.00 cm ... 2018.07.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/921/3 (2018) Pdf Html
3867 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lyka Károly (Pest, 1869 – Budapest, 1965) Önarckép, 1900 fa, fajansz, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 24.00 cm jelzés nélkül Szembeforduló, bajuszos, szakállas, hosszúkás arcú férfi barna és vörös színárnyalatokkal, büsztszerűen megfestve. A válla fölött jobbra olvasható, tükörképes felirat (ANNO 1900 AETATIS SUAE 30) szerint 30 esztendős. Feje fölött balra, a falon beke... 2018.06.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/943/1 (2018) Pdf Html
60474 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tátrai táj vászon, olaj magasság: 36.00 cm; szélesség: 45.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Keskeny hegyi folyó túlpartján hófödte hegycsúcs. Az innenső keskeny part világoszöld, azon keskeny, sötét ösvény. A folyó vize kék lila és zöld reflexekkel. A hegyoldal alsó része sötét, szürkéskék, fent a csúcs lombos részén világoskék felület. A... 2018.06.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/804/5 (2018) Pdf Html
11866 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Parasztember dekli, akvarell (vízfesték), ceruza magasság: 255.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Mednyánszky" Kissé balra forduló, fedetlen fővel ábrázolt, dús szemöldökű fiatal férfi mellig ábrázolt arcképe.... 2018.06.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/117/8 (2018) Pdf Html
72936 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Térdelő Kornélia papír, toll magasság: 210.00 mm; szélesség: 110.00 mm Lotz Kornélia a gyermek Jézust tartó Mária előtt térdel, aki áldóan nyújtja feléje kezét. ... 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/404/11 (2018) Pdf Html
73037 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Markó Károly, id. (Lőcse, 1793 – Villa Appeggi, 1860) Tájkép vászon, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 45.50 cm Kékes égbolt előtt kicsi hegyek, balra két dúslombú fa, előtte egy piros fejkendős nő. Jobb oldalon sűrű bokrok. Okkeres, zöld, szürke színek váltakoznak.... 2018.05.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/638/3 (2018) Pdf Html
73050 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Markó Károly, ifj. (Pest, 1822 – Moszkva, 1891) (?) Tájkép két figurával, 1861 karton, olaj magasság: 23.00 cm; szélesség: 18.00 cm Balra lent: "C. Markó 1861." Sziklás tájban, sziklába vájt úton napsütésben, háttal álló piros kendős nőalak. Mellette álló férfi. Jobbról dús lombú fák, balra a völgyben bokrok. Háttérben felhők között sziklacsúcs emelkedik.... 2018.05.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/639/3 (2018) Pdf Html
72919 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Női akt vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 48.00 cm Vázlatosan megfestett karosszékben, jobbra fordulva, háttal ábrázolt, félig ülő, félig fekvő nő egészalakos aktja. Jobb karjával a karosszék támlájára könyököl. Jobb lábát bal térde alá húzza. A kép jobb alsó szélén sárgás ecsetvonás. Sötét háttér.... 2018.03.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/401/3 (2018) Pdf Html
72906 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Igazság vászon, olaj magasság: 108.00 cm; szélesség: 90.00 cm Jobbra lent: "Lotz K." Jobbra emelvényen, jobbjában tükröt tartó nőalak látható. Felette puttó lebeg fáklyával. Elöl jobbra, háttal álló nőalak kezében bőségszarut tart, lent balra, fejét jobbra fordító nőalak látszik ággal.... 2018.02.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/117/7 (2018) Pdf Html
65620 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Alt, Jakob (Frankfurt am Main, 1789 – Bécs, 1872) Dalmát kikötő, 1848 vászon, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 40.00 cm Balra lejtő erdőkkel borított hegyoldal előtt tengerparton házak. Az öbölben középen hatalmas kétárbócos vitorlás, jobbra kisebb csónakok horgonyoznak.... 2018.02.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/354/3 (2018) Pdf Html
3434 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Betyártanya, 1860 vászon, olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 113.00 cm Balra lent: "Molnár J. 1860" Sötét erdő mélyén játszódó jelenet. Az előtérben, barlang előtt négy alak látható. A jobb oldali álló alak jobbját feje előtt tartja, bal oldalt három alak helyezkedik el. Egy háttal ülő férfi fa ágát fogja, középen, a nézővel szemben egy férfi gug... 2018.02.23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/89/8 (2018) Pdf Html
72778 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Falusi házak vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 66.00 cm Jobbra lent: "Koszta" Falusi házak fehér fallal, előttük zöld, lombos fa, az úton piros ruhás nő. Az ég sötétkék, felhős.... 2018.02.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/125/4 (2018) Pdf Html
22852 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Rómeó és Júlia, 1925 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 370.00 mm Balra lent: "Palace Paris 925. IV/14.Vaszary J." Színpadi kosztümben ábrázolt Rómeó és a vele szemben álló, előre lépő Júlia barna, kék, lenge ruhában ábrázolva. Rómeó mellett egy fiatal férfi álló alakja.... 2018.02.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/132/9 (2018) Pdf Html
72085 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Alkonyat, 1907 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 72.00 cm Balra lent: "Hollósy 907" Rét balra bokrokkal és a háttérben erdő szélével. Sötétzöld színek. Elöl a kép kereténél kissé ferdén futó szürke út. Az ég szürkéskék.... 2018.01.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/91/2 (2018) Pdf Html
12994 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen festő, 19. század Zrínyi kirohanása vászon, olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 94.00 cm Balra lent: "C. Br..." Háttérben és jobbra az égő vár, előtte a csatajelenet. Jobbról a magyarok kivont karddal csapnak össze a törökökkel. Mindenfelé fegyver: puska, tőr, kard, buzogány, nyíl. Balról egy fa, alatta törökök csoportja.... 2018.01.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/117/1 (2018) Pdf Html
14615 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Kertkapu táji háttérrel vászon, olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 110.00 cm Balra lent: "Grünwald Béla" Az előtérben zöld mező, középtérben hosszú, alacsony sárga kerítésfal középen kapunyílással, mögötte magas, lombos fa, kerítés mögött balra házrészlet. A háttér részben erdővel borított domboldal, felette felhős, világoskék égbolt.... 2018.01.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/117/2 (2018) Pdf Html
4468 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Hatvany (Deutsch, Hatvany-Deutsch) Ferenc, báró (Budapest, 1881 – Lausanne, 1958) Néger leány vászon, olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 74.00 cm Balra lent: "Hatvany" Egyszerű szobabelső előterében enyhén jobbra fordulva ülő fiatal néger nő térdig ábrázolva. Ruhája zöld, kabátkája barna-zöld csíkos. Szemeit félig lehunyva szomorúan mereng maga elé, kezeit ölében összekulcsolja. A mellette lévő asztalon fehér kri... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
12497 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Nagybábonyi táj vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Rudnay" Borús égbolt alatt gomolygó felhők, a völgy partján jobbról-balról fehér falu, nádtetős parasztházak. Előtérben lovasok, egy álló paraszt nő és egy ülő paraszt ember látható.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
23877 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Olvasó nő vászon, olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 71.00 cm balra lent: " Rudnay 1919" (?) Sötét háttér előtt fekete ruhás középkorú nő szembenézetből csípőig ábrázolva. Nyakán világos sál, jobb karján arany karkötő, kezében papírlapot tart.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
66167 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Cocteau, Jean (Jean Maurice Eugéne Clément) Cocteau (Maisons Laffitte, 1892 – Párizs, 1963) Fiatal férfi mellképe, 1932 akvarell (vízfesték), tus, toll magasság: 192.00 mm; szélesség: 109.00 mm Lent: Ceruzával: "Jean en 1932, Cannes", Hátoldalon: Tintával nevek jegyzéke. A bal háromnegyed profilból ábrázolt férfi haja halványbarna, arca halvány, okkeres színnel, a háttér és a csíkos ing halványkék akvarellel színezve.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
66168 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Cocteau, Jean (Jean Maurice Eugéne Clément) Cocteau (Maisons Laffitte, 1892 – Párizs, 1963) Szárnyas férfialak papír, kréta, tus magasság: 295.00 mm; szélesség: 239.00 mm Jobbra lent: "Jean", alatta a csillag. Balra forduló, ruhátlan, szárnyas férfialak, felfelé fordított tekintettel, előre nyújtott kezei közt a sugárzó napot tartva, mögötte a tenger hullámai.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
66169 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Cocteau, Jean (Jean Maurice Eugéne Clément) Cocteau (Maisons Laffitte, 1892 – Párizs, 1963) Ülő férfi papír, tinta, toll magasság: 314.00 mm; szélesség: 235.00 mm Balra lent: "Jean Cocteau" Támlátlan széken ülő fiatal férfi, bal profilban, előre nyújtott jobbjában ceruza, rajzoló gesztussal.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
66171 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Cocteau, Jean (Jean Maurice Eugéne Clément) Cocteau (Maisons Laffitte, 1892 – Párizs, 1963) Fárfiakt tanulmány, 1962 papír, toll magasság: 314.00 mm; szélesség: 235.00 mm balra lent: "Jean Cocteau 1962" Kezében könyvet tartó, ruhátlan férfi ülő helyzetben. Arca jobb háromnegyed profilban látszik.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
73112 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Fiatal nő portréja bronz, öntött magasság: 29.50 cm; szélesség: 22.00 cm jobbra lent: "MF" Sima háttérből kiemelkedő, balra forduló, finoman mintázott fiatal nő profilja. Karakteres arcát hátrafésült, rövid, hullámos haj keretezi, fülét szabadon hagyja. Zárt nyakú pulóvert visel.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
80798 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Dalí, Salvador (Figueres, 1904 – Figueres, 1989) Kompozíció papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 320.00 mm; szélesség: 262.00 mm Balra lent: "Dalí," jobbra 41/100. Egy nőalakra ormányos szörny tekeredik, körülöttük öt másik szörny gomolyodik.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
80799 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Dalí, Salvador (Figueres, 1904 – Figueres, 1989) Illusztráció a Divina Commediához papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 329.00 mm; szélesség: 263.00 mm "Dalí 41/100." Ruhátlan testek szoros, plasztikus csoportja a sárga és a rózsaszín árnyalataiban. Középen mintegy gomolyogni látszanak, mellettük balra, kis léptékben, vázlatos, vörös vonalakkal további karcsú alak tűnik fel, a csoport felett pedig, szintén vörös... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
82869 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Scarselli, Adolfo (Firenze, 1866 – Firenze, 1945) Férfi hegedűvel papír, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 240.00 mm Balra lent: "A. Scarsella" Hóna alatt hegedűt tartó, jobbjában kalapját pénzért nyújtó idős, mosolygó, álló férfi.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
83834 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vasarely, Victor (Pécs, 1906 – Párizs, 1997) Kompozíció papír, szerigráfia magasság: 332.00 mm; szélesség: 332.00 mm Világosbarna alapon négy kocka különféle színű oldalakkal, a szemközti oldalakon sarkára állított négyzetekkel díszítve.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
201092 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen művész, 19. század Vázlatlap kréta magasság: 568.00 mm; szélesség: 396.00 mm Balra kendővel bekötött fejű, kezében kosarat tartó leány térdképe, jobb profilban. Jobbra két női tanulmányfej és egy férfi fejtanulmány. Jobbra lent vázlat a kosarat tartó jobbkézhez.... 2017-12-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/12 (2017) Pdf Html
4161 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Badacsony vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 60.00 cm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" Szőlődombon nagyobb és kisebb présház látszik, előtérben lombosabb fa, háttérben kék hegy húzódik.... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
70051 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Aba-Novák Vilmos (Budapest, 1894 – Budapest, 1941) Hazafelé, 1935 fa, tempera magasság: 600.00 mm; szélesség: 700.00 mm Jobbra lent: "Aba-Novák 35" Hegyes táj előterében széles, korláttal szegélyezett út vezet a háttér felé, azon szekér halad (hátulnézetből). A szekér végében fiúgyerek ül felhúzott lábbal, az ülésen nagykalapos asszony, ölében kisgyerekkel. A szekeret két fehér ökör húzza, elő... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
71807 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Férfiarckép papír, olaj magasság: 500.00 mm; szélesség: 215.00 mm Balra középen: "Gadányi" A kép egész terét betöltő, lefelé tekintő, szakállas, kalapos férfi portréja.... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
73350 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Kályha székkel vászon, olaj magasság: 29.20 cm; szélesség: 25.70 cm Barnás falú szobasarokban gömbölyű, fekete vaskályha áll, balra karosszék, rajta átvetett ruha, lábas és agyagkorsó látható. A kályha előtt fadarabok látszanak. A falon fent balra kép részlete látszik.... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
73423 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Hunyorító fiú, 1916 papír, ceruza magasság: 170.00 mm; szélesség: 130.00 mm Jobbra lent: "Nagy István 1916" Nagy, hegyes, csúcsos kalapot, kiskabátot viselő fiú mellképe. Szája széles, hunyorít.... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
73434 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Kisfiú, 1919 papír, pasztell magasság: 440.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Nagy István 1919" Széles arcú, szembenéző parasztgyerek mellképe. Fehér inge kilátszik a kabát alól.... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
85254 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Csavargó papírlemez, olaj magasság: 36.00 cm; szélesség: 28.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Szembenéző, rövidbajuszú férfifej. Puhakalap mellé bokréta van tűzve.... 2017-11-23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/436/12 (2017) Pdf Html
48685 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen mongol Mahákála bronz, öntött magasság: 17.40 cm jelzés nélkül Lótusztrónon fekvő elefántfejű istenségen (Vinataka) áll, táncszerű lépésben (prátyálidha). Ijesztő arc, három szem. Diadémján öt koponyával. Hosszú, veresre festett haj, hat kar. A melle előtt tartott első kezeiben vajra - lásd grigug, koponya-csé... 2017-11-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/254/14 (2017) Pdf Html
48688 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen kínai Harcos bronz, fa, öntött, patinázott magasság: 21.60 cm jelzés nélkül Felemelt jobb kezében nyílhegy. A feje tetején és az övén egyes részek letörtek. Műpatinás, fa alapzaton. Valószínűleg a négy világtáj őrzője sorozatból.... 2017-11-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/254/14 (2017) Pdf Html
48690 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen mongol Főpap (Conkapa) aranyozott, öntött, vésett magasság: 15.20 cm jelzés nélkül Kettős lótusztrónuson ülő helyzetben. Kezei melle előtt mutató hüvelykujjai összeérnek. Papi süveggel a fején, melynek lelógó végei a karig érnek. Ruhaszegélye vésett.... 2017-11-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/254/14 (2017) Pdf Html
48691 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen kínai (?) Mitológikus állat magasság: 172.00 cm; egyéb méret(ek): talapzat szélesség: 17,2 cm; talapzat mélység: 10,1 cm jelzés nélkül Sárkány és egyszarvú kombinációja. Állló helyzetben visszafordított fejjel. Hátán egy kisebb és egy nagyobb csomaggal. Egybeépített talapzattal. Egy más darab része lehetett. Ez utóbbi valószínűleg japán. ... 2017-11-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/254/14 (2017) Pdf Html
69995 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájképvázlat vonuló trénnel vászon, olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 56.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Sötétszürke égbolt alatt, hegyek lábánál, kissé havas völgyben, katonai trén vonul.... 2017-11-22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/254/14 (2017) Pdf Html
71870 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Greguss Imre (Zayugróc, 1856 – Budapest, 1910) Férfi fej papírlemez, olaj magasság: 14.00 cm; szélesség: 9.70 cm Balra lent: "Greguss Imre" A képmezőnek majdnem egész felső széléig tart az idős férfi feje. Kopaszodó, magas homloka van, oldalszakállt és bajuszt visel. Sötét ruhája alól előbukkan világos inge.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
72654 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Leány kapával vászon, olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 38.00 cm Balra lent: "Kernstok Károly" A kép kétharmadát kitöltő felhős égbolt előtt fiatal lány áll. Jobb karját csípőre teszi, baljában kapát tart. Fején kendőt, fehér blúzt, mellényt visel, szoknyája piros, köténye kék.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
72661 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Mezei jelenet fa, olaj magasság: 41.60 cm; szélesség: 60.40 cm Balra lent: "Kernstok Károly" Enyhe ívű domborulat előtt, szántóföldeken színes ruhás asszonyok dolgoznak.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
72672 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Tájkép falemez, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 58.00 cm Jobbra lent: "Kernstok Károly" A képmező felső felét világosszürkés égbolt tölti ki, a középtérben hegyvonulat húzódik, az előtérben pedig mezei munkát végző nők és férfiak láthatók. Köztük néhány lovaskocsi látszik. Szembenézve jobb oldalon gabonatábla látható aratókkal.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
72676 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Ülő női akt papírlemez, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 125.00 mm jelzés nélkül Félkörívvel záródó háttér előtt hosszú, sötét hajú nő ül, balját feje fölé emeli, jobbjával haját fogja. Feje jobb profilban ábrázolt, lábai szintén oldalról megjelenítettek, jobb lábát felhúzva tartja. Kétoldalt növényi ornamentika látszik.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
72963 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Magyar Mannheimer Gusztáv (Pest, 1859 – Budapest, 1937) Tájkép, 1922 falemez, olaj magasság: 22.00 cm; szélesség: 34.00 cm Jobbra lent: "Magyar Mannheimer 1922" Felhős égbolt előtt sárguló lombú fákat látunk sűrűn egymás mellett, előtérben sík talaj.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
78559 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Diener Dénes Rudolf (Nyíregyháza, 1889 – Budapest, 1956) Tájkép vászon, olaj magasság: 28.80 cm; szélesség: 39.60 cm jobbra lent: "Diener" A képmező háromnegyed részét kitöltő sötétkék égbolt előtt apró házak sorakoznak egymás mellett. Vörös tető, szürke és okker homokfallal.... 2017-11-14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/40/30 (2017) Pdf Html
5595 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Szimbolikus jelenet, 1902 papír, tempera magasság: 640.00 mm; szélesség: 820.00 mm jelzés nélkül A képen négy nő és egy férfi látható. Felhős égbolt alatt, virágos mezőn két hosszú ruhát viselő nőalak ül, mögöttük két félig öltözött nő áll, jobbra tőlük egy férfi ruhátlanul térdel. A csoport mellett jobbra és balra egy-egy fa áll.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
5933 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kádár Béláné, 1908 karton, olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 39.00 cm jelzés nélkül Biedermeier karosszékben ülő fiatal nő arcképe. A háttér vöröses, a fotel huzata zöld mintás. A nő haja dús, feketés. Pirosas blúz és kékesszürke mellényt visel.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
5934 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Viszontlátás, 1924 papír, tempera magasság: 330.00 mm; szélesség: 480.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Holdas égbolt előtt, sárga ház ablakából kihajolva egy fiatal lány öleli piros ruhájú kedvesét. Háttérben városrészlet kéttornyú templommal. Előtérben jobbra fehér kakas kukorékol, a ház mellett egy barna hajú alak nézi a jelenetet.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
11993 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kádár Mihály arcképe, 1918 papír, olaj magasság: 67.00 cm; szélesség: 49.00 cm jelzés nélkül Szürkéskékes háttér előtt magas kalapú fiatal fiú, kezét maga elé emelve ujjait merevíti. Öltözete kék tónusú.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
11995 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Anya gyermekével, 1930 papír, tempera magasság: 980.00 mm; szélesség: 720.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Barnás-lilás háttér előtt fiatal nő zöld ruhában, fehér lepellel a fején, álló gyermekét tartja ölében.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
11999 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Dekoratív kompozíció, 1930 papír, tempera magasság: 400.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Álló formátumú, tárgyiatlan, teljesen díszítő jellegű elemekből felépített kompozíció. A képen vöröses-zöldes, okkeres színek változatai láthatók.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12030 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Ülő akt, 1910 körül vászon, olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 60.00 cm jelzés nélkül Stilizált fotelben karcsú nő ül, mellette balra színes gyümölcsökkel teli tál látható. A háttérben párnák dekoratív foltokként látszanak.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12031 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Piros és fekete lovas, 1920 körül papír, akvarell (vízfesték) magasság: 460.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Világos alapon vöröses, feketés foltokból felépített lovas ágaskodó lóval. Jobbra-balra hasonló színű dekorítív foltok.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12036 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Absztrakt csendélet, 1940 papír, tempera magasság: 570.00 mm; szélesség: 660.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Jobb szélen pálmafaszerű dísz, valamint sárga, barna, szürke kontúros dekoratív formák.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12037 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Piros-szürke csendélet, 1930 körül papír, tempera magasság: 280.00 mm; szélesség: 440.00 mm jelzés nélkül A kép felső egyharmadában pirosas-vöröses geometrikus foltok, középen világos és sötétkék sakktáblás erű felület. A kép alsó egyharmadában enyhén diagonális zöld csík.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12039 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Álló női akt, 1936 papír, tempera magasság: 1000.00 mm; szélesség: 730.00 mm Balra lent: "Kádár Béla" Jobb oldalon kék sáv, bal oldalon vöröses-barna háttér. Az akt két kezét a mellén összeteszi. Az akttól balra csendélet.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12041 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Jelenetek papír, tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 235.00 mm jelzés nélkül Több jelenet egymás fölé komponálva. Középen egy asszony tehenet fej. Jobbra egy nőalak asztal előtt dolgozik, balra tőle egy kisgyermek széken ül. A háttérben balra épület részletei láthatók.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12042 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Hajléktalanok papír, ceruza magasság: 160.00 mm; szélesség: 205.00 mm jelzés nélkül Jobbra egy híd előtt férfi és nő ül egymás mellett. A háttérben szűk sikátor látható lovaskocsival.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12043 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Lovaskocsi az úton papír, grafit magasság: 160.00 mm; szélesség: 200.00 mm jelzés nélkül Az út jobb oldalán nagy lombos fa, balra három ház látható. A házak előtt lovaskocsi halad.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12044 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Városi udvar papír, tus, toll magasság: 300.00 mm; szélesség: 213.00 mm Balra lent: "Kádár Béla" Az udvar előterében díszes vasrács, bent az udvaron nagylevelű fa.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12045 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Artisták papír, tus magasság: 288.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Bal oldalon csíkos harisnyás férfi egy lovon ül. Jobbra egy hajlongó nőalak látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12046 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Jelenet papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra fent: "Kádár Béla" Városi utcában játszódó tömegjelenet. Az előtérben ruhátlan, álló kisgyermekéhez lehajló nő látható, jobbra tőlük, őket figyelő alakok látszanak. Mögöttük városi épületek és tömeg figyelhető meg.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12047 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt papír, toll, akvarell (vízfesték) magasság: 293.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "Kádár Béla" Csigavonalú támlásszéken ülő akt, alatta és a lábai körül drapéria látszik. A hosszú hajú nőalak szemét behunyja, fejét jobb vállán nyugtatja, kezeit ölében egymásra helyezve tartja.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12048 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Szerelmesek papír, toll, akvarell (vízfesték) magasság: 298.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Egymáshoz hajló női és férfi akt, mögöttük tympanonos építmény.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12049 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt a templom előtt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 233.00 mm jelzés nélkül Jobbra néző, ülő női akt hátán és térdén csíkos kendő, mellette balra egy asztalon váza áll. Az akt mögött a háttérben templom és épületek állnak.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12050 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kompozíció papír, toll magasság: 146.00 mm; szélesség: 176.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Vonalakból, csíkokból, foltokból felépülő absztrakt kompozíció.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12051 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Két jelenet papír, tus, akvarell (vízfesték) magasság: 107.00 mm; szélesség: 206.00 mm jelzés nélkül Kastély előtt három lombos fa áll. Bal oldalon lévő fa alatt fekvő női akt látható, vele szemben egy asztalra könyöklő nőalak ül. Jobbra két fa között két, háttal ábrázolt, mezítelen alak látszik, az egyik ül, a másik álló alak táncoló mozdulattal ... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12052 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kompozíció I. papír, tus, toll magasság: 106.00 mm; szélesség: 96.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Fejét jobbra lehajtó, karba tett kezekkel ülő nő. Felsőtestét szabadon hagyó drapériát visel.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12053 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kompozíció II. papír, tus, akvarell (vízfesték) magasság: 87.00 mm; szélesség: 141.00 mm Jobbra fent: "Kádár Béla" Földön ülő nő, előtte jobbra egy hasas váza áll.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12256 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kompozíció III. papír, toll, akvarell (vízfesték) magasság: 112.00 mm; szélesség: 170.00 mm Középen lent: "Kádár Béla" Jobb oldalon stilizált térdelő nőalak. Balra négyzetrács és egyéb absztrakt alakzatok. ... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12259 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt vázlatok papír, tus, toll magasság: 90.00 mm; szélesség: 212.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Hat női akt. Négy álló, két lehajló alak.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12261 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Fríz papír, tus magasság: 110.00 mm; szélesség: 307.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Két ion oszlop között frízszerű kompozíció, a jobb oldalon álló női akt látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12263 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Jelenet papír, tus, toll magasság: 182.00 mm; szélesség: 242.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Jobb oldalon ülő ruhátlan nő a kezében kerek tárgyat tart, előtte meghajló szakállas férfi látható. A férfi mögött két egymáshoz simuló, táncoló mozdulattal ábrázolt alak látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12265 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Fríz papír, tus, toll, akvarell (vízfesték) magasság: 67.00 mm; szélesség: 212.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Szürke-fehér kockás háttér előtt párosával elhelyezett tíz figura látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12266 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Szobabelső papír, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 233.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Bizonytalan térkezelésű szobabelső keresztmetszete. A szoba bal oldalán fent lévő ablak előtt félrehúzott pettyes függöny, középen váza látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12267 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Üvegablak papír, akvarell (vízfesték) magasság: 292.00 mm; szélesség: 226.00 mm Jobbra lent: Lábnál: "Kádár Béla" Oldalról ábrázolt, fejét lehajtó, lépdelő nőalak. A jobb és a bal oldalon az ablaküveg meander mintája figyelhető meg.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12268 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egy szegény asszony papír, akvarell (vízfesték) magasság: 242.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Nőalak bal karján gyermeket tart. ... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12269 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlatlap papír, akvarell (vízfesték) magasság: 230.00 mm; szélesség: 300.00 mm Balra lent: A csendéletben: "Kádár Béla" A lap egyik oldalán csendélet látható, a másik oldal négy részre osztva: városrészletek autókkal, illetve állatfigurákkal.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12270 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas vázlatlap papír, tus magasság: 215.00 mm; szélesség: 395.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" A középen lévő háttal álló, fejét visszafelé fordító ló mellett jobbra álló, szembenéző nőalak látható. A ló mögött stilizált városrészlet és emeletes modern ház részletei látszanak.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12271 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlatlap papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" A lap egyik oldalán balra egy férfi és egy női akt látható, jobbra lovon ülő alak látszik. A másik oldalon lovas stilizált alakja látható, a háttérben épületrészletek figyelhetők meg.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12272 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas lap papír, tus magasság: 305.00 mm; szélesség: 215.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Lovon ülő férfiakt. A fejét kissé jobbra fordító alak bal karját felemeli. A fejét jobbra fordító ló sörénye és farka hangsúlyos.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12273 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlatlap papír, tus magasság: 305.00 mm; szélesség: 215.00 mm Előoldal: Középen lent: "Kádár Béla", Hátoldal: Jelzés nélkül A lap egyik oldalán bika szarvát fogó férfi látható. A másik oldalon absztrakt motívum, balra fent épületrészlet látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12274 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlatlap papír, tus magasság: 305.00 mm; szélesség: 215.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" A lap egyik oldalán jobb lábát felemelő és fogó álló női akt látszik. A másik oldalon két ülő befejezetlen akt látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12276 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas vázlat papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Fekvő, fejét jobbra fordító ló mögött baljával bal térdére könyöklő férfialak ül, jobbját a ló hátára helyezi. ... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12277 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlatok papír, tus magasság: 350.00 mm; szélesség: 280.00 mm jelzés nélkül A lap egyik oldalán csíkos fotelben ülő női akt látható. Az lábait keresztező, karjait felhúzó akt alatt a szőnyeg mintás, a nőalaktól balra lévő asztalon tárgyak látszanak. A másik oldalon lévő grafika stilizált belső terében közepén két nőalak és... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12278 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlat papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 305.00 mm jelzés nélkül A lap mindkét oldalán fejét előre és oldalra hajtó, oldalról ábrázolt tehén látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12279 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas vázlat papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 305.00 mm jelzés nélkül A lap egyik oldalán balra csíkozott drapérián fekvő, háttal ábrázolt, hátra tekintő, karjait feje fölé emelő női akt, jobbra, oldalról ábrázolt, karjait földre támasztó, ülő női akt látható. A két akt között gyümölcsökkel teli talpas tál látszik. A... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12289 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas lap papír, tus magasság: 295.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Háttal álló, fejét jobbra fordító ló mögött balra férfi feje, egyik karja és lába látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12292 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas vázlat papír, tus magasság: 235.00 mm; szélesség: 315.00 mm Jobbra középen: "Kádár Béla" Két, egymással szemben fekvő női akt. A bal oldalon látható háttal ábrázolt, oldalra néző nőalak fejét jobb kezével támasztja meg. A másik előre néző nőalak karjait feje alá helyezi, térdeit enyhén behajlítja.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12294 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Ügető ló lovassal papír, tus, toll magasság: 420.00 mm; szélesség: 300.00 mm jelzés nélkül Háttal ábrázolt ló és lovasa. A ló bal első lábával előreugrik, bal hátsó lábával hátralép. A lovon ülő férfi jobb kezét előre, bal kezét hátra nyújtja. Karjait könyökben hajlítva tartja a lovas.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12296 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Ölelkezők tus, toll magasság: 420.00 mm; szélesség: 300.00 mm jelzés nélkül Négy, eltorzult arcú, összefonódó, egymásba kapaszkodó alak.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12298 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Fekvő és álló tehén pásztorral papír, tus, toll magasság: 210.00 mm; szélesség: 295.00 mm előlapon: jobbra középen: "KÁDÁR BÉLA", hátlapon: lent középen: "KÁDÁR BÉLA" A lap egyik oldalán, jobbra lévő fa lombja alatt pásztor látszik, előtte kerítés húzódik. Balra, elöl egy fekvő, mögötte egy álló tehén látható. A másik oldalon ülő női akt látszik. A hátát meghajlítva tartó nőalak felhúzott jobb lábszárát kezeivel... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12302 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Bika papír, tus, toll magasság: 295.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Felülnézetből ábrázolt, szembenéző bika két első lábát előrenyújtva tartja.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12306 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Gyermekét ölelő anya papír, tus, toll magasság: 300.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Mezítelen gyermek két karjával átöleli a felemelt fejű, szembenéző anyát. A nő alsó testén lenge ruhát visel.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12308 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt körtével papír, akvarell (vízfesték) magasság: 295.00 mm; szélesség: 203.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Oldalról ábrázolt, szembenéző, drapérián ülő, jobbjában körtét tartó női akt. Bal karját kissé hajlítva előrenyújtja.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12310 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Földön ülő női akt papír, toll, akvarell (vízfesték) magasság: 215.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra lent: "Kádár Béla" Fejét bal térdére hajtva alvó, ülő, mezítelen nőalak. Kezeit bal térde előtt összekulcsolja, jobb lábát behajlítva tartja.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12312 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Ülő női akt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 294.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: A lábnál: "Kádár Béla" Bal lábát a jobb lábán átvető, karjaival a bal térdére könyöklő, szembenéző, testével oldalra forduló, ülő női akt.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12314 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Ülő női akt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 294.00 mm; szélesség: 228.00 mm Középen lent: "Kádár Béla" Bal kezével jobb vállát, jobbjával bal combját érintő, szembenézetből ábrázolt, törökülésben ülő nőalak. Fejét kissé balra hajtja. Fején és alsótestén csíkozott drapéria látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12317 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Jelenet papír, akvarell (vízfesték) magasság: 315.00 mm; szélesség: 236.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" A kép előterében három álló és egy ülő nőalak látható. A középen ülő nőalak mellett jobbra és balra oldalról ábrázolt, lefelé tekintő hölgy áll, a feljebb balra álló, szembenéző nőalaknak a felsőteste látszik. A középtérben lovasok figyelhetők meg,... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12318 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Gyümölcsöt tartó női akt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 296.00 mm; szélesség: 229.00 mm előoldal: jelzés nélkül, hátoldal: balra lent: "Kádár Béla" Csíkos terítővel takart támlásszéken ülő, szembenéző ruhátlan nő. Bal térdére támasztott jobbjában gyümölcsöt tart. Bal lábát a jobb lábán átveti. A nőalak mellett jobbra absztrakt motívum látható. A grafika hátoldalán szembenéző, ülő, bal kezében ... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12321 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 298.00 mm; szélesség: 235.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Leterített kockás terítőn kuporgó, testével balra, arcával a néző felé forduló, kezeit összekulcsoló női akt. Mögötte árnyékszerű nőalak sziluettje látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12329 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Ülő női akt papír, akvarell (vízfesték) magasság: 296.00 mm; szélesség: 235.00 mm Középen lent: Az asztal lábánál: "Kádár Béla" Öblös, csíkos huzatú fotelben ülő ruhátlan nő a bal oldalon lévő asztal szélére támaszkodik. A nézővel szemben ülő nőalak fejét oldalra hajtva, lefelé tekint.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12332 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Színes jelenet papír, toll, akvarell (vízfesték) jelzés nélkül Bal oldalon álló női aktszobor, karneváli felvonulás.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12338 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas vázlat papír, akvarell (vízfesték) magasság: 305.00 mm; szélesség: 235.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Balra forduló ló, előtte női akt, derekán lepel.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12350 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas vázlatkép két részre osztva papír, tus magasság: 305.00 mm; szélesség: 235.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" A grafika felső részén egy fa és egy nőalak látható, alul két ló látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12352 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas lap papír, tus magasság: 235.00 mm; szélesség: 305.00 mm Előoldal: Balra lent: "Kádár Béla", Hátoldal: jelzés nélkül A lap egyik oldalán asztal körül ülő férfiak és nőket megjelenítő, talán szellemidézést ábrázoló jelenet látható. Balra egy férfi, jobbra három nő ül, az asztallap bal szélén egy női fej látható. A másik oldalon stilizált női fej látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12354 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas lap papír, tus magasság: 305.00 mm; szélesség: 235.00 mm jelzés nélkül Felül ház, alul balra álló szamár, jobbra alakok stilizált körvonala látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12356 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Egyoldalas lap papír, tus magasság: 305.00 mm; szélesség: 235.00 mm jelzés nélkül Ház előtt háttal álló női akt körvonalai látszanak. Jobbra elől egy kutya áll.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12358 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Szerelmespár ablak előtt papír, tus, toll magasság: 235.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Stilizált szobabelsőben, kockás kövezeten álló, egymást ölelő fiatal nő és férfi látható. ... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12361 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Nők asztal mellett papír, tus, toll magasság: 300.00 mm; szélesség: 205.00 mm jelzés nélkül Asztal körül álló és ülő fiatal nők. Elöl két ruhátlan nő ül, mögöttük látható két nőalak ruhát visel, a bal oldali, álló, hosszú fekete ruhás nő jobb kezében almát tart, mellette jobbra ülő nőalak látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12363 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Dekoratív női fej papír, tus, toll magasság: 285.00 mm; szélesség: 205.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Stilizált női fej, fölötte absztrakt motívumok.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12364 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Lovas vízparton papír, tus, toll magasság: 220.00 mm; szélesség: 280.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Klasszicizáló oszlopos vízparti épületek előtt lovas áll egy fekete ló előtt. Balra vízen úszó hajó, elöl középen egy kutya látható. A grafika hátoldalán fekete férfi és fehér nő látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
12366 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Házak fákkal, alakokkal papír, tus, toll magasság: 230.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Középtérben házak, jobbra lombos fa, balra, éppen csak körvonalazott alakok láthatók. A grafika hátlapján két fekvő nő látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
72578 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Kétoldalas lap papír, tus magasság: 220.00 mm; szélesség: 300.00 mm A lap egyik oldalán balra egymással szemben álló férfi és női akt, a jobb oldalon városrészlet látható. A másik oldalon jobb lábát asztalkára tevő, ülő női akt látszik.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/20/8 (2017) Pdf Html
3829 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szablya-Frischauf Ferenc (Budapest, 1876 – Keszthely, 1962) Karosszékben ülő nő vászon, olaj magasság: 110.00 cm; szélesség: 100.00 cm jobbra lent (utólagos jelzéssel): Ferenczy Kék drapéria előtt karosszékben ülő nő profilból. Fehér csipkeruhát visel, karjait a szék karfáin nyugtatja. Vörös haja kontyba tűzve, fejét enyhén jobbra fordítja.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
3834 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kann Henrik (Óbuda, 1813 – Pest, 1860) Férfi képmás, 1840-es évek vászon, olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 51.00 cm Jobbra középen: "Kann" Szembenéző középkorú férfi mellképe. Sötét felöltőt visel, melynek kivágásában állig felkötött, fehér színű kendő látszik. Fején sötét színű, egyszerű sapka látható.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
4852 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Léda a hattyúval (vázlat) vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 42.50 cm nem látható Bodzafa árnyékában, enyhén balra dőlő Léda alakja, a föléje hajló hattyúval.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
4856 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Szőke rutén parasztlány, 1899 vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 42.00 cm Zöld lomb alatt szőke hajú fiatal lány piros blúzos mellképe, szembenézetből ábrázolva.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
11216 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Női arckép, 1842 vászon, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 26.50 cm Jobbra lent: "N.v.B. 1842" Kávébarnás háttér előtt 50 év körüli kövér asszony mellképe zöld, mélyen kivágott ruhában, fejéről kétoldalt lelógó, átlátszó fátyollal.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
14926 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Női arckép vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 50.00 cm jelzés nélkül Világoskék támlájú székben ülő középkorú nő mellképe karba tett kézzel ábrázolva. Sötétszürke ruháját hosszában fekete csíkok díszítik. Fején fekete szalagdísz. Háttér sötét, zöldesszürke.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
24296 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Vénusz fürdő után vászon, olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 72.00 cm Jobbra lent: "Lotz" Fél térdre ereszkedve guggoló, mezítelen, hosszú, szőke hajú Vénusz. Feje szembenézetből, teste oldalról ábrázolt. Jobbra vörös drapéria látszik. A kissé felfelé néző nőalak felett kitárt szárnyú, szőke hajú Ámor fehér leplet tart. A háttérben sűrű... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
72152 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Nagybányai ruhaszárítás vászon, olaj magasság: 82.00 cm; szélesség: 102.00 cm Jobbra lent: "Iványi Grünwald" A nagybányai művésztelep udvarán elől kötélen színes, száradó ruhák, ruháskosár. Mögötte két szénaboglya, majd a fák közül előbukkanó piros tetejű ház.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
73261 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mikola András (Nagypeleske, 1884 – Nagybánya, 1970) Tanya dűlőút mellett vászon, olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 120.00 cm Jobbra lent: "Mikola A." Előtérből a kép hátterébe vezető keréknyom barázdákkal, dűlőút, két oldalt fákkal szegélyezve. Az úton messze libák, bal oldalt tanyai épületek. Bal oldalt parasztlány piros kendővel az árokparton.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
76884 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Thorma János (Kiskunhalas, 1870 – Nagybánya, 1937) Kert vászon, olaj magasság: 73.00 cm; szélesség: 72.00 cm Jobbra lent: "Thorma" Zöld gyepes kertben jobbra deszkakerítés, háttérben fák között kék-fehér falú, piros tetejű ház. Kék ég fehér felhőkkel.... 2017-09-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/129/8 (2017) Pdf Html
70497 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Női arckép, 1860 vászon, olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 92.00 cm Jobbra lent: "Borsos 1860" Szembenéző, fiatal, ülő nő képmása. Középen elválasztott fekete haja hátul középen kontyba tűzött, a hajában piros dísz látható. Fekete selyemruháját visel fehér csipkegallér díszíti, az ujjak végződése fodros. Kezeit egymásra helyezve tartja, a ka... 2017-09-11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/155/9 (2017) Pdf Html
202700 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Bogdány Jakab (Eperjes, 1660 körül – London, 1724) (?) Vadászcsendélet vászon, olaj magasság: 96.00 cm; szélesség: 82.00 cm A szabadban, barna színű lépcsőzeten fogoly, fácán, hattyú, vörös gránátalmák, tálon citrom, almák, szőlő. Feljebb vörös papagáj, rózsák. Balról erdős táj látszik.... 2017-09-11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/155/9 (2017) Pdf Html
69775 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Fürdőző nők vászon, olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 67.00 cm Jobbra lent: "Iványi Grünwald Béla" Lombos fa alatt, folyó partján két fiatal nő ül, az egyik a lábát a vízbe mártja. Az égbolt borús.... 2017-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/94/7 (2017) Pdf Html
69857 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Scheiber Hugó (Budapest, 1873 – Budapest, 1950) Olvasó nő karton, olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 93.00 cm Középen lent: "Scheiber H." Pamlagra vetett zöld-barna takarón fiatal nő fekvő alakja, enyhén megemelt, támaszkodó felsőtesttel. Fejét lehajtva könyvet olvas.... 2017-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/94/7 (2017) Pdf Html
71864 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) Varrogató asszony vászon, olaj magasság: 88.50 cm; szélesség: 63.00 cm Jobbra lent: "Glatz" Csaknem a kép egész terét betöltve lila kabátban, sötétlila szoknyában, fején zöld kendővel parasztasszony ül. Kontyán, nyakában elől keresztbekötött piros kendő. Zöldes szegélyű szoknyája szélét varrja. A háttér nyitott konyhaajtaján át betekintés... 2017-08-21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/94/7 (2017) Pdf Html
70079 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ámos Imre (Nagykálló, 1907 – Ohrdruf, 1944) Önarckép, 1943 karton, olaj magasság: 35.00 cm; szélesség: 23.50 cm Jobbra lent: "Ámos 1943", Jobbra fent: "Ámos 1943" Zöldes háttér előtt a néző felé forduló, barnakalapos, köpenyes festő félalakos önarcképe látható. Előtte aktkép keretben, balra mögötte komód, hozzátámasztott kerettel, a komódon óra.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
70082 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ámos Imre (Nagykálló, 1907 – Ohrdruf, 1944) Ablakos interieur vászon, olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 66.00 cm Balra lent: "Ámos" A képen egy szobabelső részletét és egy nyitott ablakból feltáruló látképet látunk. Az ablakon túl három ház, mögöttük pedig domboldal látszik (Szentendre látképe), a domboldal fölött dominál a sarló alakú hold. A belső tér bal oldalán, a falon kak... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
70192 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Szentendre, 1945 vászon, olaj magasság: 21.00 cm; szélesség: 29.50 cm Jobbra lent: "Barcsay 1945" Kék, fekete, fehér színekkel festett festmény. A háttérben kék színfolt öleli körbe a vastagon, feketével festett kontúrokat, melyek egy házat, kerítést, fenyőfát és az utcán egymással találkozó férfi és női alakot ábrázolnak.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
71538 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Kilátás a műteremablakból, 1940 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 320.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Előtérben műterem ablaka, ahonnan dombos tájra és a Balatonra lehet kilátni. A dombos tájon néhány fa, kis, pirostetejű házak.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
71556 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Önarckép papír, akvarell (vízfesték) magasság: 415.00 mm; szélesség: 320.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" Nyitott ablak jobb szélénél álló, hátratekintő festő, barna inget visel, a felemelt jobbjában tartott festmény vázlatát szemléli. Mögötte zöldes táj.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
71738 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Noémi (Szentendre, 1890 – Budapest, 1957) Nő báránnyal gobelin magasság: 71.00 cm; szélesség: 68.00 cm jelzés nélkül Terakotta háttér előtt szőkehajú, fehér ruhás ülő nő, jobbjával a földre támaszkodik, baljával barna bárányt ölel magához. A szélén kék bordűr.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
71818 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Nádas vászon, olaj, tempera magasság: 60.00 cm; szélesség: 90.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő" Szürkés háttér, az előtérben sárga-fekete nádas, kék víz.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
71824 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Virágcsendélet karton, olaj magasság: 69.00 cm; szélesség: 90.00 cm Balra lent: Ferdén: "Gadányi Jenő" Vöröses-barnás terítővel letakart asztalon nagy, kék virágvázában nagy sárga és néhány piros virág, zöld levéllel. A háttér fehér és szürke.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
72978 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Csendélet kancsóval és gyümölcsös tállal karton, olaj magasság: 48.50 cm; szélesség: 71.50 cm jelzés nélkül Csipketerítővel letakart, világos rózsaszín árnyalatú asztalon balról jobbra haladva kés, rikító színű zöld körtékkel megrakott kék tál, pohár, kancsó, előtte keverő sötétzöld körte. Jobb oldalt egy ablakkeret nyúlik be a képbe, a hátteret piros sz... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
73385 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fák papír, szén magasság: 280.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra fent: "Nagy István" Oszlopszerű törzsükkel utcaszélen álló fák. Lombjuktól megfosztott ágaik seprőszerűen nyúlnak a levegőbe. Jobbra kis ház.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
73386 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fák papír, pasztell magasság: 310.00 mm; szélesség: 450.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Dombon álló, széles koronájú fák, mögöttük út, kis házak. Tompított, mély színű pasztell.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
73394 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Falusi utca, 1917 papír, szén magasság: 330.00 mm; szélesség: 420.00 mm "Nagy István 1917" Két kis ház között út vezet fel a hegyre. Háttérben lombos fenyőfa.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
73441 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Kislányfej papír, pasztell magasság: 380.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Kerek arcú parasztlányka mellképe. Kibontott, rövid haja elől a homlokába lóg. Hajában kék masni.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
73470 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Parasztasszony papír, pasztell magasság: 400.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Fiatal parasztasszony mellképe.Világoskék kendőt, piros réklit visel.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
74830 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Fiatal cigány nő, 1918 vászon, olaj magasság: 122.00 cm; szélesség: 90.00 cm Balra lent: "Rudnay 1918" Fiatal, fejkendős, parasztruhás cigány nő, ruhája helyenként rongyos. A szabadban áll, leeresztett jobbjában kosarat tart. Hegyes táji háttér, alacsony láthatár. Sötét tónusú kép, barna, fekete, sárga, vörös, fehér színekkel.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
85258 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Éjszaka a vízen vászon, olaj magasság: 123.00 cm; szélesség: 144.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Balról a folyón egy hajó, elöl a partnál csónak, a túlsó parton kis ház világító ablaka. Az eget felhők borítják. A kép sötét alaptónusát zöld, kék, sárga színek tarkítják.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
85278 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Kikötött léggömb vízparton papír, akvarell (vízfesték) magasság: 28.00 cm; szélesség: 33.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Keskeny folyó partján egy kikötött léggömb. Három parasztkocsi. Hátul hegyek. Sárgás-barna színekben festett akvarell.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
85280 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Kis tájimpresszió fa, olaj magasság: 21.00 cm; szélesség: 27.00 cm jelzés nélkül Hegyoldal, rozsdavörös bokrok, zöld fű, kék ég. Gyors, könnyed, tisztán a színt érzékeltető ecsetkezelés.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
85299 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájvázlat fa, olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 37.00 cm jelzés nélkül Hegyes tájrészlet, elöl kis fákkal. Szinte jelzésszerű vázlat.... 2017-08-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/185/4 (2017) Pdf Html
65533 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen szobrász, 17. század Csatajelenet fa, bronz, trébelt, aranyozott, veretelt, domborított magasság: 40.00 cm; szélesség: 45.00 cm Bronz, domborított és aranyozott, eredetileg bútorveretek. Fekete fakeretbe elhelyezve pajzsalak: lovas, lábai előtt heverő harcost szúr le lándzsájával, a háttérben alakok. Kétoldalt díszítőelemek: szárnyas szörnyek, mintegy keretként. A jelenetes... 2017-07-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/42/4 (2017) Pdf Html
65534 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar asztalos, 18. század közepe (?) Tabernaculum diófa, diógyökér, pác, borított magasság: 200.00 cm; szélesség: 145.00 cm; mélység: 80.00 cm Négy hasábos lábon áll, fiókos alsó része homorúan, domborúan tagolt. Középső része írólapos, ötfiókos. Felső részén egy nagy fiók, felette egy ajtós rész, kétoldalt öt-öt fiókkal.... 2017-07-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/42/4 (2017) Pdf Html
65535 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar asztalos, 18. század közepe Szekrény fa, festett, faragott, aranyozott, üvegezett magasság: 200.00 cm; szélesség: 135.00 cm; mélység: 75.00 cm Üveges, alsó része kétajtós, felső része két volutában csatlakozik a felette aranyozott és festett faragáshoz. Két ajtaja üvegezett. Ívelt koronázópárkánya tagolt.... 2017-07-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/42/4 (2017) Pdf Html
65536 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen asztalos Szekrény körtefa, faragott magasság: 210.00 cm; szélesség: 125.00 cm; mélység: 64.00 cm Kétajtós, négy négyzetesen tagolt lábon áll. Két ajtaja lemetszett, alsó és felső párkánya lapos faragással díszített. Csavart szalag között virág.... 2017-07-17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/42/4 (2017) Pdf Html
60468 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Folyóparti táj vászon, olaj magasság: 35.00 cm; szélesség: 43.00 cm Balra lent: "Mednyánszky" Folyó mentén hegyek. Az egyiknek a tetején várrom. Sárga, zöld, szürke színek.... 2017-07-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/175/3 (2017) Pdf Html
60469 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Reggeli hangulat vászon, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 47.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Jobbról fák előtt három ló áll. Balra körülkerített útszéli Mária-oszlop, a bal szélen fák, lombos háttér. Sárgásbarna alaptónus.... 2017-07-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/175/3 (2017) Pdf Html
71703 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Nagybányai táj vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: "Ferenczy K." Zöld mezőben, a kép középterében, kis, fehérfalú házikó áll. A ház mögött domboldal zöld bokrokkal.... 2017-07-04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/175/3 (2017) Pdf Html
71477 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Dorogi Imre (Kisújszállás, 1890 – Szeged, 1976) Tápéi Madonna karton, tempera magasság: 600.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Dorogi" Az előtérben Mária kékruhás, ülő térdalakja, jobb háromnegyed profilban. Ölében áll szembenéző, fehérruhás gyereke. Jobbra a háttérben a keresztelőkút mögött a tápéi templom.... 2017-06-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/50/1 (2017) Pdf Html
72805 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Művész neje a verandán, 1906 körül vászon, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 49.00 cm Jobbra lent: "Koszta" Veranda üvegablaka előtt, melyen át kertbe nyílik kilátás, padon ülő, háromnegyed profilban ábrázolt, jobbra néző nő egészalakos képmása látható. Kezeit ölében, egy drapérián összekulcsolva tartja.... 2017-06-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/50/1 (2017) Pdf Html
73267 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár C. Pál (Battonya, 1889 – Budapest, 1981) Menekülés Egyiptomba fa, olaj magasság: 35.00 cm; szélesség: 49.50 cm Jobbra lent: "M.C.P." Az előtérben balra fa, a középtérben alacsony fal előtt, elöl balra halad József, mögötte szamáron Mária gyermekével. A fal mögött zöld lombos ciprusok látszanak, a háttérben jobbra és balra egy-egy kopár, csúcsos hegy emelkedik.... 2017-06-15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/50/1 (2017) Pdf Html
70491 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Idős nő arcképe vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 52.00 cm Idős, csipke fejkötős nő mellképe. Fekete, gazdagon redőzött selyemruhát visel, jobbjában szemüveget tart. Csuklóit fehér csipke borítja. A háttér sötétbarna, jobb oldalon szék támlája látszik. ... 2017-05-31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/461/6 (2017) Pdf Html
70494 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Női arckép vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 52.00 cm Félalakos, szembenéző, idősebb nő képmása. Fekete ruhát, fehér blúzt, nyakán rózsaszín csokrot visel. Felemelt jobbjában szemüveget tart. Balja a szék nem látható karfáján nyugszik és csak félig látható. A háttér sötétszürke.... 2017-05-31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/461/6 (2017) Pdf Html
11138 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Égő házak papír, tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 195.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik Wien" Az előtérben indulatosan mozgó, nyitott szájú alakok láthatók. A háttérben lévő magas épületekből mintha lángok csapnának ki.... 2017-05-31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/393/11 (2017) Pdf Html
69134 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) A család dekli, tempera magasság: 1000.00 mm; szélesség: 690.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Hátrakötött hajú fiatal nő magához öleli kis gyermekét, jobbra bajuszos, fiatal férfi áll. Előttük kerek asztalon, tálon két alma és egy körte látható.... 2017-05-31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/393/11 (2017) Pdf Html
49959 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen magyarországi görögkatolikus festő, 19. század első fele Ajtószárny fa, festett, faragott, aranyozott magasság: 137.00 cm; szélesség: 48.00 cm jelzés nélkül Szőlőfürtökből és más növényi elemekből, illetve kagylószerű formákból kialakított faragású ajtószárny. Három medalionban Szent Márk, Szent János Evangélista és az Angyali üdvözlet Gábriel arkangyala ábrázolása.... 2017-05-31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/627/4 (2017) Pdf Html
13127 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Dobozi és hitvese c. képhez tanulmány fa, olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 50.00 cm jelzés nélkül Előtérben jobbra Dobozi balkarjával átöleli hitvesét, mögöttük jobbra bokrok, balra a közeledő török csapat, fölötte lángok és füst.... 2017-05-19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/12 (2017) Pdf Html
15594 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Maticska Jenő (Nagybánya, 1885 – Nagybánya, 1906) Nagybányai táj dekli, olaj magasság: 61.00 cm; szélesség: 65.00 cm Balra lent: "Maticska J." A kép egész terét betöltő táj. Előtérben barna földszakadék, sárga, zöld füves, homokos talaj, távolabb zöld mező látszik. A kék égbolt felhős.... 2017-05-19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/12 (2017) Pdf Html
71927 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Györgyi (Giergl) Alajos (Pest, 1821 – Pest, 1863) Stéger Ferencné arckép, 1859 vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 51.50 cm Balra lent: "Giergl 1859" A kép Stéger Ferencné született Polák Antóniát ábrázolja, aki Franz Xaver Steger patikus felesége, Stéger Xavér Ferenc (Szentendre, 1824 – Szentendre, 1911) operaénekes édesanyja. Bordó függöny előtt álló nő szembenéző arca. Fekete haját fekete fő... 2017-05-19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/12 (2017) Pdf Html
80734 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Chintreuil, Antoine (Pont-de-Vaux, 1814 – Septeuil, 1873) Tájkép vászon, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 44.00 cm Jobbra lent: Chintreuil Előtérben gyékénykerítés mellett fehérvirágos bokrok, középen, jobbra út húzódik. Felhős égbolt.... 2017-05-19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/12 (2017) Pdf Html
200643 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen német festő, 18. század Fiúarckép vászon, olaj magasság: 49.00 cm; szélesség: 45.00 cm Szemben ábrázolt, kissé nyitott szájú balra tekintő, göndörhajú ifjú mellképe Az ábrázolt szőrmegalléros, sötétbarna ruhát visel, nyakában díszes lánc van.... 2017-05-19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/12 (2017) Pdf Html
72087 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Falusi utcarészlet vászon, olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 75.00 cm Jobbra lent: "Hollósy S." A kép kihalt falusi utcát ábrázol, bal oldalon magas kerítés kezdődik, mögötte nagy zöld lombos fa, a lombok félig eltakarnak egy villanypóznát. A kerítések perspektivikusan tovább folytatódnak a kép jobb oldala felé, mögöttük házak és zöld fák lát... 2017-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/458/5 (2017) Pdf Html
85269 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Hegyes táj vászon, olaj magasság: 28.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" A kép magas hegyvidéket ábrázol. Barnás partrész mögött kékesszürke hegyi tavat látunk. Mögötte alacsony barna hegyoldal lejt a kép jobb oldala felé. A háttérben magas, sötétszürkés, hófödte hegyvonulat emelkedik. Fölötte az ég is szürke. A színek ... 2017-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/458/5 (2017) Pdf Html
5044 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Gyümölcscsendélet vászon, olaj magasság: 60.50 cm; szélesség: 50.50 cm Jobbra lent: "Márffy Ödön" Ablak előtti asztalon üveg gyümölcsöstálban körték és szőlő. Mögötte átlós farács, kívül a háttérben falrészlet, fölül EAI felirat.... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
5102 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zebegényi domboldal vászon, tempera magasság: 31.00 cm; szélesség: 41.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." Az előtérben kétlovas szekér, mögötte két beszélgető kalapos férfi. A háttérben domboldal piros tetejű, fehér falu házcsoporttal.... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
15246 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Táncoló parasztok vászon, olaj magasság: 90.00 cm; szélesség: 125.00 cm Jobbra lent: "Rudnay Gy." Sötét, borús égbolt alatt táncoló falusiak, a középtérben sötétruhás, kalapos, csizmás parasztlegény táncol egy fehéringvállas, piros mellényes, kötényes leánnyal. A háttérben falusi házak.... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
16039 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Kalapos festő, 1928 vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 69.00 cm Jobbra lent: "Egry József Badacsony 1928" A kép középterében festőállvány előtt, térdig ábrázolva, magastetejű kalapban fiatal festőművész áll. Jobbjában ecsetet, baljában palettát tart. Mögötte rálátással ábrázolt balatoni tájrészlet látható. A festőtől jobbra a földön kék színű árnyéka h... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
69326 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Tájkép fával vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 54.00 cm Balra lent: "Czigány" Balról út kanyarodik, mellette zöld füves, bokros rész, távolabb nagy lombú fa áll az út szélén. A túlsó oldalon hegyvonulat.... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
69962 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Vasárnap délelőtt, 1913 karton, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 101.00 cm Jobbra lent: "Bornemisza Géza 1913" Sárga ház teraszán két férfi padon ülő alakja látható, az egyik háttal, a másik szemben ábrázolva. Jobb oldalt papi öltözéket viselő férfi áll. A háttérben lombos fák és utcarészlet figyelhető meg.... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
71650 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Szolnoki templomtér vászon, olaj magasság: 69.00 cm; szélesség: 85.00 cm Jobbra lent: Világoszöld gyepen ritkásan álló lombtalan fák mögött rózsaszínű templomépület, zöld torony, melynek hegyét a kép felső széle levágja. A templom előtt és a kapuban kijövő emberek. A templom jobboldalán szürkés-barna tetejű oldalkápolna. Előtérben, ... 2017-05-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/401/8 (2017) Pdf Html
81702 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen felső-olasz mester, 17. század Madonna a Gyermekkel és Keresztelő Szent Jánossal márvány magasság: 73.00 cm jelzés nélkül Madonna tömbös, ülő alakja. Jobbjával a térdén ülő Gyermeket fogja. A ruhátlan Gyermek Mária bal térde előtt álló Keresztelő Szent Jánossal játszik. Hátoldalán kivájt. A szoborcsoport talapzatán: "Ecce Porta Veri Portus" felirat.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81707 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen olasz mester, 18. század vége – 19. század eleje Mária a gyermek Jézussal bronz, öntött magasság: 25.50 cm jelzés nélkül Mária kitárt karokkal ül, a gyermek előtte áll. A talpán keresztül csavarozással kerültek az alakok felerősítésre.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81712 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen olasz festő, 17. század Az érckígyó vászon, olaj magasság: 110.00 cm; szélesség: 170.00 cm jelzés nélkül Az ismert bibliai jelenet (Mózes könyve, IV. 21. 6-9.) ábrázolása. Baloldalon kettő, a jobboldalon egy sátor áll. Középen oszlopon tekeredő érckígyó. Az előtérben nagy tömeg, balról és jobbról derékig mezítelen alakok, könyörgő mozdulattal, körülö... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
202761 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen portugál vagy spanyol mester, 16. század – 17. század eleje Gyermekfigura elefántcsont, faragott magasság: 26.00 cm Gyermekfigura mezítelenül ábrázolva. Jobb kezének ujját szájába veszi. Barokk talpazatra helyezve.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
48635 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen dél-tiroli (?) asztalos, 18. század közepe Komód diófa, diógyökér, faragott, fényezett magasság: 80.00 cm; szélesség: 120.00 cm; mélység: 39.00 cm Dió, diógyökér borítással, feketére fényezett párkányokkal. Négy alacsony, faragott lábon áll. Hasasodó, felfelé szélesedő, elöl kettős karéjú testben három fiók.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
48640 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen bécsi órás, 18. század második fele Kartel óra fa, zománcozott, faragott, aranyozott Faragott, aranyozott, levélkoszorúval. Fehér, zománcos számlapján sugaras római számok.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
48647 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen orosz ikonfestő;készítő: Ismeretlen moszkvai ötvös, 19. század első fele Istenanya a gyermekkel, 1829 fa, ezüst, festett magasság: 31.00 cm; szélesség: 21.00 cm ezüst borításon: moszkvai ötvösjegy A trónon ülő, ölében gyermekét tartó Isten anyjának a fatáblán festett, az ezüst borításán pedig ezüstből készült megismételt képével.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
66107 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Canova, Antonio (Possagno, 1757 – Velence, 1822) Herkules és Lichas bronz, öntött magasság: 41.50 cm jelzés nélkül Herkules megragadja Lichast és a válla fölött hátraereszti. Lichas a földben levő karóba kapaszkodik.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81701 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Anreiter, Alois von (Bozen, 1803 – Bécs, 1882) Női képmás, 1847 elefántcsont, akvarell (vízfesték) magasság: 107.00 mm; szélesség: 78.00 mm jobbra fent: "A. v. Anreiter 847" Mélyen kivágott ruhát viselő, barnaszemű, barna, fürtöshajú nő, bal, kétharmad profilban. Mellén lilaköves melltű, balján karkötők. A nő a balra álló asztalkára támaszkodik. Balra felhős égbolt és táj részlete. Térdalak.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81704 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen osztrák (?) mester, 17. század Corpus fa, faragott, festett, aranyozott magasság: 70.00 cm jelzés nélkül Krisztus fejét jobbra fordítja, az ágyékkendő takarja a testét. Magdolna kék köpenyben térdel, bal profilban ábrázolva. Talapzata kék, aranyszínezéssel.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81706 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen osztrák (?) mester, 17. század Fájdalmas Mária kő, faragott, aranyozott magasság: 49.00 cm jelzés nélkül Mária mellén keresztbe helyezi kezeit. Fejét balra hajtja. A ruhaszegélyeken aranyozás nyomai láthatók. Köpenyének redőzete dekoratív.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81710 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen osztrák festő, 1700 körül Habsburg főherceg képmása réz, olaj magasság: 9.00 cm; szélesség: 7.00 cm Ovális formájú, faragott, aranyozott díszkeretetbe helyezett, feketekalapos, hosszú, allonge-parókás, szembenéző férfi félalakja. A háttérben vörös függöny és asztal koronával és országalmával.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
81713 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czermak (Čermák), Jaroslav (Prága, 1831 – Párizs, 1878) Fiatal lány, 1843 fa, olaj magasság: 23.00 cm; szélesség: 16.50 cm jobbra középen, a vállnál: "J. Cz. p. 1843." Barna, fürtöshajú, kékszemű lány, kivágott, fehér ingvállal, fekete kendővel.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
300237 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; DÍSZTÁRGY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Ismeretlen francia Váza (2 db) porcelán, bronz, montírozott magasság: 22.40 cm; szájátmérő: 5.50 cm; talpátmérő: 6.60 cm Porcelán bronz montírozással. Lila elő- és hátoldalukon két-két arany levél keretes fehér rezervában színes virágcsokrok.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
300260 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Pasperger (Paschperger, Pasberger, Passperger) József (Josephus) I. (Prága, ? – ?, 1791) Gyertyatartó pár ezüst magasság: 23.00 cm; súly: 753.00 g Három lábon álló, boltozatos talpán egy-egy füzér. Hatszögletű szárán stilizált levelek, övgyűrű és hatszögletű kis csésze nagy tüskével.... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
300261 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; DÍSZTÁRGY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Ismeretlen berlini Fedeles kőedény (2 db) kőcserép, égetett Kétfülű, fehér vázák, kerek talppal és tojás idomú testtel. Rajtuk tekergő, kígyós, plasztikus dísz. ... 2017-04-27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/52/7 (2017) Pdf Html
70456 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Bihari Sándor (Rézbánya, 1855 – Budapest, 1906) Vázlat a "Bíró előtt" című képhez, 1885 papírlemez, olaj magasság: 23.00 cm; szélesség: 34.00 cm Jobbra lent: "B.S. 885" Bihari Sándor Bíró előtt c. festményének (1886) vázlata. Eltérések a kész műtől: az ajtó előtt lévő parasztasszony szemközt áll, a középső csoportból hiányzik a parasztasszony és a sarokban a lócán ülő öreg paraszt is.... 2017-04-13 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/399/3 (2017) Pdf Html
73230 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Vízparti füzes vászon, olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 40.00 cm jobbra lent: "Mészöly Géza" Finom atmoszférával telített, motívumokban gazdag táj. A kép előterében folyó víz távolodik a távoli hegyek felé, mígnem eltűnik. A víz jobb partján kikötött csónak, majd fehér falú, fatetős ház figyelhető meg. Távolabb fából készült halászkunyhók ... 2017-04-13 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/399/3 (2017) Pdf Html
73301 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Férfialak (vázlat) falemez, olaj magasság: 28.00 cm; szélesség: 21.00 cm Hosszú orrú, bajuszos, derékig ábrázolt férfi portréja. Teste szemben, fejét jobbra fordítja. sapkafélét visel, fehéres inge elől nyitott. Kékes vállas kötény van rajta, vállán zöldes kabát. Jobbjában egy tárgyat tart. A háttér sötétbarna. A képen ... 2017-04-13 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/399/3 (2017) Pdf Html
79656 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen német festő, 18. század Vadászcsendélet vászon, olaj magasság: 62.00 cm; szélesség: 86.00 cm Középen vadkacsa látható, körülötte elejtett fogoly és más madarak. Hátul egy fatönkön fácán, a jobbszélen zöld növényzet, a háttérben táj.... 2017-04-13 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/399/3 (2017) Pdf Html
11098 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Badacsony karton, olaj magasság: 34.00 cm; szélesség: 49.50 cm Balra lent: "Egry József" Kissé rálátással ábrázolt domboldal, szőlősorokkal. A háttérben épület és hegyvonulat.... 2017-03-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/4 (2017) Pdf Html
11103 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Endre Béla (Hódmezővásárhely, 1874 – Mártélyfürdő, 1928) Kútnál karton, olaj magasság: 18.00 cm; szélesség: 25.00 cm Jobbra lent: "Endre" Fehér falú tanyai épületek, előtérben gémeskút.... 2017-03-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/4 (2017) Pdf Html
11105 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Háry Gyula (Zalaegerszeg, 1864 – Budapest, 1946) Tájkép vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Háry Gyula" Középtérben kanyargó folyó. Előtérben rálátásból város épületei láthatók. Túlsó parton hegyvonulat.... 2017-03-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/4 (2017) Pdf Html
11110 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Zorka, 1917 papír, színezett, grafit magasság: 300.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Rónai 1917" Szemben ábrázolt, barna hajú, kalapot viselő fiatal nő arcképe.... 2017-03-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/4 (2017) Pdf Html
11114 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Keresztelő papírlemez, olaj magasság: 42.50 cm; szélesség: 45.00 cm Jobbra fent: "Rudnay" Vázlatosan ábrázolt jelenet. A középtérben felnőtt férfi térdelő alakja, föléje női alak hajlik. Körülötte több férfi és nő alakja. A nő mögötti alak kezében pohár. Balról a jelenetet figyelő alakok. A háttérben templomtorony.... 2017-03-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/4 (2017) Pdf Html
11121 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Tanya libákkal papírlemez, olaj magasság: 21.00 cm; szélesség: 27.00 cm Jobbra lent: "Tornyai" Széles horizont alatt fehér falú, kis tanyai épület. Mellette zöld lombú fák, előtérben pásztorlányka libákat őriz.... 2017-03-17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/4 (2017) Pdf Html
3247 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Ismeretlen észak-itáliai festő, 18. század vége Avilai Nagy Szent Teréz elragadtatása vászon, olaj magasság: 46.80 cm; szélesség: 35.30 cm Jobbra lent: "Gio.C.B.1792. F." Felhős égbolt háttér előtt Szent Teréz lebeg barna ruhában, fehér-sötétszürke apáca főkötőben. Fehér köpenyegét lebegő gyermekangyal tartja. Szent Teréztől balra fehér-rózsaszín ruhás, kiterjesztett szárnyú angyal, jobbját az ég felé emeli, baljáva... 2017.12.20 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály; 01020/7136/2017.bü Pdf Html
3322 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mokry-Mészáros Dezső (Sajóecseg, 1881 – Miskolc, 1970) Őskiállítás, 1928 vászon, olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 52.50 cm hátoldalon: tussal, nyomtatott betűkkel: "Őskiállítás, őskoriemlék, 1928 MD/M Sorszám 98 Serie X. " A kép középterét horizontálisan kék folyó szeli át. Innenső partján óriási fekete cserépkorsó, archaikus vázák geometrikus mintákkal és állatalakos tál. Körben elszórva nyílvesszők, csigák és rovarbáb. Egy hatalmas törzsű fa előtt stilizált miskaka... 2017.08.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/209/5 (2017) Pdf Html
326756 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT művész: Bartha László (Kolozsvár, 1908 – Kőszeg, 1998) Őszi vadászat, 1964 vászon, olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jelezve jobbra lent: Bartha László 1964. IV. Világos, színes, geometrikus formákból, és sötét vonalakból felépített absztrakt kompozíció.... 2017.08.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/416 (2017) Pdf Html
71684 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Birkózók, 1912 vászon, olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 64.00 cm Jobbra fent: "Ferenczy K. 1912" Két birkózó férfiakt, háttal állnak. Az első terpeszállásban, jobb karjával átfogja a másik férfi nyakát.... 2017.08.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/335/3 (2017) Pdf Html
76692 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Szénásszekér vászon, olaj, tempera magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi" A kép egész középső részét jól megrakott, nagy szénásszekér foglalja el. A széna tetején két férfi dolgozik. Lent a szekér mellett az előtérben háttal álló, kék szoknyás, fehér fejkendős asszony és egy barna nadrágos férfi áll. Bal oldalon vastagt... 2017.08.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/211/4 (2017) Pdf Html
300283 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Ismeretlen velencei mester, 1700 körül Tükör (2 db) hársfa, üveg, faragott, aranyozott, csiszolt, áttört magasság: 114.00 cm; szélesség: 66.00 cm Faragott, aranyozott hársfa csiszolt üveggel. A karéjos, hullámos oldalú, álló formátumú keret áttört, csigás, akantuszleveles, szalagos díszítéssel, csiszolt tükör betéttel. A tükörlapon baldachin alatt páncélos női alak lándzsával és pajzzsal. Az... 2017.08.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/265/3 (2017) Pdf Html
72166 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Virágcsendélet vászon, olaj magasság: 78.00 cm; szélesség: 58.00 cm Jobbra lent: "Iványi-Grünwald B." Vörösbarna cserépben zöld levelű fehér, sárga, vörös virágok. Szürke, barna, kékes háttér.... 2017.05.31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/395/5 (2017) Pdf Html
72141 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Férfiportré lemezpapír, olaj magasság: 57.00 cm; szélesség: 49.00 cm Jobbra lent: "Iványi-Grünwald B." Zöld háttér előtt balra forduló, nagy bajuszos, katonasapkát, nyitott katona zubbonyt viselő parasztember mellképe. Zubbonyán piros parolin látható.... 2017.05.11 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/460/5 (2017) Pdf Html
71619 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Dunai táj fa, olaj magasság: 12.00 cm; szélesség: 17.00 cm jelzés nélkül Sötét tónusú kép, elöl vízen kis hajó, háttérben várhegy.... 2017.04.18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/413/4 (2017) Pdf Html
78634 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Donát János Dániel (Klosterneuzell, 1744 – Pest, 1830) Férfiarckép, 1826 vászon, olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 43.00 cm Balra középen: "Donat pinx. 1826" Barnás háttér előtt ábrázolt barnahajú, barnaszemű fiatal férfi kissé jobbrafordult mellképe. Magas, fehér nyakú inget visel, fekete kabátjából sárga mellény részlete látszik.... 2017.04.12 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/425/3 (2017) Pdf Html
72138 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Cséplés vászon, olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 95.00 cm Jobbra lent: "Iványi-Grünwald Béla" Zöld réten a középtérben cséplőgép alakokkal, jobbra magas kazal, balra "tüzesgép". A háttérben jegenyesor zárja le a teret, balra lombos fák, gomolyfelhős ég.... 2017.04.11 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/394/3 (2017) Pdf Html
300017 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT szerző: Telegdi Miklós (Telegd, 1535 – Nagyszombat, 1586);nyomda: Esztergomi káptalan nyomda (Nagyszombat) Az evangeliomoknac, mellyeket ... olvasni es praedicallani szoktanac, magarazattyanac harmadic resze, ... Nagyszombat, 1580 papír, nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): [8], 757 [recte 758], [10] p. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö altal, az anyaszentegyhazban olvasni es praedicallani szoktanac, magarazattyanac harmadic resze, mely magaba foglallya Szentec Innepire valo Evangeliomokat. Iratot Telegdi Miklo... 2017.03.20 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/337/1 Pdf Html
72182 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Jankó János (Tótkomlós, 1833 – Budapest, 1896) Táncoló parasztok vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 45.00 cm A kép középpontjában népi öltözéket viselő nő és férfi táncol. A nő kék szoknyát, piros mellényt, fehér ingvállat visel. A mezítlábas nőalak bal karját csípőjére teszi. Táncospárja háttal helyezkedik el a szemlélőnek. A férfi fehér ingvállat, fehér... 2016-12-15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1859-3/2016 Pdf Html
201202 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen festő, 1800 körül Orfeus és Euridike vászon, olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 89.00 cm Középen, sziklás úton áll Orfeus, lanttal a kezében, és visszatekint a fehér lepelbe burkolt Euridikére, akit négy ruhátlan, kék és barna lepelbe burkolt férfialak ragad el.... 2016-12-15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1859-3/2016 Pdf Html
202577 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen német festő, 18. század első fele Falusi jelenet állatokkal vászon, olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 132.00 cm Előtérben középen háziállatok csoportja: ökrök, birkák, kecskék. Mögöttük szalmafedelű pajta, alatta fiatalasszony, ölében meztelen kisgyermek, balra férfi áll hosszú bottal a kezében. Jobboldalt patak, melynek partján két ló áll, pirosruhás gyerme... 2016-12-15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1859-3/2016 Pdf Html
24316 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Árad a Tisza, 1912 vászon, olaj magasság: 117.00 cm; szélesség: 90.00 cm Jobbra lent: "Szirt O. 912 Szolnok" A kép baloldalán barnászöld vízparton két lombos fa áll. Jobbra az áradó, széles Tisza. Az égbolt szürke.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24323 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Álló női akt vászon, olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 90.00 cm jelzés nélkül Okker színű drapéria előtt, perzsaszőnyegen álló barnahajú női akt.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24326 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Ülő, támaszkodó női akt, 1914 vászon, olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 125.00 cm Balra lent: "Szirt 914." Középkék drapéria előtt fehér lepellel borított kereveten bal kezére támaszkodó, lábait maga alá húzva ülő női akt.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24330 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Pityó vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 41.00 cm jelzés nélkül Középtérben a keskeny Pityó patak víze, kétoldalon füves part, a vízparton zöldelő fűzfák, távolabb házak.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24337 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Idilli kor, 1912 dekli, olaj magasság: 35.00 cm; szélesség: 49.00 cm Jobbra lent: "Szirt 912". Zöld füves tisztáson lombos, öreg fa alatt ülő férfiak, nők és gyermekek.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24343 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Ablaknál vászon, olaj magasság: 43.00 cm; szélesség: 50.00 cm jelzés nélkül Falusi ház ablaka előtt fekete kendős, fehér réklis, idősebb parasztasszony ülő képmása. Az ablakban kék edényben virágzó növény.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24347 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Ködös út, 1908 vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 30.00 cm Jobbra lent: "Sz.O.908". Középtérben távíró pózna és drótvezeték látható, a ködös légtéren a nap korongja világít át.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24356 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Fiatal lány képmása vászon, olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 42.00 cm jelzés nélkül Rövid barnahajú fiatal lány szembenéző képmása. Mélyen kivágott fekete ruhában, nyakán gyöngysor.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24368 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Szolnoki liget, 1912 vászon, olaj magasság: 93.00 cm; szélesség: 110.00 cm Jobbra lent: "Szirt 912". Alkonyati megvilágitásban, zöld füves térségben zöld lombos, magas nyárfák állnak. Liláskék égbolt.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24374 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Karalábés csendélet, 1908 vászon, olaj magasság: 36.00 cm; szélesség: 46.00 cm jobbra lent: SZ. O. 908 Fehér terítős asztalon kék és zöld karalábé, rózsaszín zsirosedény és egy zöld kukoricacső.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24375 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Fenyőerdő vászon, olaj magasság: 59.00 cm; szélesség: 77.00 cm jelzés nélkül Szálegyenes törzsű fenyőfák mögött az égbolt kékje látszik, előtérben élén zöld füves térség.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24376 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Ülő nő vászon, olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 32.00 cm jelzés nélkül Festőbakon ülő, fehér köpenyt viselő, feketeruhás fiatal nő. A kép vázlatos.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24378 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Atléta vászon, olaj magasság: 111.00 cm; szélesség: 71.00 cm jelzés nélkül A kép középtengelyében kopaszra nyírt fejű, bal lábára támaszkodó, kissé jobbra forduló férfi aktja.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24380 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Kalapos női képmás vászon, olaj magasság: 53.50 cm; szélesség: 43.50 cm jelzés nélkül Feketehajú, fehérbluzos, sárganyakkendős, fekete kalapos fiatal nő szembenéző képmása.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24381 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Fiatal nő képmása dekli, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 33.00 cm jelzés nélkül Barna karosszékben ülő, fehér blúzt, fekete szoknyát viselő fiatal nő, jobbjában piros ernyőt tart.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24386 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Zsuzsi néni vászon, olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 34.50 cm jelzés nélkül Fehér főkötőt, kék blúzt viselő idős nő arcképe.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24387 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Női portré vászon, olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 34.00 cm jelzés nélkül Bal profilban ábrázolt fiatal nő portréja.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24396 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Házaló vászon, olaj magasság: 42.00 cm; szélesség: 37.00 cm jelzés nélkül Vörös szakállas bajuszos, fekete sapkát viselő, jobbra tekintő fiatal férfi képmása. Szakadt ingujja mellényéből kilátszik.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24398 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Bárkák, 1907 dekli, olaj magasság: 34.00 cm; szélesség: 25.00 cm Jobbra lent: "Szirt O.907". Vízen álló fehér bárkák, az egyik bárka szélén piros ruhás nő ül.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24401 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Férfiképmás vászon, olaj magasság: 42.00 cm; szélesség: 32.00 cm jelzés nélkül Vörös szakállas, bajuszos, kopaszodó férfi balra tekintő képmása.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Parkrészlet, 1912 vászon, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Szirt 912". Nagy lombos fák alatt zöld, füves parkrészlet látszik.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24407 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Vízparton álló nő, 1911 dekli, olaj magasság: 54.00 cm; szélesség: 34.00 cm Jobbra lent: "Szirt 911". Homokos vízparton kissé jobbra forduló, barnahajú, fehér blúzos, fekete szoknyás fiatal nő áll, jobbjában piros ernyőt tart.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
24409 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szirt Oszkár (Budapest, 1889 – Galícia, 1915) Erdélyi tájkép vászon, olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 54.00 cm jelzés nélkül Sötétkék hegyvonulat előtt szántóföld és zöld mező. Az égbolt szürke.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176-25/2016 Pdf Html
23721 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Tájkép, boglya alakú dombbal, 1934 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 320.00 mm; szélesség: 380.00 mm Balra lent: "Bene Géza 934." Bal oldalt boglya formáját idéző domboldal látható, ettől jobbra felszántott föld barázdái, majd zöld pázsit. Jobb oldalon a középtérben egy piros-tetejű épület áll, előtte két lombos fát határoló barna kerítés húzódik. Fent felhős ég alatt megműve... 2016-11-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1710-3/2016 Pdf Html
23724 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Faluvége papír, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 470.00 mm balra lent: "Berény" Jobbra két ablakos, piros tetejű falusi ház, előtte vadon nőtt virágok között lombos fa. Balra keskeny ösvény vezet a kép hátterében lévő két fához. A hátteret domboldal zárja le.... 2016-11-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1710-3/2016 Pdf Html
5080 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Este, 1948 fa, olaj magasság: 80.90 cm; szélesség: 100.70 cm Jobbra lent: "Medveczky 48" Esti hangulatú sík mező előterében mezei munkából hazatérő asszonyok és gyermekek szembenéző csoportja.... 2016-10-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1508-4/2016 Pdf Html
12489 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Baromfiudvaron fa, olaj magasság: 17.50 cm; szélesség: 25.50 cm Balra lent: "Deák Ébner L." Falusi ház mögött baromfiudvaron piros szoknyás, fehér blúzos kislány tyúkokat etet. Háttérben lombos fa, oldalt trágyadomb és fából korlát látható.... 2016-10-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1508-4/2016 Pdf Html
12491 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár C. Pál (Battonya, 1889 – Budapest, 1981) Menekülés Egyiptomba fa, olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 15.50 cm Jobbra lent: "M.C.P." Sziklás, hegyes tájban kanyargó úton a Szent Család látható. Elöl Szent József zöld köpenyben, mögötte szürke szamáron ül Mária a Gyermekkel. Mária kék szoknyát, okker sárga blúzt visel. Háttérben finoman festett táj látszik.... 2016-10-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1508-4/2016 Pdf Html
23060 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Kabinok árnyékában papír, olaj, pasztell magasság: 60.00 cm; szélesség: 81.00 cm Jobbra lent: "Egry József" A kabinoknak és a fáknak a vízre vetődő kékes árnyéka. A Balaton túlsó partján zöldes hegyvonulat.... 2016-10-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1508-4/2016 Pdf Html
71471 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Donát János Dániel (Klosterneuzell, 1744 – Pest, 1830) Besán Julianna arcképe, 1816 vászon, olaj magasság: 98.00 cm; szélesség: 73.00 cm Jobbra lent: "Donát 1816" Feketekendős, kékruhás, fehér ruhaujjas kövérkés nő ülő térdképe. Nyakán ötsoros fehér gyöngy. Fülében lecsüngő fülbevaló, minden ujján, kivéve a hüvelykjét, egy-egy gyűrű. A kék ruhán aranyminták. Táji háttér. A hátoldalon felirat: "Julianna Besan... 2016-10-06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1499-4/2016 Pdf Html
70501 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Olasz lány vászon, olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 57.00 cm Jobbra lent: "Borsos" Sötét hajú, balra néző, olasz típusú fiatal nő képmása. Fehér ruhát, barna pruszlikot visel. A fején lazán feltett sárga szélű piros kendő látható. A haját vörös rózsa díszíti. Jobb karjában kosarat tart szőlővel. A háttér világos.... 2016-10-06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1516-4/2016 Pdf Html
70503 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Olasz lány vászon, olaj magasság: 71.00 cm; szélesség: 58.00 cm Jobbra lent: "Borsos" Rózsaszín, mély kivágású, hosszú ujjú ruhát viselő, derékig ábrázolt fiatal lány arcképe. Haja középen elválasztott, sima, barna. Kissé balra forduló fején, piros, vállaira csüngő kendőt visel. Baljával ruhája kivágásába fehér rózsát tűz, jobb karj... 2016-10-06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1516-4/2016 Pdf Html
70499 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Női arckép vászon, olaj magasság: 63.50 cm; szélesség: 47.00 cm Jobbra lent: "Borsos" Barna háttér előtt jobbra forduló, szembenéző, kékes-fekete hajú, csipke főkötős, középkorú nő mellképe. Ruhája szürke-fekete, csipkedíszes. Nyakán és fülében kékköves ékszert visel. ... 2016-10-06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1524-4/2016 Pdf Html
80753 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Clarot, Johann Baptist (Bécs, 1797 – Pest, 1854) Férfiarckép elefántcsont, gouache magasság: 5.00 cm; szélesség: 4.00 cm jelzés nélkül Szembenéző, homlokába fésült hajú, barkós, bajuszos, magas, fehér gallért viselő férfi mellképe.... 2016-10-06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1524-4/2016 Pdf Html
81152 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Kärgling (Kaergling-Pacher) Henrietta (Henriette) (Pest, 1821 – Bécs, 1873) Női arckép elefántcsont, toll, gouache magasság: 900.00 mm; szélesség: 800.00 mm jelzés nélkül Szembenéző, göndörhajú, fiatal nő kivágott ruhában, bal vállán kék kendő.... 2016-10-06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1524-4/2016 Pdf Html
71657 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Terem a Palazzo Pittiben papírlemez, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 92.00 cm Jobbra lent: "Fényes A." A Pitti palota egyik terme. Fehér falak, aranyozott, festett díszítés. A mennyezetről üvegcsillár lóg le, szemközt két függönyös ablak, a köztük levő falrészen kép. Konzolon váza. A terem közepen egy férfi ül egy széken, vázlatkönyvvel. A vele szem... 2016-10-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1500-5/2016 Pdf Html
83726 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Liebrich, Johannes (budai ötvös, 1803-1852 között) Láb, 1810 ezüst, trébelt szélesség: 5.00 cm; hosszúság: 9.00 cm szélén beütve: budai városjegy 1810-es évszámmal (Kőszeghy Nr. 310); "JL" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 353) Csipkés széllel, függesztő karikával.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83727 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Gretschl József Károly, id. (Josephus Carolus senior) (Buda, 1799 – Budapest, 1886) Láb, 1834 ezüst, trébelt szélesség: 3.70 cm; hosszúság: 14.90 cm szélén beütve: "JG" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 354) és budai városjegy 1834. évszámmal Függesztő karikával.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83728 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen budai ötvös, 19. század közepe (FK mesterjeggyel) Szempár, 1854 ezüst, trébelt szélesség: 5.20 cm; hosszúság: 12.70 cm függesztő karikáján téglalap alakú mezőben: "FK" mesterjegy (Brestyánszky Nr. 66) és buda 1854. évi városjegy Vésett felirattal: "Anna Wissek", függesztő karikával.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83729 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen budai ötvös, 19. század közepe (FK mesterjeggyel) Imádkozó nő, 1850 ezüst, trébelt szélesség: 4.70 cm; hosszúság: 8.30 cm függesztő karikája alatt beütve téglalap alakú mezőben: "FK" mesterjegy (Brestyánszky Nr. 66) és "Buda 1850" Imádkozó nő térdelő alakja, csipkés széllel, függesztő karikával.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83730 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Stoltz, Johannes (pesti ötvös, 1840-es évek közepétől) Szempár, 1834 ezüst, trébelt szélesség: 3.90 cm; hosszúság: 8.90 cm alján beütve: "SJ" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 555) és 1834. évi pesti hitelesítő bélyeg ... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83731 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Stoltz, Johannes (pesti ötvös, 1840-es évek közepétől) Szempár, 1834 ezüst, trébelt szélesség: 3.50 cm; hosszúság: 9.10 cm középen beütve: "SJ" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 555) és 1834. évi pesti hitelesítő bélyeg ... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83732 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Liebrich, Johannes (budai ötvös, 1803-1852 között) Szempár ezüst, trébelt szélesség: 6.70 cm; hosszúság: 17.20 cm beütve: budai hitelesítő bélyeg és "JL" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 353) Háromszögben komponált lemez, csipkés széllel, szemközt két rocaille-jal.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83733 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Gretschl József, ifj. (Josephus Carolus junoir) (Buda, 1830 – ?) Térdelő nő, 1859 ezüst, trébelt szélesség: 5.20 cm; hosszúság: 8.70 cm alul beütve: "JG" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 354) és 1859. évi budai hitelesítő bélyeg ... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83734 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Goszmann (Gossmann, Goszmányi) György (Georgius) (Pest, 1807 – Pest, 1877) Láb, 1845 ezüst, trébelt szélesség: 2.90 cm; hosszúság: 8.20 cm szalagon: "Pesth" (Brestyánszky Nr. 219) és 1845. évi pesti városjegy (Brestyánszky Nr. 153) Vésett felirattal: "Rosina M. 1845."... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83735 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen pesti ötvös, 19. század eleje Térdelő férfi ezüst, trébelt szélesség: 5.20 cm; hosszúság: 12.20 cm beütött pesti városjegy ... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83736 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Laky Károly (Carolus) (pesti ötvös, 1821-1865 között) Szív, 1835 ezüst, trébelt szélesség: 6.20 cm; hosszúság: 6.80 cm függesztő karikán beütve: pesti városjegy (Brestyánszky Nr. 142), szalagon: "Pesth" (Brestyánszky Nr. 210) és "K.L." mesterjegy (Kőszeghy Nr. 524) Csipkés szegéllyel.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83737 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Gretschl Eduárd (Eduardus) (Buda, 1824 – Budapest, 1908) Láb, 1864 ezüst, trébelt szélesség: 3.30 cm; hosszúság: 12.00 cm függesztő karikán beütve: budai városjegy 1864. évszámmal (Brestyánszky Nr. 38), "G." évbetű (Brestyánszky Nr. 51), "G.E." mesterjegy (Kőszeghy Nr. 359) Térden felül elvágva, csipkés széllel.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83738 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Goszmann (Gossmann, Goszmányi) György (Georgius) (Pest, 1807 – Pest, 1877) Szűz Mária felhők között a kis Jézussal, 1835 ezüst, trébelt szélesség: 6.50 cm; hosszúság: 7.70 cm felhőkön: beütött pesti jegy 1835. évszámmal (Brestyánszky Nr. 142); "Georg Gossmann"; mesterjegy (Kőszeghy Nr. 580) ... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83764 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Goldberger, Carolus (Karl) (gyöngyösi ötvös, 1795-től) Fogadalmi tábla ezüst, trébelt magasság: 10.70 cm alján beütve: "KG" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 704); gyöngyösi városjegy (Kőszeghy Nr. 698) Téglalap alakú, csikés szegéllyel, benne férfi mellkép, imára kulcsolt kézzel.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83765 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Anders, Ludovicus (lőcsei ötvös, 1821-1844 között) Kéz ezüst, trébelt hosszúság: 10.30 cm kézfej alján beütve: "LA" mesterjegy (Kőszeghy Nr. 1207) és 1830 körüli lőcsei városjegy (Kőszeghy Nr. 1167) ... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83848 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar ötvös, 19. század eleje (CS mesterjeggyel) Láb ezüst, trébelt szélesség: 2.70 cm; hosszúság: 8.50 cm szélén ovális medallionba beütve: "CS" és "13" Térden felül elvágott alakos ábrázolás, csipkés széllel.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83849 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar ötvös, 19. század eleje (OL mesterjeggyel) Láb ezüst, trébelt szélesség: 2.70 cm; hosszúság: 8.80 cm szélen ovális medalionba beütve:"OL" és "13" Térden felül elvágott ábrázolás.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83850 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar ötvös, 19. század eleje (DT mesterjeggyel) Szempár ezüst, trébelt szélesség: 3.10 cm; hosszúság: 8.20 cm függesztőkarikán beütött: "DT" kurzív mesterjegy pajzsban Csipkés szélű.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83851 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar ötvös, 19. század eleje (SJ mesterjeggyel) Szem ezüst, trébelt szélesség: 4.20 cm; hosszúság: 5.40 cm függesztőkarikája alatt: "SJ" mesterjegy beütve és kerek pajzsban "13" Csipkés szélű.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
83852 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen trencséni ötvös, 19. század eleje (ZS mesterjeggyel) Pólyásbaba ezüst, trébelt szélesség: 3.20 cm; hosszúság: 7.00 cm pólyán: trencséni városjegy (Kőszeghy Nr. 2118) , téglalap alakú medaillonban: "ZS" mesterjegy Csipkés szélű, a pólyán beütött rozettákkal.... 2016-09-23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1558-1/2016 Pdf Html
65677 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Barbarini, Emil (Bécs, 1855 – Bécs, 1930) Piaci jelenet fa, olaj magasság: 20.70 cm; szélesség: 32.00 cm Jobbra lent: "E. Barbarini" Szürkés kőburkolatú piactéren balra nyúlárús bódéban kövér kofa áll ketrecek között, vele szemben fiatal, lila blúzos nő alkuszik, balján kosár. Jobbra ás hátul árusok és vásárlók, középen egy szürkeruhás, kalapos nő közeledik. Hátul középen magas ... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/100-22/2016 Pdf Html
69330 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Tistl jelzéssel Pozsony város látképe, 1865 vászon, olaj magasság: 32.20 cm; szélesség: 40.50 cm Jobbra lent. "Tistl 1865" A Duna partján Pozsony négy saroktornyos vára, alatta házak, templomok, zöld lombos fák. Távolabb a Dunakanyarban a város látszik. Felhős égbolt.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/100-22/2016 Pdf Html
71654 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Tájkép fa, olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 34.00 cm Hegyes táj, előtérben mező, középen pirostetejű, fehérfalú ház, fák.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/100-22/2016 Pdf Html
250357 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT VÉDETT, ELTŰNT író: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Az igazságügyi minister Szabad Királyi Pest városa közönségének. (Kelt: Budapest, 1848. július 29.) papír, kézírás Levél Deák Ferenc aláírásával, pecséttel.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/121-27/2016 Pdf Html
250886 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT VÉDETT, ELTŰNT író: Blaha Lujza (Rimaszombat, 1850 – Budapest, 1926) Kézírásos gratuláló sorok "Édes Laci" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1923. március 10.) papír, kézírás A címzett valószínűleg Sümegi László. Aláírás: "Lujza nénid".... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/121-27/2016 Pdf Html
250994 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT kiadó: Trattner-Károlyi;szerző: Széchenyi István, gróf (Bécs, 1791 – Döbling, 1860) Kelet népe. Pesten, 1841 papír, félbőr kötés, nyomtatott egyéb méret(ek): 387, [2] p. Bordázott gerincű félbőr kötésben.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/121-27/2016 Pdf Html
252284 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT szerkesztő: Neubarth, Johann (Holzkirch, 1636 – Lauban, 1686);nyomda: Brewer nyomda Uj kalendáriom, mellyet Christus Urunk születése után való 1702. esztendőre irt. Lötsén, 1701 papír, fametszet, nyomtatott, papírkötés egyéb méret(ek): 40 sztl. lev. + 23. lev. Uj kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1702. esztendöre irt Neubart János. Es Magyar Országra, Erdélyre és egyéb tartományokra-is alkalmaztatott. Lötsén [Lőcse], Bréver Samuel özvegyénél, [1701]. Az üresen bekötött lapokon kora... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/121-27/2016 Pdf Html
252315 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT szerző: Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570 – Pozsony, 1637);nyomda: Jezsuita kollégiumi nyomda (Pozsony) Hodoegus. Pozsony, 1637 papír, nyomtatott, bőrkötés egyéb méret(ek): XII, 1073, [6] p. Igazsagra-vezerlö kalavz, mellyet irt es most sok helyen jobbitván ki-bocsátott cardinal Pazmany Peter esztergami ersek. Posonban [Pozsony], [typ. Societatis Jesu], M.DC.XXXVII. [1637]. Az impresszumban: Nyomtatták Posonban elöször MDCXIII., másods... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/121-27/2016 Pdf Html
252344 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT VÉDETT, ELTŰNT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705);aláíró: Szelepcsényi György, érsek (Szelepcsény, 1595 – Morvaország, 1685) I. Lipót magyar király adománylevele Wesselényi Ferenc gróf számára. (Kelt: Vienna Austriae, 1659. július 25.) pergamen, viasz, kézírás, aranyozott, tinta Pergamen oklevél díszes, aranyozott írással, zsinóron függő cipópecséttel, I. Lipót és Szelepcsényi György kancellár aláírásával.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/121-27/2016 Pdf Html
73556 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Nyilasy (Nyilassy) Sándor (Szeged, 1873 – Szeged, 1934) Vetők vászon, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 37.00 cm Jobbra lent: "Nyilassy" Földön dolgozó férfi és asszony. A férfi fehér inget, barna mellényt, nadrágot és inget visel, fején kalap, kezében ásó. Az asszony rózsaszín blúzt és zöld, szoknyát visel, kék kötényéből vetőmagot szór a kiásott gödörbe. Az égen bárányfelhők.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
73191 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Fa tanulmány papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 165.00 mm Jobbra lent: "M.G." Bokros háttér előtt, a középtérben egy lombos fa áll. Az előtérben füves tisztás látható.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
73927 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Révész Imre (Sátoraljaújhely, 1859 – Nagyszőlős, 1945) Cigánylány, 1880 vászon, olaj magasság: 41.50 cm; szélesség: 30.00 cm Balra lent: "Révész Imre 1880" Fekete, kócos hajú lány ülő alakja okkersárgás, homokos talajon. Bal térdét felhúzza és kéz kezével átfogja, piros díszítésű kendőt és kék szalagot visel.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76030 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Női arckép (tanulmány) papír, ceruza magasság: 280.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Székely Bertalan" Fiatal női fejtanulmány. Haja hátrafésülve, egy hajtincs a jobb vállára omlik. Balját az arcához emeli.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76033 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Női arcképtanulmány a Murányi Vénusz című képhez papír, kréta magasság: 280.00 mm; szélesség: 220.00 mm Jobbra tekintő, bal kezével arcát támasztő nőalak arcképe. Középen elválasztott haja jobb oldalon leomlik. Lent felirat: lent: "Hals 6"/[...]6 "länge vorn"... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76051 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Tanulmányfej a Zrínyi kirohanása c. festményhez lemezpapír, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 30.00 cm jelzés nélkül Zrínyi Miklós feje, akinek szakálla őszes, fején kucsma, mentéje prémes. Háttér zöldes.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76085 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Parasztfej vászon, olaj magasság: 26.50 cm; szélesség: 24.00 cm Szürkés háttérben, szakállas, bajuszos fejét balra fordító, kiabáló férfi mellképe. Fején sötét-vöröses, barnás sapka. Kék ingének gallérja kilátszik.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76146 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szlányi Lajos (Pest, 1869 – Szolnok, 1949) Erdőrészlet vászon, olaj magasság: 22.00 cm; szélesség: 27.00 cm Jobbra lent: "Szlányi L. 1814"? Erdő közepén agyagos út, jobb és bal oldalán zöldlombú fák.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76147 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szlányi Lajos (Pest, 1869 – Szolnok, 1949) Szolnoki vásár vászon, olaj magasság: 20.00 cm; szélesség: 29.00 cm Balra lent: "Szlányi L." A kép előterében vásáros bódék, melyeknek leginkább okker-sárgás tetejét lehet látni. A vásáréren sok oláh, melyek csak színfoltok. Háttérben a város.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
76780 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Telepy Károly (Debrecen, 1828 – Budapest, 1906) Romok fa, olaj magasság: 16.00 cm; szélesség: 27.00 cm Balra lent: "Telepy K." Zöldes, füves térben antik romok, jobb oldalon kút, előtte ülő vándor alakja.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
77464 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Wagner Sándor (Pest, 1838 – München, 1919) Parasztnő vöröshagymával papír, akvarell (vízfesték) magasság: 230.00 mm; szélesség: 470.00 mm Jobbra lent: "Wágner Sándor" Egész képet betöltő fiatal parasztnő egészalakos, oldalra forduló alakja. Fején sárga kendő, fehér blúzt, piros mellényt, piros szoknyát, kék kötényt és barna csizmát visel. Jobbjában vöröshagyma füzért tart.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
85253 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Cattaro hegyi város vászon, olaj magasság: 26.50 cm; szélesség: 37.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Hegy tetején színes házak. Háttérben kék ég.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
85270 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Hegyes táj folyóval fa, olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 29.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" A kép előterében folyó. A folyó másik oldalán fák, bokrok, a háttérben barnás hegyek. Az ég kék.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
85297 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájkép fa, olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 17.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Az előtérben, a kép alsó negyedében havas talaj látható. A horizonton zúzmarás fák, szürkés-rózsaszín égbolt látszik.... 2016-09-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1368-3/2016 Pdf Html
70712 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Krizantémok, 1917 vászon, olaj magasság: 84.00 cm; szélesség: 96.00 cm Balra lent: "Csók I. B.pest 1917" Asztalon három mázas cserépedényben sárga, fehér, rózsaszín bolyhos krizantémok és kék virágok. A háttér szürke.... 2016-09-12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-17/2016 Pdf Html
75916 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Skuteczky Döme (Kisgajár, 1849 – Besztercebánya, 1921) Öreg munkás vászon, olaj magasság: 42.00 cm; szélesség: 52.00 cm Balra lent: "Skuteczky Döme" Középen öreg kovács alakja, baljával a mellette levő tűzhelyen a tűzbe vasdarabot tart, jobbjával kalapácsot fog, alatta üllő. Hátoldalon: "MNG bírálat: 1171/964"... 2016-09-12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-17/2016 Pdf Html
202941 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT művész: Stryowski, Wilhelm August (Gdansk, 1834 – Essen, 1917) Galiciai zsidó menyegző vászon, olaj magasság: 105.00 cm; szélesség: 193.00 cm jelzés nélkül Vörös eskövői baldachin alatt áll a fehér köntösű vőlegény, szemben vele a rabbi. Diszes ruhájú asszonyok vezetik feléje a menyasszonyt, akinek arcát aranyfátyol fedi. Szakállas férfiak, gyerekek tömege az utcában. Jobbról a házfalról szőnyegek lóg... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
300259 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EGYÉB SZOKÁSTÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös Alija tábla tok és 12 db alija tábla ezüst egyéb méret(ek): tok méret: 4x6,5 cm; tábla méret: 3,5x6 cm ... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324759 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös, 19. század vége Tóramutató ezüst, öntött hosszúság: 8.00 cm Négydarabos „készlet” része Jobb kar idomú. Végén lánc.... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324760 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös, 19. század Tóramutató ezüst, öntött hosszúság: 27.00 cm Szárát gömb osztja. Szárának egyik fele négyszögletű, másik fele csavart. Mutató jobb kéz. A lánc hiányzik... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324761 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen nürnbergi ötvös, 18. század vége - 19. század eleje (CG mesterjeggyel) Fűszertartó ezüst, öntött, vésett, trébelt magasság: 18.00 cm; talpátmérő: 4.70 cm Nürnbergi hitelesítő jeggyel és CG monogramos mesterjeggyel Kerek, boltozatos talpán trébelt leveles koszorú. Hengeres szárral. Torony idomú felső része széles, áttört műves erkéllyel. Elől nyitható ajtóval. Oldalán vésett kettős ablakokkal és hatíves körös rozettákkal. Felső részén rokon díszű erkély, sark... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324762 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen nürnbergi ötvös, 17. század vége (I mesterjeggyel));készítő: Ismeretlen nürnbergi ötvös, 1820-1830 körül Fűszertartó ezüst, öntött, trébelt, vésett magasság: 23.50 cm; talpátmérő: 8.50 cm nürnbergi hitelesítőjeggyel (?), I. mesterjeggyel Kerek idomú talppal. Tölcséres szárba menő részén és talpsávján váltakozó sima és porcolt cápás díszű csavaros sávok. Négyszögletes torony idomú felső részén áttört-műves levéldíszes óralapok. Elől nyitható, ajtóval. Tetején középen egy nagyobb, né... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324763 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös Fűszertartó ezüst, vésett átmérő: 3.20 cm Tojás alakú. Középen kettényitható. Vésett díszekkel ékített. Négy mezőben tájkép, egyebütt levelek és gyümölcsök.... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324764 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen kelet-európai ötvös, 19. század közepe Fűszertartó ezüst, trébelt hosszúság: 6.00 cm Szőlőfürt idomú.... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324765 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös Tóramutató ezüst, öntött hosszúság: 26.00 cm Vékony hengeres szára három gömbbel tagolt. Mutató jobb kéz. Törött lánc.... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324766 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen órás, 18. század vége Óra és óratok ezüst egyéb méret(ek): óraátmérő: 4,5 cm; tokátmérő: 7 cm Keleti munka. Lapított félgömb idomú. Trébelt rozettákkal, hatágú csillaggal, fonott koszorúval és apróvirágos rácsmustrával díszített.... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324767 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen Zsebóra [Óratok] arany átmérő: 6.00 cm Duplafedelű tok. Fedelének belső felén bevésés: „Emlékül 1901 október 2.-án, midőn ütött a klikk utolsó órája, hálás barátod: Vázsonyi Vilmos.” 44.775.... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324768 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös A szabadszállási Chevra Kadisa gyűjtőperselye ezüst, vésett magasság: 14.00 cm; szélesség: 7.70 cm; mélység: 7.50 cm Négyzet alakú talpán négy sima oldal, közülük három oldalon vésett héber felirat, a negyedik oldalon széles fül. Tetején szegletes nyílás a pénz számára. Elől széles nyelv a lakatnak. Felirata szereint a perselyt ajándékozta a szabadszállási Chevra... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
324769 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen ötvös, 19. század közepe Tóramutató ezüst, öntött hosszúság: 29.00 cm Három oldalon négyzetekre tagolt szárat három, középen lapos kockával kettévágott gömb díszit. Filigrán műves mandzsettája hiányos. Mutató jobb kéz. Kettős lánc. Héber nyelvű feliratokkal a felső, a középső és az alsó gyűrűn, mely szerint a tóramut... 2016-09-07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1448/2/2016 Pdf Html
79994 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Sabbatini (da Salerno), Andrea (Salerno, 1484 körül – Gaeta, 1530) (?) Mária gyermekével és Keresztelő Jánossal fa, olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 32.00 cm jelzés nélkül Szobabelsőben balra ül a rózsaszínruhás, zöldleples Mária és tartja tőle jobbra a bölcsőben álló ruhátlan kis Jézust, akinek jobbról a kis Keresztelő Szent János keresztet ad. Hátul jobbra Szent József és Zakariás.... 2016-09-02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1429-1/2016 Pdf Html
11332 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Órásműhely, 1905 ceruza, szén Balra lent: "Egry József, 1905." Kis órásműhelyben az asztalnál egy pápaszemes idős, mellette fiatal férfi dolgozik.... 2016-08-30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-12/2016 Pdf Html
71510 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Bekísérés papír, szén magasság: 340.00 mm; szélesség: 240.00 mm Balra lent: "Egry József" Hárman mennek szorosan egymás mellett, egy alacsony, kövér rendőr, egy magas, födetlen fejű férfi és egy nagybajuszos másik rendőr. A részeg, akit bekísérnek, útközben is iszik a borosüvegből.... 2016-08-30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-12/2016 Pdf Html
73721 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Pörge Gergely (Pest, 1858 – Újpest, 1930) Tájkép, 1909 papír, ceruza magasság: 300.00 mm; szélesség: 390.00 mm balról: "Gergely, 1909. augusztus 7.", jobbról: "Kolopfürdő" Nyitott pajta, gémeskút és egy vízhordó parasztlegény. Messze hátul fák és legelésző csorda.... 2016-08-30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-12/2016 Pdf Html
5008 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Olasz lányok, 1851 fa, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 37.00 cm Jobbra lent: "Borsos J. 851" Két fiatal lány áll egymás mögött, az elől álló sötétkék szoknyát, fehér ingvállat, piros mellényt visel, hajfonatos fején lepel, fejét kissé felemelve tartva felfelé néz. Leeresztett, elöl keresztbe tett kezében sarlót tart, másik kezével, fűvel m... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-6/2016 Pdf Html
5835 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Mészégetők fa, olaj magasság: 22.00 cm; szélesség: 30.00 cm jelzés nélkül Sötét, szürkéskék égfelület alatt halványsárga fa kalyiba, jobbra előtte álló és ülő kis figurák látszanak. Balra nagy kőtömbök láthatók, jobbra egy út vezet.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-6/2016 Pdf Html
85264 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Fegyvertisztító katonák vászon, olaj magasság: 15.50 cm; szélesség: 26.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Padon két katona ül, a jelenet az egész képteret betölti. A bal oldalon ülő katona fegyverét két térdére fektetve, lehajtott fejjel dolgozik rajta, a másik, két térde közé szorított, csövével felfelé fordított fegyverét fogja.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-6/2016 Pdf Html
3460 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Tavasz (vázlat) fa, olaj magasság: 78.00 cm; szélesség: 64.00 cm Balra lent: "Csók I. Bp." A Tavasz című festményhez készített vázlat. A félig háttal álló nőalak hosszú vörös ruhát visel, jobb kezével felemelt szoknyájában sárga virágok láthatók. A háttérben zöld fák, lombok és egy virágzó sárga aranyeső bokor.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-7/2016 Pdf Html
5814 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Nimfa, 1869 fa, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 24.00 cm Balra lent: "M.G.München 69" Fiatal nő felfelé tekintő arcképe, hajában borostyánlevelekből font koszorút visel. Kezében buzogányfélét tart.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-7/2016 Pdf Html
5901 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Svábhegyi részlet vászon, olaj magasság: 23.00 cm; szélesség: 34.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Kora tavaszi időszakban ábrázolt domboldal, halványan zöldellő fákkal, a völgyben parasztház, előtte virágzó fák.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-7/2016 Pdf Html
66623 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen olasz festő, 18. század Madonna a kis Jézussal fém, olaj magasság: 16.00 cm; szélesség: 13.00 cm Szürkés háttér előtt balra forduló Madonna és gyermek Jézus ovális mellképe. Madonna szőke hajú, sárga kendője vállán előre esik, lila ruhát, kék palástot visel és a mezítelen gyermeket öleli, aki Mária arcába néz. ... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-7/2016 Pdf Html
69811 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Ebéd után papír, akvarell (vízfesték) magasság: 310.00 mm; szélesség: 410.00 mm Balra lent: "Deák Ébner L." Kerti fák előtt, nyugágyban ülő, hosszú rózsaszínruhás nő újságot olvas.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-7/2016 Pdf Html
71135 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Csendélet virággal és Buddhával, 1919 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 81.00 cm Jobbra fent: "Vaszary 1919" Mélykék asztalterítőn balra, vázában piros-rózsaszín dús virágcsokor. Elöl, középfelé fekete flaska, jobbra kékes, szoborszerű figura, mögötte sárga színfoltok.... 2016-08-25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-7/2016 Pdf Html
22838 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Fürdőző fiú, 1897 vászon, olaj magasság: 91.00 cm; szélesség: 72.00 cm Jobbra lent: "Grünwald Béla". A kép központjában vízparton ülő fiú alakja látszik, fejét lehajtja. A part zöldessárgás játékával szemben a víztükör sima, kék. Vázlatos kidolgozás.... 2016-08-19 BRFK Nyomozó Főosztály Betörési Osztály; 01000/2075/2016.bü Pdf Html
69661 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Vass Elemér (Budapest, 1887 – Tihany, 1957) Tájkép, 1920 fa, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Vass E. 920" Napsütötte domboldalon zöld fák között emeletes, világossárga ház. Előtérben kerítés, pinceajtó. Az égbolt kék.... 2016-08-19 BRFK Nyomozó Főosztály Betörési Osztály; 01000/2075/2016.bü Pdf Html
81315 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Ismeretlen flamand festő, 17. század Proserpina elrablása tölgyfa, olaj magasság: 54.50 cm; szélesség: 90.50 cm Hegyes táj előterében négy sötét lóval vontatott kocsin vörösköpenyes férfialak fiatal nővel. A csoporttól balra ruhátlan női alak (Venus?) és páncélos istennő, Minerva alakja látható. Balról íjat és tegezt tartó futó alak. A bal háttérben rom, job... 2016-08-19 BRFK Nyomozó Főosztály Betörési Osztály; 01000/2075/2016.bü Pdf Html
14626 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Leány virággal dekli, olaj magasság: 84.00 cm; szélesség: 66.00 cm Balra fent: "Czigány" Pirosruhás, széken ülő kislány, vállig érő sötét hajjal. Ölében sárgás köcsögöt tart, virággal.... 2016-08-18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1073-10/2016 Pdf Html
14627 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Olvasó asszony dekli, olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 60.00 cm Balra fent: "Czigány" Erős zöld lombháttér előtt ülő kontyos, szemüveges asszony, bal kezével szemüvegéhez nyúl, előtte erős piros színű asztal, rajta kancsó.... 2016-08-18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1073-10/2016 Pdf Html
14628 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Olvasó lány vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Koszta" Sötét háttér előtt szembenézetből ábrázolt fiatal lány félalakos ábrázolása, nyakában fehér sálat visel. A kezében tartott könyvbe néz.... 2016-08-18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1073-10/2016 Pdf Html
14629 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Nő virággal vászon, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 60.00 cm Jobbra fent: "Márffy Ödön" Szobabelsőben fiatal nő sötét mellényben, fehér blúzban, félig oldalnézetben, kezében zöld növény.... 2016-08-18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1073-10/2016 Pdf Html
14630 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Turbános férfi vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm Középen lent: "Rudnay" Szembenézetből ábrázolt idős, hosszú fehér szakállas férfifej. Jobb kezével a szakállához nyúl. Kék ruhát visel. Sötét háttér.... 2016-08-18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1073-10/2016 Pdf Html
64918 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Munkások papír, tus Két munkás cöveket ver be a földbe. Jobbra hátrább társzekér lovakkal, balra még egy munkást látni.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
64983 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Önarckép bronz, vörösmárvány, vésett, öntött magasság: 12.00 cm; szélesség: 12.00 cm jobbra lent: "MF" rovásírással A művész önarcképe profilból, dombormű négyzetes alapon. Talapzata vörösmárvány, rajta rovásírással felirat.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
65018 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Pátzay Pál (Kapuvár, 1896 – Budapest, 1979) Géniusz bronz, öntött magasság: 34.00 cm Talpazaton: A szobor lába alatt levő fémlap jelzett. A szobor fatalapzaton áll, bal lábával kilépő nőt ábrázol. Bokáig érő ruháját, haját, szép redőkben fújja hátra a szél. Bal kezében mécsest tart maga előtt, jobb kezével védi a lángot. Fejét kissé lehajtva a mécsesre néz.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
65020 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Pátzay Pál (Kapuvár, 1896 – Budapest, 1979) Botra támaszkodó bronz, öntött magasság: 23.00 cm bal lábon, a boka fölött Férfialak, talapzat nélkül. Két karját összefonva botra támaszkodik, előre néz. A mezítlábas férfi magas nyakú, hosszú ujjú inget, hosszú nadrágot visel.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
65024 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Schaár Erzsébet (Vilt Tiborné) (Budafok, 1908 – Budapest, 1975) Női fej kalappal fa, bronz, öntött, faragott magasság: 24.00 cm jelzés nélkül A szobor fiatal lányt ábrázol. Arcának alsó része egészen keskeny, homlokánál széles. Fején hatul felhajlított karimájú kis kalap van, mely elől szabadon hagyja hajának egy részét és fülét. Világosbarna fatalapzaton áll.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
65033 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vilt Tibor (Budapest, 1905 – Budapest, 1983) Női fej fa, bronz, öntött, faragott magasság: 36.00 cm Fiatal nő képmása. Keskeny arcú, telt ajkú, hosszú nyakú. Haja simán hátrafésülve, kis kontyban van összefogva a nyakon. Fekete falapazaton áll.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
65036 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Vilt Tibor (Budapest, 1905 – Budapest, 1983) Vilt Tiborné portréja fa, bronz, öntött, faragott magasság: 26.00 cm Sovány arcú, mélyenülő szemű fiatal nő. Haja elől két nagy fürtben homlokára hull, hátul tarkójára simul. világosbarna talapzaton áll.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
70643 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Interieur szoborral, 1936 vászon, olaj magasság: 73.00 cm; szélesség: 54.00 cm Balra lent: "Czóbel 1936" Piros fal előtt balra tükör, alatta asztal, mellette fehérvirágos ág. Jobbra félig látszó feketekalapos férfialak vállig ábrázolva, mögötte fehér színfolt, fölötte görögös portrészobor.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
72134 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Balatoni táj papír, ceruza jelezve Balra a Balatonpart pár fával és két alakkal, a vízben fürdőzők és csónakázók.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
72705 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Madame Sans Géne, 1934 bronz, öntött magasság: 30.00 cm Talpazaton: "B.B. 1934" Zömök, teltformájú női akt. Bal lábával előre lép, két kezét kihívóan csípőjére rakja. Kerek, fitosorrú fejét balra fordítja.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
74635 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájkép vászon, olaj magasság: 26.00 cm; szélesség: 35.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Hidegkék egű őszi tájat ábrázol a kép. A barna-rőtszínű földön két nagy fa áll, ágaik részint már csupaszok, részint vöröses-sárga levelekkel borítottak. Vastag törzsüket megvilágítja a gyenge nap. A két fa között lombtalan kis fa áll.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
74636 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Műteremablak, 1935 vászon, tempera magasság: 80.00 cm; szélesség: 100.00 cm jobbra lent: "Szőnyi I. 1935" A nagy műteremablak előtt hosszú, keskeny asztalon cserépben lehajlott ágú, zöld szobanövény, mellette kalitkában egy kismadár. Az asztalra fény hull. Az ablakon át fehéren derengő havas háztetőkre látni, balra kupolás épület. Az ég sötétkék.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
74637 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Tehenek, 1935 vászon, tempera magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1935" A kép két fekvő tehenet ábrázol, közöttük szalma sárgállik. A jobboldalinak fehérszőrű háta látszik, a baloldali tarka. Balra fent kis istállóablak világít.... 2016-07-27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-20/2016 Pdf Html
24367 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen festő, 19. század közepe Huszárok bevonulása (vázlat) vászon, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 66.00 cm A kép középterében lovas huszárok kivont karddal láthatók, körülöttük örömujjongó fiatal nők és férfiak állnak. A teret klasszicista házak szegélyezik, amelyek nemzeti lobogókkal vannak feldíszítve. Az égbolt derűs.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
60476 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tátrai táj tóval karton, olaj magasság: 36.50 cm; szélesség: 56.50 cm Balra lent: "Mednyánszky L." Magas, hófedte hegyek, előttük tó. Az ég felhős. A kép tónusa fehér, havas színű.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
60477 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Havas tátrai táj papír, gouache magasság: 280.00 mm; szélesség: 200.00 mm Balra lent: "Mednyánszky" Előtérben vízfelület, melynek hátsó partján hóval fedett tetejű házacska látható. Mögötte magasba nyúló fehér hegycsúcs emelkedik.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
70795 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Thámár vászon, olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: "Csók I." Kereveten ülő bronzhajú, meztelen nő, a lábain zöld-fekete csíkos takaróval. Fejét balra fordítja. Mögötte vöröskabátos, hosszú hajú férfifej bukkan elő. Jobbról fent középen és balról sötétkék drapéria. Az ismert kompozíció egyik változata.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71338 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Cigánylány mellképe vászon, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 33.00 cm jobbra lent: "L. Ébner" Balprofilban ábrázolt, barna arcú fiatal nő. A sötétbarna hajon kis gyöngyös fejdísz. A nyaknál piros kendő.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71342 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Ház bokrokkal vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 47.00 cm Jobbra lent: "L. Ébner" Elöl világoszöld és sárgás bokrok, mögöttük léckerítés, kis ház fehér fala látszik.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71343 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Kazlak vászon, olaj magasság: 14.80 cm; szélesség: 21.80 cm Jobbra lent: "D. Ébner" Szürke égbolt előtt jobbra fák és két kazal. Az előtérben gyep látható.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71347 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Női fej fa, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 40.00 cm Balra lent: "L. Ébner" Profilból ábrázolt, sötétbarna hajú fiatal nő. Zöld blúzt, elől összekötött bordó vállkendőt visel.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71363 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Tájkép vászon, fa, olaj magasság: 12.50 cm; szélesség: 25.50 cm Jobbra lent: "D. Ébner" Szürke égbolt előtt lombos fák, a középtérben folyó, azon falusi híd, három kacsa, jobb oldalt házikó látható.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71366 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Tanya fa, olaj magasság: 16.00 cm; szélesség: 30.00 cm Balra lent: "L. Ébner" Sík táj, balról három fa, mögötte kis ház. Középen széles lombozatú magas fa, palánkos fehér házzal. Kék ég fehér felhőkkel.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
71370 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Ülő fiú fa, olaj magasság: 31.60 cm; szélesség: 18.70 cm Jobbra lent: "D. Ébner" Fűvel és virágokkal benőtt domboldalon fiatal fiú ül kalapban, hosszú ujjú ingben és hosszú nadrágban. Két kézfejét térdére támasztja.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
72180 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Jankó János (Tótkomlós, 1833 – Budapest, 1896) Enyelgés vászon, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 36.00 cm Jobbra lent: "Jankó" Az égbolt legnagyobb része felhőkkel borított. Jobb oldalt fehér inget és vörös szoknyát viselő ülő nő látható. Előtte fiatal férfi fejét a nő ölében tartja.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
72861 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Liezen-Mayer Sándor (Győr, 1839 – München, 1898) Kompozíció két figurával falemez, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 27.00 cm jelzés nélkül Sötét lombokkal körülvett épület, előtte idős és fiatal nő beszélget.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
72862 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Liezen-Mayer Sándor (Győr, 1839 – München, 1898) Mandolinozó nő fa, olaj magasság: 28.00 cm; szélesség: 21.00 cm Középen piros ruhás, fiatal nő ülő alakja, ölében barna mandolin. A háttérben karcsú fa, tájkép látható. Vázlatos kompozíció.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
73290 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Stahrenbergi tónál, 1874 fa, olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 36.00 cm Balra lent: "Molnár J. 1874" Tehéncsorda a sötét erdőből a háttérben megvilágított tó felé vonul. Elöl a patakból fehér tehén iszik.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
73291 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Tájkép vászon, olaj magasság: 38.50 cm; szélesség: 37.00 cm Jobbra lent: "Molnár J." Felhős, kék égbolt előtt épületromok, közötte fák, bokrok. Előtérben falromok, növényzet, mocsár.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
73592 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Pállik Béla (Nagymihály, 1845 – Budapest, 1908) Disznóól vászon, olaj magasság: 21.00 cm; szélesség: 27.00 cm Jobbra lent: "Pállik Béla" A középtérben zsúptetős, istállószerű nagy fabódé látható. Mögötte zöld lombos fák állnak. Az ég kék.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
75913 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Skuteczky Döme (Kisgajár, 1849 – Besztercebánya, 1921) Kovácsműhely vászon, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 54.00 cm jobbra lent: Skuteczky D.- Kovácsműhelyben dolgozó, háttal álló, tüzet szító, kötényes, ingujjas férfi. Sötét tónusú kép.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
76026 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Női arckép vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 49.00 cm jelzés nélkül Simahajú, feketeszemű fiatal nő arcképe szembefordulva, barna prémes kabátban.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
76759 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Telepy Károly (Debrecen, 1828 – Budapest, 1906) Aldunai táj vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 76.00 cm Jobbra lent: "Telepy K." Baloldalon kőoszlopos, fakorláttal szegélyezett úton két lovaskocsi halad. Jobboldalon a Duna tükre. Baloldalon a kép széléig felnyúló sziklán hegy és magas sziklafal.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
76940 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Interieur karton, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 69.00 cm Jobbra lent: "Tornyai" Sötétbarna falon piros, kék perzsaszőnyegek és festmények által díszített szobabelső, sötétbarnás biedermeier kanapéval. Előtte hosszúkás biedermeier asztal, jobbra zöld, magas támlájú, balra piros plüss karosszék. Balra a nyitott ajtón át a másik ... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
78025 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Beckói udvar vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 45.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Régi ház virágos udvarán festő és szolgája áll. A festő a kerítésre támaszkodik, szolgája ruhákat tereget.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
78026 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Virágcsendélet vászon, olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 31.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Zöld szárú margaréták, lila mezei virágok csokra.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
78027 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Pállik Béla (Nagymihály, 1845 – Budapest, 1908) Birkák akolban vászon, olaj magasság: 38.00 cm; szélesség: 74.00 cm Jobbra lent: "Pállik" Hosszú, sötét akolban sok birka, sötétbarna, zöld, aranysárga színváltozatokban.... 2016-07-20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1161-3/2016 Pdf Html
12663 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Vízparti táj papír, akvarell (vízfesték) magasság: 44.00 cm; szélesség: 59.00 cm Balra lent: "Czigány D." Háttérben barnás hegyek, előttük színes, emeletes, árkádsoros házak, a középtérben sötétszürke ötpilléres híd, az előtérben tinta-kék víz.... 2016-07-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1072-4/2016 Pdf Html
12664 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Tájkép vászon, olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 43.00 cm Balra lent: "Deák Ébner L." Szürkés-barna égbolt alatt jobbra sötétszürke víz, balra a parton alacsony kis házak és sötétzöld fák, előttük egy kis figura.... 2016-07-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1072-4/2016 Pdf Html
70624 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Pálmaallé vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 30.00 cm Balra lent: "Czigány" Elöl középen hátra vezető út, amelyen jobbra-balra pálmák állnak.... 2016-07-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1080-4/2016 Pdf Html
70628 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Waldbauer Józsefné vászon, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 50.00 cm Sötétzöld háttér előtt ábrázolt, szembeforduló, idős nő mellképe.... 2016-07-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1080-4/2016 Pdf Html
73534 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Táj, 1912 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 280.00 mm; szélesség: 400.00 mm Balra lent: "NLJ 1912" Elöl balra vastagabb törzsű fa, jobbra a háttérben fehérfalú ház lombok között.... 2016-07-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1080-4/2016 Pdf Html
73535 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Táj, 1912 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 400.00 mm; szélesség: 300.00 mm Balra lent: "Lampérth J. 1912." Jobbra vastagtörzsű fa, mögötte hátul szintén fa.... 2016-07-04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1080-4/2016 Pdf Html
48917 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen német mester, 18. század Szerelmespár (porcelánminta) puhafa, festett, faragott magasság: 18.00 cm jelzés nélkül A szerelmespárt ábrázoló minta könnyű puhafából készült, csak a figurák elülső oldala van jól kidolgozva. A férfi és a nő egymás mellett ülnek, a kompozició felső részén rocaille mintájú díszítés, rajta drapéria. Barnára festve.... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
59342 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) Szent József a kis Jézussal, 1769 réz, olaj magasság: 22.00 cm; szélesség: 16.00 cm a hátoldalon, aranyozott rocailleban: "Steph. Dorffmaister inven. et pinxit Ann. 1769 " A jobbra felfelé tekintő zöld ruhás, sárga köpenyes József ölében tartja az álló, balkezében liliomot tartó gyermek jézust. Szt. József ülőhelyzetben térdig ábrázolt.... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
59351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen olasz festő, 18. század Salamon bálványimádása vászon, olaj magasság: 36.00 cm; szélesség: 47.00 cm jelzés nem látható Jobbról a szakállas Salamon látható, fején koronával, bordó ruhában. Előtte térdelő, kékruhás nő. A fejét balra fordítja, ahonnan nőalak jön edénnyel, melyből lángok törnek ki.... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
59355 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen olasz mester, 17. század Madonna papírmasé (cartapesta), formába préselt magasság: 24.00 cm; szélesség: 24.00 cm jelzés nem látható Felhőktől szegélyezett Mária-alak, a karjaiban fekvő Jézussal. Mária piros ruhát, kék palástot visel.... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
59356 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen olasz mester, 17. század Mater dolorosa papírmasé (cartapesta), formába préselt magasság: 23.00 cm; szélesség: 23.00 cm jelzés nélkül Szenvedő arcú, kissé jobbra hajló, fátyolos Mária-fej.... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
59416 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 1700 körül Szerzetes felavatása vászon, olaj magasság: 41.00 cm; szélesség: 31.50 cm jelzés nem látható Középen feketeruhás fiatal szerzetes térdel egy vörös palástos térdelő fiatal pap előtt. Mögöttük két álló papi ruhás alak, balra térdelő férfi, mögötte két álló alak.... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
67426 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Sambach, Caspar Franz (Boroszló, 1715 – Bécs, 1795) Allegorikus jelenet három gyermekkel vászon, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 36.50 cm jelzés nem látható Az egyik meztelen gyermek háttal fekszik vörös drapérián, jobb vállával sötétszürke zászló után kap. Egy másik gyeremk felemelt karjaiban mintegy ütésre tart egy tárgyat, jobb lábával rálép a másik gyermekre. A kép jobbszélén csak félig látható még... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
300239 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT művész: Ismeretlen német vagy osztrák festő, 18. század Két tájkép fa, olaj magasság: 12.00 cm; szélesség: 15.00 cm jelzés nem látható A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Tájkép vándorokkal (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 59379); 2) Erdős táj (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 59382) ... 2016-06-21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/816-9/2016 Pdf Html
15238 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női arckép, 1905 vászon, olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 48.00 cm balra középen: "Gulácsy L." Feketehajú, keleti típusú nő derékig ábrázolva. Kissé balra fordul, mélyen dekoltált színes ruhában. Kezében piros fürtös virágot tart. A háttérben templom és épületek. Barnás tónusú kép.... 2016-06-17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/190-17/2016 Pdf Html
24119 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatonparti részlet, 1937 papír, pasztell magasság: 1050.00 mm; szélesség: 760.00 mm jobbra lent: "Egry József" Jobb oldalon két egymás mögötti kabin. Az elsőben halász áll, jobb karját felemeli. Az ajtóhoz támasztott háló, hátul fák. Az eső esik.... 2016-06-17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/190-17/2016 Pdf Html
72977 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Csendélet barackkal és szilvákkal karton, olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 73.00 cm jobbra lent: "Márffy Ö" Világoskék terítőn fehér talpas tálban öt szilva, jobbra zöld levélben három barack és egy széles, talpas pohár.... 2016-06-17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/190-17/2016 Pdf Html
79634 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen holland festő, 17. század Táj vándorokkal vászon, olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 63.00 cm Folyótól balra két férfi lóval. Egyik ló fehér, másik sárga. Tőlük balra család szamárral, majd egy lovon ülő férfi, kutya és két nő. Hátrább további alakok. Mögöttük hegyes táj és két darab száraz fa. Balra a képet egy épület sarka zárja le.... 2016-06-17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/190-17/2016 Pdf Html
85893 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Fekete kalapos nő karton, pasztell magasság: 410.00 mm; szélesség: 510.00 mm Balra lent: "Rónai" Jobb profilban ábrázolt fiatal nő fekete kalapban, fekete ruhát visel, nyakában rózsaszín sál.... 2016-06-17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/190-17/2016 Pdf Html
64246 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század második fele Írószekrény fa, berakás magasság: 108.00 cm; szélesség: 119.00 cm Két oldalon három-három fiók, középen lehajtható írórész. Mögötte, középen fülke és jobbra-balra két-két kis fiók. A lehajtható írólapon, kívül csillag, a fiókokon vonalberakás. Egykori tulajdonosa közlése szerint korábban Szigligeti Ede (Nagyvár... 2016-02-26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/231/3/2016 Pdf Html
64247 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 1840 körül Gyerekágy diógyökér, fényezett, furnérozott magasság: 75.50 cm; szélesség: 62.50 cm; hosszúság: 151.50 cm Négy, lefelé keskenyedő hasábos lábon áll. A fej és a háttámla két-két szélén feketére fényezett féloszlop, vízszintes záródással. Két oldalán sima oldallap felett áttört, feketére fényezett rácsozat.... 2016-02-26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/231/3/2016 Pdf Html
71930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Györgyi (Giergl) Alajos (Pest, 1821 – Pest, 1863) Lónyai Albert képmása, 1858 vászon, olaj magasság: 67.00 cm; szélesség: 53.00 cm "Giergl 1858" Ovális mellkép, fekete díszmagyart, prémes mentét viselő barnahajú és szakállú férfi. Feje jobbra fordul.... 2016.11.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1695-4/2016 Pdf Html
71517 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Férfi portré, 1912 papírlemez, olaj magasság: 58.00 cm; szélesség: 40.00 cm Balra lent: "Egry József Szentgyörgy 1912" A művész fiatalkori önarcképe, széken ül, drapp ruhában, rózsaszín nyakkendővel. A háta mögött festőállványon tarka szőttes.... 2016.11.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1509-5/2016 Pdf Html
115 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Ismeretlen Pilvax étterem keménycserép kályhája és párkányrendszere (Budapest) keménycserép A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Fehér keménycserép kályha: Sima, kijjebb álló alsó, díszítetlen rész után a visszaugró törzsön függélyes növényi indasávok között sima mezők. Ezekben az előoldalon homorú félkörökben domborműves jele... 2016.11.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1786-1/2016 Pdf Html
71705 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Nagybányai táj vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm Balra lent: "Ferenczy K." Az előtérben zöldes-barna hegyoldal, hátrább bokrok, majd zöld fenyőerdő. Jobb oldalon nyírfa. A háttérben hegyvonulat.... 2016.11.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1647-4/2016 Pdf Html
71688 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Erdőrészlet vászon, olaj magasság: 108.00 cm; szélesség: 110.00 cm Jobbra fent: "Ferenczy Károly" Dús lombú zöld fák között, középen kis kopár tisztáson két háttal álló alak egy palló korlátjához támaszkodik. A kép középterén napsütötte, világos okkeres foltok.... 2016.11.07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1587-5/2016 Pdf Html
71655 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Tájkép, falusi házak vászon, olaj magasság: 55.50 cm; szélesség: 69.00 cm Pirosas naplemente által piros színben játszó falusi házak, mögötte fák, előtte házkerítés. Az úton parasztasszony, a hátán csomag. A képen még egy parasztasszony, aki fején viszi a csomagját. Az út és a dombok zöldesszürkék.... 2016.10.20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1529-4/2016 Pdf Html
71858 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) Kukoricaszár behordás vászon, olaj magasság: 126.50 cm; szélesség: 122.00 cm Jobbra lent: "Glatz" Monumentális, meghajló, sárganadrágos, fehéringes, barna mellényes, barna kalapos fiatal férfi, hátán kukoricaköteg. Balra a háttér alacsony horizontú, dombos táj, magas, napfényes, gomolygó felhős éggel.... 2016.10.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-27/2016 Pdf Html
72869 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 – Budapest, 1890) Oázis vászon, olaj magasság: 38.00 cm; szélesség: 65.50 cm jobbra lent: "Ligeti A. 18..." Egzotikus táj, középen pálmafa csoport. A kép jobb oldalán, térben kissé közelebb fiatal pálmafa. Távolabb pálmák, melyek az oázis szélét szegélyezik. A középső pálmacsoport mellett balra pihenő karaván, egy ülő és egy álló teve, valamint néhány em... 2016.10.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-26/2016 Pdf Html
71636 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Mesebeli park tóval vászon, olaj magasság: 62.00 cm; szélesség: 84.50 cm Balra lent: "Fényes A." Előtérben stilizált fák, jobbra kalapos férfi és nő, a középtér felé nagy kiterjedésű tó. Balra és szemben a háttérben házak, melyeket facsoportok és hegyek öveznek. Távolban középen a hegytetőn tornyos épületcsoport látható, amely mögött világos b... 2016.09.20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-25/2016 Pdf Html
71612 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Anya gyermekével vászon, olaj magasság: 41.50 cm; szélesség: 40.00 cm Balra lent: "Fényes A." Alacsony horizontú alföldi táj hátterében balra tanyák, jobbra fémeskút és boglya. Előtérben középen egy fapadon fejkendős, sárgablúzos, szürke kötényes asszony ül, jobbjával kisgyermekét magához öleli. Az előtér bal oldalán három cserép piros musk... 2016.09.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-24/2016 Pdf Html
71533 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Horgászok, 1906 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 500.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "Egry József 1906 Páris" Folyóparton három álló és két ülő, balra néző és balra forduló férfi. Három férfi kezében horgászbot, a lábukon fapapucs, balra hajók, jobbra víz. Túlsó parton hegyvonulat. Barna tónusok.... 2016.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-23/2016 Pdf Html
300005 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT művész: Barbault, Jean (Viarmes, 1718 – Róma, 1762) A Föld allegóriája, 1753 című festmény szétvágott darabjai (2 db) vászon, olaj Az eredeti festmény több darabra lett szétvágva, a megmaradt darabjai közül a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe be nem került, lappangó darabok alkotják a védett tárgyegyüttest. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Puttók (A Föld alle... 2016.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/574/2016 Pdf Html
78357 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Sokác lányok vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 80.00 cm balra lent: "Csók I." Szénakazal tövében, ritkalombú fák alatt egy háttal ülő és két fekvő sokác lány. Háttérben középen falu. Lilás hegyvonulat. Napsütötte, élénk, zöld mező.... 2016.09.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-20/2016 Pdf Html
70530 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) Holdvilágos éj Trauban vászon, olaj magasság: 33.50 cm; szélesség: 64.50 cm A középtér felé haladó út mentén balra házak, közöttük kis templom mellett kétemeletes épület látható. Az első emeleti ablakokban fény világít. Az épületek mellett húzódó úton világoskék ruhás nő megy fekete ruhás férfival. Az utat jobbról fák szeg... 2016.09.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-21/2016 Pdf Html
22762 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Sokác menyecske, 1905 vászon, olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 50.00 cm balra lent: "Csók Mohács 905" Világos kékesszürke háttér előtt jobbját csípőjén nyugtató, baljában fehér kendőt lengető nőalak áll. Papucsos jobb lábát kissé előbbre helyezte. Fejét jobbra hajtja, rajta piros kendő. Ruhája: fehér ing, lila alapon díszített virágos ruha, vállán ... 2016.09.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-22/2016 Pdf Html
70786 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Thámár (tanulmány) vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 49.00 cm Vörös hajú női akt jobbra forduló helyzetben, fekete-fehér csíkos takaróval. Az ismert kompozícióhoz készült tanulmány.... 2016.09.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-18/2016 Pdf Html
70800 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Bűnbánó Magdolna (Tanulmány) vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Csók I. Bp" Barnás sziklabarlangbelsőben, bal oldalon fent függő feszületet tartó vörös hajú, háttal álló, ruhátlan női allak térdig ábrázolva látható. Csípőjén vöröses kék drapéria. Jobbra a háttérben a barlangból zöldeskék felhős tájra tekintünk.... 2016.09.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-19/2016 Pdf Html
70769 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Öreg nő feje (vázlat/tanulmány), 1891 vászon, olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 38.00 cm Balra lent: "Csók 1891" Feketehajú, idős nő képmása. Vázlat/tanulmány a Báthory Erzsébet című festményhez. ... 2016.09.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-15/2016 Pdf Html
70768 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Női portré, 1888 vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 31.00 cm Balra lent: "Csók I", Jobbra lent: "Párizs 1888" Jobb háromnegyed profiban ábrázolt, barnahajú, rózsásarcú női portré. A háttér szürkészöld.... 2016.09.07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-14/2016 Pdf Html
300285 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EVŐESZKÖZ VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Mayr, Abraham, II. (Mülhausen, 1707 ─ Mülhausen, 1767) (?) Étkészlet ezüst, aranyozott A védett étkészlet elemei: 12 kés, 12 kanál, 12 villa. A kanál és villa végén mindkét oldalon egy-egy kis kagylódísz, a kések vége asszimetrikus volutába hajló. Desszert evőeszköz méretűek.... 2016.09.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1429-1/2016 Pdf Html
70779 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Sárréti menyecske vászon, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 32.00 cm Jobbra lent: "Csók I" Szobában ülő parasztmenyecske, zöld fejkendőt, rózsaszín sálat, fekete vállkendőt visel, zöldsávos rózsaszín köténnyel és sötét szoknyával. A háttérben jobbra sublót látható, a falon színes tálak látszanak.... 2016.08.31 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-13/2016 Pdf Html
71350 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Önarckép, 1874 fa, olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 18.50 cm Balra lent: "E. Paris, 1874" A festő jobb profilból ábrázolt önarcképe. A fiatal szakállas, bajuszos férfi haja hátrafésült, fekete kabátot, fehér inget, fekete nyakkendőt visel.... 2016.08.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-8/2016 Pdf Html
71358 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Deák-Ébner Lajos (Pest, 1850 – Budapest, 1934) Szolnoki vásár olaj magasság: 15.00 cm; szélesség: 35.00 cm jelzés nélkül Vásári sokaság, tarka tömeg. Balra cserépárus, mellette a tömegbe ékelődve lovas szekér, középen három szűrös parasztember áll. Balra két sárga, jobbra drapp, kék és sárgatetős sátor. Az ég alja rózsaszín, az égbolt kék.... 2016.08.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-9/2016 Pdf Html
71408 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Duó papír, tus magasság: 497.00 mm; szélesség: 455.00 mm Balra lent: "Derkovits Gy." Nyitott ablak előtt zongorázó, jobbra gordonkázó férfi lehajtott fejjel. Az ablakon két cserép virág. Az erős, beáradó fény árnyékot képez. Sárgás-vöröses tónusú.... 2016.08.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-10/2016 Pdf Html
71410 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Falképterv papír, olaj, tempera magasság: 215.00 mm; szélesség: 160.00 mm Vázlat falképhez. Előretekintő, ülő női akt, a lábain barna lepel fedi, a fején két kezével gyümölcsös kosarat tart. Mellette jobbra és balra puttó látható. Mögötte félkörös záródású kék ég.... 2016.08.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-11/2016 Pdf Html
70194 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Tájkép vászon, olaj magasság: 85.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Barcsay" A kép hegyvidéket ábrázol, a hegyoldalon lent néhány fa látszik, elől kerítésféle. A festményen a sötét, okkeres színek dominálnak. Fönt az égnek egészen keskeny csíkja kéklik.... 2016.08.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/677-30/2016 Pdf Html
70489 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Férfiarckép, 1845 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 230.00 mm; szélesség: 170.00 mm Jobbra lent: "Borsos J 845" Ülő, szakállas, középkorú férfi, derékig ábrázolt képmása, jobbjában lovaglóostor nyelét, baljával annak végét fogja.... 2016.08.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-5/2016 Pdf Html
69771 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Canzi Ágost Elek (August Alexius) (Kanz, Martin) (Baden bei Wien, 1808 – Pest, 1866) Főkötős nő arcképe, 1860 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 265.00 mm Balra lent: "August Canzi 1860" A kép középterében barna ruhát, fehér csipkegallért viselő, barna főkötős, idősebb nő arcképe szemben ábrázolva.... 2016.07.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-1/2016 Pdf Html
70429 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Bihari Sándor (Rézbánya, 1855 – Budapest, 1906) Kóróégetés fa, olaj magasság: 17.00 cm; szélesség: 26.50 cm Jobbra lent: "Bihari S" Sötétlila alkonyi mezőn három tűz ég, kék füsttel. Balra, az első tűz mellett egy parasztember és egy parasztasszony áll és éleszti a tüzet, ennek füstje kék, feljebb okkeres-barna. Az ég liláskék.... 2016.07.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-2/2016 Pdf Html
70687 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Virágcsendélet vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: "Czóbel" Asztalon henger alakú vázában vörös, okker és narancsszínű virágok. A váza alatt is virág és egy szál levél.... 2016.07.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1262-4/2016 Pdf Html
76888 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Thorma János (Kiskunhalas, 1870 – Nagybánya, 1937) Piaci jelenet vászon, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 58.00 cm jelzés nélkül Tájképi háttér előtt vázlatosan festett fiurák okker, vörös, zöld színekkel.... 2016.07.20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 40161161-3/2016 Pdf Html
76063 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Tájkép vászon, olaj magasság: 42.00 cm; szélesség: 50.00 cm jelzés nélkül Vízparton álló, korhadt füzek, az egyik egészen ráhajol a vízre. sötétszürkés, lilás part, sárgás-barnás fák. Sötét ég és víz.... 2016.07.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/613-10/2016 Pdf Html
203251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) Szent Anna tanítja Máriát, 1781 vászon, olaj magasság: 187.00 cm; szélesség: 102.00 cm "Stepha.Dorfmaister" Középen kék-sárga ruhás idős nő /Anna/ a mellette álló fehérruhás, szőke hajú kisleánynak /Mária/ mutatja a bal oldali oltáron elhelyezett törvénytáblát. Mögöttük Anna székéhez támaszkodó Joachim. Felettük galamb és lebegő angyalok. Az előtérben jo... 2016.06.01 Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály; 02060/229/2018.bü Pdf Html
203252 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) Nepomuki Szent János, 1781 vászon, olaj magasság: 187.00 cm; szélesség: 102.00 cm jobbra lent: "Stephan Dorffmeister pinxit Anno 1781." Feszület előtt egyik térdére ereszkedő, imádkozó, balra forduló papi ruhás szent. Fölötte két lebegő angyal, az egyik a vértanúk babérkoszorúját tartja a szent feje fölé. Félköríves záródású. ... 2016.06.01 Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály; 02060/229/2018.bü Pdf Html
79911 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Lieder Frigyes (Lieder, Friedrich Johann Gottlieb) (Potsdam, 1780 – Pest, 1859) Osztrák-magyar katonák, 1834 fa, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 70.00 cm Balra lent: a kövön: "F. Lieder pinx Tyr 1834" Kékes-szürke felhős ég előtt balról zöld egyenruhás katonaság, jobbról zöld kabátot, fehér nadrgot viselő tollas sapkás magyar katonák, magyar zászlót tartva. Köztük egy fehér lovat vezető zöld kabátos férfi hátalakja bal profilban. Az előtérben ké... 2016.05.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/100-14/2016 Pdf Html
207256 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen Írólapos szekrény (magyar, 1825 - 1830 között) diófa, furnérozott magasság: 138.00 cm; szélesség: 89.00 cm; mélység: 40.00 cm Furnírja dió gyökérdíszes vízszintes léccel, alul két fiókkal, felül a lehajtható lap, felül keskeny fiók, két szélén sötét lécekkel, két húzóval, Belül fiókrendszerrel. ... 2016.05.05 Pdf Html
22682 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Férfi arckép vászon, olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 53.00 cm Jobbra középen: "Szőnyi I." A kép egész középterét betöltő fiatal férfi ülő képmása szemben ábrázolva. Haja rövidre vágott, barna, angol bajuszt visel. Öltözete: sötét barna kabát, fehér ing, kék nyakkendő.... 2016.04.13 BRFK III. ker. Rendőrkapitányság; 01030/4113/2015.bü Pdf Html
22687 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, LOPOTT művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Női arckép vászon, olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 45.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." Világos sárga háttér előtt ábrázolt fiatal nő mellképe. Haja rövid, hullámos. Kék kabátot visel.... 2016.04.13 BRFK III. ker. Rendőrkapitányság; 01030/4113/2015.bü Pdf Html
250374 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV VÉDETT, ELTŰNT szerző: Fazekas Mihály (Debrecen, 1766 – Debrecen, 1828);szerző: Diószegi (Diószeghi) Sámuel (Debrecen, 1761 – Debrecen, 1813) ;nyomdász: Csáthy György (Debrecen, 1772 – Debrecen, 1817) Magyar fűvész könyv. 1-2. rész. Debrecen, 1807 papír, nyomtatott, félvászon kötés egyéb méret(ek): XVI. 328 p..; 332-608 p. Magyar fűvész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható növevényeknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. Első rész. Eggyhímesek – sokhímesek. Második rész. Kétföbbhímesek – Lopvanöszök. Debreczenbenn, nyomtatta Csáthy György,... 2016.02.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/158-6/2016 Pdf Html
79791 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen festő Vulcanus műhelye vászon, olaj magasság: 132.00 cm; szélesség: 102.00 cm ... 2016.02.18 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/396/2/2016 Pdf Html
300058 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY KÖZGYŰJTEMÉNYI, ELTŰNT készítő: Ismeretlen A miskolci Rorariusz Cukrászda berendezése, 1828 Az 1828-ban alapított cukrászda a 19-20. században Jóst, Silvestri, Prevosti, Rábel, Rorárius tulajdonosnevekkel volt ismeretes. Rorárius Gyula 1938. november 19-én jelentette be, hogy üzletet nyitott „Rabel utóda RORÁRIUS" néven. Az 1951-ben beköv... 2016.02.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/324/1/2016 Pdf Html
24496 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Tél az Alföldön vászon, olaj magasság: 50.50 cm; szélesség: 64.00 cm Jobbra lent: "Koszta" A kép középterében hóval befedett tanya épülete és a hozzátartozó melléképületek láthatók. Ez előtér havas, a háttérben távoli erdő. Az égbolt kék.... 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1575/5/2015 Pdf Html
1186 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Behavazott város vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 79.00 cm Jobbra lent: "Fényes" Esti világításban behavazott város látszik, középen vörösszínű, kéttornyú templom, körülötte kis házak, előtte fák. Háttérben fallal körülvett városrész. Sötétkék ég. Előtérben folyóvíz, melyben a város képe tükröződik, a folyón jobb felől kikötött... 2015.12.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1739/2/2015 Pdf Html
1188 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Festés a szabadban papír, pasztell magasság: 250.00 mm; szélesség: 250.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Lombos fák alatt, zöld környezetben női akt áll modelt a vörös színű széken ülő festőnek. A kép előterében háttal ábrázolt női akt, baljában gordonkát tart.... 2015.12.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1739/2/2015 Pdf Html
1189 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Itatás gémeskútnál dekli, olaj magasság: 43.50 cm; szélesség: 55.00 cm Balra lent: "Rudnay Gy." A kép előterének középpontjában gémeskút. A kút kávájától jobbra lévő vályúból egy szürke ló iszik, mellette jobbra egy előre néző sárga ló áll. A háttérben balra enyhe domb, jobbra apró tanyasi házak foltjai látszanak magas fákkal. A magas égbolto... 2015.12.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1739/2/2015 Pdf Html
49654 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen Szőnyeg (Kis-Ázsia, Jordesz, 17. század második fele) gyapjú szélesség: 165.00 cm; mélység: 128.00 cm Csúcsban végződő piros imafülkéje fölött fehér alapon kétoldalt 4-4 sárga, kék, egymáshoz kapcsolt palmettadísz van. A szőnyeg középmezejét drapp keret veszi körül, fehér-kék-fekete rozettákkal. A szőnyeget széles sárga bordür veszi körül, karéjos ... 2015.12.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1686/2/2015. Pdf Html
72631 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Keleti (Kelety) Gusztáv (Pozsony, 1834 – Budapest, 1902) Tájkép vászon, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 67.00 cm A táj előtere dombos, középen út vezet. Az úton két lovas, ponyvás szekér, benne egy ülő alak látható. A szekér mellett parasztember és parasztasszony áll. Balra az út mentén, kis dombon barna falú vár emelkedik. Jobbra fák, szalmakazal. A háttérbe... 2015.11.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/461/18/2015 Pdf Html
300013 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, MŰEMLÉK TARTOZÉK, ELTŰNT készítő: Ismeretlen debreceni (?) asztalos Csokonai (egykori Méliusz) Könyvkereskedés berendezése, 1918 (Debrecen) tölgyfa, vésett, égetett Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Debrecen, Piac utca 45. Eredetileg az 1918-ban, a Piac u. 26. szám alatt megnyílt Méliusz Könyvkereskedés berendezése, valószínűleg helyi műhely munkája. A könyvesboltot 1961-ben átalakították, a berendez... 2015.11.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1536-2/2015 Pdf Html
300135 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT készítő: Ismeretlen Magyar utcai üzlethelyiség berendezése, 1930 körül (Budapest) A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) három tolóajtós vitrin (2 db), 2) pult, 3) emletes szekrény.... 2015.11.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1374/3/2015 Pdf Html
68555 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen;alkotó: Ismeretlen bajor, 1792 Kétajtós szekrény, 1792 cseresznyefa, faragott, aranyozott magasság: 221.50 cm; szélesség: 172.00 cm; mélység: 63.00 cm Három elülső lába faragott. konzolszerű, aranyozás nyomaival.Alsó, meglehetősen magas részében két kis fiók sárgaréz húzókarikákkal, erőteljesen kiugró, alacsony pillérrel elválasztva. Két ajtós középrész élei erősen lemetszettek, aranyozott csavar... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68556 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; BILLENTYŰS HANGSZER VÉDETT, ELTŰNT készítő: Bösendorfer Zongoragyár (Bécs) Fortepiano, 19. század közepe diófa, borított magasság: 95.50 cm; szélesség: 133.50 cm; hosszúság: 240.00 cm Elől: Klaviatúra felett: "J. Bösendorfer Kaiserl: Königl:Hof", kétfejű sas és "Fortepiano Verfertiger" sárgarézberakás. Hangzószekrényen: "J. Bösendorfer Kaiserl: Königl. Fortepiano Fabrick Goldene Madaille Ersten Ranges Aussteltung von dem Jahre 1839 & 1845" , alatta gyártási szám: "1207". Pedáltartója líra alakú, hat és fél oktáv terjedelmű. Klaviatúra fedele hátrahajtható a szekrényfedővel együtt. Kottatartója hosszúkás, négyszögletes keresztlécekből áll. Három lába nyolcoldalú, ballusztercsavar szalaghoz hasonló, fent gyöngysor és... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68561 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 1840 körül Ágy, 1840 körül diófa, diógyökér, borított magasság: 102.00 cm; szélesség: 98.00 cm Fej és lábrész megegyező, kissé kidomborodó. Két-két négyzetes hasáb láb fölött kannellurozott oszlop. Vízszintes lezáródását egy hasáb, iil. félhenger alkotja.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68562 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen, 1850-1860 között Bidette, 1850-1860 között porcelán, diófa, borított magasság: 45.00 cm; hosszúság: 49.00 cm Négy cabriolet lábon áll. Csészéje fehér porcelán.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68563 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század második fele Karosszék, 18. század második fele diófa, faragott, vésett magasság: 84.00 cm; szélesség: 58.00 cm; mélység: 45.00 cm Négy, erőteljesen hajlított cabriolet lábon áll, káva faragott, elől a lábak fölött vésett, rocailleos díszítés. Karfája lefelé lejt. Háttámla négyzetes, fent voluták keretelik, középen kissé zömök, barokk faragás.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68564 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század Láda, 18. század diófa, faragott magasság: 70.00 cm; szélesség: 52.00 cm; hosszúság: 166.00 cm Elől két faragott, kissé kihajló lábon áll. Ezek fölött téglány alakú keretben csigából kihajló akantuszinda. Homloklapja közepén IHS monogram, stilizált keretben. Ettől jobbra-balra delfin lendületes, csigába hajló indákat tart, itt-ott virágok, e... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68565 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT, ELTŰNT alkotó: Ismeretlen, 1850 körül (A W mesterjeggyel) Tükör, 1850-1860 között diófa, borított magasság: 40.00 cm; szélesség: 32.00 cm Harang alakú, hátlapja is diófával borított.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68566 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen Bureau cilindre fa, szövet, faragott magasság: 106.00 cm; szélesség: 134.00 cm; mélység: 61.00 cm Négy faragott, meanderes, alacsony lábon áll. Testében két fiókpálcika, gyöngyszélű, kissé mélyített betétekkel és szögletes, füzéres húzókkal. A szekrénytest körvonalai hangsúlyozottabbak, babérfüzét, levélsor, egymást félig érő karikák, gyémántkö... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68568 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen, 19. század első fele Tükör, 19. század első fele faragott, aranyozott magasság: 111.00 cm; szélesség: 82.00 cm; mélység: 9.00 cm Ökörszemes ill. levélsoros kertben. Hosszúkás, négyszögletes.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68569 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század közepe Kanapé, 18. század közepe bükkfa, furnérozott, faragott magasság: 97.00 cm; szélesség: 136.00 cm; mélység: 54.00 cm Hat, lefelé keskenyedő, karcsú hajlított lábon áll. A káva hullámos peremű, egy-egy plasztikus, faragott rozetta ékíti. Ülőlapja egykor nádazott volt (jelenleg furnír fedi). Háttámla enyhén ívesen hajlik, négyosztatú, nádazott. Származás: Sárvár.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68584 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Rakowicz, Carl Heinrich Kétajtós ruhásszekrény, 1764 sárgaréz, fa, intarzia, aranyozott, berakás magasság: 230.00 cm; szélesség: 172.00 cm; mélység: 60.00 cm Fent: "Andreas Miller-Susanna Millerin" Öt lapított gömblábon nyugszik. Tagozott alsó párkány fölötti szekrényhomlokzat kétoldalt rézsútosan határolt, középen ütközőléc aranyozott sárgaréz kulcslyukfedővel. Az ajtókon egy-egy hosszúkás, négyszögletes mezőben bibliai jelenetet ábrázoló i... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68585 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen Kályha fajansz magasság: 227.00 cm Hengeralakú, alsó része szélesebb, felső, kétharmad része keskenyebb. Tetején váza. Díszítése plasztikus virágfüzér.... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68586 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen, 18. század közepe Karosszék, 18. század közepe fa, faragott, aranyozott, kárpitozott magasság: 107.00 cm; szélesség: 71.00 cm; mélység: 61.00 cm Négy alacsony, hengeres, vályuzatos lábon áll. Keskeny, kávája levélsoros fargással díszített. Az első lábak fölötti négyszögben rozetta, felette akantuszlevél. Magas és széles háttámla kétoldalt fülekkel kiképzett, S vonalú érintkezőtaggal kapcsol... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68587 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen osztrák, 18. század második fele Emeletes szekrény, 18. század második fele faragott, aranyozott magasság: 210.00 cm; szélesség: 88.00 cm; mélység: 56.00 cm Háromrészes, négy, alacsony, patás láb tartja a kissé ívesen hajló, lambrequines alsó szekrénytestet. Középen kissé beljebb, lehajló írólapos rész, felette egy keskenyebb, ívesen lezáródó, egykor tükörajtós rész, a tükör foglalata aranyozott faragv... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68588 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen, 19. század Girandole, 19. század magasság: 84.00 cm Rocailleokból, akantuszindákból alkotott talapzaton ül egy szőlőfürtöt kezében tartó puttó. Hét szeszélyesen tekergő akantuszindás karjában egy-egy gyertyatartó tányérral. A Budai királyi vár berendezéséből... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68589 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen, 1700 körül Kabinetszekrény, 1700 körül elefántcsont, körtefa, esztergályozott, berakott (tausírozott) magasság: 170.00 cm; szélesség: 118.00 cm; mélység: 40.00 cm Négy, hevederekkel összekötözött, esztergályozott lábú asztalon áll, melynek kávájában a homlokfalon, hat különböző nagyságú mezőben, arabeszkes csontberakás és egy fiók. A szekrény talapzatásban redősléccel keretelt arabeszkes lapok, a két téglány... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
68590 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR VÉDETT, ELTŰNT készítő: Ismeretlen, 19. század második fele Könyvszekrény, 19. század második fele jávorfa, mahagóni, paliszanderfa, rózsafa, pác, berakott (tausírozott), borított magasság: 171.00 cm; szélesség: 99.00 cm; mélység: 36.00 cm Négy alacsony lába közül az elülsők kissé hajlítottak, bronzpapucsban végződnek. Élei lekerekítettek, vonalas berakással díszítettek, melyek felett XVI. Lajos-stílusú veretdísz. Két ajtó alsó harmadában kazettás berakás, a felső kétharmad rácsos-f... 2015.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1078/11/2015 Pdf Html
118 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen német festő, 18. század eleje Csendélet káposztával vászon, olaj magasság: 74.50 cm; szélesség: 89.50 cm jelzés nélkül Négyszögletes asztalon leölt szárnyas, káposztafejek és egyéb zöldségek, hátul kerámia edény.... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
3248 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Torenvliet (Toorenvliet), Jacob (van) (Leiden, 1640 – Oegstgeest, 1719) Mulatozó társaság vászon, olaj magasság: 48.50 cm; szélesség: 41.00 cm balra lent: "J.Toorenvliet F." Szobabelsőben fehér abrosszal leterített asztal körül tizenegy férfi, nő és gyermek ül illetve áll. Borozgatnak, gesztikulálva beszélgetnek, enyelegnek. Az asztalon néhány tál étellel, alatta egy kutya, jobb alsó sarokban egy kezében papírlapot tar... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
3251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Drooschloot (Drooghsloot, Droogsloot), Joost Cornelisz. (Utrecht, 1586 – Utrecht, 1666) Éjszakai portya, 1631 fa, olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 40.00 cm jobbra lent: "JC DS 1631" Balról kalapos, páncélos lovasok csoportja ront be egy falu főterére, ahonnan férfiak és egy karján gyermeket tartó nő menekül az ellenkező irányba. A téren tábortűz ég, csak ez világítja meg az egyébként éjszakai sötétségbe borult falut.... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
3258 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen német festő, 18. század Pásztorok pihenője a kútnál vászon, olaj magasság: 33.50 cm; szélesség: 46.00 cm jelzés nélkül A kép közepén látható kút magas kővályúja felett groteszk fejből folyik a víz. A kút előtt két kalapos pásztor látható két felmálházott lóval, valamint tehenekkel, bárányokkal és kecskékkel. A fás, sziklás táj jobb oldalán távoli hegyekre és egy to... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
4404 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen festő, 19. század eleje Férfi képmás pergamen, pasztell magasság: 297.00 mm; szélesség: 230.00 mm jelzés nélkül Ovális képmezőben sötét kabátot, magas állógallért, fekete nyakkendőt viselő őszhajú férfi jobbra tekintő mellképe.... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
5946 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen festő, 17. század (Barocci, Federico (Il Baroccio) (Urbino, 1526 körül – Urbino, 1612) után) Krisztus sírbatétele vászon, olaj magasság: 129.00 cm; szélesség: 83.00 cm jelzés nélkül Krisztus lila ágyékkötős teste egy fehér leplen nyugszik, a leplet három férfi fogja a kép középterében. Előttük baloldalon a szenvedés eszközei - töviskoszorú, szögek, kalapács, fogó, kendő - hevernek szürke kőlapon (koporsófedél), jobbra a kezét ... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
65688 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Boudewijns, Adriaens Frans (Dixmude, 1640 – Párizs, 1711) Szarvasvadászat vászon, olaj magasság: 84.00 cm; szélesség: 120.00 cm jelzés nélkül Az előtérben fehér lovon lovas, kezében karddal, előtte két kutya, mellette és mögötte négy vadhajtó gyalogos paraszt: balra hátrébb barna ágaskodó lovon, vörösköpenyes kalapos vadász. Tavas, ingoványos táj, jobbbról magas barnás és zöld facsoport,... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
67829 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen németalföldi festő, 17. század első negyede Erdős táj vászon, olaj magasság: 175.00 cm; szélesség: 131.00 cm jelzés nélkül Az előtérben zsombék, balra kidőlt fatörzs, alatta középen kócsag, jobbra bogáncs. A középtérben jobbra gólya, hattyúk, mögöttük két lovas és gyalogos alak, balra a fák alatt három alak, a háttérben fák és nyáját őrző pásztor.... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
83037 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Ismeretlen osztrák festő, 18. század A győzelmes Mária vászon, olaj magasság: 41.00 cm; szélesség: 24.50 cm jelzés nélkül Felhőkön lebegő, fehérruhás, kékköpenyes Mária, feje körül csillagkoszorú, lába alatt holdsarló és kígyó, melyet az ölében gyermek Jézus hosszú dárdával szúr le. Mária fölött az Atyaisten lebegő alakja és a Szentlélek galambja. Lent balra és jobbra... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
412 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY VÉDETT, ELTŰNT művész: Benes Pál (Győr, 1867 – Győr, 1932) Fürdőzők, 1900 vászon, olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 94.00 cm jobbra lent: "Benes Pál Nagybánya 1900" A képteret középen kettéosztó vízparttól balra vízfelület látható, melybe jobb felől, a partról az előtérben két háttal álló ruhátlan kisfiú lép bele. Hátrébb egy alacsonytörzsű, szerteágazó ágú fa áll.... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1361/9/2015 Pdf Html
407 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT VÉDETT GYŰJTEMÉNY, ELTŰNT alkotó: (több alkotó) Rauscher család iratai (1821-1914) egyéb méret(ek): terjedelem: 0,3 fm I. id. Rauscher Lajos iratai (id. Rauscher Lajos zenei pályán működött. A család a stuttgarti zenei életbe kapcsolódott be. A legkorábbi irat 1821-ből való (hangverseny meghívó, Stuttgart). Rauscher 1831-től a német karmesterekkel, operaénekesekkel... 2015.08.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyel