Megszüntetett védettségek

A korábban védetté nyilvánított kulturális javak védettségét az érintettől érkező kérelemre, bárki mástól érkező javaslatra, vagy hivatalból is felülvizsgálhatja a hatóság. A tulajdonos (birtokos) hatósághoz benyújtott kérelme a védettség megszüntetési eljárást megindítja, míg harmadik személytől érkező ilyen jellegű javaslat közérdekű bejelentésnek minősül, és a hatóság döntése, hogy a védettség megszüntetésének lehetőségét eljárás keretében vizsgálja-e. Ismert, hogy a mai védett műtárgyállomány túlnyomó része az 1949 és 1970-es évek közötti időszakban keletkezett, amikor a védetté nyilvánítás szempontrendszere sokkal tágabb volt, s a védéseket nem kellett a mai alapossággal előkészíteni, megindokolni. Ezen védettségek felülvizsgálata már évek óta folyamatban van, de a több tízezer védett műtárgy és tulajdonos olyan mennyiségű egyedi hatósági intézkedést feltételez, melynek meghozatala még további évekre terjedő munkát jelent. A védettség megszüntetési eljárás során – a védési eljáráshoz hasonlóan – szakértői véleményt kell a hatóságnak beszereznie, és szükség szerint az állandó tanácsadó testület (Kulturális Javak Bizottsága) állásfoglalását is kikérheti. Ezek figyelembe vételével hozza meg érdemi döntését a védettség megszüntetése, vagy fenntartása tárgyában. A hatóság határozata ebben az esetben is megtámadható, az érintettek (tulajdonos, birtokos stb.) jogorvoslattal élhetnek vele szemben. (Az eljárás időtartama – a védési eljáráshoz hasonlóan – itt is három hónap. Az eljárás részletes leírását megtalálhatja honlapunk vonatkozó oldalán.)
A védettség megszüntetésére akkor van lehetőség, ha az érintett védett tárgyak esetében a védetté nyilvánítás szempontjai nem állnak fenn, azaz azok védettségét a mai szigorúbb feltételek mellett már nem mondaná ki a hatóság. (A ’kiemelkedő jelentőség és pótolhatatlanság’ nem támasztható alá.) A védettség alól feloldott műtárgyakra a továbbiakban már nem vonatkoznak a védettségi előírások. Védettség megszüntetési ok lehet az is, ha az adott tárgy közgyűjteménybe kerül, ott ugyanis a törvény erejénél fogva védettnek minősül, a külön határozatban kimondott védettség okafogyottá vált.
A táblázat utolsó oszlopában a Letöltés (pdf/html) mezőre kattintva az adott tárgy (tárgyegyüttes, gyűjtemény) nyilvántartási adatkivonatát láthatja. A PDF formátumban törétnő megjelenítésnél az adatkivonat tartalmazza az időpontot is, mely kinyomtatva, vagy saját adathorodozóra elmentve a későbbiekben is mutatja az adott időpontban lekért és hatályos nyilvántartási adatokat.
(A védettség fennállásáról, pontos kiterjedéséről kérelemre a hatóság nyilvántartási adatot szolgáltat.)
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2011. január 1. után megszüntetett védések adatait. A táblázatban, ahol a Jogi helyzet(ek) oszlopban KÖZGYŰJTEMÉNYI megjegyzés áll a tárgy közgyűjteménybe került, ezért - külön határozatban kimondott - védettsége már nem indokolt.

Utolsó frissítés dátuma: 2022. 05. 27. 20:13:33
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés; tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag; Technika Méret(ek) Jelzés Leírás Védettség megszüntetés időpontja Eljáró szerv neve; ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
22048 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Trencsény vára vászon, olaj magasság: 53.50 cm; szélesség: 66.50 cm Jobbra lent: "Tihanyi Lajos Trenice" Az előtérben hegy lábánál épült házcsoport, mögötte a hegyre épült és a képmezőt kitöltő Trencsény vára.... 2022.04.08 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/199/4/2022 Pdf Html
6167 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845 – Jernye, 1920) Zöld gyepen, 1873 vászon, olaj magasság: 23.50 cm; szélesség: 28.00 cm Balra lent: "Szinyei 1873" Zöld domboldalon lila ruhás nő és egy sárgakalapos alak. Mögöttük középen egy bokor, ég világoskék és balról sárgás színű. A festmény vázlatosan megfestett.... 2022.04.06 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/217/4/2022 Pdf Html
24798 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Dante és Beatrice papírlemez, olaj magasság: 32.50 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Gulácsy" Elmosódott formákkal, bágyadt színekkel megfestett négy alak (kettő férfi, kettő nő). Jobbra a háttérben tornyos épület. A nők fején némi dísz.... 2022.03.25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/392/3/2022 Pdf Html
202530 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Lieder Frigyes (Lieder, Friedrich Johann Gottlieb) (Potsdam, 1780 – Pest, 1859) Férfiképmás, 1837 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 18.00 cm; szélesség: 10.00 cm Jobbra lent: "F. Lieder pinxit 1837" Kékszemű, barnahajú, bajuszos, szembenéző férfi mellképe, barna kabátban, lila kékpöttyös mellényben, fehér ingben, kék sállal. Felhős égháttér.... 2022.03.25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/390/3/2022 Pdf Html
69151 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Scheiber Hugó (Budapest, 1873 – Budapest, 1950) Parkban, 1917 vászon, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 96.00 cm Jobbra lent: "Scheiber Hugó 1917" Emeletes épület előtt virágzó rózsafák láthatóak a zöld füves parkban. Távolabb öreg fák látszanak, alattuk kerti pad. A kép előteréből a háttér felé széles kerti út vezet, az égbolt világoskék. Hátoldalon két címke, kettő felirata: "Au 54/5"; a ha... 2022.03.23 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/74/8/2022 Pdf Html
3312 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Virágzó gyümölcsfák, 1939 vászon, olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 100.00 cm jobbra lent: "Szőnyi I. 1939" Földút két oldalán rózsaszín és fehér virágú, apró növésű gyümölcsfák.... 2022.02.09 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/131/3 (2022) Pdf Html
66490 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő (Kupeczky (vagy Kupetzky, Kupecky) Jánosnak (Bazin, 1667 – Nürnberg, 1740) követője) Karosszékben ülő férfi képmása vászon, olaj magasság: 113.00 cm; szélesség: 92.00 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt, mélyzöld anyaggal bevont támlájú, aranyozott karfájú székben bordó szörmeprémes kabátot, bordó sapkát, brokátos sárga felöltőt, fehér, nyakán nyitott, bő sárga inget viselő férfi ül. Jobbjával oldalra mutat, balja a karfán nyugs... 2022.02.04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; NHF/110/3/2022 Pdf Html
81082 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hähnisch, Anton (Bécs, 1817 – Karlsruhe, 1897) Női arckép akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 200.00 mm Balra középen: az oszlopon: "Hahnisch" Oszlop mellett, zöldhuzatú karosszékben, balra fordulva ülő, barna, loknis hajú, fehérruhás nő térdképe. Ruháján mellcsat, kezén karkötő és gyűrűk.... 2022.02.01 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/67/2 (2022) Pdf Html
3510 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Gyümölcsszedők, 1928 vászon, olaj magasság: 200.00 cm; szélesség: 250.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I 1928" Kétoldalt behajló ágú fákkal szegélyezett kompozíció, erős okker sárga fényekkel a zöldmezőben és a lombok között. Az előtérben jobbra féltérdre támaszkodó, almáért léhajló vörösesbarnás ruhájú nő. A középtől kissé balra, két álló fején kosarat tar... 2022.01.20 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/16/2 (2022) Pdf Html
314555 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; könyv nyomda: Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt.;kiadó: Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma Szegedi kis kalendárium, 1932. Szeged, 1931 papír, nyomtatott, tinta, kézírás terjedelem: 52.00 oldal; egyéb méret(ek): gerincmagasság: 11,5 cm Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, [Városi ny.], [1931]. Illusztrált, kiadói papírborítóban. Az első borító belső oldalán Radnóti, feleségének szóló ajánlása: "Egyetlennek – Mik".... 2022.01.18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/90/8/2021 Pdf Html
326910 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél író: Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) Arany László autográf, aláírt levele sógorához, Szél Kálmánhoz "Kedves Kálmánom!" megszólítással. (Kelt: 1882. október 20., "dél") papír, kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal Tartalma: Arany János egészségi állapota.... 2022.01.06 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/92/8/2021 Pdf Html
200906 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen osztrák festő, 19. század vége Vénusz és Ámor vászon, olaj magasság: 125.50 cm; szélesség: 100.00 cm Vöröshajú fiatal nő hát aktja. Balra fent zöld drapéria, lent ugyancsak baloldalt, vörös-sárga rózsacsokor, lent jobbra a sarokban két szárnyas puttó.... 2022.01.04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/1084/5/2021 Pdf Html
328153 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen magyar festő Tisztítótűz vászon, farostlemez, olaj magasság: 132.00 cm; szélesség: 92.50 cm Nyilvánosan is megtekinthető: 1011 Budapest, Fő utca 32., Budai kapucinus templom (Alsó-vízivárosi Szent Erzsébet-plébániatemplom) oratóriuma Ovális formájú festmény, korábban oltárkép. Az előtérben két félmeztelen alak nekünk háttal a tüzet táplá... 2022.01.03 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/110/6/2021 Pdf Html
53241 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Ivópohár az 1885-ös országos kiállítás képével, 1885 üveg, festett magasság: 10.50 cm; szájátmérő: 7.50 cm; talpátmérő: 5.70 cm Lapos, rajta kék-arany ovális keretben az 1885-ös kiállítás képe.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48590 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; kanna ; kanna készítő: Meisseni porcelángyár Kanna porcelán, festett, égetett, mázas magasság: 9.00 cm; szájátmérő: 5.20 cm; talpátmérő: 3.50 cm jelzés nélkül Körte alak, fonott fül, színesen festett rózsadísz.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48591 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár; díszpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Neobarokk pohár, magyar címerrel üveg, csiszolt, pác, színezett magasság: 11.20 cm; szájátmérő: 7.60 cm; talpátmérő: 7.40 cm jelzés nélkül Tíz lapra csiszolt, rézrubin pácolt neobarokk sárga indadísz, magyar címerrel.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48592 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár; díszpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Neobarokk pohár magyar címerrel üveg, csiszolt, pác, színezett magasság: 11.50 cm; szájátmérő: 8.00 cm; talpátmérő: 7.20 cm jelzés nélkül Tíz lapra csíszolt, rézrubin pácolt neobarokk sárga indadísz, magyar címerrel.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48593 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század közepe Díszpohár sárga medaillonokkal (Andenken von Prebischthor) üveg, színezett, vésett magasság: 10.50 cm; szájátmérő: 7.00 cm; talpátmérő: 6.50 cm Sárga medaillonokkal, szász fürdők képeivel. Elöl köszörült, gótbetűs "Andenken von Prebischthor" felirat.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48594 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; lepedőszél ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század Lepedőszél vászon, csipke, hímzett, áttört, vert szélesség: 46.00 cm; hosszúság: 136.00 cm Fehér lenvászon alapon vagdalásos díszítés, közben 3-3 szembefordított két csillagosfarkú, bóbítás, zöld-sárga selyemmel hímzett madár. Alatta két kis áttört szegély között sima vászonrész van, utána hullámvonalból képzett rozettás vert csipke feje... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48596 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; lepedőszél készítő: Ismeretlen magyar, 17. század vége Lepedőszél töredék vászon, hímzett szélesség: 30.00 cm; hosszúság: 63.00 cm Fehér lenvászon, fehér fonallal hímezve. Az alapja a szálhúzás különböző motívumaival és hímzés technikájával díszített. A hímzett részt három hullámvonal között két egész és két fél tulipán képezi. A tulipánok közepén kis rozetta dísz van. Két old... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48597 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; mellszobor (büszt) készítő: Bécsi császári porcelánmanufaktúra;művész: Frank, Christian (bécsi modellőr, 19. század közepe) Joseph Christian von Zedlitz portréja, 1856 porcelán, mázas, aranyozott magasság: 20.00 cm; talpátmérő: 7.00 cm hátoldalán (a váll alatt): "18 CF 56" Joseph Christian Freiherr von Zedlitz (Johannisberg, 1790 – Bécs, 1862) költő időskori portréja, aranyozott, fehér porcelán. Kerek talpon, az idős, öltönyös, bajszos férfi mellszobra, alatta „Fr. von ZEDLITZ” feliratos táblácska.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48598 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; kisplasztika készítő: Bécsi császári porcelánmanufaktúra Flöra szobrocska porcelán, égetett, mázas, festett magasság: 22.00 cm; talpátmérő: 7.50 cm Talpán kék jegy. Flora egészalakos szobra, virágos öltözetben, rocailleos kerek talapzaton. ... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48599 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; kisplasztika készítő: Bécsi császári porcelánmanufaktúra Árus szobrocska porcelán, égetett, mázas, festett magasság: 18.00 cm; talpátmérő: 8.50 cm talpán kék jegy, fekete Ro.5 és vörös 30. számok Árus férfi egészalakos szobra, zöld nadrágban, kerek talpazaton.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48600 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 1860 körül Talpas pohár "Andenken von Mehadia" felírattal üveg, pác, köszörült magasság: 12.30 cm; szájátmérő: 7.50 cm; talpátmérő: 7.00 cm Üveg, rézrubin páccal. "Andenken von Mehadia" felírattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48602 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen;készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Talpas pohár "Füredi Emlék" felirattal üveg, aranyozott, köszörült magasság: 14.30 cm; szájátmérő: 8.60 cm; talpátmérő: 7.20 cm Aranyozott szél "Füredi emlék" felírat. Füredi képek sorozata.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48603 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Ivópohár "Herkulesfürdő" felirattal üveg, köszörült magasság: 21.50 cm; szájátmérő: 7.30 cm Lapokra köszörült oldalú, talpas, "Herkulesfürdő" beköszörült képe.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48604 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Fürdőpohár "Lubló Fürdő Emlék" felirattal üveg, köszörült, pác magasság: 13.70 cm; szájátmérő: 7.00 cm; talpátmérő: 7.30 cm Üveg, talpas kerek része 8 lapra köszörült, "Lubló Fürdő Emlék" rézrubin részes keretben lublói táj köszörült képe.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48608 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század Fürdő-ivópohát "Andenken von Schauerbrunn bei Rohitsch" felirattal üveg, pác, aranyozott, köszörült magasság: 10.50 cm; szájátmérő: 7.50 cm; talpátmérő: 5.00 cm Füles, "Andenken von Schauerbrunn bei Rohitsch" felirattal, rézrubin páccal, aranyozott, medaillon sorban a részletek.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48625 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; hímzés ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar Hímzés vászon, csipke, hímzett, vert szélesség: 53.00 cm; hosszúság: 130.00 cm jelzés nélkül Két darabból, fehér lenvászon alapon 3-3 stílizált madár, közötte, 1-1 szál leveles, rozettás virág, zöld-drapp selyemmel hímezve. A madarak fölöttt csipkedísz látható, hét fülkéből álló hullámvonalból stilizált tulipánnal. Az alsó rész, mely külön... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48626 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; hímzés ELTŰNT készítő: Ismeretlen magyar, 18. század Hímzés vászon, hímzett szélesség: 37.00 cm; hosszúság: 130.00 cm; egyéb méret(ek): csipkeszegély: 18 cm széles. Két darabból öszevarrott, sárgult fehér lenvászon alapon vagdalásos és laposhímzéses díszítés. Négy egymásután elhelyezett bóbítás madár, melynek farka két csillagos rozettával végződik. A madársor alatt és felett keskeny áttört díszítés van. A más... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48627 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század Ivópohár "Franzensquelle" felirattal üveg, aranyozott magasság: 10.30 cm; szájátmérő: 6.80 cm; talpátmérő: 5.50 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 5,5 cm Üveg, talpas, füles, kék, ezen arany indadísz, Franzensbad képe, "Franzensquelle" felirat.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48628 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen;készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Pohárka, "1885-ös kiállítási emlék" felirattal üveg, festett magasság: 7.30 cm; szájátmérő: 5.70 cm; talpátmérő: 3.50 cm Üveg, előoldalán fehér alapon feketével "1885-ös kiállítási emlék".... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48629 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Talpas pohár "Andenken von Borszék" felirattal üveg, aranyozott magasság: 8.60 cm; szájátmérő: 15.20 cm; talpátmérő: 7.80 cm Tejüveg, plasztikus virágcsokor díszei színesek, szélei aranyozottak "Andenken von Borszék".... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48630 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Talpas pohár "Előpatak" felirattal üveg, aranyozott, köszörült magasság: 16.50 cm; talpátmérő: 7.50 cm Kehelyrésze 8 lapra köszörült "Előpatak" felirattal, aranyozott széllel.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48631 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Talpas pohár "Előpatak" felírattal üveg, aranyozott, festett magasság: 13.80 cm; szájátmérő: 7.10 cm; talpátmérő: 6.80 cm Homályos üveg. Kék csillagokkal, előoldalán négyzetes aranyszélű keretben fürdőházak. "Előpatak" felírattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48632 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; csésze; csésze aljával készítő: Ismeretlen cseh, 19. század első fele Csésze aljjal, lübecki látképpel porcelán, aranyozott, égetett, mázas magasság: 12.30 cm; szájátmérő: 12.00 cm; talpátmérő: 7.30 cm; talpátmérő: 17.00 cm jelzés nélkül Homorúan ívelt test, fül, díszes, aranyozott előoldalán színes városkép Lübeckből. Hasonló alj színes képpel.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48639 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; tálka; tálka készítő: Ismeretlen cseh, 19. század vége Tálka "Andenken an Kronprinz Rudolf" felirattal és Rudolf főherceg arcképével üveg, színezett, préselt magasság: 2.00 cm; átmérő: 13.00 cm jelzés nélkül Kék préselt üveg "Andenken an Kronprinz Rudolf" és Rudolf főherceg arcképével.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48642 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE; gyufa- és hamutartó készítő: Zsolnay Porcelángyár Rt Gyufa- és hamutartó gyújtófelülettel keménycserép, égetett, eozinmázas (lüszterfestés) magasság: 12.00 cm; átméret: 15.00 cm Talpán: Plasztikus öttornyos Zsolnay-jegy Benyomva: "6088 M" Keménycserép, kékes eozin mázzal. Háromszögletes alapon, három tálcarésszel, köztük érdes gyufagyújtó felülettel, melyek középen egy álló gyufatartót tartanak.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48644 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Parádi Üveggyár (Parád) Pohár "Parád" felirattal üveg, csiszolt, színezett magasság: 12.00 cm; szájátmérő: 8.20 cm; talpátmérő: 7.00 cm 8 lapra csiszolt rézrubin, előoldalán fehéren hagyott négyzetes keretben Parád képe és "Parád" felírat.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48646 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Bécsi császári porcelánmanufaktúra Pohár "Souvenir de Bartfeld" felirattal porcelán, égetett, mázas, aranyozott magasság: 10.80 cm; szájátmérő: 7.50 cm; talpátmérő: 4.50 cm jelzés nélkül Ívelt, füles, "Souvenir de Bartfeld" felirattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48648 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Talpas pohár "Füredi emlék" felírattal üveg, aranyozott, köszörült magasság: 13.20 cm; szájátmérő: 7.00 cm; talpátmérő: 7.00 cm Talpas, üveg, arany széllel, oldalán 6 ovális rekeszben füredi részletek beköszörülve és "Füredi emlék" felírat.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48649 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár; díszpohár készítő: Ismeretlen magyar, 1860 körül Neobarokk pohár magyar címerrel üveg, csiszolt, pác, festett magasság: 13.50 cm; szájátmérő: 8.50 cm; talpátmérő: 7.80 cm jelzés nélkül 12 lapra csiszolt, rézrubin pácos, sárga neobarokk dísszel, magyar címerrel.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48650 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század közepe Talpas pohár "Bad No. 2 No. 3 in Teplitz" felirattal üveg, köszörült magasság: 13.00 cm; szájátmérő: 6.80 cm; talpátmérő: 7.00 cm Köszörült, mintás, kék medaillonokkal "Bad No. 2 No. 3 in Teplitz" felirattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48651 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század közepe Pohár "Andenken von Buziás" felirattal üveg, pác, köszörült magasság: 9.80 cm; szájátmérő: 6.80 cm jelzés nélkül Üveg, lapos, rubinpácba köszörült neobarokk indadísszel "Andenken von Buziás".... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48652 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Ivópohár "Szliács" felírattal üveg, vésett magasság: 12.50 cm; szájátmérő: 7.80 cm Üveg, lapos, két fűlű, "Szliács" felírattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48653 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század közepe Ivópohár "Koritniczai emlék" felírattal üveg, vésett magasság: 13.00 cm; szájátmérő: 7.70 cm; talpátmérő: 5.30 cm Üveg, lapos, két füllel, "Koritniczai emlék" felírattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48654 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 1860 körül Ivópohár "Andenken von Tatzmannsdorf" felirattal üveg, pác, köszörült magasság: 8.80 cm; szájátmérő: 6.50 cm; talpátmérő: 4.90 cm Füles, előoldalán rézrubin növényi indázat között "Andenken von Tatzmannsdorf".... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48655 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század második fele Pohár mitológikus alakkal üveg, csiszolt magasság: 13.50 cm; szájátmérő: 8.40 cm; talpátmérő: 7.50 cm jelzés nélkül Alul diamant díszes, felül mitologikus alak.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48656 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 1860 körül Pohár "Smekszi emlék" felírattal üveg, pác magasság: 9.50 cm; szájátmérő: 7.30 cm; talpátmérő: 5.70 cm jelzés nélkül Fehér alapon rubinpácos felőoldal "Smekszi emlék" felírattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48657 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Pohár "Szliácsi emlék" felirattal üveg, aranyozott magasság: 10.00 cm; átmérő: 7.80 cm jelzés nélkül Plasztikus ráttétes dísszel, levél formák, "Szliácsi emlék" aranyozás nyomaival.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48658 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 1860 körül Pohár "Wandelbahn in Rohitsch" felirattal üveg, pác, köszörült magasság: 11.00 cm; szájátmérő: 8.50 cm; talpátmérő: 5.00 cm Üveg, füles homorúan ívelt oldalú, rézrubin páccal, köszörült fürdőépület ábrázolásával "Wandelbahn in Rohitsch" felirattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48659 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század közepe Pohár "Glück und Gesundheit" felirattal üveg, pác magasság: 15.00 cm; átmérő: 9.50 cm Hengeres, füles, széles alsó résszel, rézrubin pácos bőségszaru, kigyó, serleg "Glück und Gesundheit" felirattal.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48660 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár készítő: Ismeretlen;készítő: Ismeretlen cseh, 19. század közepe Pohár "Emlékül" felírattal üveg, pác magasság: 12.00 cm; szájátmérő: 8.00 cm; talpátmérő: 5.00 cm jelzés nélkül Ivelt oldalú, rubin páccal, sárga neobarokk dísz "Emlékül" felírat.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48661 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár készítő: Ismeretlen cseh, 19. század közepe Pohár üveg, pác magasság: 12.30 cm; szájátmérő: 7.30 cm; talpátmérő: 6.50 cm jelzés nélkül Hengeres, rézrubin pácos növényi dísszel, rózsaszín és zöld.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48662 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen cseh, 1860 körül Pohár "Aus Hochachtung von Ischl" felírattal üveg, pác magasság: 11.60 cm; szájátmérő: 8.50 cm; talpátmérő: 6.50 cm jelzés nélkül Ivelt oldalú, rézrubin pácos "Aus Hochachtung von Ischl" felírattal, kígyó, bőségszaru és hangszer dísszel.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
48663 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; EMLÉKTÁRGY; emlékpohár készítő: Ismeretlen, 19. század vége Díszpohár füredi épületekkel, 1893 üveg, köszörült magasság: 12.00 cm; szájátmérő: 7.20 cm jelzés nélkül Balatonfüredi épületek köszörült ábrázolásaival.... 2021-10-07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/329/10/2021 Pdf Html
328337 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; korsó; korsó készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Csalikorsó cserép, mázas, égetett magasság: 20.00 cm Sötétbarna és világosbarna alapszínű mázas cserép, hasán karcolt felirattal: "Ezen korsó készült 1887ben Díszeli Varga István részére" ... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328338 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; kancsó; kancsó készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Kis kancsó cserép, mázas, égetett magasság: 15.00 cm Sötétbarna alapszínű, világos barna szájperemmel és festett: "Éljen a haza" felirattal a hasán.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328339 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; kancsó; bokály készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Bokály cserép, mázas, égetett magasság: 22.50 cm Fehér alapon kék, zöld és sárga díszítésű mázas cserép. A fülénél 1897-es dátummal jelzett.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328340 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; tál; tál készítő: Ismeretlen magyar, 19. század első fele Tál fajansz, ólommázas, égetett átmérő: 28.00 cm Fehér alapon zöld, mangán és sárga díszítésű ólommázas fajansz. A közeépn festett felirattal: "Kirol Pissta 1827" Csorba.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328342 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; PENGETŐS HANGSZER; citera készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Citera fa, fém, faragott szélesség: 12.00 cm; hosszúság: 75.00 cm Faragott fa, ugrató lovas díszítéssel.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328343 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER; furulya készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Furulya fa, faragott hosszúság: 28.00 cm Faragott fa a végén csörgős karikával.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328345 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; fogas készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Kis kettős fogas fa, faragott magasság: 18.00 cm; hosszúság: 20.00 cm Ökör fejet ábrázolós faragott, vésett díszítésű fogas. Sérült.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328346 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; bögre; csanak (ivóbögre, ivópohár) készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Ivócsanak fa, faragott magasság: 6.00 cm Faragott, vésett díszítésű, fülén csigába kanyarodó kígyó ábrázolással. Virág és madár díszítéssel.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328347 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; bögre; csanak (ivóbögre, ivópohár) készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Ivócsanak fa, faragott hosszúság: 14.00 cm Hosszúkás forma, mélyített faragással. ... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328348 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER; kürt; díszkürt alkotó: Kapoli Antal, id. (Gyalán, 1867 – Somogyhárságy, 1957) Kürt szaru hosszúság: 48.00 cm Vésett, spanyolozott díszítésű szaru. Novényi ornamentális és figurális ábrázolásokkal díszítve.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328349 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY; mángorló készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Sulyok fa, faragott hosszúság: 35.00 cm Faragott vésett fa, magyar címer ábrázolással.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328350 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG; borotvatartó (borotvatok) készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Borotvatok fa, faragott magasság: 15.00 cm; szélesség: 23.00 cm Könyvalakú forma, domború faragással díszítve.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328351 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG; borotvatartó (borotvatok) készítő: Ismeretlen magyar, 19. század vége Borotvatok fa, faragott hosszúság: 26.00 cm Hosszúkás forma. Vésett felirattal: "KIRP 1891 "... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328352 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG; borotvatartó (borotvatok) készítő: Ismeretlen magyar, 19. század második fele Borotvatok fa, faragott hosszúság: 20.50 cm Hosszúkás forma, 1866-os évszámmal jelzett.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328353 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; bögre; csanak (ivóbögre, ivópohár) készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Ivócsanak fa, faragott magasság: 18.00 cm Fülén kutya figurával díszítve.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328354 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Mária a gyermek Jézussal fa, faragott, festett magasság: 25.00 cm Koronás Mária álló alakja, ekzében a gyermek Jézussal. Polikróm festett, faragott fa szobor.Endrőd, Békés megye.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328355 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; LÁBBELI; csizma készítő: Ismeretlen magyar, 19. század Csizma bőr, varrott magasság: 20.00 cm Piros bőrből készült, oldalán varrott díszítéssel.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328356 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; LÁBBELI; cipő készítő: Ismeretlen, 19. század Bocskor bőr, varrott hosszúság: 20.00 cm Fedeles típusú kis bocskor... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328357 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; LÁBBELI; cipő készítő: Ismeretlen, 19. század Bocskor bőr, varrott hosszúság: 20.00 cm Hegyes orrú, fűzős.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328358 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; LÁBBELI; cipő készítő: Ismeretlen, 19. század Bocskor bőr, varrott Hegyes orrú varrott, fűzős.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
328359 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; LÁBBELI; cipő készítő: Ismeretlen, 19. század Bocskor bőr, varrott Egy pár, fedeles típusú, rendes nagyságú.... 2021-05-18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/309/8/2021 Pdf Html
251347 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) szerző: Vörösmarty Mihály (Kápolnásnyék, 1800 – Pest, 1855) Csongor és Tünde (Székesfehérvár, 1831) bőr, papír, nyomtatott, félbőr kötés Bordázott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti boríték bekötve.... 2021.11.05 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/797/3/2021 Pdf Html
328258 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) A két család fa, olaj magasság: 70.50 cm; szélesség: 108.00 cm jobbra lent: M. de Munkácsy Fehér asztal körül nők, gyermekek, jobb oldalon fekete kendős fiatal nő kosárban kis kutyákat tart, két gyermek a kosár fölé hajol és simogatja a kis kutyákat. Vörös szőnyeg birítja a padlót. Háttérben a falon képek.... 2021.06.30 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; MHF/169/17/2021 Pdf Html
58069 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY; diavetítő készítő: Kamera-Werke Niedersedlitz (Drezda);készítő: VEB Carl Zeiss (Jena) Belplascus V sztereo diavetítő, sztereo szemüveggel fém, műanyag, üveg magasság: 180.00 mm; szélesség: 400.00 mm; mélység: 350.00 mm talprészen oldalt kisméretű gyártmánytáblán: KW gyári márkajeggyel, mellette 2970 beütött gyártási számmal Szürke fém házban. Gyártási szám: 2970. Tartozék: 5 db polárszűrős üvegű 5db Zeiss sztereo szemüveg.... 2021.03.16 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/60/8/2021 Pdf Html
66088 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Israels, Jozef (Groningen, 1824 – Hága, 1911) Halászcsalád, 1876 vászon, olaj magasság: 113.00 cm; szélesség: 148.00 cm Balra lent: "J. Israels" Szobabelső, asztal mellett étkező kislány, középen gondterhelten álló anya. Balra a tangerre néző nyitott ajtóban ül a feleség, távolba meredő tekintettel.... 2021.02.09 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/153/2 (2021) Pdf Html
62782 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI készítő: Donát János Dániel (Klosterneuzell, 1744 – Pest, 1830) Baráthi Huszár József és Baráthi Huszár Józsefné Derghi Karcsa Somogyi Mária, 1818 vászon, olaj magasság: 67.00 cm; szélesség: 56.00 cm jelzés jobrra lent: Donát academicus Viennensis pinxit 1818 jelzés balra lent: Donát academicus Viennensis pinxit 1818 A hölgy portré egy fekete hajú, enyhén jobbra forduló, szembenéző nőt ábrázol. A ruhája fehér színű, rövid ujjas empire viselet. Bal vállát vörös, aranyszegélyes kendő fedi. A férfi portré egy ősz hajú, enyhén balra forduló, szembenéző mellkép. Ga... 2020.11.11 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/717/8/2020 Pdf Html
15873 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Donát János Dániel (Klosterneuzell, 1744 – Pest, 1830) Női arckép, 1818 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 75.00 cm Balra lent: "Donát p. 1818" Szembenéző nőalak erősen kivágott, csipkével díszített fehér ruhában. A ruhát a mell alatt széles aranyos öv díszíti. Az ábrázolt vállát sötétrózsaszín köpeny takarja. Hosszú fekete haja le van bontva.... 2020.10.27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/717/7/2020 Pdf Html
11719 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen magyar vagy osztrák festő, 18. század első fele Kuruc-labanc lovascsata I. vászon, olaj magasság: 51.00 cm; szélesség: 97.30 cm Kerek sarokbástyás várfal előtt középen tarka fehér és fekete lovon ellentétes irányban összecsapó nyugati öltözetű és törökös öltözetű lovasok. Jobbra piros-fehér-piros zászlóval menekülő turbános-kardos katona. Harcoló lovasok és gyalogosok.... 2020.09.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/360/14/2020 Pdf Html
568 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY; elektromos kapcsoló KÖZGYŰJTEMÉNYI építő: Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (Budapest);tervező: Ismeretlen Energiaellátó és vizsgáló berendezés, 1957 Az 1950-es években, Budapesten épült berendezés az elektrotechnikai minőségellenőrzéseket végző intézet laboratóriumainak villamos energia ellátására és különleges vizsgálatok mérési feltételeinek biztosítására szolgál. Ez a rendszer tartalmazza az... 2020.09.08 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/664/2 (2020) Pdf Html
184 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Újházy Ferenc (Szolnok, 1827 – Budapest, 1921) Viharban, 1860 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 50.00 cm Középen lent, a festékbe húzva: "Ujházy", hátoldalon: "Újházy 1860" Viharos pusztán, megvadult lovakkal rohanó szekéren, fehér bő inget , gatyát viselő parasztlegény ül, ostorával a lovakat fékezni akarja. Háttérben gémeskút, előtérben virágzó szamárkoró és más mezei virágok. Az égbolton viharos fekete felhők.... 2020.06.17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/524/3/2020 Pdf Html
47925 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; mellszobor (büszt) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Stróbl Alajos (Liptóújvár, 1856 – Budapest, 1926) Női mellszobor márvány, faragott magasság: 70.00 cm; szélesség: 53.00 cm; mélység: 31.00 cm Balra középen: A bal vállon: "Strobl A." Kelety Gusztáv (festő, grafikus, műkritikus, 1834-1902) lányát, Kelety Dollyt ábrázolja a márvány büszt. Az arcon fiatal leány vonásai láthatók, haját félig feltűzve mintázta meg a művész. Mellrésznél rózsás díszítéssel gazdagítja a viselt kelmét. ... 2020.06.16 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/450/3/2020 Pdf Html
81215 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kühne, Friedrich (Magdeburg, 1806 – Hamburg, 1834) Julius Kühne felesége, Ottilia Lohn, 1828 vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 63.00 cm jobbra középen: "F. Kühne 1828." 50 év körüli hölgy szembenéző mellképe sötét háttér előtt. Fehér csipkefőkötőt meg gallért, fekete ruhát és tompavörös vállkendőt visel. Melle alatt arany övcsat. Fekete haja a halántékokra göndörítve.... 2020.06.15 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/507/2/2020 Pdf Html
252375 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; könyv KÖZGYŰJTEMÉNYI író: Kassák Lajos (Érsekújvár, 1887 – Budapest, 1967);nyomda: Krausz J. és Társa könyvnyomdája (Budapest) Levél Kun Bélához a művészet nevében. Budapest, Krausz Nyomda, 1919 papír, nyomtatott egyéb méret(ek): 24 p. A kötés háttáblájaa belsejében aukciós vinyetta: Állami Könyvterjesztő Vállalat logója, tintával ráírva: 71 / 478. Az első előzéklapon könyvtári bélyegző: Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Könyvtára, tintával leltári szám: 16.140. Felette leltári bélyegző: 1978. Az eredeti papírkötés előtábláján, illetve a címoldalon a jelzet: B 7530. ... 2020.06.04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/392/5/2020 Pdf Html
201070 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; ikon művész: Ismeretlen orosz (?) ikonfestő, 19. század;művész: Ismeretlen orosz, 18-19. század;készítő: Ismeretlen orosz, 18-20. század eleje Ikon fa, réz, domborított magasság: 49.00 cm; szélesség: 42.00 cm; egyéb méret(ek): 4 db kivehető tábla mérete: 16x40 cm A fatábla közepén Krisztus kereszten fémdomborműben, a kereszt alatt négy festett alak, Mária, szent asszonyok és János alakjai. Kereszttől balra Madonna a gyermekkel a hodigitria (útmutató) Istenszülő festett alakja a kereszttől jobbra pedig az or... 2020.05.21 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/356/10/2020 Pdf Html
70569 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Böhm Pál (Nagyvárad, 1839 – München, 1905) Tenyérjóslás fa, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 98.00 cm Jobbra lent: Fest. Böhm Pál München A szabad mezőn korhadt fatörzsre térdelve vörös szoknyás cigányasszony jósol, fehér kötényes, piros szoknyás, kék vállkendős parasztlány tenyeréből. Mögöttük kék blúzos, rózsaszín vállkendős, sötétkék szoknyás álló parasztlány mosolyogva olvas leve... 2020.05.05 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/397/4/2020 Pdf Html
81893 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) művész: Perko (Perkoh), Anton (Purgstall, 1833 – Ragusa, 1905) (?) Falusi táj papír, akvarell (vízfesték) magasság: 290.00 mm; szélesség: 590.00 mm Balra lent: "A. Perko" Rálátásban megfestett, észak-magyarországi, szürke, meredek, fafedélszélű házak. Középen barokkos, tornyos, gótikus támpilléres szentéllyel záródó templom. Háttérben gabonaföldek, domboldal erdőrészlettel. Felhős ég.... 2020.04.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/246/5/2020 Pdf Html
203021 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Speer (Speerlich, Sperr), Martin (Johann Martin, Bartholomäus, Michael) (Regensburg, 1702 – Regensburg, 1765) Halott női szent, 1738 vászon, olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 140.00 cm fent középen: "M. Speer Inv. Pinxit No 1738" Az előtérben a szent világoskék ruhás, szürkésbarna fejkendős, kék sarus balról- jobbra fekvő alakja. Kezét mellén összekulcsolja. Balra a háttérben zöld függöny, jobbra architektura. ... 2020.03.12 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/261/3/2020 Pdf Html
327485 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; kérelem író: Bornemisza Tamás (budai polgár, 16. század közepe) Bornemisza Tamás budai kereskedőnek és a városi tanács tagjának I. Ferdinánd magyar királyhoz (1526-1564) írt latin nyelvű kérvényének korabeli másolata. Keltezés nélkül. kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal Bornemisza érdemeire hivatkozva kéri az uralkodót, hogy — a három évvel korábban, 1000 forintért — Bécsben vett házát jegyezzék be a bécsi városi könyvbe, hogy azt halála után felesége és gyermekei is szabadon bírhassák. 2 beírt oldal. Keltezés nél... 2020.02.17 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/136/1 (2020) Pdf Html
65609 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL művész: Adam, Victor ( Victor-Jean Vincent, Victor-Jean, Victor-Vincent) (Párizs, 1801 – Viroflay, 1866) Jelenetek a napóleoni háborúból II. vászon, olaj magasság: 59.00 cm; szélesség: 72.00 cm Jobbra lent: "F. Adam", más festékkel később 1823. Csatatér, porfelhőből kibukkanó katonák, balra zászló (trikolór). Az előző jelentben térdelő katona most már holtan fekszik. A kisfiú a francia katona hátára van kötözve.... 2020.01.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/238/4/2019 Pdf Html
79570 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 1600 körül Férfiképmás fa, olaj magasság: 46.20 cm; szélesség: 37.70 cm; egyéb méret(ek): Méret kerettel: 95,5cm x 81,5cm jelzés nem látható Fehér körgalléros, feketeruhás, feketehajú, duzzadtszájú fiatal férfi mellképe jobb háromnegyed profilban.... 2019.10.16 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/224/2/2019 Pdf Html
23295 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Jankó János (Tótkomlós, 1833 – Budapest, 1896) Mulatozók vászon, olaj magasság: 52.50 cm; szélesség: 64.50 cm Balra lent: "Jankó" és olvashatatlan évszám. Fagerendás, famennyezetes szobabelsőben terített asztal körül népi viseletű nők és férfiak ülnek, táncolnak.... 2019.09.18 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/28/11/2019 Pdf Html
327288 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél KÖZGYŰJTEMÉNYI kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) (Habsburg) I. Lipót (Bécs, 1641-Bécs, 1705) német-római császár és magyar király saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele. Kelt: Bécs, 1697. augusztus 23. pergamen, viasz, tinta, kézírás Az uralkodó Zimányi Andrásnak és családjának nemességet adományoz. A kihirdetés Liptó vármegyében történt. A családot Nagy Iván és Kempelen nem említi, a Nemzeti Levéltár honlapján az Illésy János katalógusa alapján készített adatbázisban szerepel.... 2019.08.19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/2/3 (2019) Pdf Html
327279 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; irat KÖZGYŰJTEMÉNYI aláíró: Pekri Lőrinc, gróf (Homonna, 1656? – Homonna, 1709) Gróf Pekri Lőrinc kuruc tábornagy levele a magyarbródiakhoz. (Kelt: Tesov, Morvaország, 1704. március 27.) papír, viasz, kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal Latin nyelvű levél gróf Pekri Lőrinc autográf aláírásával. Másfél beírt oldal, hajtott duplafolio, a hátoldalon címzéssel és feltört vörös viaszpecséttel. Tartalma: Rákóczi parancsára egy hadtesttel Morvaországba jött, hogy a morva nemességet és ... 2019.08.19 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KSZ-71/246/4 (2019) Pdf Html
66650 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen firenzei festő, 17. század első negyede Tóbiás az angyallal vászon, olaj magasság: 132.00 cm; szélesség: 150.00 cm Barna szikla előtt a kép jobboldalán egy kövön ül a fiatal, rózsás arcú angyal sárga ruhában, díszes kék köpenyben, ruhaujja arany hímzésű fehér brokát piros béléssel. Bal keze a kőre támaszkodik, jobbjával a kép közepén elhelyezkedő kőre tett szür... 2019.08.15 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KSZ-71/465/5/2019 Pdf Html
72726 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; köztéri (kültéri) szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen mester, 19. század második fele Anna, kútszobor fa, vörösfenyő, faragott, festett magasság: 154.00 cm; szélesség: 100.00 cm A mohai ásványvíz forrás számára, gróf Kempelen Imre által készíttetett kútszobor. Szabálytalan kocka alakú talapzaton ülő fiatal lány alakja. Felső testével balra dől. Kezeivel a jobb oldalán lévő korsóból vizet önt. Ruhája hosszú, karja és válla ... 2019.08.13 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHF/53/2/2020 Pdf Html
73619 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép művész: Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941) Krumplihámozók, 1931 fa, tempera magasság: 62.00 cm; szélesség: 74.00 cm Jobbra lent: "Patkó 1931" Fehér, világossárga szürke, árnyékos fal előtt, balra a földön ülő, kékruhás, fekete hajú, mezítlábas lány. Sszemben barna hajú, zöldes ingű, barna nadrágos, bal térdét felhúzva ülő férfi. az előttük levő tálban krumplit hámoznak. A tisztított krum... 2019.08.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KSZ-71/446/5/2019 Pdf Html
66632 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 18. század Sziklás folyóparti táj vászon, olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 130.00 cm Kékes felhős ég alatt, sziklás táj között jobbról a sziklák körül zuhanó folyó, amely balra kifelé tart. A folyóparton az előtérben egy álló nőalak, baljában rokkával, egy kutya és egy álló férfi. A jobbszélen egy ülő és egy álló férfi apró alakja.... 2019.08.07 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KSZ-71/391/5/2019 Pdf Html
61764 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ; kapu KÖZGYŰJTEMÉNYI készítő: Csányi Károly díszműlakatos gyára Bronzkapu, 1913 bronz, öntött magasság: 246.00 cm; szélesség: 150.00 cm "Tervezte és készítette Csányi Károly díszműlakatos gyára 1913." Kétszárnyas, vízszintes szögben megtört pántok domború rendszerével, középen függőleges rátétes pánttal, azon cikkcakk vonal. Felül is kiálló vízszintes pánttal, azon plasztikus díszsorral. A kopogtató magasságában egy-egy plasztikus, stilizált mad... 2019.06.25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/399/4/2019 Pdf Html
72923 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Ilona kék szalagos ruhában vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Lotz K" Barna háttér előtt, fejét jobbra fordító és jobbra tekintő, szembe nézetben, derékig ábrázolt, hosszú, barna hajfonatú fiatal nő portréja. Fekete ruháján széles, fehér csipkegallér, elöl kék szalag. Fülében függő. Haja elöl homlokára fésült, rövidr... 2019.06.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/241/4 (2019) Pdf Html
72104 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen felső-magyarországi mester, 15. század első fele Szent Katalin Barkáról, 1430-as évek hársfa, faragott, festett, aranyozott magasság: 165.00 cm A szobor a Szép Madonnák típusához igazodik enyhén S alakban ívelt állásával. Egyes helyeken a sárga átfestés, máshol az eredeti aranyozás látszik. A köpeny redőkezelése szép.... 2019.06.12 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/387/3/2019 Pdf Html
66276 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ecsetrajz művész: Ismeretlen olasz vagy németalföldi festő, 16. század második fele Csatajelenet papír, ecsetrajz magasság: 245.00 mm; szélesség: 510.00 mm jelzés nélkül Balra küzdő lovasok, jobbra hadvezér lovon, kezében pálcával, mögötte lándzsás lovasok. A középtérben csata, a háttérben fallal körülvett város. Köralakú tál dekorációjának félköríves része.... 2019.06.12 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/239/6 (2019) Pdf Html
67550 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen német festő, 18. század Szakácsnő gyermekekkel vászon, olaj magasság: 94.50 cm; szélesség: 73.00 cm jelzés nem látható Taliga mögött ülő, szürkéslila pruszlikot, kék kötényt viselő, a kép felső irányába tekintő fiatal, barna nő. Jobbját rákot tartalmazó kosáron tartja, balját halashordón támasztja. Jobbra előtte vöröskalapos kisfiú manduláskosár szélébe kapaszkodik... 2019.06.12 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/239/6 (2019) Pdf Html
69328 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Skuteczky Döme (Kisgajár, 1849 – Besztercebánya, 1921) Menyecskékkel enyelgő gavallér vászon, olaj magasság: 38.50 cm; szélesség: 33.00 cm Balra lent: "Skuteczky Döme" Kőfal előtt körgalléros, kalapos férfi az előtte ülő fiatal parasztlány arcát simogatja. Balra egy másik parasztlány áll és mosolyog. Jobbról cserjék látszanak.... 2019.06.12 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/239/6 (2019) Pdf Html
250455 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) szerző: Fáy András (Kohány, 1786 – Pest, 1864);kiadó: Landerer;művész: Lehnhardt Sámuel (Poprád, 1790 — Pest, 1840) A Bélteky ház. Román. 1-2 kötet. Pesten, 1832 papír, rézmetszet, nyomtatott, félvászon kötés Landerer bet. 1 t. Léhnhardt metszete. lev., 395 l., 1 t., 342 l. Huszadik század eleji amatőr félvászon-kötésben. Fáy András a reformkor jelentős irodalmi és közéleti alakja. Gazdag tapasztalatait, életismeretét nagyszabású regénye, A Bélteky ház... 2019.04.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/313/2 (2019) Pdf Html
327360 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) szerző: Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822 – Segesvár, 1849);kiadó: Emich Gusztáv (Buda, 1814 – Pest, 1869) Összes költeményei egy kötetben, Pest, 1847 papír, félvászon kötés Emich G. 2 sztl. lev. 537 l. 2 sztl. lev. 1 t. A címképmetszet Barabás Miklós rajza után készült. Korabeli félvászon kötésben.... 2019.04.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/313/2 (2019) Pdf Html
250951 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) szerző: Szathmar Némethi Mihály;nyomdász: Veresegyházi Szentyel Mihály (? – 1683) A' négy Evangelistak szerént való Dominica, Avagy Az Ur Jesus Cristustúl praedikáltatott... Kolosvárott, 1675 papír, félvászon kötés Kolosváratt,1675. Veres-egyházi Mihály 14 lev.(mind pótolt!)+ 732 (824!) l+ 8 lev. (az utolsó 10 levél pótolt!) RMK I/1179. Szathmár-Németi Mihály (1638-1689) református lelkész, a vallásüldözések miatt Erdélybe menekült, ahol 1673-tól Kolozsvár... 2019.04.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/313/2 (2019) Pdf Html
23301 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Stunder János Jakab (Koppenhága, 1759 – Besztercebánya, 1811) Kislány képmása, 1800 vászon, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 52.00 cm Balra lent: "J. Stunder 1800" Drapériával letakart padon ülő kislányalak, jobbjában virágkosár. Fodros rokokó ruháját zöld bársony öv díszíti. Balkezével egy pillangóra mutat, háttérben zöld dombos táj.... 2019.04.08 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/260/3/2019 Pdf Html
23302 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Stunder János Jakab (Koppenhága, 1759 – Besztercebánya, 1811) Kisfiú képmása vászon, olaj magasság: 74.00 cm; szélesség: 52.00 cm Jobbra lent: "J. Stunder". Domboldalon ülő kisfiú képmása. Sötét rokokó ruháját dohányszínű bársony öv és könnyű fehér csipkegallér díszíti. Felemelt jobbkezében rózsát tart, lába előtt két szál rózsa látható.... 2019.04.08 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/260/3/2019 Pdf Html
69416 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Thorma János (Kiskunhalas, 1870 – Nagybánya, 1937) Nagybányai táj vászon, olaj magasság: 75.50 cm; szélesség: 100.50 cm Balra lent: "Thorma J." A kép középterében folyó kék vize, jobbról-balról sárga és barna színű part, távolabb a város házai és a templom tornya, városháza tornya látszik. Háttérben sötétkék és lila hegyvonulat húzódik.... 2019.03.27 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/170/5/2019 Pdf Html
73285 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Molnár József (Zsámbok, 1821 – Budapest, 1899) Idyll Pompejiben, 1879 körül fa, olaj magasság: 53.80 cm; szélesség: 40.70 cm Balra lent: "Molnár J." Pompeji ház átriumában, egy oszlop tövében ülő és egy álló nő karolja át egymást. A bal oldali, álló, szőkés hajú nőalak sárga és zöldes ruhát, a jobb oldali sötét hajú, ülő nő fehér és kék leplet visel. A nőalakok mellett balra, egy hasábos poszta... 2019.02.26 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály; KSZ-71/163/3 (2019) Pdf Html
310385 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; komód (sublód, sublót) készítő: Ismeretlen győri (?) asztalos, 18. század vége Komód fenyőfa, cseresznyefa, bronz, berakás, borított, öntött magasság: 92.00 cm; szélesség: 127.00 cm; mélység: 62.00 cm Fenyőfa, cseresznye borítással. Négy lefelé keskenyedő, hasábos, újabb (?) lábon áll. Homlokoldalán három fiók, amelyeket egyszerű szalagkeret díszít, rajta bronz, belül edényt ábrázoló veretekkel: középen kulcslyukpajzs, kétoldalt egy-egy húzó, sz... 2019.02.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/89/1/2019 Pdf Html
310457 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; írószekrény készítő: Ismeretlen losonci (?) asztalos, 19. század első fele Szekreter diógyökér, jávorfa, kőrisfa, bronz, borított, öntött magasság: 160.00 cm; szélesség: 98.00 cm; mélység: 51.00 cm Kívül diógyökér, belül jávor és kőris borítással. Négy, hasábos lábon áll. Kétoldalt feketére fényezett oszlop, alsó része kétajtós. Lehajtható írólapja mögött redőnyös fülke és fiókok. Alsó részén madaras, középen babérkoszorús, felül bogyós kulcs... 2019.02.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/89/1/2019 Pdf Html
310460 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; kétajtós szekrény készítő: Ismeretlen rozsnyói asztalos Kétajtós szekrény, 1820 diófa, fényezett, borított magasság: 220.00 cm; szélesség: 167.00 cm; mélység: 68.00 cm Diófa borítással. Feketére fényezett részletekkel. Négy, négyzetes lábon áll, homloklapján két, enyhén ívelt, sima ajtó, kétoldalt feketére fényezett oszlop, az ütközőléc sima, a feketére fényezett zárópárkány vízszintes. ... 2019.02.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/89/1/2019 Pdf Html
310462 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; asztal; asztal készítő: Ismeretlen pesti asztalos Teaasztalsor (4 db) diófa, lakkozott, esztergályozott magasság: 76.00 cm; egyéb méret(ek): lapja: 41x88 cm Egymásba tolható, négy darab diófa asztal, két ívelt talpon, négy esztergályozott láb, melyek közül kettőt vízszintes léc köt össze. Lapjuk sima négyzetes, a legnagyobb lekerekített sarkú és a borítása peremelt. ... 2019.02.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/89/1/2019 Pdf Html
310464 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; asztal; asztal készítő: Ismeretlen pesti asztalos Asztal paliszanderfa, bronz, fényezett, esztergályozott, öntött, intarzia magasság: 74.00 cm; átmérő: 62.00 cm Paliszander borítással, feketére fényezett, esztergályozott részletekkel. Három ívelt tagból induló talpazaton, három, nyolcszögletű, hasábos lábon, kerek lap, középen hangszeres embléma. Rakott díszítéssel és öntött bronzveretekkel.... 2019.02.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/89/1/2019 Pdf Html
62647 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Nő a rózsafánál (Rózsatő), 1912 körül vászon, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 37.00 cm jobbra középen: "Gulácsy", jobbra lent: "Gulácsy", hátoldalon: "Gulácsy" Hosszú, fekete, erősen kivágott ruhában kissé jobbra forduló, szembenéző nő áll a tőle jobbra álló rózsabokor mellett, és kezével annak egy rózsáját tartja.... 2019.01.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/219/2 (2018) Pdf Html
15978 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Vállkendős lány vászon, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 35.00 cm jelzés nélkül Derékig ábrázolt, szembenéző, háromnegyed profilban ábrázolt parasztlány arcképe. Bordó ruhát visel, vállán virágos kendő.... 2018-10-01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/58/5 (2018) Pdf Html
64987 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; kisplasztika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Haját csavaró nő bronz magasság: 64.00 cm talapzaton: "Medgyessy" Erőteljes fiatal nő téglalap alakú talapzaton álló alakja. Széles mosolygó arcát szorosan hátrafésült, copfban végződő haja keretezi. Teste mellett felemelt fején átfektetett jobbjával haját fogja. Bal lábával kissé előre lép. Jobb lábára nehezedik... 2018-10-01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/58/5 (2018) Pdf Html
70316 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Elekfy Jenő arcképe vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra fent: "Berény" Elekfy Jenő (1895-1968) festő, grafikus mellképe. A művész zöld kabátot, fehér inget, vörös nyakkendőt visel. A lefelé tekintő arc jobb fele kevéssé látható.... 2018-10-01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/58/5 (2018) Pdf Html
73351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Kecskék vászon, dekli, olaj magasság: 25.50 cm; szélesség: 37.00 cm Napsütötte tisztáson két kecske legel. Az egyik sötétebb, zöldes-szürke, a másik, kissé hátra levő, világosabb. Az elöl lévő kecske takarja a hátsó kecske fejét. A tisztás szélén két oldalt fák.... 2018-10-01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/58/5 (2018) Pdf Html
73912 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Réti István (Nagybánya, 1872 – Budapest, 1945) Női akt, 1914 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 65.00 cm Balra fent: "Réti 1914" Fehér lepedőn, háttal ülő, fejét jobbra fordító, jobbjára támaszkodó női akt.... 2018-10-01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/58/5 (2018) Pdf Html
23331 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bálint Endre (Budapest, 1914 – Budapest, 1986) Hal, 1948 papír, kréta magasság: 210.00 mm; szélesség: 227.00 mm Balra lent: "Bálint 48." Kisméretű barna hal oldalról, felette, illetve rajta hullámzó kötél (?), körülötte a sarkokban pöttyök. A hal fölött kör benne pöttyel, alatta háromszög alakzat.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23350 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; gouache kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bálint Endre (Budapest, 1914 – Budapest, 1986) Csendélet, 1948 papír, gouache magasság: 164.00 mm; szélesség: 330.00 mm Balra lent: "Bálint 48" (kétszer) Fekvő téglalap formátumú mezőben elhelyezkedő lámpa, táska és egyéb tárgyak.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bálint Endre (Budapest, 1914 – Budapest, 1986) Kettős lény, 1951 papír, tempera magasság: 240.00 mm; szélesség: 115.00 mm Balra fent: "Bálint 51." Barna háttérben erősen absztrahált emberszerű alak, hátrészén egy másik hasonlóval.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23353 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Háztömb alakkal papír, pasztell magasság: 168.00 mm; szélesség: 225.00 cm Jobbra lent: "Barcsay" Erősen kontúrozott, összefogott házak tömbje, előtte jobboldalt egy alakkal.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23354 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Fák alakokkal, 1945 papír, kréta, tus magasság: 122.00 mm; szélesség: 177.00 mm Jobbra lent: "Barcsay 945." Zöld kréta alapon stilizált koronájú fák, előttük két alakkal.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23641 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; gouache kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ámos Imre (Nagykálló, 1907 – Ohrdruf, 1944) Nő szobabelsőben, 1942 papír, gouache magasság: 360.00 mm; szélesség: 260.00 mm Jobbra lent: "Ámos 1942." Szobabelsőben fotel és asztal előtt álló zöldkendős, vörös-kötényes nőalak.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23651 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Anna Margit (Borota, 1913 – Szentendre, 1991) Női akt, 1933 papír, ceruza magasság: 360.00 mm; szélesség: 285.00 mm Jobbra lent: "A M 933." Finoman, egy vonallal megrajzolt, felemelt kezű, kontraposztban álló női akt.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70284 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benedek Péter (Uszód, 1889 – Cegléd, 1984) Parasztmenyecske, 1930 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 280.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Benedek Péter 1930" Barna hajú, telt arcú, kissé balra forduló menyecske fehér blúzban.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70285 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benedek Péter (Uszód, 1889 – Cegléd, 1984) Templomba menő parasztlány, 1930 papír, ceruza magasság: 280.00 mm; szélesség: 220.00 mm balra lent: "Benedek Péter 1930" Ünneplőbe öltözött, templomba igyekvő parasztlány, nyakán csipkegallér, kezében imakönyv. ... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70326 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Leányarckép papír, kréta magasság: 470.00 mm; szélesség: 310.00 mm Balra lent: "Berény" Kissé balra néző, hátrafésült hajú lány gombos blúzban.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70331 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Női akt, 1907 papír, szén magasság: 320.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Berény Párizs 1907" Álló női akt, balkeze a fején, jobbja hátratéve, bal lába kissé hátramozdul.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70407 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Ülő nő papír, akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 340.00 mm jobbra lent: "BA" Ágyban ülő nő, reggelizik. Zöldpettyes ruhát visel.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70460 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Férfiakt, 1914 papír, kréta magasság: 280.00 mm; szélesség: 200.00 mm jobbra lent: "Bokros Birman 1914" Két lábát behúzó és keresztbetevő, ülő férfiakt. Fejét behajlított jobb karjára hajtja, mely a jobb térdén nyugszik.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70461 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Férfiakt, 1941 papír, tus magasság: 380.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Bokros Birmann 1941" Álló férfiakt, hátulnézetből. A modell bal kezét behajlítja, jobb kezét a tarkójára tartja. Jobb lábával enyhén előrelép.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70465 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Női akt, 1942 papír, tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 360.00 mm Jobbra lent: "B.B. 1942" Átlós helyzetű, félig felülnézetben ábrázolt, fekvő női akt. A modell két kezét ágyékán nyugtatja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70629 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czillich Anna (Eger, 1893 – Budapest, 1923) Ülő leány papír, szén magasság: 335.00 mm; szélesség: 205.00 mm Ülő, sovány leányakt, vállig érő hajjal. Kezeit elől összeteszi.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71503 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatoni táj papír, kréta magasság: 320.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" A Balaton tükre elől sással, középen a napény erős sugárzása esik a vízre. A háttérben hegyes tulsó part.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71524 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Halász papír, ceruza magasság: 300.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" Vízpart szélén álló fiú jobbjával horgot dob a vízbe.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71525 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Halászó, 1935 papír, ceruza, tus magasság: 400.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Kanyarodó balatoni part kabinokkal, fával. A parton egy álló férfi horgászik.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71675 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Béni (Szentendre, 1890 – Budapest, 1967) Nő és kisfiú papír, kréta magasság: 380.00 mm; szélesség: 260.00 mm Szemből ábrázolt erős testalkatú, hosszú ruhát viselő nő, félig takarásban, mögötte meztelen fiúgyermek alakja látható.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71676 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Béni (Szentendre, 1890 – Budapest, 1967) Női akt papír, akvarell (vízfesték), ceruza magasság: 350.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balfelé fordulva ülő női akt. Jobbjával jobb lábára könyököl.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71683 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Alvó női akt papír, tus, lavírozott magasság: 120.00 mm; szélesség: 180.00 mm Kinyújtózkodva fekvő és alvó női akt. Két kezét feje fölé emeli. Jobb lábát ráfekteti a balra. Tanulmány a "Vörös hátteres akt", 1912 című képhez.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72052 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hatvany (Deutsch, Hatvany-Deutsch) Ferenc, báró (Budapest, 1881 – Lausanne, 1958) Erkély parkkal papír, akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 170.00 mm Parkra nyiló földszinti erkély. A zöld parkban piros virágok.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72064 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Fák és házak, 1942 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 430.00 mm Balra lent: "Hincz 42" Kerítés, sötétzöld fák, sárga házak.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72066 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Fekvő női aktok, 1934 papír, tus, toll magasság: 210.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "H. 34" Egymás mellett fekvő, egymást karoló női akt. ... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Anya gyermekével papír, ceruza magasság: 770.00 mm; szélesség: 700.00 mm Gyeremkét tartó anya, csak a fejek látszanak, a háttérben út, ház.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71426 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Nagyvágók papír, ceruza (?) magasság: 200.00 mm; szélesség: 220.00 mm Elől borjúk, egy alak a hátán levágott borjút cipel. Mögöttük mészáros kirakatban leölt borjúk lógnak. Jobbról plakáton "Nagyvágók" és "Naponta friss" felirat.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72581 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt fotelben papír, tus magasság: 260.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Nagy, ívelt háttámlájú fotelben ülő női akt, feje balra fordul, jobb lába felhúzva.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72582 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt fotelben papír, tus magasság: 260.00 mm; szélesség: 200.00 mm Mintás fotelben balrafordulva ülő női akt. Fejét könyöklő baljára hajtja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72643 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfiakt papír, tus Szemközt álló férfiakt. Lábait szorosan egymás mellett, két karját, a mellkasa előtt keresztezve tartja, miközben vállát fogja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72644 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfiakt almafával, 1912 papír, tus magasság: 440.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balra lent: "K.K. 1912" Almafa alatt álló, a vállával a fa törzsének támaszkodó férfiakt. A modell bal lábával, a jobbat keresztezve hátralép. A grafika lendületes, egyvonalas rajz.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72663 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Nőrablás, 1933 papír, tus magasság: 280.00 mm; szélesség: 440.00 mm Jobbra lent: "K.K. 933" Elrabolt nővel szaladó három férfiakt. Az alélt nőt a középső, sapkás alak viszi. A jobbra levő akt jobb kezével a nő bal karját fogja, felemelt baljában kardot fog. A bal oldali akt két kezében magasra emelt cintányér látható.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72688 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Csónakázók papír, akvarell (vízfesték) magasság: 190.00 mm; szélesség: 260.00 mm jobbra lent: Kmetty (?) Az előtér dombos vízpart, a vízen csónakban alakok. A tulsó parton fák, a háttérben kék rózsaszín hegyek. Világos... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72690 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Gyümölcs-csendélet papír, akvarell (vízfesték) magasság: 240.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Kmetty" Edényben piros és sárgás almák, zöld szőlőfürtök. A háttér kék-lila.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72695 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Női akt papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 110.00 mm Jobbra lent: "Kmetty" Női akt félprofilban. A modell jobb kezét felemeli, jobb lábával kissé előrelép; alakja szálkás eszközkezeléssel modellált. ... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72696 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Női aktok papír, tus magasság: 150.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Kmetty" Három háttal álló női akt.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72700 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Városrészlet papír, akvarell (vízfesték) magasság: 290.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra lent: "Kemtty" Sárga-kék karcsú tornyú templom. Előtte alacsony házak, mögötte meletes házak.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72970 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Anya gyermekével papír, akvarell (vízfesték) magasság: 200.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: Márffy Piros blúzos, barnahajú, szemközt álló nő meztelen csecsemőt tart.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72988 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Férfi karosszékben papír, akvarell (vízfesték) magasság: 350.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balra lent: "Márffy Ödön" Vörösbarna karosszékben asztalnál ülő, szakállas, sötétruhás férfi. Balra ablak, sárga fal képpel.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72992 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Kilátás a szobából papír, akvarell (vízfesték) magasság: 410.00 mm; szélesség: 340.00 mm Balra lent: "Márffy Ödön" Szobában kék-lila asztal, rajta kancsó ecsetekkel. Az ablakon át rózsaszín- és fehértetejű épületekre lehet látni.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72999 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Paripa papír, tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 370.00 mm Jobbra lent: "Márffy" Izmos testű ló mozgásban, a kantárát férfiakt fogja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73163 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Tüskehúzó nő, 1942 papír, tinta magasság: 290.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Medgyessy F. 1942" Meghajolva ülő női akt. Két keze a lábfejénél. Tüskét szed ki a talpából.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73177 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Sárgaruhás nő, 1927 vászon, olaj magasság: 88.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Medveczky 1927" Fiatal nő, jobbra fordulva széken ül, fehér gombos sárga ruhában, kékszalagos fehér gallérral. hegyes, barna frizurájában piros virág.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73268 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár C. Pál (Battonya, 1889 – Budapest, 1981) Női mellkép papír, akvarell (vízfesték) magasság: 290.00 mm; szélesség: 255.00 mm Fejét balra hajtó, szembenéző fiatal nő. Kivágott, tüllgalléros ruhát visel. Piros, kék, sárga, lila, barna színek.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73352 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Két földmunkás papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 260.00 mm Balfelé fordulva meghajló munkásalak. Szemben vele talicskát toló munkás. A háttérben dombvonulat, jobbra kis híd. Tusrajz kék papíron.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73354 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Varrogató öregasszony papír, tus magasság: 150.00 mm; szélesség: 220.00 mm Sublót előtt ülő kendős öregasszony profilban ábrázolva. Mögötte szegényes ágy, tűzhely. A sublóton petroleumlámpa, férfikalap. Az idős nő a festő anyja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73955 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Csákányos papír, ceruza magasság: 260.00 mm; szélesség: 180.00 mm jobbra lent: monogramm Tanulmányrajz. Ugyanannak a csákányát lendítő, kalapot viselő, hátulnézetből ábrázolt férfialaknak teljes és részbeni ábrázolásai. Egyik az egész testet bemutató rajz; mögötte nagyobb méretben a férfi teste deréktől felfele ábrázolva; lejjebb pedi... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73975 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Három női akt papír, tus magasság: 320.00 mm; szélesség: 240.00 mm Balra lent: "Rónai" Két női akt leeresztett kézzel szemközt áll, a harmadik háttal.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73977 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Hét női akt papír, tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Egymás mellett álló női aktok, négy háttal, három szemközt. Balról a negyedik kezét a fejéhez emeli.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73978 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Hotel D'Angleterre, 1915 papír, ceruza magasság: 180.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "A Hotel D' Angleterre angoljai és franciái. Rónay, 1915, Vevey" A szálló szalonjában pihenő vendégek vázlatos rajza. Jobbra, a képsíkhoz közel, tömmpeorrú férfi látszik, újsággal a kezében. Szemben fiatal nő ül, ugyancsak olvasgatva. Balra, egy pamlagon, egymás mellett két idős asszony üldögél. Hátul a falon ór... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71806 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Falevelek papír, akvarell (vízfesték), tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Gadányi J." Barna és fekete színekkel festett nagy falevelek.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71822 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Utcarészlet papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "Gadányi Jenő" Az előtérben kerítés, mögötte jobbra és balra emletes házak, sürgönypózna.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71868 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gráber Margit (Budapest, 1896 – Budapest, 1993) Női akt papír, kréta, szén magasság: 290.00 mm; szélesség: 380.00 mm Balra lent: "Gráber" Ülő női akt, feje kissé jobbra fordul, bal lába felhúzva.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71881 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Idős asszony portréja papír, ceruza magasság: 190.00 mm; szélesség: 120.00 mm Balra lent: "Gulácsy" Sétáló idős asszony nyakán sállal. Mögötte fák.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71882 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Sapkás alak papír, pasztell magasság: 210.00 mm; szélesség: 130.00 mm balra lent: "GL" Sapkás alak jobbfelé néző profilja. Haja kilóg a sapka alól. Mögötte balra még egy alak látszik.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73621 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941) Szoptató anya, 1924 papír, tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Patkó Károly N.B. 924" Ülő, fiatal nő a karjaiban tartott csecsemőt szoptatja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
76651 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Kendős asszonyok papír, tus magasság: 270.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Fejkendős asszonyok félalakos csoportja, balra fordulva. Balról egy álló figura., A kép átlós középvonalától jobbra fejkendős asszonyok, lavírozott tussal felvitt nyugodt testhelyzetben lévő alakjai láthatók. A rajz bal felső részében két további a... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
76165 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Családi jelenet papír, tempera magasság: 250.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Szürkeruhás, fehér kötényes fiatal nő jobbra mozdul, balra néz. Mellette háttal álló kisgyerek ingben. Balszélen trikós, szürkenadrágos fiatal férfi látszik. Kék-zöld-sátga háttér.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
83386 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Interieur nőalakkal papír, akvarell (vízfesték) magasság: 180.00 mm; szélesség: 140.00 mm A kép egy szobabelsőt ábrázol, ablakkal, előtte asztallal. A szobában fehér ruhás női alak látható, aki az asztalra támaszkodik, a kép sík felé fordul. Az asztal előtt bordó huzatú támlás szék. ... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23648 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Anna Margit (Borota, 1913 – Szentendre, 1991) Pöttyös nő, 1947 papír, olaj magasság: 47.50 cm; szélesség: 35.00 cm Jobbra lent: "Anna Margit 1947." Sárga alapon, vörösesbarna, okkersárga pettyes ruhát viselő nő mellképe, arca széles, kezeit összekulcsolva (?) tartja.... 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71799 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Asszonyok kukoricásban vászon, olaj magasság: 90.00 cm; szélesség: 75.00 cm balra lent: "Gadányi Jenő" Sárgás mezőben szemközt áll két nőalak, fejük kendő fedi, öltözetük sárgás tónusú. Egyikük kezében kosár, a másikéban piros fejű virágcsokor.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71801 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Csendélet vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm jelzés nélkül Szürke tálcán vörös teáskanna, kékmintás csésze és alj, elől fél citrom, jobbra negyed kenyér. Fehér porcelán tálban barack és szilva. Zöld-, barna- és szürke kockás háttér.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71803 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Este a műteremből vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra lent: Függőlegesen: "Gadányi Jenő" A háttár a kivilágított Gellérthegy este, holddal, az előtérben balra emeletes, sötétzöld ház kivilágított ablakokkal, középen alacsony, piros ház, jobbra utcai gömblámpa.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71804 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Esti csendélet madárral, 1948 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra lent: "Gadányi Jenő/984" Elöl asztalon kék fonott tálcán három körte. Balra vázában lombcsokor, jobbra kalitka tetején ülő madár. Kék esti ég, sárgás holdfény tükröződésével.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71805 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Esztergom, 1955 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő 1955" Középen az esztergomi bazilika magasodik, az előtérben sárgás fák, balra kettős tornyú templom és körbefutó kőpalánk látható.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71812 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Korsós csendélet, 1956 papír, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: Függőlegesen: "Gadányi Jenő 956" Piros aszallapon zöldesfehér borosüveg, középen barna füleskorsó, jobbra szürkéskék kanna, a sarokban virágcserép. A háttér rózsaszín.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71813 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Kosaras csendélet, 1948 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 98.00 cm balra lent: "Gadányi Jenő 948" Asztalon középen fonott, halványsárga füles kosár, ettől balra kobaltkék vázában rózsák, alatta narancssárga terítő. Az előtérben kék-barnacsíkos drapéria, amely a háttérben is folytatódik, a háttér szürkés, felhős.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71816 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Lovak vízparton, 1942 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő 42" A kép felső egyharmadán parton álló barna, fekete, fehér lovak. Ritmikusan elhelyezett alakjuk az előtéri vízben tükröződik, a háttérben fekete hegyvonulat.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71817 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Magyar falu, 1927 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő 927" Sárga, piros tetejű kis falusi házak, színes földcsíkok között virágzó gyümölcsfákkal. Elől élénkzöld rét, vörös úttal, hátul hegyek.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71823 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Ülő női akt, 1950 vászon, olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 60.00 cm Balra lent: "Gadányi J. 950" Szemben ülő szőke, rövidhajú fiatal nő, két kezét keresztbe téve térdén nyugtatja. A háttér sötétkék, szürkés-vöröses drapériával. Az akt térdig ábrázolva.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
80179 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Kertrészlet, 1929 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 85.00 cm jobbra lent: "929 Gadányi Jenő" Előtérben zöldségágyak, mögöttük sötét és világos lombozatú zöld fák. Középtájon sárga mezőcsík, balra világoszöld rét.... 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/12/10 (2018) Pdf Html
55640 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Afgán szőnyeg gyapjú, csomózott szélesség: 130.00 cm; hosszúság: 199.00 cm Gyapjúból csomózott. Mályvaszínű középmezejében négyszer kilenc oktogon ismétlődik. Körben szintén mályvaszínű alapon geometrikus díszítés. Két végén rojt és a szövés új.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55641 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; szék ; támlásszék készítő: Ismeretlen asztalos Támlás szék (2 db), 1840 körül diófa, jávorfa, bükkfa, pamut, kárpitozott, berakott (tausírozott), intarzia, borított magasság: 94.00 cm; szélesség: 46.00 cm; mélység: 43.00 cm Bükkfa alapon dióborítás, jávorberakás. Enyhén ívelő elülső lábakhoz káva és a támlában folytatódó szablyaláb csatlakozik. A háttámla fent finom vonalú intarziával és farátéttel díszített, ülés pamutbrokáttal kárpitozott. Furnérhiányos, repedt. ... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55643 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; egyajtós szekrény készítő: Ismeretlen asztalos Egyajtós szekrény diófa, jávorfa, borított, berakás magasság: 184.00 cm; szélesség: 112.00 cm; mélység: 53.00 cm Diófa borítással. Jávorberakással. Négy négyzetes lapon áll, párkányok vízszintesek, ajtón egy nagy téglalap alakú betétlap: négy sarokban stilizált liliom, keretén kulcslyuk körül négy sarokban, torzfejes berakás, pilaszteren rakott fejezet. ... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55644 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; könyvszekrény készítő: Ismeretlen asztalos Könyvszekrény üveg, diófa, faragott, esztergályozott, borított, üvegezett magasság: 188.00 cm; szélesség: 124.00 cm; mélység: 50.00 cm Négy esztergályozott lábon emelkedik a szekrénytest, amely két üvegezett ajtóval zárul. Az ajtó alsó kereteiben betétlap, felsőkben tejüveg.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55651 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE; cigaretta-, szivartartó készítő: Ismeretlen magyar Szivartárca, 1845 körül bőr, gyöngy, hímzett szélesség: 9.50 cm; hosszúság: 14.50 cm Bőr, gyöngyhímzéssel. Belül kétoldalt szivartartó rekesz, jobb oldalon gyújtó, kívül egyik oldalán oltár szomorúfűzzel, másik oldalán virágkoszorúban T.E. monogram. ... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55664 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; pohár; talpas pohár készítő: Ismeretlen cseh manufaktúra Fedeles, talpas pohár tányérral üveg, festett, csiszolt, aranyozott egyéb méret(ek): tányér magasság: 4,5 cm; tányér átmérő: 21,5 cm; pohár magasság: 17,5 cm; pohár átmérő: 11 cm Zöld urán üveg, festett, virágos, aranyozott rocaille-os díszítéssel. A tányér tizenkétkaréjos peremmel, alul tizenkét lapra csiszolt oldalakkal. A pohár talpa nyolckaréjos, a kehely nyolc lapra csiszolt, fedélen nyolcszögletű gombbal. ... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55679 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; emeletes szekrény készítő: Ismeretlen asztalos Emeletes szekrény diófa, fenyőfa, jávorfa, sárgaréz, cseresznyefa, öntött, veretelt, borított, berakás magasság: 202.00 cm; szélesség: 127.00 cm; mélység: 65.00 cm Fenyőfa alapon cseresznyefa borítás, jávorfa és dió filé-berakás. Eredeti lábai elvesztek. Alsó részében három fiók helyezkedik el, amelyek sárgaréz öntött veretekkel és geometrikus berakással díszítettek, oldalak ugyanígy díszítettek. Középen üreg... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55683 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Szőnyeg (perzsa) gyapjú, pamut, szövött szélesség: 124.00 cm; hosszúság: 185.00 cm Fehér középmezőben rácsozatot képező folytatólagos minta, közepén a rácsozat egyik kockája sötétkék alapszínű stilizált írásjegyekkel. Két barna keretsáv között egy fehér. Egyik vége rojtozott, másik vége szövött befejezésű. Két helyen molyrágta.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55377 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; szék ; támlásszék készítő: Ismeretlen asztalos Támlásszék (2 darab) fa, szövet, pác, furnérozott, kárpitozott magasság: 90.00 cm; szélesség: 46.00 cm; mélység: 43.00 cm Enyhén ívelő lábak barnára pácolt tömör fából. Ülés bordó ripsszel kárpitozott és zsinórral szegett. Fekvő ovális alakú támlája furnírozott, párnája bordó ripsszel kárpitozott, zsinórral szegett. ... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55378 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; asztal; varróasztalka készítő: Virágh János Varróasztalka diófa, diógyökér, fenyőfa, festett, esztergályozott magasság: 79.00 cm; szélesség: 65.00 cm; mélység: 45.00 cm Fiók alján ráfestve: V.J. Fenyő alapon dió-diógyökér borítással. Sima talp, stilizált láb, esztergályozott merevítő. Kávájában egy fiók, kis reteszekkel. Téglalap alakú tető. ... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55381 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; imaszőnyeg készítő: Ismeretlen Imaszőnyeg gyapjú, csomózott magasság: 154.00 cm; szélesség: 105.00 cm Piros imafülkéjében, amely lépcsőzetes csúcsban végződik, két sor fehér-barna, halványzöld stilizált levelekből alkotott dísz. Zöld boltmezején a középmezővel azonos motívumú sárga-piros díszítés. Körben világoskék, fehér, barna alapú bordűr, geome... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55384 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Szőnyeg gyapjú, pamut, csomózott magasság: 137.00 cm; szélesség: 296.00 cm Gyapjúból és pamutból csomózott. Sötétkék mezejében barna törzsű, piros lombú életfa. Két keskeny keretszegély között ,kék alapú bordűr, amelyen fehér indák, zöld-piros rozettákkal váltakoznak.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55387 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Shiraz szőnyeg gyapjú, csomózott magasság: 166.00 cm; szélesség: 250.00 cm Sötétkék középmezejű, három nagy medalionnal, melyet stilizált, mályvaszínű levél és virágmotívumok töltenek ki. Két keskeny fehér keretszegély között a széles, mályvaszínű bordűrön, barna hullámvonalas indák között, kis fehér virágok, piros rozett... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55388 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen afgán Szőnyeg gyapjú, csomózott magasság: 282.00 cm; szélesség: 95.00 cm Mályvaszínű alap. Középmezejében kétszer tizenöt oktogon ismétlődik.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55389 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen, 19. század második fele Karabagh szőnyeg gyapjú, csomózott szélesség: 197.00 cm; hosszúság: 420.00 cm Piros középmezőben egymáshoz kapcsolt, élére állított ötszögek ismétlődnek. Az ötszögek fekete alapúak, zöld rácsozaton belül, színes rozettákkal. Három keskeny sötét keretmező között fehér alapon színes ornamentikával díszített bordűr.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55397 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; kétajtós szekrény készítő: Ismeretlen asztalos Kétajtós szekrény diófa, berakott (tausírozott), áttört, borított magasság: 209.00 cm; szélesség: 157.00 cm; mélység: 62.00 cm Elől: A záron "1729" évszám; "AMP" betűk. Négy lapított pogácsalábon áll, alsó pereme tagolt, mellső sarkai levágottak. Két ajtaján két-két berakott téglalap alakú mező, szalagos berakással. Felső párkánya tagolt, egyenes vonalú, az ajtó ütközőléce új. Nagy áttört, ezüstözött kulcslyukpajz... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55402 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; kétajtós szekrény készítő: Csermák István Kétajtós szekrény diógyökér, borított, berakás magasság: 166.00 cm; szélesség: 109.00 cm; mélység: 45.00 cm Négy kockalábon áll. Tagozott párkányán vonalberakás. Ajtókon egy-egy félkörívben végződő lekerekített betétlap, sima választóléc. Díszítménye párkányon, zárólapon és osztólécen vonalberakás.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55405 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; komód (sublód, sublót) készítő: Csermák István Komód diófa, sárgaréz, borított, berakás magasság: 101.50 cm; szélesség: 125.00 cm; mélység: 60.00 cm Diófaborítás., keskeny oldalberakással. Négy hasábos lábon áll, sima fedőlapon keskeny vonalberakás. Négy sima homloklapú fiók, újabb sárgaréz húzókkal és kulcslyukpajzsokkal.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55460 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY; ágy készítő: Csermák István Ágy, 1840 körül diógyökér, borított, faragott magasság: 92.00 cm; szélesség: 87.50 cm; mélység: 194.00 cm Diógyökér borítás. Négy hasábos láb, sima oldaldeszkák, keskeny párkánnyal záródó fej és lábrész, esztergályozott henger záródással. Díszítmény: a hasáb alakú lábakon vonalberakás és stilizált tulipánmotívum.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55461 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; írószekrény készítő: Ismeretlen asztalos Írószekrény diófa, diógyökér, jávorfa, esztergályozott, berakás magasság: 199.00 cm; szélesség: 129.50 cm; mélység: 66.50 cm Diófa, diógyökér és jávor berakással. Négy esztergályozott pogácsalábon áll. Alul három hullámos tagolt elejű fiók. Középrészben lehajtható írólap berakott angyali üdvözlettel. Két oldalán egy-egy fiók. Felső részében középen élbe hajlított ajtó, a... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
55462 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; pad; pad készítő: Ismeretlen asztalos Pad diófa, nád, áttört magasság: 98.00 cm; szélesség: 47.50 cm; mélység: 129.00 cm Négy hasábos lábon áll. Ülése téglalap alakú, nádazott, két karfája egyenes, felső tag alatt két egymás felé hajló csigás tag. Háttámlája áttört, kettéosztott, két-két csigás léc között díszítő motívum.... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
57141 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; ülőgarnitúra készítő: Ismeretlen magyar asztalos Ülőgarnitúra (6 darabos) jávorfa, kőrisfa, faragott, kárpitozott, esztergályozott, berakott (tausírozott), áttört egyéb méret(ek): Kanapé magasság: 104 cm, sz: 161 cm, mélység: 67,5 cm, Karosszék: magasság: 100 cm, sz: 58 cm, mélység: 58 cm, Támlásszék: magasság: 95 cm, sz: 46,5 cm, mélység: 41 cm, Asztal: magasság: 80 cm, sz: 112 cm, mélység: 65 cm Részei: kanapé, asztal, karosszék (2 db), támlásszék (2 db) Kanapé: jávorgyökér, kőris és jávorfa berakás, elöl két esztergályozott láb, hátul két faragott hátrahajló csigás láb. Téglalap alakú ülés, enyhén hátrahajló támla, felül rúdhevederrel. K... 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/378/5(2017) Pdf Html
67470 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Troyon, Constant (Sévres, 1810 – Párizs, 1865) Tájkép tehenekkel vászon, olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 84.00 cm balra lent: "C. Troyon" Zöld, lombos, fás háttérben jobbra templomtorony látszik, előtte lápvidék. Túloldalon legelésző egy-egy vörös és fekete, valamint három tarka tehén. Az előtérben jobbra színes, virágos mezőn fekvő kékruhás pásztorlány, fehér kutyával.... 2018.12.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/131/4 (2018) Pdf Html
4139 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár Farkas (Pécs, 1897 – Budapest, 1945) Táncolók, 1922 papír, vegyes technika magasság: 225.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Molnár Farkas 922" Geometrikus mintájú (zöld, kék, piros, fehér) háttér előtt, két, egymás mellett álló, mezítelenül ábrázolt férfi. Arcuk festetlen. Tartásuk egyenes. Karjaikat könyöktől mindketten oldalt, testüktől eltartják.... 2018.11.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/292/4 (2018) Pdf Html
4304 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; kollázs; kollázs KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Altorjai Sándor (Maklár, 1933 – Szigliget, 1979) Süllyedjek felfelé, 1967 farostlemez, olaj, kollázs (collage), assemblage magasság: 310.00 cm; szélesség: 340.00 cm Jobbra lent (szignatúra helyén): a művész (A.S) igazolványának fotókópiája Bal oldalt középen szaggatott fekete férfizakó, festett és ragasztott szakállas fejjel, keménykalappal, mögötte átlósan elhelyezkedő, színes sáv. Fölötte elszórtan kisebb, nagyobb betűk. A jobboldali képmező sűrűn teleragasztva különböző nyomtatott... 2018.11.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/293/4 (2018) Pdf Html
12001 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Tér templommal, 1940 körül papír, tempera magasság: 650.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Középen lapos tetejű, tornyos templom áll, a háttérben felhős égbolt látszik. Az előtérben szürke szobortorzó emelkedik, a téren néhány alak látható.... 2018.11.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/151/1 (2018) Pdf Html
67779 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen német festő, 18. század Ecce homo fa, olaj magasság: 29.20 cm; szélesség: 25.00 cm Sötét háttér előtt jobbról elhelyezett kőtömbön oldalnézetben ül a megkínzott töviskoronás Krisztus, dereka körül fehér lepel, összekötözött kezében pálca. A kőtömbnek az ostorozáshoz használt vesszőköteg van nekitámasztva.... 2018.10.30 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/155/2 (2018) Pdf Html
69877 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Feszty Árpád (Ógyalla, 1856 – Lovrana, 1914) Tanya vászon, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 68.00 cm Jobbra lent: "Feszty Árpád" Az előtérből hátra haladó szekérút tanyaudvarba vezet. Fehérfalú, nádtetős ház mellett gémeskút, háttérben lombos fák.... 2018.10.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/147/1 (2018) Pdf Html
77446 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Tatai parkrészlet vászon, olaj magasság: 49.00 cm; szélesség: 71.50 cm balra lent: "Vaszary J." Sötét és világosabb zöld, nagylombú fák közötti tisztáson az előtérben egy fehér egy fekete és egy vörös legelő állat. Balra fent világoskék ég.... 2018.10.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/99/2 (2018) Pdf Html
70247 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Benczúr Gyula jelzéssel Kőszáli sas vászon, olaj magasság: 180.00 cm; szélesség: 80.00 cm jobbra lent, pirossal (nem saját kezű szignó): "Benczúr Gyula" Barna, csupasz fatörzsről jobbra vízszintesen lenyúló ágon kiterjesztett szárnyú sas ül. Mögötte és alatta barna sziklák, háttérbe jobbra havas hegycsúcsok és kék, felhős ég.... 2018.10.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/101/2 (2018) Pdf Html
73409 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fiúfej papír, pasztell magasság: 390.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Szembe néző, mellig ábrázolt, barna kalapot, barna, begombolt télikabátot viselő parasztfiú portréja. A háttér sárgászöld.... 2018.10.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/122/3 (2018) Pdf Html
4192 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; objekt; objekt KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Altorjai Sándor (Maklár, 1933 – Szigliget, 1979) Szőlősgazda, igazi jó bor, 1970, 1979 farostlemez, üveg, objet (objet trouvé) magasság: 130.00 cm; szélesség: 157.00 cm jelzés nélkül Szőlőkarók, levelek, palack, kisebb olajfestmény a felületre applikálva, a sötétkék, zöld, barna és a sárga határozzák meg az alkotás színvilágát.... 2018.10.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/91/3 (2018) Pdf Html
12824 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Jelenet Petőfi Az apostol c. költeményéből, 1903 vászon, olaj magasság: 57.00 cm; szélesség: 77.00 cm Jobbra fent: "Hollósy S. 1903" Asztal mögött szemben ülő, szakállas férfi, fejét tenyerébe támasztja. Mögötte nőalak deréktól felfelé ábrázolva. Mindkettőjük arcát az asztalon égő gyertya világítja meg. Bal háttérben gyermektest az ágyon.... 2018.09.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/3/3 (2018) Pdf Html
22843 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Borús táj fürdő férfivel vászon, olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 86.00 cm jobbra lent: "FERENCZY K." Előtérben zöld, füves part, középtérben hullámzó, szürkéskék folyó, mely a jobb oldali háttérből balra kanyarodik, s látszik a bokros túlsó part. A kép előterében balra egy ruhátlan férfialak áll háttal ábrázolva.... 2018.09.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/3/3 (2018) Pdf Html
76883 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Thorma János (Kiskunhalas, 1870 – Nagybánya, 1937) Húsvéti jelenet Nagybányán, 1912 körül fa, olaj magasság: 41.00 cm; szélesség: 45.00 cm Balra lent: "Thorma" Előtérben színes ruhákban megjelenő falusi asszonyok, kezükben húsvéti ételeket visznek a templomba megszentelésre. Háttérben domboldalon virágzó fák között a nagybányai templom.... 2018.09.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/3/3 (2018) Pdf Html
81715 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz festő, 18. század Férfifej vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 30.00 cm jelzés nem látható Csupaszarcú, parókás, balra pillantó, idősebb férfi vállképe. Barna kabátot és fehér ingfodrot visel. A vászon hátoldalán kézzel írva: "D'anni cinquanta fu dipinto / Nicola Signorini / Juviunato (?) Zandanal / ... Ano 1791".... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/11 (2018) Pdf Html
59366 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 18. század Tóbiás az angyallal vászon, olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 55.70 cm jelzés nem látható A lilásszürke ruhás, élénksárga angyal a vízparton térdelő kék köpenyes, pirosnadrágos Tóbiás bal válla mellett, a kép bal alsó sarkában felbukkanó halra mutat. Baljával az angyal hosszú, vékony botra támaszkodik. A háttérben sötétzöld fák, az ég k... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/10 (2018) Pdf Html
59401 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század első fele (Ricci, Sebastiano (Belluno, 1659 – Velence, 1734) követője) Eszter és Ahasvér vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 51.00 cm jelzés nem látható Magas kapunyílásra emlékeztető architektúra előtt két nő támogatja az elalélt Esztert. Középen dobogószerű emelvényen a turbános, vörösköpenyes, hermelines Ahasvér mutat jogarával Eszter felé. A kép jobboldalán a kompozíciót magas, ősszakálú férfi ... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/9 (2018) Pdf Html
59340 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz festő, 17. század második fele (Cignani, Carlo (Bologna, 1628 – Forlí, 1719) után ?) Az öt érzék vászon, olaj magasság: 54.50 cm; szélesség: 70.50 cm jelzés nem látható Földön vörös ruhás Caritas pólyába csavart csecsemőt szoptat. Jobb karjával egy félig látható oszlophoz támaszkodik, és egy gyermeket szorít magához, aki csengettyűt emel a magasba. Caritastól jobbra két gyermek ovális tükörrel játszik, középen a h... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/8 (2018) Pdf Html
59406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Santacroce (Croce, Galizzi da Santacroce), Girolamo da (Gerolamo, Girolamo da Santa) (Santa Croce, 1480 körül – Velence, 1556) (?) Szent Katalin eljegyzése fa, olaj magasság: 87.00 cm; szélesség: 125.00 cm jelzés nélkül Középen a szembenülő, jobbratekintő Mária tartja ölében a gyermek Jézust. Jobbra előttük Szent Katalin fogja Jézus kezét. Mögötte Szent József. A kép bal oldalán Szent Jeromos áll. Az alakok csak félalakban vannak ábrázolva. Vörösesbarna és sötétzö... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/6 (2018) Pdf Html
59347 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz festő, 18. század Szakállas férfi mellképe vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 30.00 cm jelzés nem látható Sötétvörös bársonyköpenyt viselő, barnaszemű, gyérülő hajú, szakállas, középkorú férfi jobb félprofilban ábrázolt mellképe.... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/4 (2018) Pdf Html
59402 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Sabbatini (da Salerno), Andrea (Salerno, 1484 körül – Gaeta, 1530) köre Alexandriai Szent Katalin misztikus eljegyzése fa, olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 44.00 cm jelzés nélkül Ülő Madonna, piros ruhában, fölötte kék lepel. A fején barna fátyol, homlokán gyöngydísz. Ölében a gyermek Jézus, aki baljában kis zöld lombot tart, jobbjával gyűrűt húz a balról álló pirosruhás, fejdíszes Szent Katalin ujjára. Jobbra az őszszakáll... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; mho/1056/3 (2018) Pdf Html
59371 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz festő, 17. század Szoptató Madonna vászon, olaj magasság: 43.00 cm; szélesség: 30.00 cm jelzés nem látható A jobb profilban, lehajtott fejjel ábrázolt, lábait keresztbevetve ülő, vörösköpenyes, gyermekét szoptató Madonna alakja a képtér szinte teljes egészét kitölti. Sötét háttér.... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; mho/1056/2 (2018) Pdf Html
11434 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Pieta, 1916 vászon, olaj magasság: 86.00 cm; szélesség: 115.00 cm Zöldruhás férfialak (János) lehajolva tartja Krisztus holttestét. Mellette kékruhás álló nő (Mária), a fejét eltakarva térdelő, lilaruhás nő (Magdolna). A vízszintes sík-alap vörös, a háttér fekete. A Pieta vázlatsorozathoz tartozik.... 2018.09.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/3 (2018) Pdf Html
59370 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Carlone (Carloni), Carlo Innocenzo (Carlo Innozenz) (Scaria, 1686 – Scaria, 1775) Szent Marziano vértanúsága vászon, olaj magasság: 84.00 cm; szélesség: 55.00 cm jelzés nem látható Balra emelkedő lépcsős architektúra jobb oldalán a háttérben magas oszlop, gotizáló boltívek kezdetével, amelyet az oszlopfő körül felhőkön lebegő angyalok vesznek közre. A középtérben fekszik a lefejezett szent kékszöld ruhában, előtte a lépcsőn a... 2018.09.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1056/13 (2018) Pdf Html
12984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század második fele Perényi Imre arcképe vászon, olaj magasság: 16.50 cm; szélesség: 12.80 cm Szembenéző, bajuszos, sötéthajú, középkorú férfi mellképe, ruhája és kabátja barna, utóbbi szőrmével díszítve. Körben-ovális formában -felirat: "Emericus Perenius Palatinus Regni Hungarie et Index Cumanorum. 1504:"A portré alatt felirat: "Neccasita... 2018.08.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/404/4 (2018) Pdf Html
6207 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század második fele Toldi Miklós portréja vászon, olaj magasság: 17.40 cm; szélesség: 14.50 cm Válla fölött a néző felé kitekintő bajuszos, rövidszakállas férfi mellképe. Felsőteste oldalról ábárzolt. Haja és szeme sötét, kék ruhát, szőrme mellényt visel. A portré körül felirat: "Nicolaus Tolldy Vi et Robore insignis Anno 1510." A portré ala... 2018.08.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/404/4 (2018) Pdf Html
64715 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Füst Milán arcképe vászon, olaj magasság: 87.00 cm; szélesség: 65.00 cm balra lent: "Milánnak Róbert" Füst Milán (1888-1967) író, költő, drámaíró arcképe. Zöld háttér előtt, magas hátú karosszékben ül az ábrázolt. Sötét ruhát, világos inget, nyakkendőt visel. Magas homloka mögött kevés sötét haj látszik. Balra keskeny vörös falsáv látható.... 2018.08.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/83/3 (2018) Pdf Html
66859 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század közepe Salamon bálványimádása vászon, olaj magasság: 73.00 cm; szélesség: 98.00 cm jelzés nem látható Középen hermelinpalástos, koronás király jobbra fordulva térdel, és a tőle jobbra, a nézőnek háttal térdelő, kékruhás nő kezét fogja, és a kép jobb szélén látható, talapzaton álló istenszoborra tekint. A kékruhás nő jobbjában füstölőt tart a szobor... 2018.07.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/640/4 (2018) Pdf Html
5448 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL művész: Neefs (Neeffs, Nefs), Pieter (Peeter), ifj. (Antwerpen, 1620 – ?, 1675 után) Templombelső vászon, olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 150.00 cm jobbra lent, oszlopfejezeten: "Peeter de Neffs" és rongált feliratok két sorban Gótikus templombelső hosszanti látképe a szentély felé. A bal oldali ablakokon besütő nap által megvilágított főhajóban térdeplő, imádkozó és vonuló papi és világi ruházatú alakok. A főhajó végén a szentélyrekesztő mögött a sokszög záródású szentél... 2018.06.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/418/4 (2018) Pdf Html
73724 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép művész: Reiszmann (Reissmann) Károly Miksa (Neustadt, 1856 – Budapest, 1917) A Jeremiás barlang karton, tempera magasság: 360.00 mm; szélesség: 580.00 mm Jobbra lent: "Reissmann K. M." Előtérben zöldes füves, barnás, szürkés, sziklás táj barlangnyílásokkal, jobbra előtérben kőfal. Jobbra lombos fák, bokrok, háttérben épületek. A horizontot kék hegyvonulat zárja le. Világoskék ég, fent rózsaszínes felhőkkel.... 2018.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/533/7 (2018) Pdf Html
170 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Játszó puttók (tervváltozat az "Ősz" frízhez), 1882-1884 papír, tempera magasság: 300.00 mm; szélesség: 1420.00 mm jelzés nélkül Balról nagy gyümölcsrakáson heverő gyerekek, hátrább ölelkező párok, középen tűz mellett melegedők. Jobb szélen sátorba bújó alakok. Erősen hangsúlyozott körvonalak, az árnyékolás csíkozással., Az Operaház udvari fogadószobájának falképeihez készít... 2018.05.23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/622/3 (2018) Pdf Html
171 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Játszó puttók "Nyár", 1882-1884 papír, tempera magasság: 300.00 mm; szélesség: 1420.00 mm jelzés nélkül Balról verekedő gyermekek csoportja, középen nádból lándzsát válogató gyermek. Jobbszélen lombos fa alatt alvó alakok. Elöl vízfolyás, benne úszó alak., Az Operaház udvari fogadószobájának falképeihez készített frízterv. ... 2018.05.23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/622/3 (2018) Pdf Html
66382 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen bergamói festő, 17. század (Bettera, Bartolomeo (Bergamo, 1639 – Milánó, 1688 után) követője) Asztali csendélet hangszerekkel vászon, olaj magasság: 72.50 cm; szélesség: 98.00 cm jelzés nem látható Vörös felfüggesztett függöny alatt balra lefordított viola da gamba, rajta hegedű, jobbra könyvön gitár (?) és a jobbszélen újabb hegedű. Háttérben xilofon és fúvós hangszerek. Jobbra szobor részlete. Kivágásszerű ábrázolás.... 2018.05.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/271/5 (2018) Pdf Html
321514 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél KÖZGYŰJTEMÉNYI kibocsátó: Esztergomi káptalan Az esztergomi káptalan levele Joanelli János bányavárosi kamaragrófhoz. (Kelt: Nagyszombat, 1664. január 12.) papír, viasz, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Latin nyelvű levél, papírfelzetes viaszpecséttel, külzetén a korabeli érkeztetés feljegyzésével. Tartalma: az esztergomi káptalan tájékoztatja Joanelli János bányavárosi kamaragrófot arról, hogy jelentette a garamszentbenedeki konvent prefektusa, ... 2018.05.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/179/3 (2018) Pdf Html
326674 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz vagy német festő, 18. század Az alvó Venust meglesi egy szatír vászon, olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 175.00 cm jelzés nélkül A kép bal oldalán sziklás tájban mezítelen, fehér drapérián félig fekvő helyzetű nőalak. Haja vöröses színű, szemét lehunyja, száját kissé kinyitja. Jobb könyökére támaszkodva alszik, balját feje mögé teszi. Előtte, leplét fogva szárnyas gyermekala... 2018.05.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/216/7 (2018) Pdf Html
3729 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szántó György (Vágújhely, 1893 – Budapest, 1961) Öröm, 1921 vászon, olaj magasság: 160.00 cm; szélesség: 110.00 cm Jobbra fent: Karcolva: "Szántó/Wien/1921" A képtér háromnegyed részét kitöltő domboldal közepén karjait felemelő mezitelen figura. Tőle jobbra és balra 1-1 táncoló, meztelen pár. Körülöttük a domboldal szélén kezüket feltartó, mezitelen lovas alakok. A háttérben kék hegycsúcsok követik a d... 2018.05.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/649/3 (2018) Pdf Html
64713 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Weiner Leó portréja, 1911 vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 79.00 cm balra fent: "B.R.11." Weiner Leó (1885-1960) zeneszerző portréja. Zöld és vörös háttér előtt, vörös bársonyszéken, fehér ingben, sötét nadrágban ülő fiatal férfi képmása. Fejét jobbra hajtja.... 2018.05.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/645/4 (2018) Pdf Html
73325 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Ülő nő interieurben vászon, olaj magasság: 128.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Szobabelsőben, karosszékben kissé jobbra fordultan, fehér ruhában ülő nő. Balra vörösbársony támlásszék az ablak alatt.... 2018.04.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/447/4 (2018) Pdf Html
558 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; birtoklevél művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910);művész: Ismeretlen festő, 18. század Aichelburg családra vonatkozó emlékek (3 db) vászon, olaj A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910): Aichelburg gróf protréja, 1858 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71933); 2) Ismeretlen festő, 18. század: Aichelburgi birtoklevél (műtárgy-nyi... 2018.03.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/257/2 (2017) Pdf Html
69905 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Molnár József (Zsámbok, 1821 – Budapest, 1899) Hegyi patakon áthaladó parasztasszony vászon, olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 94.50 cm Jobbra lent: "Molnár J." A kép középterében, patak vizén gyermekét vivő piros szoknyás, kendős parasztasszony megy át, mellette jobbra fekete kutya látszik, mögöttük dús lombú fák állnak. A fiatal nő mellett jobbra növényekkel borított löszfal emelkedik. Az előtérben jobbr... 2018.03.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/442/1 (2018) Pdf Html
70385 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Felolvasás vászon, olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 110.00 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt vörös díványon két nő ül, és a bal oldalon levő férfi felolvasását hallgatja. Jobbra ablak, melyen át a sötétkék égre és az épületekre lehet látni.... 2018.03.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/395/3 (2018) Pdf Html
81092 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Lhermitte (L'hermitte), Léon Augustin (Mont-Saint-Père, 1844 – Párizs, 1925) (?) Aratók hétvégi kifizetése, 1879 vászon, olaj magasság: 85.00 cm; szélesség: 112.00 cm balra lent: "L Lhermitte. / Paris 1879" Téglaszín tetejű, fehér ház udvara. Középen kék ruhás fiatal nő ül kövön háttal, karján csecsemővel. Fejét a mögötte álló, kék kabátos, barna kalapos férfi felé fordítja, aki kezében pénzt számol. Balról a kövön szemközt ül egy komor arcú, szakálla... 2018.03.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/356/1 (2018) Pdf Html
200880 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen osztrák festő, 19. század első fele Gyermek képmása tájban vászon, olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Zöld bokor előtt ülő fehér ruhás 1 év körüli gyermek. Fején fehér csipkefőkötő, kék szalagcsokorral. Jobbján korall karperec. Hátával piros párnának támaszkodik, jobb kezében ezüst cucli. A háttérben jobbra hegyek között kanyargó folyó. Az előtéri ... 2018.02.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/269/5 (2018) Pdf Html
326939 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL művész: Vrel (Frel, Vriel), Jacobus (Jacob, Jan) (nématalföldi festő, működött 1654-1662 körül) Anya gyermekével fa, olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 33.00 cm jelezve jobbra lent: "Jacobus Vrel" Zöldes falú szobában, hármas osztású ablak előtt széken ülő fehér főkötős és vállkendős, vörös blúzt, barna szoknyát, zöld kötényt viselő nő a tőle jobbra álló zöld ruhát viselő, bal profilban látható kislánynak fehér kendőt mutat. Jobbra a barna p... 2018.01.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/898/2 (2017) Pdf Html
3562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ámos Imre (Nagykálló, 1907 – Ohrdruf, 1944) Esti séta, 1940 körül vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Ámos I." Az előtérben két olvasó alak, hátrébb hegyvonulat. Az égen fehér félhold. Sötét szinek.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3564 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Csendélet banánnal és hallal, 1910-es évek vászon, olaj magasság: 43.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jelzés nélkül Fehér abroszon zöld tányér, rajta citrom, alma, banán. Bal oldalon két hal, jobbra csésze.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3565 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Önarckép, 1925 vászon, olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Czóbel 25" Félprofilban, festővászon előtt ábrázolt férfi. A háttérben színes festmény függ.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3566 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Szobabelső, 1920-as évek vászon, olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 82.00 cm jobbra lent: "Czóbel" Jobb oldalon piros terítős háromlábú asztal. A háttérben ágyon heverő figura. Bal oldalon piros szék.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3616 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfiakt almával, 1933 vászon, olaj magasság: 77.00 cm; szélesség: 55.00 cm Jobbra lent: "Kernstock Károly 33" Meztelen, álló, jobb lábára támaszkodó férfi jobb kezében piros almát tart. Bal kezével hosszú kampós botot fog. Mögötte egy fa áll. A háttérben vörös hegyvonulat.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3617 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960) Csendélet gyümölcsökkel, 1910-es évek papír, akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "M.T." Pasztellszínekkel megfestett kép. Zöld, piros, sárga gyümölcsök szürkés terítőn. A háttér rózsaszín.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3621 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Orbán Dezső (Győr, 1884 – Sydney, 1987) (?) Charentoni táj, 1908 vászon, olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 70.00 cm jobbra lent: "Charenton 1908" Az előtérben háztetők, középen kékes út. Hátrébb emeletes házak, az egyiken élénk piros háztető.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3453 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Leopold Magda arcképe, 1914 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 60.00 cm Balra lent: "Tihanyi Lajos 1914" Bordó székben ülő fehér blúzos nő mellképe. Haja hátul összefogva.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
4955 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Lizi vászon, olaj magasság: 62.00 cm; szélesség: 36.00 cm Jobbra lent: "Czóbel" Szembenéző, hosszú, sötét hajú, kékruhás fiatal nő mellképe.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
5808 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Könyöklő Rippl-Rónai József, 1924 papír, ceruza magasság: 245.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra lent: "Rippl-Rónai József", Jobbra lent: "Mf. Medgyessy 1924 Kaposvár" Oldalnézetből ábrázolt, jobb felé forduló, hosszúhajú férfi mellképe. A hátlapon három profilból ábrázolt férfiportré.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
22745 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Bérház udvara vászon, olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 87.00 cm Jobbra lent: "KÁDÁR BÉLA" A kép egész terét betöltő emeletes bérház udvarának részlete: tűzfal, folyosó ajtókkal, korláttal. Jobbra stilizált nőalak, balról stilizált figurák.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
24373 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Sándor (Németbánya, 1869 – Gödöllő, 1950) Kertrészlet karton, olaj magasság: 31.00 cm; szélesség: 43.00 cm Jobbra lent: "Nagy Sándor" Virágzó rózsafák előtt, jobbra, oldalról ábrázolt, fehér ruhás, fiatal nő áll, előtte a fűben fehér ruhás kisgyerek ül. Távolabb, jobb oldalt, sötét ruhában, barna hajú nő áll. Az égbolt élénk kék színű.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
64986 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Lovas bronz magasság: 36.00 cm; szélesség: 31.50 cm jelzés nélkül Vékony szalagszerű kerettel elhatárolt sima hátterű képmező. A háttérből középmagasan kiemelkedő lovas relief. A jobbra forduló, élénkarcú, nyitott szájú, első jobb lábát felemelő ló hátsó lábával kissé hátralép. A dús sörényű és farkú lovat lovasa... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73110 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Férfifej papír, ceruza magasság: 208.00 mm; szélesség: 160.00 mm jelzés nélkül Félprofilból ábrázolt, jobb felé forfuló, fejtetőn kopasz férfi arcképe.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73127 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Kovácsok kő, faragott magasság: 31.50 cm; szélesség: 45.50 cm jelzés nélkül Rusztikusan mintázott háttérből laposan kiemelkedő figurák, jobb oldalon két férfi, bal oldalon fejét visszafordító, hátsó lábát felmeleő ló figurája. Az egyik férfi a ló lábát fogja bal kezével, a nagy erőlködésben behúzza a nyakát. A tőle jobbra ... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73138 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Női arckép, 1937 papír, ceruza magasság: 340.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "937 VIII/20 ", Jobbra lent: "Medgyessy F. Édesanyám" Oldalnézetből ábrázolt, bal felé forduló idős asszony, erős tokával, nyakára becsúszó nagy konttyal (erős satírozással).... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73144 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Önportré, 1949 papír, ceruza magasság: 394.00 mm; szélesség: 227.00 mm Jobbra lent: "M.F.949." Bal felé forduló, oldalnézetből ábrázolt, kopaszodó, bajuszos férfi mellképe.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73145 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Önportré, 1920 papír, ceruza magasság: 410.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "MF. III/28-920" Jobb felé forduló, félprofilban ábrázolt, bajuszos, homlokán kopaszodó férfi. A hátoldalon szembenézetből ábrázolt, egyik térdét felhúzó ülő férfi akt.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73152 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Rippl-Rónai József papír, ceruza magasság: 246.00 mm; szélesség: 230.00 mm jelzés nélkül Jobbra, felfelé néző, félprofilban ábrázolt, bajuszos, tokás férfifej. A hátlapon ugyanennek egy változata.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73159 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Támaszkodó férfi akt papír, akvarell (vízfesték), ceruza magasság: 280.00 mm; szélesség: 203.00 mm Szembenézetből ábrázolt, fejét jobb vállára hajtó, két karját és bal lábát a mögötte levő sötétkék falnak támasztó férfi egészalakos ábrázolása. A lap hátoldalán: szürkéskék terítőn hason fekvő női akt, mögötte lilás-bordó háttér.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3567 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Férfi arcképe, 1941 papír, ceruza magasság: 400.00 mm; szélesség: 320.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony 941." Elálló fülű, idős férfi arcképe. Jobb kezét mellkasára helyezi.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
252347 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; könyv KÖZGYŰJTEMÉNYI alkotó: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960);nyomda: Lengyel Linoleum - albuma. Budapest, 1918 linóleummetszet magasság: 33.00 cm "Ma", Lengyel ny. /2/ lev., 12 t. Haránt, 33 cm Számozott pld. , fűzetlenűl, borítékban.... 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/11 (2017) Pdf Html
25083 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gyárfás Jenő (Sepsiszentgyörgy, 1857 – Sepsiszentgyörgy, 1925) Székelyek a havas úton, 1905 vászon, olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 68.00 cm Jobbra lent: "Gyárfás Jenő 1905" Havas tájon balra útszéli feszület áll, belekapaszkodva egy nő, mellette gyermek áll. Jobbra háttal két alak gyalogol az úton fehér ruhában, előttük két ló vontatta szán. Középen szemben bottal a kezében egy férfi áll, mellette ökör. A háttérben n... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
70496 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Női arckép, 1865 vászon, olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 52.00 cm jelzés nélkül Szembenéző, középen elválasztott hajú, fiatal nő mellképe. Fekete ruháját csipkés betét díszíti. Hajában bal oldalt piros virág látható. Nyakában fekete, vékony bársonyszalag visel, mely a ruhájára fut.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
70575 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Brocky Károly (Temesvár, 1807 – London, 1855) Női fej papír, kréta, ceruza magasság: 460.00 mm; szélesség: 350.00 mm jelzés nélkül Lefelé néző fiatal női fej rózsaszín turbánnal, fehér ingben.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
71690 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Vadgesztenye tanulmány, 1895 vászon, olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 60.00 cm jelzés nélkül A tanulmány nagy részét egy gesztenyefa lombja foglalja el, bal oldalon fent vastag fatörzs látszik. a sötétzöld lombok közül néha az ég világos foltja bukkan elő.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
73297 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár József (Zsámbok, 1821 – Budapest, 1899) Viharos tenger vászon, olaj magasság: 15.00 cm; szélesség: 30.00 cm Balra lent: "Molnár J." A képen balra köves, emelkedő partszakasz, jobbról a tenger vize csapódik neki a szikláknak. Az egész képen elszórtan nagyméretű sziklatömbök, az égen sötét felhők.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
73314 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Hölgy interieurben vászon, olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Munkácsy" Középtérben fehérmintás, terítővel borított kerek asztal mellett, vörös, bársonyhuzatos karosszékben hosszú fehér ruhás, szőke hajú, fiatal nő ül. Bal könyökével az asztalra támaszkodik, előtte nyitott könyv. Az asztalon kék vázában fehér virág. B... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
71926 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Györgyi (Giergl) Alajos (Pest, 1821 – Pest, 1863) Vörös ruhás fiatal nő arcképe, 1853 vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 52.00 cm jobbra középen: "Giergl 1853" Ovális alakú képen fiatal nő képmása derékig ábrázolva, fejét kissé jobbra fordítja. Vörös ruhát visel, mellénél kilátszik fehér blúza, gallérja cikk-cakkos szélű. Haja sötétbarna, középen elválasztott, nagy gyöngy fülbevalót és gallérja alól kilóg... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
75986 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Dobozi Mihály és hitvese, 1860 vászon, olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 73.00 cm jelzés nélkül Előtérben jobbra Dobozi bal karjával átöleli hitvesét, jobbra dől mindkét alak. Tőlük jobbra bokrok, felettük világos az ég. Balra ló teteme hever, mögötte közeledő török csapat, fölötte lángok és füst, ami jobbra fent is betölti a teret.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
80709 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Canzi Ágost Elek (August Alexius) (Kanz, Martin) (Baden bei Wien, 1808 – Pest, 1866) Férfiarckép, 1857 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 150.00 mm; szélesség: 120.00 mm Balra lent: "August Canzi 1857" Feketeruhás és csokornyakkendős, ősz bajuszú, idős férfi mellképe, jobbra néz. Gomblyukában lánc.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
13194 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Schikedanz Albertné arcképe vászon, olaj magasság: 107.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül Fiatal karcsú nő térdképe rózsaszín selyemruhában. Kissé jobbra fordítja fejét, felfel néz, haja sötétbarna. Nyakában piros szalagon arany ékszer. A ruhát piros szélű fodrok díszítik, ujján széles vörös szalagcsokor, mellére tűzve rózsa. Vállán szé... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
200930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; akvatinta (aquatinta, foltmaratás) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen osztrák festő, 19. század közepe Fekvő nő csipkés főkötővel papír, akvatinta (aquatinta, foltmaratás) magasság: 235.00 mm; szélesség: 170.00 mm jelzés nélkül Fehér, fodrosnyakú hálóingben és csipkés főkötőben párnákkal feltámasztott fekvő nő, halvány, kékeszöld takaróval betakarva.... 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
11090 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bosznay István (Csurgó, 1868 – Budapest, 1944) Tájkép, 1910 farostlemez, olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Bosznay 910" Folyó partján uszályok, távolabb házak és lomb nélküli fák láthatók.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11091 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Thámár vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra lent: "Csók I." Vörös drapéria előtt, kereveten, barna hajú fiatal nő félig mezítelen alakja. Mögötte csíkos huzatú párna látható. Kezeit zöld takarón tartja.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11093 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Edvi Illés Aladár (Pest, 1870 – Budapest, 1958) Parasztház papír, akvarell (vízfesték) magasság: 265.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "E.Illés A." Szürke kőkerítéssel körülvett parasztház, amelynek kapuja nyitva. A ház előtt és az udvaron lombos fa.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11096 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Önarckép papír, pasztell magasság: 290.00 mm; szélesség: 390.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Lefelé tekintő, olvasó férfi arcképe.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11104 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) Bujáki menyecske, 1931 vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 54.00 cm Jobbra középen: "Glatz 1931" Bujáki népviseletben öltözött fiatal parasztasszony. Bal kezére támaszkodik, jobb kezét ölében tartja. Ölében színes kézimunka.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Magyar Mannheimer Gusztáv (Pest, 1859 – Budapest, 1937) Tájkép falemez, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Magyar Manheimer G." Felhős égbolt alatt ábrázolt táj. Középtérben dombon kis házak látszanak. Háttérben kék hegyvonulat.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11108 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Téli táj vászon, olaj magasság: 56.50 cm; szélesség: 53.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Hóval borított hegyek völgyében útszéli kereszt és néhány fenyő látható.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11109 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Erdőrészlet karton, olaj magasság: 26.00 cm; szélesség: 32.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Kora reggeli hangulatban ábrázolt erdőrészlet. Előtérben zöld füves terület. A fákon itt-ott őszi lomb látszik.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11111 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Női akt papírlemez, akvarell (vízfesték) magasság: 310.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Háttal ábrázolt, fiatal nő mezítelen alakja.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11113 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Téli táj, 1945 papírlemez, olaj magasság: 20.00 cm; szélesség: 28.00 cm Jobbra lent: "Rudnay", Balra lent: "1945.II.25." Az ismert bábonyi utca téli hangulatban ábrázolva. A házak előtt lomb nélküli fák, távolabb havas hegyvonulat. Előtérben rongált kerítés.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11115 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Önarckép, 1916 papírlemez, olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 60.00 cm Jobbra lent: "Rudnay 916" Fedetlen fővel, szembe néző férfi arcképe. Sötét zubbonyt visel, melynek gallérjánál a fehér ing nyaka kilátszik.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11116 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szüle Péter (Nagyvárad, 1886 – Budapest, 1944) Remete vászon, olaj magasság: 54.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Szüle" Fehér szakállú, ősz hajú idős férfi derékig mezítelenül ábrázolva ül, kezeit összekulcsolva könyvre támaszkodik.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11117 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szüle Péter (Nagyvárad, 1886 – Budapest, 1944) Ülő nő vászon, olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 60.00 cm Jobbra lent: "Szüle" Fiatal barna hajú parasztasszony földparton ül. Előtte korsó. Fejét fehér kendő fedi, ruhája, vörös. Háttérben, oldalt lombos fa.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11125 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Rákóczi Rodostóban papírlemez, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 47.00 cm jelzés nélkül Fehér kőpadon sötét öltözetben, magába roskadva ülő férfi alak. Háttérben ciprusok és a tenger látszik.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11126 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Lakodalomból hazafelé papírlemez, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 43.70 cm jelzés nélkül Parasztház előtt, kőkerítés mellett egy férfi és egy nő halad egymást átölelve.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11128 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Színpadi jelenet karton, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 65.00 cm Jobbra lent: "Vaszary" Középtérben, két karját feltartó éneklő alak. Háttérben zászlókat tartó figurák, kivont karddal. Előtérben, a bal sarokban köszöntő alakok.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
15968 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benczúr Gyula (Nyíregyháza, 1844 – Dolány, 1920) Mátyás és Beatrix esküvője (vázlat) vászon, olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 60.00 cm balra lent: "Benczúr Gyula" A kép középterében fehér ruhát, hermelin prémmel szegélyezett palástot viselő Beatrix, jobbján Mátyás lovagi díszbe öltözött alakja, mindketten baldachin alatt állnak. Körülöttük vitézek, apródok alakja, háttérben lovasok.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
15982 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Endre Béla (Hódmezővásárhely, 1874 – Mártélyfürdő, 1928) Tanya papírlemez, olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 43.50 cm Jobbra lent: "Endre" Alkonyati megvilágításban ábrázolt tanyai épületek, balról gémeskút, távolabb zöld facsoport. A kisebb épület mellett két boglya áll.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16009 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nyilasy (Nyilassy) Sándor (Szeged, 1873 – Szeged, 1934) Vasárnap délután fa, olaj magasság: 35.50 cm; szélesség: 41.00 cm Jobbra lent: "Nyilassy" Parasztház előtt lévő kispadon két leány ül, mellettük két leány áll, mindannyian világos ruhát viselnek. A ház előtt két fa áll, az egyiknek egy ünneplő fekete ruhás legény támaszkodik. Egy másik legény tőle balra, kissé távolabb áll. A háttérben ... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16016 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kapálók, 1907 papír, pasztell magasság: 35.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Rónai 1907" Virágzó fák között kapáló férfi és nőalak látható, mellettük férfiak, asszonyok és gyermekek csoportja.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16023 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ökrösszekér vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." A kép középterében szénával megrakott ökrösszekér látható. A felrakott széna tetején villanyélre támaszkodó parasztember alakja. Háttérben pirostetős, fehér falu zebegényi házak, zöld lombos fák, távolabb a Duna víztükre látszik.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
77361 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Balatoni sétálók, 1906 vászon, olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 75.00 cm Balra fent: "Vaszary J. 906" Világos lombú fák alatt színes ruhás, napernyős nők, fehér ruhás férfiak sétálnak, háttérben a Balaton látszik.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11120 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Telepy Károly (Debrecen, 1828 – Budapest, 1906) Táj szélmalommal, 1901 falemez, olaj magasság: 13.50 cm; szélesség: 22.50 cm Jobbra lent: "Telepy K. 1901" Náddal körülvett vízparton szélmalom áll. Az égbolt felhős.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16010 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nyilasy (Nyilassy) Sándor (Szeged, 1873 – Szeged, 1934) Házaspár vászon, olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Nyilassy" Fehér falú falusi ház előtt ünneplőbe öltözött férfi és nő egymás mellett haladó alakja. Két oldalt zöld lombú fa.... 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
83583 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár József (Zsámbok, 1821 – Budapest, 1899) Pompei pusztulása, 1876 vászon, olaj magasság: 276.00 cm; szélesség: 410.00 cm Jobbra lent: "Molnár J 1876" A sokalakos kompozíció egyetemes példázat a természettől sújtott emberiség szenvedéséről a pompeji katasztrófa példáján keresztül. A kompozíció mozgalmas és drámai. Az emberi arcok és az öltözetek plasztikusak, a művész izzó vörös színek és fények ... 2017.12.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/782/3 (2017) Pdf Html
306997 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár József (Zsámbok, 1821 – Budapest, 1899) Mária és Erzsébet Kis Károly koronázásán vászon, olaj magasság: 257.00 cm; szélesség: 315.00 cm jobbra lent: "Molnár J." Középkori templombelsőbe helyezett sokalakos történelmi jelenet. A kép középpontjában egy oldalkápolnában a fénysugár által kiemelt, királyi szarkofág körül csoportosuló alakok állnak: a kőládán fekvő faragott uralkodói alakra borul a fekete és lil... 2017.12.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/782/3 (2017) Pdf Html
252033 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) szerző: Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822 – Segesvár, 1849);kiadó: Emich Gusztáv (Buda, 1814 – Pest, 1869);nyomda: Beimel nyomda Összes költeményei. Egy kötetben. Pest, 1847 papír, félbőr kötés, aranyozott, nyomtatott, acélmetszet magasság: 228.00 mm; egyéb méret(ek): [4], 537, [7] p., 1 t. Az előzéklap, a költő acélmetszetű portréja, a tartalom utolsó két levele és a szöveg 159-160. oldala hiányzik, ezek másolattal pótolva. A költő műveinek első gyűjteményes kiadása. A Vörösmartynak ajánlott kötet 1847. március 15-én jelent meg 3000... 2017.11.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/777/6 (2017) Pdf Html
23704 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájkép vászon, olaj magasság: 69.00 cm; szélesség: 57.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky L." A mély horizont felől hegyi patak folyik szembe, melynek két partját zöld gyep borítja. A magas, fiatal, fehértörzsű nyírfák összefonódó ágai között az égbolt szürkéje látszik.... 2017.11.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/498/11 (2017) Pdf Html
71700 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Két ananász, 1911 vászon, olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 63.00 cm Balra fent: "Ferenczy Károly 1911" Világoskék abrosszal letakart asztalon, fehér asztalkendőben jobbra álló, balra fekvő, sárga, zöldlevelű ananász.... 2017.11.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/440/4 (2017) Pdf Html
305158 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 16. század Daniel Antonius arcképe, 1577 vászon, olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 109.00 cm jelzés nem látható Sötét háttér előtt vörös támlájú karosszékben ülő kopasz, ősz szakállas és bajuszos férfi derékképe fekete prémgalléros kabátban, fehér inggallérral és kézelővel. Baljában kesztyű, jobbját homokórára teszi, mely az előtte levő asztalon áll. Az aszt... 2017.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/213/6 (2017) Pdf Html
71562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Pompeji utca, 1930 papír, akvarell (vízfesték), olajpasztell magasság: 510.00 mm; szélesség: 700.00 mm Jobbra lent: "Egry József Pompei 930" Balra kerítés mögött sárga és piros blúzos nők beszélgetnek. Jobb oldalt sárga fal, rajta szürke csatornacső. Előtte kőkerítés nyúlik a képtérbe. Bal szélen zöldlombú fa, sárga narancsokkal. Hátul középen zöld és kék hegyvonulat. ... 2017.09.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/331/1 (2017) Pdf Html
83940 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 18. század Mária a kis Jézussal és ferences szenttel vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 31.00 cm jelzés nem látható Kissé jobbra ül piros-kék ruhában Szűz Mária, bal háromnegyed profilban, tőle balra ferences szerzetes térdel. Mária ölében tartja a gyermek Jézust, aki a ferences szerzetes felé nyújtja kezét. A csoport körül angyalok. A hátoldalt lezáró papírlapo... 2017.08.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/192/3 (2017) Pdf Html
11072 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ország Lili (Ungvár, 1926 – Budapest, 1978) Írás a falon III., 1967 farostlemez, olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 62.50 cm jelzés nélkül Barna mezőben zuhanó, kisebb-nagyobb héber betűkre emlékeztető halmaz.... 2017.07.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/57/2 (2017) Pdf Html
67060 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL művész: Herp, Willem (Gilliam, Guilliam) van , id. (Antwerpen, 1613/1614 – Antwerpen, 1677) A szabin nők elrablása rézlemez, olaj magasság: 77.00 cm; szélesség: 100.00 cm nem látható A képen egymással viaskodó férfiak és nők láthatók. Középen egy sisakos, lovas katona – a mellette álló segéd közreműködésével – fehér ruhás nőt emel a nyeregbe. Az előttük álló, ugyancsak páncélt viselő római férfi egy hevesen gesztikuláló nőt pró... 2017.07.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/122/1 (2017) Pdf Html
79841 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Melegedők vászon, olaj magasság: 53.50 cm; szélesség: 43.50 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Jobbra négy álló alak bal felé fordulva, ahonnan tűz fénye világít.... 2017.03.31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/290/3 (2017) Pdf Html
3908 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Jankó János (Tótkomlós, 1833 – Budapest, 1896) A falu szépét táncra kérik, 1867 vászon, olaj magasság: 93.00 cm; szélesség: 127.00 cm Jobbra lent: "Jankó J. 1867" Az előtérben sűrű lombú fák között álló, ülő, zenélő parasztok láthatók. A mulatozó társaság közepén egy legény táncra kéri a "falu szépét". A háttérben falusi utca látszik.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
5370 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Disznóölés karton, tempera magasság: 375.00 mm; szélesség: 490.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Fehér kötényes, csizmás, kalapján fehér virágos ágat viselő böllér leszúrt disznó fölé hajol, bal kezében véres kést tart. Elöl jobbra egy kutya látható. Balra kék falú, piros ablakkeretes falusi ház nyitott ajtajában csíkos zoknit, zöld szoknyát, ... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
11441 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dorffmaister (Dorfmeister) (a soproni Dorffmaister (Dorfmeister) festőcsalád egyik tagja) Fiatal nő arcképe kék ruhában, allegorikus szoborral, 1805 vászon, olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.30 cm Jobbra lent: "Dorffmeister Pinxit 1805" Fiatal nő szembenéző térdképe, barna hajú, fején aranyszegélyes fehér fátyol, jobb kezét melle elé emeli, bal kezével a jobbra kissé hátrább álló szobor talapzata előtt rózsákból és levelekből font koszorút tart. A szárnyas nemtő-szobor fején HYEMS... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
24715 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bor Pál (Budapest, 1889 – Budapest, 1982) Halászok, 1919 papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 200.00 mm; szélesség: 260.00 mm Jobbra lent: "Bor 1919" Csónakban és vitorlásokon egyforma sapkát viselő halászok dolgoznak. Az egyik alak jobb oldalt egy evezőt nyom a vízbe. Az egyik vitorláson olvasható szám: 6753.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
24720 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bor Pál (Budapest, 1889 – Budapest, 1982) Tengerparton, 1930 vászon, olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 135.00 cm Jobbra lent: "Bor 1930" Jobbra három, barna testszínű leányalak áll, az egyiken kék fürdőruhát visel, a másik vörös ernyőt tart a kezében. Mögöttük és fölöttük sárga napkorong látszik. Balra szürke, karjait felemelő, terpeszben álló férfialak sziluettje látható. Mellette ... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
24728 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bor Pál (Budapest, 1889 – Budapest, 1982) Gyümölcsszedők, 1939 vászon, olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Bor 1939" Két, világos ruhás álló női figura a középen lévő gyümölcsfa termését szedi. A fa előtt fiatal nő ül, ölében rózsaszín ruhás kislánnyal. A háttérben dombos táj tűnik fel egy templom sziluettjével, jobbra három ökör látható egy fa alatt.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
70661 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Szentendrei táj vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Czóbel" Elöl a középtengelytől balra egy fa látható, a jobb alsó sarokban és középen kisebb fák állnak. A háttérben fák közt három ház látszik, néhol a világos ég előtűnik. A kép fő színei: zöld, barna, sárga, vörös.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
71415 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Hazafelé, 1922 papír, tus magasság: 470.00 mm; szélesség: 470.00 mm Jobbra lent: "Derkovits 922" Balra haladó ökör után kalapos parasztember megy bottal a kezében. Háttérben egy nő és fák.... 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1434-8/2016 Pdf Html
3509 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ácsorgók a vízparton, 1937 vászon, olaj, tempera magasság: 92.00 cm; szélesség: 200.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi 1937" A kép egy triptichon (Reggel; Délben; Este) középső része. Balra hét alakból álló csoport, középen a vízben két lovat vezet egy férfi. Balra egy guggoló és két álló alak egy fánál.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
5809 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Az alvó Rippl-Rónai, 1920 papír, ceruza magasság: 220.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Medgyessy 920", Balra lent: "Rippl-Rónai alszik" Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) karosszékben ül, könyöklő jobb kezére hajtott fejjel alszik.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
2106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Bethsabé, 1923 vászon, olaj magasság: 120.00 cm; szélesség: 140.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1923" Szobabelsőben középen mezítelen, földön ülő nő, lábait és fejét balra fordítja, keze jobb oldalon egy tálon pihen. Jobb oldalról egy szolgáló a nő háttal, térdelve haját fésüli, arca nem látszik. ... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
11341 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Ezüstkapu, 1935 vászon, olajpasztell magasság: 60.00 cm; szélesség: 53.00 cm Jobbra lent: "Egry József Badacsony 1935" A kép előtérben sötét, hullámzó víz. Balra két csónakban három alak halászhálóval. A kép közepén a napkorong jelzésszerűen, fénysugarakkal.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64810 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Ősz, 1927 karton, pasztell magasság: 58.00 cm; szélesség: 86.00 cm jobbra lent: "BA" Két szék asztalnak támasztva egy erkélyen. A padló barna deszkákból készült, a tömör korlát piros, könyöklője türkiz színű. A háttérben tó, benne stég, balra barna épület áll.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64811 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Önarckép rózsaszín szobában, 1930 vászon, olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 150.00 cm jobbra lent: "BA" Széknek támaszkodva, barna felsőt viselő férfi a kép közepétől kissé balra áll. Háta mögött fehér függönnyel ellátott nyitott ablak, ahol kék víz és a túlsó part látható vázlatosan. A jobb sarokban fehér asztalon sakktábla, fehér vázaszerű tál és ü... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64904 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Gond, 1932 papír, tempera, ezüst porfesték magasság: 720.00 mm; szélesség: 500.00 mm A jelzés helye, a jobb alsó sarok leszakadt. Komor arcú, fekete fejkendős, szembenéző munkásasszony. Bolyhos sötét nagykendőbe burkolózó félalak.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64932 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Pihenés, 1937 bronz, domborított magasság: 70.00 cm; szélesség: 54.00 cm Jobbra lent: "Borsos Miklós" Kuporodva, fáradtan ülő mezítlábas férfialak. Fejét összezárt és megtámasztott karjaira hajtja.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64979 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Ülő nő, 1919 vörösmárvány, faragott magasság: 60.00 cm jelzés nélkül Lépcsőszerűen kialakított talapzaton mezítelen, füleinél két kontyba felkötött hajú nő ül. Jobb kezét ölébe támaszkodik és fejét arra fordítja. Bal keze teste mellett, lábai szorosan összezárva.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64981 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Álló nő, 1931 mészkő, faragott magasság: 170.00 cm jelzés nélkül Bal lábával kissé előre lépő álló női akt, haja felkötve. Karjai teste mellett, combját fogja. ... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64982 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Női aktszobor, 1945 mészkő, faragott magasság: 61.00 cm Talpazaton: "Medgyessy" Kőpadon szemközt ülő női akt. A fej jobb felé fordul, a két kéz a padon nyugszik.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Leányszobor, 1939 bronz, öntött magasság: 64.00 cm Talpazaton: "Medgyessy" Álló karcsú lányalak fürdőruhában. A súlypont a bal lábon, a jobb láb előret éve. A bal kéz csípőre zárva.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
64985 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Ülő nő kő, faragott magasság: 100.00 cm jelzés nélkül Keresztbe tett lábbal ülő nő, kezeit térdénél összekulcsolva tartja, fejét jobbra fordítja.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
65015 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; kisplasztika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pátzay Pál (Kapuvár, 1896 – Budapest, 1979) Vetkőzés, 1933 bronz, öntött magasság: 37.00 cm Talpazaton: "Pátzay" Női akt. Két kezével ruhadarabot tol le magáról. A felsőtest és a fe kissé meghajlik, a behajlított bal láb hátramozdul.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
70384 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Erkélyen papír, akvarell (vízfesték) magasság: 370.00 mm; szélesség: 280.00 mm Jobbra lent: "B.A." Rácsos erkélyen kis asztal, mellette széken háttal ülő, a háttér víztükrét néző, kékruhás, fiatal nő.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
70387 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Folyómenti táj, 1937 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 400.00 mm; szélesség: 500.00 mm Balra lent: "1937 B. A." Elől veteményes, jobbra bódé áll fával. A balra lévő fasor mellett jobbra vízfelület látható, a háttérben a túlsó part látszik.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
70396 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Önarckép papír, toll magasság: 300.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "B.A." A művész néhány kontúrvonallal ábrázolt, szembenéző, nyakkendős önarcképe. ... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
70470 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Kertrészlet, 1929 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 350.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Bornemissza Géza 1929" Lombos fák, bokrok, balról fához támasztott hosszúnyelű kapa látszik. A háttérben két ház látható.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
70508 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Öreg nő papír, tus magasság: 320.00 mm; szélesség: 130.00 mm jobbra lent: "B. M. Csesznek 941" Bekötött fejű, szikkadt arcú, idős asszony. Balra fordulva áll papucsban és hosszú ruhában, két karját egymásra teszi.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
70647 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Kernstok Károly arcképe papír, szén magasság: 490.00 mm; szélesség: 390.00 mm jobbra középen: "Czóbel" Felfele fésült, bozontos hajú, kissé jobbra pillantó fej.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
71508 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balaton parton papír, szén, tus magasság: 410.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Balatoni csónakkikötő lehajló férfival. Mögötte nő áll, hátrább víz, a parton kabinok.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
71551 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Nyári domboldal, 1937 karton, olaj magasság: 71.00 cm; szélesség: 98.00 cm Balra lent: "Egry József 1937 Badacsony" Bal oldalt két ház fával, jobbra parcellázott dombos szőlő.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
71598 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Elekfy Jenő (Győr, 1895 – Budapest, 1968) Műhelyben, 1940 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 620.00 mm; szélesség: 480.00 mm Balra lent: "Elekfy Jenő" Háttal ülő, műhelyében dolgozó cipész. Balra cipőkkel megrakott állvány.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
72065 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Fekvő akt, 1937 papír, toll magasság: 260.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Hincz 937" Jobb lábát balján átvetve fekvő női akt. Behajlított jobb karját a fejéhez emeli.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
72068 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Ülő nő karton, tus magasság: 440.00 mm; szélesség: 300.00 mm jelzés nélkül Ülő fiatal nő. Fejét a székre támasztott jobb karjára hajtja. Jobb lába átvetve a bal lábán.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
71436 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Munkásfej, 1935 papír, szén magasság: 370.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Dési Huber 935" Hátrafésült hajú, fejét kissé elfordító férfi arcképe.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
72658 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Lovak papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 330.00 mm Balra lent: "K.K." Legelő lovak a csikóikkal. Hátul fák láthatók , az ég kék.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
72935 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Tanulmány a Mátyás templom három falképéhez papír, akvarell (vízfesték), tempera, arany porfesték magasság: 310.00 mm; szélesség: 460.00 mm jelzés nélkül Gótikus falmezőben három kompozícióterv a Mátyás-templom falképeihez. Kapisztrán János a Nándorfehérvári csatában, a nándorfeférvári győzelem kihírdetése, fölöttük a trónusán ülő pápa.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73009 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Ülő nő papír, akvarell (vízfesték) magasság: 500.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Márffy" Törökösen ülő fiatal nő, nyakában hosszú gyöngysor, kék ruhát, sárga selyemsapkát visel. Karja és válla meztelen, balját nyakához emeli.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73089 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; kisplasztika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) A Művészet, 1929 bronz, öntött magasság: 26.00 cm Elől: "Medgyessy" Jobb karjára támaszkodó ülő nőalak, aki bal kezében kisméretű szobrot tart. Lenge ruhát visel, haja hosszú, vállára omlik, a kis plasztika felé fordítja arcát.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73155 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Stoppoló nő, 1926 papír, ceruza, színezett magasság: 300.00 mm; szélesség: 220.00 mm Balra lent: "Medgyessy F. 926" Karosszékben ülő, zöld ruhát viselő, kontyos kövér nő stoppol.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73319 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Kis vázlat kompozícióhoz papír, toll magasság: 80.00 mm; szélesség: 110.00 mm Balra lent: "Munkácsy" Szobabelsőban jobbra két álló figura. Jelzésszerű az ábrázolás.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73429 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Kendős asszony, 1930 karton, pasztell magasság: 620.00 mm; szélesség: 450.00 mm Balra lent: "Nagy 930" Szobabelsőben széken ülő, asztalra támaszkodó, barna fejkendős asszony, balra fordul.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73451 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Női arckép papír, pasztell magasság: 400.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Szembenéző, barna hajú fiatal nő mellképe rózsaszín blúzban.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73466 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Őszi fák, 1928 karton, pasztell magasság: 500.00 mm; szélesség: 700.00 mm Jobbra lent: "Nagy I." Dombos táj elő- és középterében fehéres törzsű, barna levelű fák csoportja, a háttérben az ég kék.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
73494 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Székely hazámból, 1927 karton, pasztell magasság: 680.00 mm; szélesség: 840.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Zöld dombos táj előterében fehér és fekete juhok legelnek, léckerítés húzódik közöttük. Balra a meredek domboldalon barna levelű, vékony törzsű fák. Jobbra két sötétzöld fenyőfa áll. A háttérben sötét színű dombok.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76581 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Erzsébet-híd alatt, 1932 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1932" Az Erzsébet-híd részlete. Alatta villamossínek, járda gázlámpával, háttérben a Duna látszik.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76594 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Gyerekek papír, szén magasság: 310.00 mm; szélesség: 470.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi István" Földön fekvő három gyerek. Két kislány közül egyik a hátán, a másik oldalt, a kisfiú a hasán fekszik.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76641 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Három nő papír, akvarell (vízfesték) magasság: 340.00 mm; szélesség: 450.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Egymás meleltt három fejkendős falusi nő félalakban. A jobb szélen álló fiatal nő fejét oldalra hajtja.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76648 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ivó férfi, 1928 papír, szén magasság: 360.00 mm; szélesség: 430.00 mm Háttal falhoz vagy fatörzsnek támaszkodva mezítlábas, kalapos férfi üvegből iszik. Jobbra két napraforgó. A modell Elekfy Jenő (Győr, 1895 – Budapest, 1968) festő.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76661 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Malom papír, akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Szürke malomépület, a földön gerendák, malomkövek. Két barna ló szekér felé tart. Hátul kéményes sárga ház.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76695 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Tájkép, 1927 papír, tus magasság: 500.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Sz. 1927" Elöl kopár fák, útkanyar mellett bódé. Hátrább folyóvíz, hegyes-dombos túlsó part.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76701 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Társaság vászon, tempera magasság: 100.00 cm; szélesség: 140.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." Kerek, terített asztal körül kék kanapé és kék ívelő hátoldalú fotelek ritmikus rálátásos kompozíciója négy ülő alakkal. A kanapén asztalra támaszkodó férfi, karosszékben három nő. Az asztalon néhány csésze, tányér.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76933 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Durrogató papír, ceruza magasság: 200.00 mm; szélesség: 150.00 mm Jobbra középen: "Júl 7. Tornyai", Nem megadott helyen: "A durrogató" Mezítlábas parasztgyerek jobbjában karikásostorral.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76936 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Falusi táj papír, ceruza magasság: 170.00 mm; szélesség: 220.00 mm Balra lent: "Tornyai János" Zsuptetős falusi ház kerítéssel, fákkal. Előtte kislány, jobbról álló férfialak.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76944 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Paraszt papír, ceruza magasság: 130.00 mm; szélesség: 60.00 mm Balra lent: "Tornyai" Csípőre tett kezekkel álló, kalapos, kabátos, gatyás, csizmás paraszt.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76153 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Akt, 1936 vászon, tempera magasság: 115.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1936" Fiatal fürdősapkás lány ülő akt képe. Ölében fehér kendővel, térden felül ábrázolva. A háttér testszínű, vöröses mintákkal. Jobb keze a combján, balja az ölében nyugszik.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76156 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Anya és gyermeke papír, szén magasság: 600.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Fejkendős ülő parasztasszony, ölében kisfiát tartja.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76157 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Anya és gyermeke papír, tus magasság: 280.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1938" Szemközt ülő nő ölében gyermekével.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76161 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Asszony tehénnel, 1938 vászon, olaj, tempera magasság: 140.00 cm; szélesség: 70.00 cm jelzés nélkül Falusi utcát ábrázoló képen az előtérben foltos tehénre támaszkodó nő áll mezítláb. A tehén balra fordul, az asszony jobbra. A nő hosszú szoknyát és blúzt visel, fején piros kendő. A háttérben jobbra kerítés, barnás növények, mögöttük piros tetejű,... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76163 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Beszélgetők, 1939 vászon, olaj, tempera magasság: 100.00 cm; szélesség: 120.00 cm Jobbra fent: "Szőnyi 1939" A kép bal oldalán téglakerítésnek dőlve barna zakós fiatal férfi tekint jobbra. Jobb oldalon, a kerítés túloldalán piros ruhás nő támaszkodik rá mindkét kezével az alacsony téglafalra. Kissé balra néz, nyakát előre nyújtja, haja barna színű, tarkój... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76164 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Betegszobában papír, szén magasság: 420.00 mm; szélesség: 560.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Ágyban fekvő beteg. Az ágy mellett nő ül, mögötte balra álló nőalak és egy férfi vázlatosan ábrázolva.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76707 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Tyúketetés, 1927 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1927" Zöld-sárga táj, tyúkokat és kakasokat etető asszonnyal.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76708 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Udvarban papír, akvarell (vízfesték) magasság: 500.00 mm; szélesség: 360.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Emeletes ház belső udvarában kék ruhás nő a folyosó rácsáról lelógó vörös szőnyeget takarítja.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76710 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Vasárnap délután, 1935 vászon, olaj magasság: 110.00 cm; szélesség: 180.00 cm Jobbra lent: "1935" Kanyargó folyó partján balra, az előtérben két nő és egy férfi félalakja. Jobbra öt szembenéző, álló emberből álló csoport. A háttérben balra fa, középen egy kisebb fa körül öt alak áll. A folyón túl dombos táj és rózsaszínes kék ég.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76718 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zebegényi táj, 1939 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 570.00 mm; szélesség: 390.00 mm Balra lent: "Szőnyi I. 1939" Elöl vízparton magastörzsű lombos fák, jobbra pirostetős kis házak. Kanyarodó folyóvíz, túlsó partján hegyes táj.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
76740 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zsuzsa olvas, 1938 vászon, tempera magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." Zöld cserépkandalló előtt jobbfelől beáradó sárgás fénnyel megvilágított szobabelsőben sárgán fénylő asztalra támaszkodva fehér, nyitott könyvet olvasó, fehérmintájú, pirosruhás, fehérgalléros és kézelős, rövid barna hajú lány ül, bal kezére támasz... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
81946 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Mocsaras táj karton, akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 450.00 mm Jobbra lent: "Mednyánszky" Sík táj, az előtérben mocsár sással, hátul hegyvonal.... 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1383-5/2016 Pdf Html
22419 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép VÉDETT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Zongorázók, 1923 papír, tempera magasság: 465.00 mm; szélesség: 445.00 mm Piros és kékruhás lány zongorán négykezest játszik.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22442 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép VÉDETT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Fák, 1923 papír, tempera magasság: 620.00 mm; szélesség: 480.00 mm Balra lent: "Derkovits Gyula, Wien, 1923" Egyenes, vastagtörzsű fák zöld levelei és erdő sötétkék levegője betölti az egész képteret.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22566 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) VÉDETT művész: Ferenczy Noémi (Szentendre, 1890 – Budapest, 1957) Tetőfedő (gobelinterv), 1937 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 320.00 mm; szélesség: 250.00 mm jelzés nélkül Kék alapon barna rácsos tetőszerkezeten szürke ruhás munkás ül és sárga cserepeket rak fel. Jobbra elöl egy tartóban cserepek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22934 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép VÉDETT művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Falurészlet hófoltokkal papír, pasztell magasság: 305.00 mm; szélesség: 430.00 mm Jobbra lent: Zöld jegenyék között falusi ház, elől kékes-lila fa.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23837 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc VÉDETT művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tehenet hajtó férfi, 1923 papír, rézkarc magasság: 153.00 mm; szélesség: 183.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 923", Balra lent: "I. próba" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24058 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Parasztok rohama papír, rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 240.00 mm Rézkarc a Dózsa sorozatból. Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24059 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Taposómalom (Dózsa-rézkarcsorozat VI.), 1930 papír, rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24061 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kaszás parasztok (Dózsa-rézkarcsorozat III.), 1930 papír, rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24062 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Karóba húzott papír, rézkarc magasság: 247.00 mm; szélesség: 192.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24064 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Rakodó munkások, 1932 papír, linóleummetszet magasság: 154.00 mm; szélesség: 92.00 mm Próbalevonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24293 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Táj hegyekkel réz, rézkarc magasság: 425.00 mm; szélesség: 320.00 mm Alul fenyőfa látszik, középen háztetők, torony.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24038 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kaszát élesítő paraszt papír, rézkarc magasság: 245.00 mm; szélesség: 192.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22220 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Férfifej, 1935 papír, kréta magasság: 455.00 mm; szélesség: 477.00 mm Balra lent: "Barcsay 935" Ráncos, homloknál átvágott férfi fej, dús haj, elálló fülek, fehér ing, fekete kabát, vállig ábrázolva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22233 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Beck Judit (Gombosi Györgyné) (Budapest, 1909 – Budapest, 1995) Szüretelők papír, tus magasság: 257.00 mm; szélesség: 120.00 mm Középen lent: "Beck Judit" Baloldalt dülöngélő szőlőhordók, jobbra két lehajoló nő szőlőt szed egy kosárba.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22237 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Tájkép fákkal papír, akvarell (vízfesték), tus magasság: 240.00 mm; szélesség: 280.00 mm Jobbra lent: "Bene G." Legyező és ernyőformára egyszerűsített fák, kék, barna akvarellszínek fölött erős tusvonalakkal rajzolva. Háttérben dombvonulat. Előtérben tükröződnek a fák.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22345 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Család, 1919 papír, tus magasság: 375.00 mm; szélesség: 250.00 mm Balra lent: "Bortnyik" Az előtér jobb sarkában térdelő női akt, mögötte egy vetkőző alak látható. Bal oldalt álló női akt, bal karján ülő csecsemőt szoptat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22349 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Csohány Kálmán (Pásztó, 1925 – Budapest, 1980) Béke, 1945 papír, tus magasság: 200.00 mm; szélesség: 155.00 mm Hátoldalon: "1945.április 4. Csohány Kálmán" Romos ház a jobboldalon, elől balra csonka falak. Fenn, balról szálló galamb csőrében leveles ággal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Dombos táj búzakeresztekkel, 1920 vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 51.50 cm Dombra felhúzódó nadrágszíj parcellák, középen learatott búza.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22355 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Csendélet sárga tulipánokkal, 1915 vászon, olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 59.50 cm Jobbra lent: "Czigány" Piros terítővel eltakart asztalon bal oldalt sárga kendő. Az asztal közepén fekete korsóban sárga tulipáncsokor. A háttér szürkészöld fal, amelyen bal oldalt világos keretben sötét kép lóg.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22358 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Kézimunkázó nő, 1944 papír, ceruza magasság: 340.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Czóbel 44" Balra forduló, lehajtott fejű nő, kezei tartásából ítélve kézimunkázik.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22375 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Író nő papír, toll magasság: 145.00 mm; szélesség: 111.00 mm Balra lent: "Czóbel" Jobbról balra fordulva író nő. Az ábrázolt a művész felesége: Modok Mária.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22381 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Álló női akt papír, szén magasság: 450.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: Aláírás, de nyomtatott betűvel nem a rendes Czóbel szignó. A nő két keze a feje tetején.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22382 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Két kezével feje felett tálat tartó álló női akt papír, szén magasság: 450.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: Aláírás nyomtatott betűvel, nem rendes Czóbel szignó. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22383 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ülő férfi, 1919 papír, tus magasság: 310.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 1919" A kép bal szélén jobb felé fordulva széken ülő férfi, zsebredugott kézzel sötét háttér előtt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22384 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) A serlegavató papír, toll magasság: 243.00 mm; szélesség: 197.00 mm Szatirikus tollrajz. Nagypocakos, dagadtképű polgár magasba emelt serleggel szónokol egy asztalnál, alig jelzett közönség előtt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22386 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Az ismeretlen katona papír, toll magasság: 242.00 mm; szélesség: 200.00 mm Szatirikus tollrajz. Az emlékmű hatalmas ágyúgolyó, rajta virágos-sapkás, halálfejarcú, mankós (?) katona. A talapzaton felirat (ceruzával): "Nagy győzelem az északi harctéren...stb"... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22389 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) 1914-1918, 1930 papír, toll magasság: 220.00 mm; szélesség: 189.00 mm Szatirikus tollrajz. Emlékmű hatalmas ágyúgolyó babérral koszorúzva, előtte gyertyát gyújtó zsakettes úr.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22390 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Család papír, tus magasság: 396.00 mm; szélesség: 297.00 mm Háromalakos (férfi, nő és gyerek) kompozíció. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22401 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Táj alakokkal, 1920 papír, tus magasság: 29.00 cm; szélesség: 29.50 cm Balra lent: "Derkovits Gy. 1920" Folyóparton háttal férfi és nő megy, a férfi fején megrakott tálat visz, a nő kezében két csirke.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22409 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ülő férfi folyóparton papír, tus magasság: 207.00 mm; szélesség: 150.00 mm Fák között háttal ülő akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22423 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Fiú akt papír, tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 200.00 mm Tájban háttal álló fiatal fiú aktja, két kezét feje tetején tartja.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22424 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ülő női akt, 1918 papír, tus magasság: 265.00 mm; szélesség: 200.00 mm Széken ülő lábát térdén keresztbevető előrehajló nő, tussal vázlatosan festve.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22426 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Többfigurás kompozíció, 1918 papír, tus magasság: 165.00 mm; szélesség: 232.00 mm Jobbra lent: Ceruzával: "Derkovits, 1918" Körbehajló fák alatt öt vázlatosan rajzolt alak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22427 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Három ló, 1917 papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 150.00 mm Elöl három ló, hátul építkezés.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22429 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Olvasó, 1918 papír, tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 195.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy. 918" Karosszékben ülő hosszúszakállas férfi kezében tartott nagy könyvet olvas.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22432 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kétoldalas rajz, 1932 papír, ceruza magasság: 102.00 mm; szélesség: 92.00 mm; egyéb méret(ek): 127x195mm; 102x92mm Egyik oldal: Két tehén jobbról balra megy egymás után. Másik oldal: Kétfigurás kompozíció. Földön háttal fekvő nőhöz jobbról lehajló férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22435 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Pásztor papír, ceruza magasság: 195.00 mm; szélesség: 95.00 mm balra lent Bal kézzel hosszú kampósbotjára támaszkodó, szembenéző, kalapos, lógóbajszos férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22440 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Két akt (vázlat) papír, tus magasság: 345.00 mm; szélesség: 235.00 mm Egymás mellett álló szembenéző férfi akt és háttal álló női akt. Festményhez készült vázlat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22444 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Prédikáló, 1920 papír, ceruza magasság: 193.00 mm; szélesség: 160.00 mm Balra fent: "Derkovits Gy. 920. " Tájban álló férfi ágyékkötőben prédikál ülő hallgatóinak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22453 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Viki, 1923 papír, szén magasság: 245.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra fent: "Viki 923" A fiatal Viki szembenéző képe.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22456 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Cicák, 1932 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 190.00 mm; szélesség: 235.00 mm Balra fent: "Derkovits 1932" Akvarell tanulmány hét fekvő macskáról. Középen egy nagyobb, komplettebb ábra.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22459 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tájkép, 1921 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 255.00 mm; szélesség: 288.00 mm balra lent: Derkovits 921 Elöl kétoldalt kéktörzsű fák, középen barna-zöld rét, hátul domb.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22460 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ló és fa, 1921 papír, tus magasság: 200.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbról behajló nagy fa, középen legelő ló.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22466 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Utolsó vacsora, 1922 papír, tus magasság: 460.00 mm; szélesség: 480.00 mm A nagy kép tusvázlata. Elöl Jézus a tanítványokkal, hátul dombos tájkép.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22567 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Noémi (Szentendre, 1890 – Budapest, 1957) Gobelin-terv papír, akvarell (vízfesték) magasság: 340.00 mm; szélesség: 300.00 mm Vörös alapú sárgavirágos mező, alsó jobb sarkában fatönk szétágazó gyökerekkel. Hátul farakások.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22600 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Ringlispíl papír, ceruza magasság: 202.00 mm; szélesség: 158.00 mm Falusi kislány áll bal oldalt a körhintán ülő, lovagló alakok között.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22604 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Utcarészlet papír, ceruza magasság: 195.00 mm; szélesség: 135.00 mm Olaszos jellegű utca, előtérben egy kis kalapos alak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22608 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női mellkép papír, ceruza magasság: 93.00 mm; szélesség: 51.00 mm Jobbra lent: "G.L." Szembenéző nő nagy frizurával, meztelen mellel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22609 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Két nő papír, ceruza magasság: 202.00 mm; szélesség: 160.00 mm Jobbra lent: "G.L." Középen egy szembenéző, jobb oldalt balra néző fiatal nő beszélget.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22610 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Díványon papír, ceruza magasság: 125.00 mm; szélesség: 100.00 mm Kalapos, fátyolos nővel enyelgő fiatal férfi. A képen középen fent: "Jour" felirat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22611 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női arckép papír, ceruza magasság: 135.00 mm; szélesség: 83.00 mm Középen lent: Függőlegesen csíkozott háttér előtt finom arcú fiatal nő jobb profilja.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22613 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Beszélgetők, 1912 körül papír, ceruza magasság: 330.00 mm; szélesség: 245.00 mm Jobbra fent: "Gulácsy Lajos 1912, Nagyvárad" Balról bajuszos, kalapos, felöltős férfi beszélget jobb oldalon lévő két nővel. Hátul házak és egy fa.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22614 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Akadályugratás papír, ceruza magasság: 230.00 mm; szélesség: 310.00 mm Elől egy férfi, mögötte női lovas, aki éppen átugrotta az akadályt. Az első ló feje már nincs a képen.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22636 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női mellkép papír, ceruza magasság: 110.00 mm; szélesség: 65.00 mm Jobbra lent: Szembenéző, nagymellű meztelen nő képe, haja középen elválasztva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22642 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Misztikus kompozíció vászon, olaj magasság: 42.50 cm; szélesség: 36.00 cm Egy hosszú, fehérruhás női és egy férfi alak. A felső bal sarokban ködből kibontakozó lányarc, jobbra hátul víz, hajóval.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22646 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Padovai utcakép, 1913 körül papír, pasztell magasság: 490.00 mm; szélesség: 355.00 mm jobbra lent: "Gulácsy Padova" Szürke ég alatt szürke és narancsszínű, magasranyúló házak, középen torony, alatta kapu, elöl kis alakok az utcán.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22684 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Plakát-tervek papír, ceruza egyéb méret(ek): 160 x115 mm; 195 x 150 mm Két ceruzarajz egy lapon. Az elsőn feje fölé nyújtott karokkal jelvényt tartó lány. Szövege: "Magyar-szovjet barátság hónapja". A másik rajzon ugyanígy galambot tartó, balra fordított arcú lány. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22685 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Férfiak lóval, 1929 papír, toll magasság: 215.00 mm; szélesség: 305.00 mm jobbra lent: Hincz Gy. 29 Bal oldalt ülő, jobb oldalt álló, nagytestű, nagyfejű férfi között egy tömzsi ló.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22705 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Petőfi papír, ceruza, tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 220.00 mm Jobbra lent: Jobb oldalt balra néző magyar ruhás ifjú, hátul balra táncoló női alakok.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22709 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Zászlós ifjú galambbal papír, tus magasság: 415.00 mm; szélesség: 385.00 mm Görögös arcélű ifjú jobbjában magasra emel egy vörös zászlót, jobbra galamb repül.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22744 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kerényi Jenő (Budapest, 1908 – Budapest, 1975) A balatonfüredi faun-szobor vázlata papír, tus magasság: 295.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "K.J." "Buék Kerényiék" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22746 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfi akttanulmány papír, tus magasság: 145.00 mm; szélesség: 180.00 mm Jobbra lent: "K.K." Jobbra forduló, bal lábával kilépő akt szerkesztési vonalakkal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22241 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Fák, 1948 papír, kréta magasság: 167.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Bene Géza 1948" Előtér jobboldalán szélfújta fekete fák, balra kis dombon bokor és lombos fa egyszerűsítő kontúrba fogva. Hátul domb.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22246 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Útmenti táj, 1948 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 170.00 mm; szélesség: 212.00 mm Balra lent: "Bene Géza 948." Mintegy kristálygömbben összefoglalt barna, szürke, rózsaszín, tusfoltokkal súlyosbítva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benedek Péter (Uszód, 1889 – Cegléd, 1984) Bál, 1921 papír, olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 33.60 cm Jobbra lent: "Benedek Péter, 1921.XII.1." Gerendás parasztszobabelsőben táncoló párok, kalapos legények és bőszoknyás lányok. A szoba mélyében jobbra terített asztal mellett férfiak ülnek. Balra a fehérruhás és pártás menyasszony táncol a vőlegénnyel. A hátsó falon kék rámás ablak, az aszt... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22255 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Ágaskodó ló papír, toll magasság: 350.00 mm; szélesség: 190.00 mm Ló elölről nézve magasba emelt mellső lábakkal, balra fordított fejjel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22278 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Fekvő akt papír, ceruza magasság: 203.00 mm; szélesség: 313.00 mm jobbra lent: "Bornemisza Géza (Paris)" Jobb karjára támaszkodó, lehajtott fejű akt, háttal a nézőnek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22279 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Ülő női akt, 1936 papír, ceruza magasság: 255.00 mm; szélesség: 260.00 mm Jobbra lent: "Bornemissza Géza 1936" Jobbról balra forduló, konyhaszéken ülő női akt, bal lábát térdén átveti, két kezével arra támaszkodik.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22285 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Kompozíció, 1957 papír, tus magasság: 215.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "B.M. 1957, Tihany" A Balaton partján balról sötétszürke női torzó, középen alacsony talapzaton női fej, jobbra háttal álló női akt. Hátrább kis fejszobor és galambszobor.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22287 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Lenin III., 1949 papír, tus magasság: 270.00 mm; szélesség: 205.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22291 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Térdelő akt-tanulmány papír, ceruza magasság: 190.00 mm; szélesség: 160.00 mm Balra lent: "Bortnyik" Erőteljes férfi akt háttal a nézőnek. Fejét jobbra hajtja, jobb karját oldalra emeli.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22293 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; gouache kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Színes konstruktivista kompozíció papír, gouache magasság: 205.00 mm; szélesség: 275.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Piros és kék álló figura, jobb sarokban piros, ülő alak szerkesztett, kubisztikus formákkal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22299 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Akt rúddal papír, akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 175.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Szépia és szürke akvarell színekkel rajzolt álló akt, két kezében diagonálisan tartott rúd látható.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22300 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Ülő női akt papír, ceruza magasság: 193.00 mm; szélesség: 162.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Jobbról balra fordulva törökülésben ábrázolt női akt, két karját két térdére támasztja. (Négyzethálós papíron.)... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22301 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Álló női akt, 1917 papír, ceruza, tus magasság: 196.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Erősen jobb csípőre támaszkodó álló női akt, két karját feje fölé emeli. Lendületes ecsetrajz nagy-kockás papíron.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23232 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Önarckép, 1913 papír, ceruza magasság: 245.00 mm; szélesség: 225.00 mm Jobbra lent: "Pór Bertalan önarckép 1913" Balkezében ecsetet tartó szembenéző mellkép.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23300 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Akt, 1912 papír (?), tus magasság: 395.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Tihanyi Lajos 912" Konstruktivista stílusban rajzolt háttal álló férfi akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23405 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Aktok, 1913 papír (?), tus magasság: 302.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Tihanyi L. Budapest, 1913.I." Konstruktivista stílusban szerkesztett két, ívben hátrahajló akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23515 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Tájkép papír, rézkarc magasság: 250.00 mm; szélesség: 270.00 mm jobbra lent: "Barcsay" Ház és fák a vízparton.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23516 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Kőhegy, 1931 papír, rézkarc magasság: 158.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: Aláírás: "Barcsay", Balra lent: "Kőhegy" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23522 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Szántóföldek, 1931 papír, rézkarc magasság: 160.00 mm; szélesség: 158.00 mm Balra lent: "Szántóföldek", Jobbra lent: Aláírás: "Barcsay" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23527 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Dombos táj, 1931 papír, rézkarc magasság: 160.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Barcsay", Balra lent: "Dombos táj" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23528 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Szentendre, 1931 papír, rézkarc magasság: 117.00 mm; szélesség: 163.00 mm Jobbra lent: "Barcsay" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23530 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Falu dombok között papír, rézkarc magasság: 89.00 mm; szélesség: 147.00 mm Jobbra lent: "Barcsay" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23531 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Tanya papír, rézkarc magasság: 147.00 mm; szélesség: 224.00 mm Jobbra lent: "Barcsay" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23532 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Tihanyi kép, 1960 papír, rézkarc magasság: 235.00 mm; szélesség: 373.00 mm Jobbra lent: "Borsos Miklós 1960", Balra lent: "Tihanyi kép", Balra lent (belekarcolva): "B.M. 1960" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23535 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Futtatás, 1961 papír, rézkarc magasság: 287.00 mm; szélesség: 388.00 mm Jobbra lent: "Borsos Miklós 1961", Balra lent: "Futtatás" Bekarcolva: "B.M. 1961" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23563 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Lenin, 1918 papír, linóleummetszet magasság: 182.00 mm; szélesség: 180.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik", Balra lent: "Lino 1918 kézi levonat VII." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23570 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Kovácsműhely, 1916 papír, linóleummetszet magasság: 210.00 mm; szélesség: 154.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23572 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Heverő pár papír, linóleummetszet magasság: 150.00 mm; szélesség: 215.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23575 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Börtönudvari séta papír, linóleummetszet magasság: 227.00 mm; szélesség: 115.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23578 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Absztrakt kompozíció papír, linóleummetszet magasság: 93.00 mm; szélesség: 130.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23782 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Csendélet, kiállítási plakátterv, 1961 papír, kőnyomat (litográfia), színezett magasság: 655.00 mm; szélesség: 505.00 mm Balra lent: "19/100", Lent: Alatta lent jobbra: "Czóbel Mihályfi Ernőnek és a kedves Filonak Baráti szeretettel Czóbel." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23794 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Csendélet, kiállítási plakát, 1961 papír, kőnyomat (litográfia), színezett magasság: 655.00 mm; szélesség: 505.00 mm Jobbra lent: "Czóbel" A genfi Galerie Georges Moos kiállításának plakátja.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23796 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Női arckép papír, színezett, kőnyomat (litográfia) magasság: 435.00 mm; szélesség: 345.00 mm Jobbra lent: "Aux amis Mihályfi Czóbel", Balra lent: "Epreuve" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23798 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Női profil papír, rézkarc magasság: 180.00 mm; szélesség: 148.00 mm Jobbra lent: "Czóbel" , alatta: "Mihályfi Ernőnek és kedves feleségének baráti szeretettel Czóbel" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23819 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; fametszet KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) 1514. Dózsa-sorozat XII. lapja papír, fametszet ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23823 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Halottsiratás, 1924 papír, rézkarc magasság: 262.00 mm; szélesség: 535.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "1924", Középen lent: Derkovits írásával: "Halottsiratás" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23825 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Hídnál, 1927 papír, rézkarc magasság: 255.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 1927", Középen: Derkovits írásával: "Hídnál" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23826 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Hídnál papír, rézkarc Későbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23838 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tehenet hajtó férfi papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23839 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Utca, 1927 papír, rézkarc magasság: 290.00 mm; szélesség: 255.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Középen: Derkovits írásával:. "Utca", Balra lent: "1927" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23840 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Utca papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23847 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Menekülők, 1924 papír, rézkarc magasság: 295.00 mm; szélesség: 467.00 mm Jobbra lent: "Derkovits", Balra lent: "1924" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23849 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Mi ketten, 1927 papír, rézkarc magasság: 296.00 mm; szélesség: 236.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 1927", Középen: Derkovits írásával: "Önarckép", Balra lent: "I." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23850 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Mi ketten papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23852 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Önarckép, 1923 papír, rézkarc magasság: 246.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 923", Balra lent: "III." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23863 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kártyázók, 1924 papír, rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 197.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "1924" A papír alsó sarkában, valószínűleg Derkovits aláírásával feliarat olvasható: "Kártyázók"... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23874 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Többalakos kompozíció, 1922 papír, rézkarc magasság: 193.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 922." Hátul gordonkázó férfi, elől férfi, nő és gyerek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23915 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kalapos önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 70.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "III" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23922 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kalapos önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 70.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23924 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Temetés, 1923 papír, rézkarc magasság: 110.00 mm; szélesség: 95.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Középen: Derkovits írásával: "Temetés", Balra lent: "1923" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23926 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Temetés, 1923 papír, rézkarc magasság: 110.00 mm; szélesség: 95.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23928 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kordélyosok, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 110.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "1921" Középen lent Derkovits írásával: "Kordélyosok"... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Önarckép, 1924 papír, rézkarc magasság: 120.00 mm; szélesség: 108.00 mm Elől: Balra elől belekarcolva: "Derkovits 924." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23932 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Önarckép papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23934 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Furulyázó papír, rézkarc magasság: 91.00 mm; szélesség: 83.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23936 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Szakállas önarckép, 1922 papír, rézkarc magasság: 85.00 mm; szélesség: 59.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 922" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23937 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Szakállas önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 70.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23939 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Gyümölcsszedők, 1921 papír, rézkarc magasság: 92.00 mm; szélesség: 85.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy. 921." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23951 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Gyümölcsszedők papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23987 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Menekülő asszonyok papír, rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 228.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23989 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Evezősök, 1924 papír, rézkarc magasság: 113.00 mm; szélesség: 92.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23990 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Dunaparti fák alatt papír, rézkarc magasság: 85.00 mm; szélesség: 90.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23991 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) A csók, 1921 papír, rézkarc magasság: 92.00 mm; szélesség: 85.00 mm Fent jobbra: Derkovits Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23995 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Asztalos papír, rézkarc magasság: 125.00 mm; szélesség: 98.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23996 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Vak újságárus papír, rézkarc magasság: 125.00 mm; szélesség: 98.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23997 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Öcsém a ravatalon papír, rézkarc magasság: 198.00 mm; szélesség: 206.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24063 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kapudöntögetők papír, rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24171 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Béke papír, rézkarc magasság: 334.00 mm; szélesség: 295.00 mm Jobbra lent: "Hincz Gyula", Balra lent: "Béke" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24173 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Nő gyerekkel és galambbal, 1958 papír, rézkarc magasság: 300.00 mm; szélesség: 395.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek tisztelője, hálás köszöntéssel Hincz Gyula 58.XII.31." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24177 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Ülő nő, térdén gyerekkel, 1958 papír, rézkarc magasság: 245.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek tisztelője Hincz Gyula 58.XII.31." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24180 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Nő profilban tollszerű frizurával, 1958 papír, rézkarc magasság: 395.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek hálás köszöntéssel híve Hincz Gyula 58.XII.31." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24196 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Lóitatás, 1912 papír, rézkarc magasság: 192.00 mm; szélesség: 270.00 mm Jobbra lent: "Kernstok Károly", Balra: Kernstok Károly 1912. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24198 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Levétel a keresztről papír, rézkarc magasság: 99.00 mm; szélesség: 126.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Levétel a keresztről", Középen lent: "7/50" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24200 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Dunapart papír, rézkarc magasság: 59.00 mm; szélesség: 70.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Dunapart", Középen lent: "32" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24210 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Önarckép, 1925 papír, rézkarc magasság: 70.00 mm; szélesség: 45.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Önarckép", Középen lent: "56" alatta: "1925. karácsonyra Mihályfiéknak" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24211 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Fürdözők, 1939 papír, rézkarc magasság: 57.00 mm; szélesség: 108.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Fürdőzők 39" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24212 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Tavasz, 1936 papír, rézkarc magasság: 43.00 mm; szélesség: 56.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Tavasz 36" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24215 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Táj papír, rézkarc magasság: 44.00 mm; szélesség: 57.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Táj" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24216 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Fürdőzők I. papír, rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "9/50. Fürdőzők" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24228 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Áló női akt, 1925 papír, rézkarc magasság: 150.00 mm; szélesség: 95.00 mm Balra lent: "Nov. 925." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24283 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kendős lány barkával papír, rézkarc magasság: 425.00 mm; szélesség: 325.00 mm Jobbra lent: "Uitz B." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22792 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Ló és akt papír, tus magasság: 240.00 mm; szélesség: 370.00 mm Jobbra lent: "K.K." Mozgó lóra felpattanó akt, jobb lába magasra lendül.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22809 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Lóvázlatok, 1924 papír, tus magasság: 180.00 mm; szélesség: 238.00 mm Jobbra középen: "K.K." Öt lótanulmány.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22810 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Akt kompozíció tájban vászon, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 36.00 cm Jobbra lent: Fürdőző nők, gordonkázó férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
66052 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Grosz, George (Berlin, 1893 – Berlin, 1959) Beteg asszony papír, tus magasság: 190.00 mm; szélesség: 250.00 mm jobbra lent: GEORGE / GROSZ / "Zwanzig Pfunf zu wenig" Ágyban fekvő beteg asszony. Férja az ágy szélén ül, míg egy kisgyermek a beteg asztalánál áll.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22814 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960) Tájkép nagy fával papír, akvarell (vízfesték) magasság: 28.00 cm; szélesség: 32.00 cm Hullámzó zöld-sárga vonalak, előtérben rózsaszín, lila út, lilás hajladozó ágú fa, kék patak partján.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24311 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Szembe néző férfi portréja papír, rézkarc magasság: 303.00 mm; szélesség: 215.00 mm Jobbra lent: "Uitz B." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23249 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Két ló, 1958 papír, ceruza magasság: 112.00 mm; szélesség: 170.00 mm Jobbra lent: "Pór B. 58." Nyugtalan vonallal rajzolt balról jobbra vágtató két ló.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24288 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Felhős, dombos táj papír, rézkarc magasság: 420.00 mm; szélesség: 320.00 mm Jobbra lent: Fehér festékkel ráírva: "Uitz B.", Balra lent: "Orig.Rad. No. 12." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24291 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Fürdőzők, 1917 papír, rézkarc magasság: 245.00 mm; szélesség: 360.00 mm Jobbra lent: "Uitz Béla 917" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23478 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Fák papír, tus magasság: 225.00 mm; szélesség: 317.00 mm Ágas-bogas kopár fák.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22811 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Léger, Fernand (Argentan, 1881 – Gif-sur-Yette, 1955) Házak, tetők vászon, olaj magasság: 51.50 cm; szélesség: 71.50 cm Balra lent: "F. Leger" Konstruktivista kompozíció háztetőkkel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23481 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Festő nő, 1915 papír, szén magasság: 420.00 mm; szélesség: 255.00 mm Jobbra fent: "Uitz B. 915" Háttal ülő, balról jobbra forduló fiatal nő, előtte rajztábla.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Bálint Aladár arcképe, 1915 papír, ceruza magasság: 165.00 mm; szélesség: 113.00 mm Balra lent: "Egry József, 1915. Bálint Aladár arcképe." Balra néző bajuszos férfiportré.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24185 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) "Az ember tragédiája" illusztrációja papír, rézkarc magasság: 320.00 mm; szélesség: 272.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22479 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Tájkép (kétoldalas rajz) papír, tus magasság: 195.00 mm; szélesség: 275.00 mm egyik oldal: jobbra lent: "Dési Huber" , másik oldal: jelzés nélkül A papír mindkét oldalán van kép. Első oldal: Hegyes táj, elöl a síkon két raktárszerű ház. Másik oldal: Hegyekkel övezett tó, bal oldalt stég, mellette két csónak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22871 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Tisztás a fenyvesben papír, pasztell magasság: 600.00 mm; szélesség: 692.00 mm Jobbra lent: Fenyves, elől tisztás, kövekkel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23198 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Szénásszekér alakokkal papír, kréta magasság: 225.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: Szekérről kazalra rak szénát egy férfi és egy nő.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24277 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ökrösszekér a vízparton, 1933 réz, rézkarc magasság: 193.00 mm; szélesség: 256.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi István", Balra lent: "2" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24300 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Női portré fején csikos kendővel papír, rézkarc magasság: 327.00 mm; szélesség: 270.00 mm Jobbra lent: "Uitz B.", Balra lent: "Orig. Rad. 12." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24237 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kertben (2 db) papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 440.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Szines litográfia.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22817 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Háttal fekvő nő papír, tus magasság: 320.00 mm; szélesség: 458.00 mm Kétoldalas tusrajz: Első oldal: Bal felé fekvő nő háttal, deréktól felfelé meztelen, fejét balkarján nyugtatja. Második oldal: Két akt tanulmány.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22714 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 1890-1910 között;művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Tanulmány szén magasság: 300.00 mm; szélesség: 445.00 mm Balra lent: Heverőn jobb karján támaszkodva fekvő férfi akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24317 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kisfiú profilképe, 1916 papír, rézkarc magasság: 173.00 mm; szélesség: 133.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23776 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Újévi lap, 1965 papír, rézkarc magasság: 97.00 mm; szélesség: 60.00 mm Balra középen: "1965" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24294 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Ülő nő papír, rézkarc magasság: 420.00 mm; szélesség: 325.00 mm Jobbra lent: "Uitz" Ülő nőalak, kezeit térdén összekulcsolja... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22789 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Kompozíció papír, tus magasság: 115.00 mm; szélesség: 120.00 mm Akt-tanulmányok ülve, állva, a baloldali lepelben, a jobboldali ülő áthuzogatva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24309 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kompozíció öt női alakkal papír, rézkarc magasság: 325.00 mm; szélesség: 430.00 mm Jobbra lent: "Bekarcolva: "Uitz Béla" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22889 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fiú arckép papír, pasztell magasság: 690.00 mm; szélesség: 495.00 mm Jobbra fent: Sárgás kalapos fiú derékig, elől ökölbe szorított kezei.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24220 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Fák és kapu papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 297.00 mm; szélesség: 400.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23482 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Szüret papír, tus magasság: 225.00 mm; szélesség: 315.00 mm Fák között elől nehéz zsákot vivő férfi, mögötte jobbra nő almás kosárral, balra még két nő, az egyik fején kosár.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24295 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Jobb vállán vázában virágot tartó nő, 1920 papír, rézkarc magasság: 422.00 mm; szélesség: 325.00 mm Jobbra lent: "B.Uitz. 920" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24275 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szobotka Imre (Zalaegerszeg, 1890 – Budapest, 1961) Vágtató szekér, 1924 papír, rézkarc magasság: 140.00 mm; szélesség: 197.00 mm Jobbra lent: "Szobotka I." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22741 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Az ember tragédiája-illusztráció, 1966 papír, tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek szeretettel Kass J." A tudományt szimbolizáló ábrák, grafikonok között egy nagyobb, stilizált emberalak, előtte az űrben lebegő három alak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23777 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Újévi lap, 1966 papír, rézkarc magasság: 115.00 mm; szélesség: 65.00 mm balra: 1966 ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24195 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár György (Budapest, 1912 – Budapest, 2002) Galamb, 1964 papír, rézkarc magasság: 193.00 mm; szélesség: 297.00 mm Jobbra lent: "Kádár", Balra lent: "1964.IX.1. - Béke", Középen lent: "Próbanyomat" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24226 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Csendélet, 1926 papír, rézkarc magasság: 63.00 mm; szélesség: 88.00 mm Balra lent: "Nov. 926.", Jobbra lent: "I.próba" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24303 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Törölköző női akt, 1916 papír, rézkarc magasság: 240.00 mm; szélesség: 175.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22872 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Dudás papír, pasztell magasság: 705.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: Dudát fújó kalapos férfi bal profilban.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24183 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Térdeplő papír, rézkarc magasság: 242.00 mm; szélesség: 198.00 mm Jobbra lent: "Kass", Balra lent: "Próba (V.)" alatta "Mihályfi Ernőnek szeretettel Kass János" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23433 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kislány, 1918 papír, tus magasság: 470.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 918.IV." Szembenéző kislány portréja, homlokába fésült fürtökkel, kerekgalléros ruhában.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24304 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Ádám és Éva, balra Lucifer, 1916 papír, rézkarc magasság: 175.00 mm; szélesség: 220.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23591 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Cselényi-Walleshausen Zsigmond (Bécs, 1888 – ?) Táj papír, rézkarc magasság: 62.00 mm; szélesség: 63.00 mm Jobbra lent: "Walleshausen", Balra lent: "6/16" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22554 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Önarckép, 1924 papír, tus magasság: 185.00 mm; szélesség: 150.00 mm Jobbra lent: "Nagel József úrnak tiszteletem és barátságom jeléül. 924.II.20.", Balra lent: Aláírás beragasztva, balra lent, a rajz hátán szöveg. Szembenéző arc kalappal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24169 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Temetés (A IV. rend sorozatból I.), 1928 papír, linóleummetszet magasság: 260.00 mm; szélesség: 161.00 mm Jobbra lent: "Dési-Huber", Balra lent: "VI.Temetés" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24312 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Maniküröző lány, 1916 papír, rézkarc magasság: 232.00 mm; szélesség: 172.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24318 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Férfi edényekkel, 1916 papír, rézkarc magasság: 165.00 mm; szélesség: 115.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22830 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Fák papír, szén magasság: 310.00 mm; szélesség: 465.00 mm Jobbra lent: Hagyatéki bélyegző balra lent. Magasra nyúló lombos fák sík vidéken.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24278 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Dunai kikötő réz, rézkarc magasság: 130.00 mm; szélesség: 194.00 mm Középen lent: "Szőnyi I.", Jobbra lent: "Szőnyi István" Fő konturok tussal utána rajzolva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24301 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Gyászolók, 1919 papír, rézkarc magasság: 190.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 919" Hármas kompozíció... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23775 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Lány gyümölcsöstállal, 1966 papír, linóleummetszet magasság: 480.00 mm; szélesség: 355.00 mm Balra lent: "Czinke F. 1966" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23257 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Tájkép, 1918 vászon, olaj magasság: 49.00 cm; szélesség: 63.00 cm Jobbra lent: "Pór 1918" Tópart, elől balról fák és egy ház sarka látszik. Tavon túl távoli hegyek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22891 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fehér főkötős öregasszony arcképe papír, szén magasság: 360.00 mm; szélesség: 250.00 mm Lent: Bizonytalan aláírás. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24306 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Csikos kendős nő papír, rézkarc magasság: 305.00 mm; szélesség: 215.00 mm Jobbra lent: "Uitz B.", Balra lent: "Orig. Rad.3." "Uitz B." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24187 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Mózes, 1966 papír, rézkarc magasság: 172.00 mm; szélesség: 246.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek tisztelettel, szeretettel Kass János", Balra lent: "Próba 66/3." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24279 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Ülő női akt háttal papír, rézkarc magasság: 370.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra lent: "Uitz Béla", Balra lent: "orig. Rad." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24287 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Ülve lehajló, lábát lóbáló női akt, 1920 papír, rézkarc magasság: 365.00 mm; szélesség: 323.00 mm Jobbra lent: Fehér festékkel ráírt aláírás nyoma látszik: "Uitz 920" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22890 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fiatal nő arcképe papír, szén magasság: 400.00 mm; szélesség: 245.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23253 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Pásztor papír, tus magasság: 382.00 mm; szélesség: 295.00 mm Dombos tájban hosszú pásztorbotra támaszkodó ifjú aktja. Jobbra hátul fa mellett legelő állat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24189 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Karácsonyi üdvözlőlap papír, rézkarc magasság: 45.00 mm; szélesség: 92.00 mm Alul felirat: "Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk Hajnal Gabriella - Kass János" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22652 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hajnal Gabriella (Budapest, 1928 – ) Ádám-Éva, 1967 papír, ceruza magasság: 375.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek hálás szeretettel Hajnal Gabriella." Almafa ágai között Ádám és Éva a paradicsomban. Jobbról-balról szöveg: "A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál."... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23236 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Legelő lovak papír, tus magasság: 204.00 mm; szélesség: 204.00 mm (Tus vázlat.) Balra elől ostorát forgató férfiakt, mögötte legelésző lovak jobboldalt fa mellett botjára támaszkodó alak. Hátul házak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22552 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatoni halász, 1931 papír, tus magasság: 105.00 mm; szélesség: 148.00 mm A vízen sugárzó fények, elől a parton jobbról balra megy, vállán horgászszerszámmal egy férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24276 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szobotka Imre (Zalaegerszeg, 1890 – Budapest, 1961) Dunapart papír, rézkarc magasság: 90.00 mm; szélesség: 118.00 mm Jobbra lent: "Szobot I.", Balra lent: "?" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24307 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Szoptató anya, 1916 papír, rézkarc magasság: 240.00 mm; szélesség: 177.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23437 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Olvasó nő karton, szén magasság: 540.00 mm; szélesség: 415.00 mm Balra forduló nő a kép alsó, jobb sarkában lévő könyvet olvas.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24167 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Estefelé (Dombos táj), 1928 papír, rézkarc magasság: 94.00 mm; szélesség: 116.00 mm Jobbra lent: "Huber I. Gyula", Balra lent: "Estefelé" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Bikák és pásztorok tus magasság: 190.00 mm; szélesség: 285.00 mm Elől jobbra háttal álló erőteljes férfialak hosszú bottal. Balra hátrább kisebb akt és öklelőző bikák, hátul házak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24221 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Önarckép papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 550.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Lampérth József", Balra lent: "10." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22870 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Két profil, 1961 papír, tus magasság: 370.00 mm; szélesség: 253.00 mm Egymással szembenéző arcok.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24224 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Háton alvó női akt, 1926 papír, rézkarc magasság: 98.00 mm; szélesség: 107.00 mm Jobbra lent: "Nov. 926." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24290 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Nő csikos kendővel papír, rézkarc magasság: 425.00 mm; szélesség: 325.00 mm Jobbra lent: "Uitz" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24285 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Lány profilban pünkösdi rózsával papír, rézkarc magasság: 405.00 mm; szélesség: 323.00 mm Jobbra lent: "Uitz" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22579 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Grosz, George (Berlin, 1893 – Berlin, 1959) Cipőtisztító papír, tus magasság: 245.00 mm; szélesség: 160.00 mm Kalapos, újságplvasó férfi cipőjét pucolja egy sapkás néger fiú.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Női arckép, 1918 papír, tus magasság: 480.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Uitz B, 918.VI.15." Kicsit balrahajtott fejű, sima hajú, szembenéző nő kendőben, két kezét elől egymásra teszi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24322 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Szembe néző kislány arcképe, 1916 papír, rézkarc magasság: 87.00 mm; szélesség: 55.00 mm Balra fent: "Uitz B. 916" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22868 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Női akt, 1961 papír, ceruza magasság: 340.00 mm; szélesség: 257.00 mm Előre hajolva ülő nő, fejét két karjára hajtja, jobb lábát bal térdén átveti.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24222 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Farkasréti táj, 1927 papír, rézkarc magasság: 68.00 mm; szélesség: 88.00 mm Jobbra lent: "Nov. 927", Balra lent: "I. Farkasréti táj" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23220 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Uszály és csónak, 1910 papír, ceruza magasság: 34.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Lampérth József 1910" Alkonyati tájban uszály lakóbódéval, melynek ablakai világítanak, hozzákötve csónak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24314 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kislány arcképe fürtös hajjal papír, rézkarc magasság: 160.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: "Uitz", Balra lent: "Orig.Rad. 21." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24065 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Mesélő, 1927 papír, rézkarc magasság: 285.00 mm; szélesség: 332.00 mm Jobbra lent: "Stefano Huber/927.Milano", "Huber/927.", Balra lent: "Narratore" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24280 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Beszélgetők (2 db) papír, rézkarc magasság: 425.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra lent: "Uitz B.", Balra lent: "Orig.Rad." Négy női mellkép.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23779 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Újévi lap, 1968 papír, rézkarc magasság: 63.00 mm; szélesség: 97.00 mm Lent: "Boldog mechanizmust Czinke F." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24297 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Jobb vállán vázában virágot tartó nő papír, rézkarc Jobbra lent: "Uitz B." Ugyanaz, mint a 24295 azonosítójú tárgy, pirossal, kékkel, sárgával enyhén szinezve (nyilván idegen kéztől).... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23513 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Két női akt papír, szén magasság: 295.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: Két háttal álló női akt, szögletes idomokkal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22560 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) "Jogot és kenyeret!", 1916 papír, tus magasság: 188.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "Egry József:. Jogot és kenyeret!" Munkástüntetés, jobbról balra vonuló, öklüket rázó férfiak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22477 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Hollókői templom és utca, 1929 papír, karton, tempera magasság: 305.00 mm; szélesség: 398.00 mm Jobbra lent: "Dési Huber 1929" Jobbra a falu jellegzetes temploma, balra a palóc házak sora.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24163 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Régi rend, 1926 papír, linóleummetszet magasság: 260.00 mm; szélesség: 161.00 mm Jobbra lent: "Önarckép, 1926" "Huber, 1926", Balra lent: "I.régi rend" Eredeti linóleum-metszet.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22577 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Fülöp Jenő (Budapest, 1884 – Budapest, 1949) Falusi ház fakerítéssel vászon, olaj magasság: 85.00 cm; szélesség: 65.00 cm Falusi részlet fával, elől fakerítéssel, hátul házak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24315 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kislány arckép papír, rézkarc magasság: 178.00 mm; szélesség: 138.00 mm Jobbra lent: "Uitz", Balra lent: "Orig.Rad. 2." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23213 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Ülő akt, 1913 papír, ceruza magasság: 260.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra fent: "Lampérth, Párizs, 1913" Jobbról balra forduló, nyújtott bal lábbal ülő, kezét jobb térdén átkulcsoló nő.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24166 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Önarckép, 1926 papír, rézkarc magasság: 110.00 mm; szélesség: 88.00 mm Jobbra lent: "Önarckép 1926" "Huber 1926", Balra lent: "Dési-Huber István eredeti rézkarca" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22712 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 1890-1910 között;művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Tanulmány papír, szén magasság: 470.00 mm; szélesség: 325.00 mm Jobbra lent: Kackiás bajuszú, álló , foltozott nadrágos férfi, hátán zsákkal, balkezében hosszú rúd.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22812 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960) Tájkép vászon, papír, akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 330.00 mm Balra lent: "M.D." Sárga, narancs, lila, rózsaszín, zöld dombvonulatok.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24232 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kertészek, 1901 papír, kőnyomat (litográfia), színezett magasság: 268.00 mm; szélesség: 320.00 mm Balra lent: "Rónai" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23479 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Férfi arckép papír, tus magasság: 285.00 mm; szélesség: 213.00 mm Jobbra középen: Szöveg:"Vihara Károly, Uitz" Sárgult papíron balfelé néző kerek lapossapkás férfi arcképe.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24298 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Virágot szagoló nő papír, rézkarc magasság: 410.00 mm; szélesség: 325.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22478 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Dombos táj papír, tempera magasság: 215.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: Lilás-sárgás-zöldes messze nyúló enyhén dombos táj.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23411 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kontyos női arckép papír, tus, színezett magasság: 475.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbfelé forduló kontyos nő mellképe, bal karját asztalon fekteti, jobb kezét vállához emeli.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23514 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Fekvő női akt (tanulmány) papír, szén magasság: 680.00 mm; szélesség: 945.00 mm Hátán fekvő, két karját feje fölé emelő női akt, bal lábát behajtja, a jobbat leengedi, a drapériával fedett fekvőhely mellé. A figura a képtér felső felében helyezkedik el.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24230 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Oelmacher Anna (Füzesgyarmat, 1908 – Budapest, 1991) Önarckép, 1924 papír, linóleummetszet magasság: 95.00 mm; szélesség: 90.00 mm Lent: "Önarckép 1924.Cáfolattal vagy helyeslésül...Oelmacher Anna" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24233 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Nő madárral papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 230.00 mm; szélesség: 180.00 mm Középen fent: A művész szignója. Szines litográfia.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24313 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Asszony pólyással, 1919 papír, rézkarc magasság: 227.00 mm; szélesség: 185.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 919" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23781 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Madách-portré, 1964 selyem, rézkarc magasság: 140.00 mm; szélesség: 65.00 mm Az 1964. IX-X-i nógrádi Madách-centenárium meghívója.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24282 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Ülő női akt szembefordulva, lepedővel papír, rézkarc magasság: 420.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra lent: "B.Uitz", Balra lent: "Orig.Rad." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23263 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Férfi akt papír, tus magasság: 225.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: Groteszk pózban táncmozdulatot végző fiatal férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22233 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Beck Judit (Gombosi Györgyné) (Budapest, 1909 – Budapest, 1995) Szüretelők papír, tus magasság: 257.00 mm; szélesség: 120.00 mm Középen lent: "Beck Judit" Baloldalt dülöngélő szőlőhordók, jobbra két lehajoló nő szőlőt szed egy kosárba.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22237 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Tájkép fákkal papír, akvarell (vízfesték), tus magasság: 240.00 mm; szélesség: 280.00 mm Jobbra lent: "Bene G." Legyező és ernyőformára egyszerűsített fák, kék, barna akvarellszínek fölött erős tusvonalakkal rajzolva. Háttérben dombvonulat. Előtérben tükröződnek a fák.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22241 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Fák, 1948 papír, kréta magasság: 167.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Bene Géza 1948" Előtér jobboldalán szélfújta fekete fák, balra kis dombon bokor és lombos fa egyszerűsítő kontúrba fogva. Hátul domb.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22246 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Útmenti táj, 1948 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 170.00 mm; szélesség: 212.00 mm Balra lent: "Bene Géza 948." Mintegy kristálygömbben összefoglalt barna, szürke, rózsaszín, tusfoltokkal súlyosbítva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benedek Péter (Uszód, 1889 – Cegléd, 1984) Bál, 1921 papír, olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 33.60 cm Jobbra lent: "Benedek Péter, 1921.XII.1." Gerendás parasztszobabelsőben táncoló párok, kalapos legények és bőszoknyás lányok. A szoba mélyében jobbra terített asztal mellett férfiak ülnek. Balra a fehérruhás és pártás menyasszony táncol a vőlegénnyel. A hátsó falon kék rámás ablak, az aszt... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22255 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Ágaskodó ló papír, toll magasság: 350.00 mm; szélesség: 190.00 mm Ló elölről nézve magasba emelt mellső lábakkal, balra fordított fejjel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22278 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Fekvő akt papír, ceruza magasság: 203.00 mm; szélesség: 313.00 mm jobbra lent: "Bornemisza Géza (Paris)" Jobb karjára támaszkodó, lehajtott fejű akt, háttal a nézőnek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22279 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Ülő női akt, 1936 papír, ceruza magasság: 255.00 mm; szélesség: 260.00 mm Jobbra lent: "Bornemissza Géza 1936" Jobbról balra forduló, konyhaszéken ülő női akt, bal lábát térdén átveti, két kezével arra támaszkodik.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22285 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Kompozíció, 1957 papír, tus magasság: 215.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "B.M. 1957, Tihany" A Balaton partján balról sötétszürke női torzó, középen alacsony talapzaton női fej, jobbra háttal álló női akt. Hátrább kis fejszobor és galambszobor.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22287 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Lenin III., 1949 papír, tus magasság: 270.00 mm; szélesség: 205.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22291 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Térdelő akt-tanulmány papír, ceruza magasság: 190.00 mm; szélesség: 160.00 mm Balra lent: "Bortnyik" Erőteljes férfi akt háttal a nézőnek. Fejét jobbra hajtja, jobb karját oldalra emeli.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22293 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; gouache kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Színes konstruktivista kompozíció papír, gouache magasság: 205.00 mm; szélesség: 275.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Piros és kék álló figura, jobb sarokban piros, ülő alak szerkesztett, kubisztikus formákkal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22299 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Akt rúddal papír, akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 175.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Szépia és szürke akvarell színekkel rajzolt álló akt, két kezében diagonálisan tartott rúd látható.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22300 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Ülő női akt papír, ceruza magasság: 193.00 mm; szélesség: 162.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Jobbról balra fordulva törökülésben ábrázolt női akt, két karját két térdére támasztja. (Négyzethálós papíron.)... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22301 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Álló női akt, 1917 papír, ceruza, tus magasság: 196.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" Erősen jobb csípőre támaszkodó álló női akt, két karját feje fölé emeli. Lendületes ecsetrajz nagy-kockás papíron.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22345 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Család, 1919 papír, tus magasság: 375.00 mm; szélesség: 250.00 mm Balra lent: "Bortnyik" Az előtér jobb sarkában térdelő női akt, mögötte egy vetkőző alak látható. Bal oldalt álló női akt, bal karján ülő csecsemőt szoptat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22349 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Csohány Kálmán (Pásztó, 1925 – Budapest, 1980) Béke, 1945 papír, tus magasság: 200.00 mm; szélesség: 155.00 mm Hátoldalon: "1945.április 4. Csohány Kálmán" Romos ház a jobboldalon, elől balra csonka falak. Fenn, balról szálló galamb csőrében leveles ággal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Dombos táj búzakeresztekkel, 1920 vászon, olaj magasság: 37.00 cm; szélesség: 51.50 cm Dombra felhúzódó nadrágszíj parcellák, középen learatott búza.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22355 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Csendélet sárga tulipánokkal, 1915 vászon, olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 59.50 cm Jobbra lent: "Czigány" Piros terítővel eltakart asztalon bal oldalt sárga kendő. Az asztal közepén fekete korsóban sárga tulipáncsokor. A háttér szürkészöld fal, amelyen bal oldalt világos keretben sötét kép lóg.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22358 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Kézimunkázó nő, 1944 papír, ceruza magasság: 340.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Czóbel 44" Balra forduló, lehajtott fejű nő, kezei tartásából ítélve kézimunkázik.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22375 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Író nő papír, toll magasság: 145.00 mm; szélesség: 111.00 mm Balra lent: "Czóbel" Jobbról balra fordulva író nő. Az ábrázolt a művész felesége: Modok Mária.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22381 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Álló női akt papír, szén magasság: 450.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: Aláírás, de nyomtatott betűvel nem a rendes Czóbel szignó. A nő két keze a feje tetején.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22382 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Két kezével feje felett tálat tartó álló női akt papír, szén magasság: 450.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: Aláírás nyomtatott betűvel, nem rendes Czóbel szignó. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22383 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ülő férfi, 1919 papír, tus magasság: 310.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 1919" A kép bal szélén jobb felé fordulva széken ülő férfi, zsebredugott kézzel sötét háttér előtt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22384 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) A serlegavató papír, toll magasság: 243.00 mm; szélesség: 197.00 mm Szatirikus tollrajz. Nagypocakos, dagadtképű polgár magasba emelt serleggel szónokol egy asztalnál, alig jelzett közönség előtt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22386 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Az ismeretlen katona papír, toll magasság: 242.00 mm; szélesség: 200.00 mm Szatirikus tollrajz. Az emlékmű hatalmas ágyúgolyó, rajta virágos-sapkás, halálfejarcú, mankós (?) katona. A talapzaton felirat (ceruzával): "Nagy győzelem az északi harctéren...stb"... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22389 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) 1914-1918, 1930 papír, toll magasság: 220.00 mm; szélesség: 189.00 mm Szatirikus tollrajz. Emlékmű hatalmas ágyúgolyó babérral koszorúzva, előtte gyertyát gyújtó zsakettes úr.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22390 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Család papír, tus magasság: 396.00 mm; szélesség: 297.00 mm Háromalakos (férfi, nő és gyerek) kompozíció. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22401 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Táj alakokkal, 1920 papír, tus magasság: 29.00 cm; szélesség: 29.50 cm Balra lent: "Derkovits Gy. 1920" Folyóparton háttal férfi és nő megy, a férfi fején megrakott tálat visz, a nő kezében két csirke.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22409 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ülő férfi folyóparton papír, tus magasság: 207.00 mm; szélesség: 150.00 mm Fák között háttal ülő akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22423 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Fiú akt papír, tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 200.00 mm Tájban háttal álló fiatal fiú aktja, két kezét feje tetején tartja.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22424 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ülő női akt, 1918 papír, tus magasság: 265.00 mm; szélesség: 200.00 mm Széken ülő lábát térdén keresztbevető előrehajló nő, tussal vázlatosan festve.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22426 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Többfigurás kompozíció, 1918 papír, tus magasság: 165.00 mm; szélesség: 232.00 mm Jobbra lent: Ceruzával: "Derkovits, 1918" Körbehajló fák alatt öt vázlatosan rajzolt alak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22427 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Három ló, 1917 papír, tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 150.00 mm Elöl három ló, hátul építkezés.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22429 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Olvasó, 1918 papír, tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 195.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy. 918" Karosszékben ülő hosszúszakállas férfi kezében tartott nagy könyvet olvas.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22432 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kétoldalas rajz, 1932 papír, ceruza magasság: 102.00 mm; szélesség: 92.00 mm; egyéb méret(ek): 127x195mm; 102x92mm Egyik oldal: Két tehén jobbról balra megy egymás után. Másik oldal: Kétfigurás kompozíció. Földön háttal fekvő nőhöz jobbról lehajló férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22435 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Pásztor papír, ceruza magasság: 195.00 mm; szélesség: 95.00 mm balra lent Bal kézzel hosszú kampósbotjára támaszkodó, szembenéző, kalapos, lógóbajszos férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22440 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Két akt (vázlat) papír, tus magasság: 345.00 mm; szélesség: 235.00 mm Egymás mellett álló szembenéző férfi akt és háttal álló női akt. Festményhez készült vázlat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22444 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Prédikáló, 1920 papír, ceruza magasság: 193.00 mm; szélesség: 160.00 mm Balra fent: "Derkovits Gy. 920. " Tájban álló férfi ágyékkötőben prédikál ülő hallgatóinak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22453 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Viki, 1923 papír, szén magasság: 245.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra fent: "Viki 923" A fiatal Viki szembenéző képe.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22456 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Cicák, 1932 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 190.00 mm; szélesség: 235.00 mm Balra fent: "Derkovits 1932" Akvarell tanulmány hét fekvő macskáról. Középen egy nagyobb, komplettebb ábra.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22459 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tájkép, 1921 papír, akvarell (vízfesték) magasság: 255.00 mm; szélesség: 288.00 mm balra lent: Derkovits 921 Elöl kétoldalt kéktörzsű fák, középen barna-zöld rét, hátul domb.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22460 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Ló és fa, 1921 papír, tus magasság: 200.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbról behajló nagy fa, középen legelő ló.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22466 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Utolsó vacsora, 1922 papír, tus magasság: 460.00 mm; szélesség: 480.00 mm A nagy kép tusvázlata. Elöl Jézus a tanítványokkal, hátul dombos tájkép.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22477 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Hollókői templom és utca, 1929 papír, karton, tempera magasság: 305.00 mm; szélesség: 398.00 mm Jobbra lent: "Dési Huber 1929" Jobbra a falu jellegzetes temploma, balra a palóc házak sora.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22478 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Dombos táj papír, tempera magasság: 215.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: Lilás-sárgás-zöldes messze nyúló enyhén dombos táj.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22479 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Tájkép (kétoldalas rajz) papír, tus magasság: 195.00 mm; szélesség: 275.00 mm egyik oldal: jobbra lent: "Dési Huber" , másik oldal: jelzés nélkül A papír mindkét oldalán van kép. Első oldal: Hegyes táj, elöl a síkon két raktárszerű ház. Másik oldal: Hegyekkel övezett tó, bal oldalt stég, mellette két csónak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22552 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatoni halász, 1931 papír, tus magasság: 105.00 mm; szélesség: 148.00 mm A vízen sugárzó fények, elől a parton jobbról balra megy, vállán horgászszerszámmal egy férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22554 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Önarckép, 1924 papír, tus magasság: 185.00 mm; szélesség: 150.00 mm Jobbra lent: "Nagel József úrnak tiszteletem és barátságom jeléül. 924.II.20.", Balra lent: Aláírás beragasztva, balra lent, a rajz hátán szöveg. Szembenéző arc kalappal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22560 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) "Jogot és kenyeret!", 1916 papír, tus magasság: 188.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "Egry József:. Jogot és kenyeret!" Munkástüntetés, jobbról balra vonuló, öklüket rázó férfiak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Bálint Aladár arcképe, 1915 papír, ceruza magasság: 165.00 mm; szélesség: 113.00 mm Balra lent: "Egry József, 1915. Bálint Aladár arcképe." Balra néző bajuszos férfiportré.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22567 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Noémi (Szentendre, 1890 – Budapest, 1957) Gobelin-terv papír, akvarell (vízfesték) magasság: 340.00 mm; szélesség: 300.00 mm Vörös alapú sárgavirágos mező, alsó jobb sarkában fatönk szétágazó gyökerekkel. Hátul farakások.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22577 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Fülöp Jenő (Budapest, 1884 – Budapest, 1949) Falusi ház fakerítéssel vászon, olaj magasság: 85.00 cm; szélesség: 65.00 cm Falusi részlet fával, elől fakerítéssel, hátul házak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22579 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Grosz, George (Berlin, 1893 – Berlin, 1959) Cipőtisztító papír, tus magasság: 245.00 mm; szélesség: 160.00 mm Kalapos, újságplvasó férfi cipőjét pucolja egy sapkás néger fiú.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22600 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Ringlispíl papír, ceruza magasság: 202.00 mm; szélesség: 158.00 mm Falusi kislány áll bal oldalt a körhintán ülő, lovagló alakok között.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22604 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Utcarészlet papír, ceruza magasság: 195.00 mm; szélesség: 135.00 mm Olaszos jellegű utca, előtérben egy kis kalapos alak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22608 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női mellkép papír, ceruza magasság: 93.00 mm; szélesség: 51.00 mm Jobbra lent: "G.L." Szembenéző nő nagy frizurával, meztelen mellel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22609 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Két nő papír, ceruza magasság: 202.00 mm; szélesség: 160.00 mm Jobbra lent: "G.L." Középen egy szembenéző, jobb oldalt balra néző fiatal nő beszélget.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22610 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Díványon papír, ceruza magasság: 125.00 mm; szélesség: 100.00 mm Kalapos, fátyolos nővel enyelgő fiatal férfi. A képen középen fent: "Jour" felirat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22611 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női arckép papír, ceruza magasság: 135.00 mm; szélesség: 83.00 mm Középen lent: Függőlegesen csíkozott háttér előtt finom arcú fiatal nő jobb profilja.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22613 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Beszélgetők, 1912 körül papír, ceruza magasság: 330.00 mm; szélesség: 245.00 mm Jobbra fent: "Gulácsy Lajos 1912, Nagyvárad" Balról bajuszos, kalapos, felöltős férfi beszélget jobb oldalon lévő két nővel. Hátul házak és egy fa.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22614 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Akadályugratás papír, ceruza magasság: 230.00 mm; szélesség: 310.00 mm Elől egy férfi, mögötte női lovas, aki éppen átugrotta az akadályt. Az első ló feje már nincs a képen.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22636 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Női mellkép papír, ceruza magasság: 110.00 mm; szélesség: 65.00 mm Jobbra lent: Szembenéző, nagymellű meztelen nő képe, haja középen elválasztva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22642 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Misztikus kompozíció vászon, olaj magasság: 42.50 cm; szélesség: 36.00 cm Egy hosszú, fehérruhás női és egy férfi alak. A felső bal sarokban ködből kibontakozó lányarc, jobbra hátul víz, hajóval.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22646 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Padovai utcakép, 1913 körül papír, pasztell magasság: 490.00 mm; szélesség: 355.00 mm jobbra lent: "Gulácsy Padova" Szürke ég alatt szürke és narancsszínű, magasranyúló házak, középen torony, alatta kapu, elöl kis alakok az utcán.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22652 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hajnal Gabriella (Budapest, 1928 – ) Ádám-Éva, 1967 papír, ceruza magasság: 375.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek hálás szeretettel Hajnal Gabriella." Almafa ágai között Ádám és Éva a paradicsomban. Jobbról-balról szöveg: "A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál."... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22684 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Plakát-tervek papír, ceruza egyéb méret(ek): 160 x115 mm; 195 x 150 mm Két ceruzarajz egy lapon. Az elsőn feje fölé nyújtott karokkal jelvényt tartó lány. Szövege: "Magyar-szovjet barátság hónapja". A másik rajzon ugyanígy galambot tartó, balra fordított arcú lány. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22685 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Férfiak lóval, 1929 papír, toll magasság: 215.00 mm; szélesség: 305.00 mm jobbra lent: Hincz Gy. 29 Bal oldalt ülő, jobb oldalt álló, nagytestű, nagyfejű férfi között egy tömzsi ló.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22705 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Petőfi papír, ceruza, tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 220.00 mm Jobbra lent: Jobb oldalt balra néző magyar ruhás ifjú, hátul balra táncoló női alakok.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22709 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Zászlós ifjú galambbal papír, tus magasság: 415.00 mm; szélesség: 385.00 mm Görögös arcélű ifjú jobbjában magasra emel egy vörös zászlót, jobbra galamb repül.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22712 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 1890-1910 között;művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Tanulmány papír, szén magasság: 470.00 mm; szélesség: 325.00 mm Jobbra lent: Kackiás bajuszú, álló , foltozott nadrágos férfi, hátán zsákkal, balkezében hosszú rúd.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22714 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 1890-1910 között;művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Tanulmány szén magasság: 300.00 mm; szélesség: 445.00 mm Balra lent: Heverőn jobb karján támaszkodva fekvő férfi akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22741 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Az ember tragédiája-illusztráció, 1966 papír, tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek szeretettel Kass J." A tudományt szimbolizáló ábrák, grafikonok között egy nagyobb, stilizált emberalak, előtte az űrben lebegő három alak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22744 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kerényi Jenő (Budapest, 1908 – Budapest, 1975) A balatonfüredi faun-szobor vázlata papír, tus magasság: 295.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "K.J." "Buék Kerényiék" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22746 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfi akttanulmány papír, tus magasság: 145.00 mm; szélesség: 180.00 mm Jobbra lent: "K.K." Jobbra forduló, bal lábával kilépő akt szerkesztési vonalakkal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22789 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Kompozíció papír, tus magasság: 115.00 mm; szélesség: 120.00 mm Akt-tanulmányok ülve, állva, a baloldali lepelben, a jobboldali ülő áthuzogatva.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22792 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Ló és akt papír, tus magasság: 240.00 mm; szélesség: 370.00 mm Jobbra lent: "K.K." Mozgó lóra felpattanó akt, jobb lába magasra lendül.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22809 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Lóvázlatok, 1924 papír, tus magasság: 180.00 mm; szélesség: 238.00 mm Jobbra középen: "K.K." Öt lótanulmány.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22810 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Akt kompozíció tájban vászon, olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 36.00 cm Jobbra lent: Fürdőző nők, gordonkázó férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22811 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Léger, Fernand (Argentan, 1881 – Gif-sur-Yette, 1955) Házak, tetők vászon, olaj magasság: 51.50 cm; szélesség: 71.50 cm Balra lent: "F. Leger" Konstruktivista kompozíció háztetőkkel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22812 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960) Tájkép vászon, papír, akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 330.00 mm Balra lent: "M.D." Sárga, narancs, lila, rózsaszín, zöld dombvonulatok.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22814 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960) Tájkép nagy fával papír, akvarell (vízfesték) magasság: 28.00 cm; szélesség: 32.00 cm Hullámzó zöld-sárga vonalak, előtérben rózsaszín, lila út, lilás hajladozó ágú fa, kék patak partján.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22817 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Háttal fekvő nő papír, tus magasság: 320.00 mm; szélesség: 458.00 mm Kétoldalas tusrajz: Első oldal: Bal felé fekvő nő háttal, deréktól felfelé meztelen, fejét balkarján nyugtatja. Második oldal: Két akt tanulmány.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22830 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Fák papír, szén magasság: 310.00 mm; szélesség: 465.00 mm Jobbra lent: Hagyatéki bélyegző balra lent. Magasra nyúló lombos fák sík vidéken.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22868 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Női akt, 1961 papír, ceruza magasság: 340.00 mm; szélesség: 257.00 mm Előre hajolva ülő nő, fejét két karjára hajtja, jobb lábát bal térdén átveti.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22870 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Két profil, 1961 papír, tus magasság: 370.00 mm; szélesség: 253.00 mm Egymással szembenéző arcok.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22871 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Tisztás a fenyvesben papír, pasztell magasság: 600.00 mm; szélesség: 692.00 mm Jobbra lent: Fenyves, elől tisztás, kövekkel.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22872 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Dudás papír, pasztell magasság: 705.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: Dudát fújó kalapos férfi bal profilban.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22889 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fiú arckép papír, pasztell magasság: 690.00 mm; szélesség: 495.00 mm Jobbra fent: Sárgás kalapos fiú derékig, elől ökölbe szorított kezei.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22890 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fiatal nő arcképe papír, szén magasság: 400.00 mm; szélesség: 245.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
22891 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen festő, 20. század;művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Fehér főkötős öregasszony arcképe papír, szén magasság: 360.00 mm; szélesség: 250.00 mm Lent: Bizonytalan aláírás. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23198 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Szénásszekér alakokkal papír, kréta magasság: 225.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: Szekérről kazalra rak szénát egy férfi és egy nő.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23213 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Ülő akt, 1913 papír, ceruza magasság: 260.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra fent: "Lampérth, Párizs, 1913" Jobbról balra forduló, nyújtott bal lábbal ülő, kezét jobb térdén átkulcsoló nő.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23220 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Uszály és csónak, 1910 papír, ceruza magasság: 34.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Lampérth József 1910" Alkonyati tájban uszály lakóbódéval, melynek ablakai világítanak, hozzákötve csónak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23232 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Önarckép, 1913 papír, ceruza magasság: 245.00 mm; szélesség: 225.00 mm Jobbra lent: "Pór Bertalan önarckép 1913" Balkezében ecsetet tartó szembenéző mellkép.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23236 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Legelő lovak papír, tus magasság: 204.00 mm; szélesség: 204.00 mm (Tus vázlat.) Balra elől ostorát forgató férfiakt, mögötte legelésző lovak jobboldalt fa mellett botjára támaszkodó alak. Hátul házak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23249 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Két ló, 1958 papír, ceruza magasság: 112.00 mm; szélesség: 170.00 mm Jobbra lent: "Pór B. 58." Nyugtalan vonallal rajzolt balról jobbra vágtató két ló.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Bikák és pásztorok tus magasság: 190.00 mm; szélesség: 285.00 mm Elől jobbra háttal álló erőteljes férfialak hosszú bottal. Balra hátrább kisebb akt és öklelőző bikák, hátul házak.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23253 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Pásztor papír, tus magasság: 382.00 mm; szélesség: 295.00 mm Dombos tájban hosszú pásztorbotra támaszkodó ifjú aktja. Jobbra hátul fa mellett legelő állat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23257 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) Tájkép, 1918 vászon, olaj magasság: 49.00 cm; szélesség: 63.00 cm Jobbra lent: "Pór 1918" Tópart, elől balról fák és egy ház sarka látszik. Tavon túl távoli hegyek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23263 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Férfi akt papír, tus magasság: 225.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: Groteszk pózban táncmozdulatot végző fiatal férfi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23300 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Akt, 1912 papír (?), tus magasság: 395.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Tihanyi Lajos 912" Konstruktivista stílusban rajzolt háttal álló férfi akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23405 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Aktok, 1913 papír (?), tus magasság: 302.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Tihanyi L. Budapest, 1913.I." Konstruktivista stílusban szerkesztett két, ívben hátrahajló akt.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Női arckép, 1918 papír, tus magasság: 480.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Uitz B, 918.VI.15." Kicsit balrahajtott fejű, sima hajú, szembenéző nő kendőben, két kezét elől egymásra teszi.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23411 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kontyos női arckép papír, tus, színezett magasság: 475.00 mm; szélesség: 305.00 mm Jobbfelé forduló kontyos nő mellképe, bal karját asztalon fekteti, jobb kezét vállához emeli.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23433 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Kislány, 1918 papír, tus magasság: 470.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "Uitz B. 918.IV." Szembenéző kislány portréja, homlokába fésült fürtökkel, kerekgalléros ruhában.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23437 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Olvasó nő karton, szén magasság: 540.00 mm; szélesség: 415.00 mm Balra forduló nő a kép alsó, jobb sarkában lévő könyvet olvas.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23478 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Fák papír, tus magasság: 225.00 mm; szélesség: 317.00 mm Ágas-bogas kopár fák.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23479 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Férfi arckép papír, tus magasság: 285.00 mm; szélesség: 213.00 mm Jobbra középen: Szöveg:"Vihara Károly, Uitz" Sárgult papíron balfelé néző kerek lapossapkás férfi arcképe.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23481 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Festő nő, 1915 papír, szén magasság: 420.00 mm; szélesség: 255.00 mm Jobbra fent: "Uitz B. 915" Háttal ülő, balról jobbra forduló fiatal nő, előtte rajztábla.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23482 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Szüret papír, tus magasság: 225.00 mm; szélesség: 315.00 mm Fák között elől nehéz zsákot vivő férfi, mögötte jobbra nő almás kosárral, balra még két nő, az egyik fején kosár.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23513 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Két női akt papír, szén magasság: 295.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: Két háttal álló női akt, szögletes idomokkal.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23514 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Fekvő női akt (tanulmány) papír, szén magasság: 680.00 mm; szélesség: 945.00 mm Hátán fekvő, két karját feje fölé emelő női akt, bal lábát behajtja, a jobbat leengedi, a drapériával fedett fekvőhely mellé. A figura a képtér felső felében helyezkedik el.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23515 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Tájkép papír, rézkarc magasság: 250.00 mm; szélesség: 270.00 mm jobbra lent: "Barcsay" Ház és fák a vízparton.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23528 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Szentendre, 1931 papír, rézkarc magasság: 117.00 mm; szélesség: 163.00 mm Jobbra lent: "Barcsay" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23530 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Falu dombok között papír, rézkarc magasság: 89.00 mm; szélesség: 147.00 mm Jobbra lent: "Barcsay" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23532 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Tihanyi kép, 1960 papír, rézkarc magasság: 235.00 mm; szélesség: 373.00 mm Jobbra lent: "Borsos Miklós 1960", Balra lent: "Tihanyi kép", Balra lent (belekarcolva): "B.M. 1960" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23535 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Futtatás, 1961 papír, rézkarc magasság: 287.00 mm; szélesség: 388.00 mm Jobbra lent: "Borsos Miklós 1961", Balra lent: "Futtatás" Bekarcolva: "B.M. 1961" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23563 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Lenin, 1918 papír, linóleummetszet magasság: 182.00 mm; szélesség: 180.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik", Balra lent: "Lino 1918 kézi levonat VII." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23570 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Kovácsműhely, 1916 papír, linóleummetszet magasság: 210.00 mm; szélesség: 154.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23572 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Heverő pár papír, linóleummetszet magasság: 150.00 mm; szélesség: 215.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23575 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Börtönudvari séta papír, linóleummetszet magasság: 227.00 mm; szélesség: 115.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23578 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bortnyik Sándor (Marosvásárhely, 1893 – Budapest, 1976) Absztrakt kompozíció papír, linóleummetszet magasság: 93.00 mm; szélesség: 130.00 mm Jobbra lent: "Bortnyik" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23591 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Cselényi-Walleshausen Zsigmond (Bécs, 1888 – ?) Táj papír, rézkarc magasság: 62.00 mm; szélesség: 63.00 mm Jobbra lent: "Walleshausen", Balra lent: "6/16" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23775 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Lány gyümölcsöstállal, 1966 papír, linóleummetszet magasság: 480.00 mm; szélesség: 355.00 mm Balra lent: "Czinke F. 1966" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23776 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Újévi lap, 1965 papír, rézkarc magasság: 97.00 mm; szélesség: 60.00 mm Balra középen: "1965" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23777 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Újévi lap, 1966 papír, rézkarc magasság: 115.00 mm; szélesség: 65.00 mm balra: 1966 ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23779 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Újévi lap, 1968 papír, rézkarc magasság: 63.00 mm; szélesség: 97.00 mm Lent: "Boldog mechanizmust Czinke F." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23781 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czinke Ferenc (Nagyrozvágy, 1926 – Salgótarján, 2000) Madách-portré, 1964 selyem, rézkarc magasság: 140.00 mm; szélesség: 65.00 mm Az 1964. IX-X-i nógrádi Madách-centenárium meghívója.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23782 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Csendélet, kiállítási plakátterv, 1961 papír, kőnyomat (litográfia), színezett magasság: 655.00 mm; szélesség: 505.00 mm Balra lent: "19/100", Lent: Alatta lent jobbra: "Czóbel Mihályfi Ernőnek és a kedves Filonak Baráti szeretettel Czóbel." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23794 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Csendélet, kiállítási plakát, 1961 papír, kőnyomat (litográfia), színezett magasság: 655.00 mm; szélesség: 505.00 mm Jobbra lent: "Czóbel" A genfi Galerie Georges Moos kiállításának plakátja.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23796 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Női arckép papír, színezett, kőnyomat (litográfia) magasság: 435.00 mm; szélesség: 345.00 mm Jobbra lent: "Aux amis Mihályfi Czóbel", Balra lent: "Epreuve" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23798 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Női profil papír, rézkarc magasság: 180.00 mm; szélesség: 148.00 mm Jobbra lent: "Czóbel" , alatta: "Mihályfi Ernőnek és kedves feleségének baráti szeretettel Czóbel" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23819 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; fametszet KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) 1514. Dózsa-sorozat XII. lapja papír, fametszet ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23823 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Halottsiratás, 1924 papír, rézkarc magasság: 262.00 mm; szélesség: 535.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "1924", Középen lent: Derkovits írásával: "Halottsiratás" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23825 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Hídnál, 1927 papír, rézkarc magasság: 255.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 1927", Középen: Derkovits írásával: "Hídnál" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23826 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Hídnál papír, rézkarc Későbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23838 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tehenet hajtó férfi papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23839 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Utca, 1927 papír, rézkarc magasság: 290.00 mm; szélesség: 255.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Középen: Derkovits írásával:. "Utca", Balra lent: "1927" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23840 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Utca papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23847 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Menekülők, 1924 papír, rézkarc magasság: 295.00 mm; szélesség: 467.00 mm Jobbra lent: "Derkovits", Balra lent: "1924" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23849 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Mi ketten, 1927 papír, rézkarc magasság: 296.00 mm; szélesség: 236.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 1927", Középen: Derkovits írásával: "Önarckép", Balra lent: "I." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23850 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Mi ketten papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23852 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Önarckép, 1923 papír, rézkarc magasság: 246.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 923", Balra lent: "III." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23863 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kártyázók, 1924 papír, rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 197.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "1924" A papír alsó sarkában, valószínűleg Derkovits aláírásával feliarat olvasható: "Kártyázók"... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23874 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Többalakos kompozíció, 1922 papír, rézkarc magasság: 193.00 mm; szélesség: 140.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 922." Hátul gordonkázó férfi, elől férfi, nő és gyerek.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23915 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kalapos önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 70.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "III" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23922 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kalapos önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 70.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23924 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Temetés, 1923 papír, rézkarc magasság: 110.00 mm; szélesség: 95.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Középen: Derkovits írásával: "Temetés", Balra lent: "1923" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23926 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Temetés, 1923 papír, rézkarc magasság: 110.00 mm; szélesség: 95.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23928 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kordélyosok, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 110.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy.", Balra lent: "1921" Középen lent Derkovits írásával: "Kordélyosok"... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Önarckép, 1924 papír, rézkarc magasság: 120.00 mm; szélesség: 108.00 mm Elől: Balra elől belekarcolva: "Derkovits 924." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23932 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Önarckép papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23934 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Furulyázó papír, rézkarc magasság: 91.00 mm; szélesség: 83.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23936 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Szakállas önarckép, 1922 papír, rézkarc magasság: 85.00 mm; szélesség: 59.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 922" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23937 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Szakállas önarckép, 1921 papír, rézkarc magasság: 95.00 mm; szélesség: 70.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23939 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Gyümölcsszedők, 1921 papír, rézkarc magasság: 92.00 mm; szélesség: 85.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gy. 921." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23951 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Gyümölcsszedők papír, rézkarc Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23987 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Menekülő asszonyok papír, rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 228.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23989 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Evezősök, 1924 papír, rézkarc magasság: 113.00 mm; szélesség: 92.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23990 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Dunaparti fák alatt papír, rézkarc magasság: 85.00 mm; szélesség: 90.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23991 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) A csók, 1921 papír, rézkarc magasság: 92.00 mm; szélesség: 85.00 mm Fent jobbra: Derkovits Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23995 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Asztalos papír, rézkarc magasság: 125.00 mm; szélesség: 98.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23996 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Vak újságárus papír, rézkarc magasság: 125.00 mm; szélesség: 98.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
23997 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Öcsém a ravatalon papír, rézkarc magasság: 198.00 mm; szélesség: 206.00 mm Késöbbi levonat.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24065 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Mesélő, 1927 papír, rézkarc magasság: 285.00 mm; szélesség: 332.00 mm Jobbra lent: "Stefano Huber/927.Milano", "Huber/927.", Balra lent: "Narratore" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24163 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Régi rend, 1926 papír, linóleummetszet magasság: 260.00 mm; szélesség: 161.00 mm Jobbra lent: "Önarckép, 1926" "Huber, 1926", Balra lent: "I.régi rend" Eredeti linóleum-metszet.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24166 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Önarckép, 1926 papír, rézkarc magasság: 110.00 mm; szélesség: 88.00 mm Jobbra lent: "Önarckép 1926" "Huber 1926", Balra lent: "Dési-Huber István eredeti rézkarca" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24167 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Estefelé (Dombos táj), 1928 papír, rézkarc magasság: 94.00 mm; szélesség: 116.00 mm Jobbra lent: "Huber I. Gyula", Balra lent: "Estefelé" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24169 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Temetés (A IV. rend sorozatból I.), 1928 papír, linóleummetszet magasság: 260.00 mm; szélesség: 161.00 mm Jobbra lent: "Dési-Huber", Balra lent: "VI.Temetés" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24171 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Béke papír, rézkarc magasság: 334.00 mm; szélesség: 295.00 mm Jobbra lent: "Hincz Gyula", Balra lent: "Béke" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24173 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Nő gyerekkel és galambbal, 1958 papír, rézkarc magasság: 300.00 mm; szélesség: 395.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek tisztelője, hálás köszöntéssel Hincz Gyula 58.XII.31." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24177 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Ülő nő, térdén gyerekkel, 1958 papír, rézkarc magasság: 245.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek tisztelője Hincz Gyula 58.XII.31." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24180 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Nő profilban tollszerű frizurával, 1958 papír, rézkarc magasság: 395.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek hálás köszöntéssel híve Hincz Gyula 58.XII.31." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24183 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Térdeplő papír, rézkarc magasság: 242.00 mm; szélesség: 198.00 mm Jobbra lent: "Kass", Balra lent: "Próba (V.)" alatta "Mihályfi Ernőnek szeretettel Kass János" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24185 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) "Az ember tragédiája" illusztrációja papír, rézkarc magasság: 320.00 mm; szélesség: 272.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24187 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Mózes, 1966 papír, rézkarc magasság: 172.00 mm; szélesség: 246.00 mm Jobbra lent: "Mihályfi Ernőnek tisztelettel, szeretettel Kass János", Balra lent: "Próba 66/3." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24189 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kass János (Szeged, 1927 – Budapest, 2010) Karácsonyi üdvözlőlap papír, rézkarc magasság: 45.00 mm; szélesség: 92.00 mm Alul felirat: "Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk Hajnal Gabriella - Kass János" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24195 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár György (Budapest, 1912 – Budapest, 2002) Galamb, 1964 papír, rézkarc magasság: 193.00 mm; szélesség: 297.00 mm Jobbra lent: "Kádár", Balra lent: "1964.IX.1. - Béke", Középen lent: "Próbanyomat" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24196 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Lóitatás, 1912 papír, rézkarc magasság: 192.00 mm; szélesség: 270.00 mm Jobbra lent: "Kernstok Károly", Balra: Kernstok Károly 1912. ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24198 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Levétel a keresztről papír, rézkarc magasság: 99.00 mm; szélesség: 126.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Levétel a keresztről", Középen lent: "7/50" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24200 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Dunapart papír, rézkarc magasság: 59.00 mm; szélesség: 70.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Dunapart", Középen lent: "32" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24210 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Önarckép, 1925 papír, rézkarc magasság: 70.00 mm; szélesség: 45.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Önarckép", Középen lent: "56" alatta: "1925. karácsonyra Mihályfiéknak" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24211 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Fürdözők, 1939 papír, rézkarc magasság: 57.00 mm; szélesség: 108.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Fürdőzők 39" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24212 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Tavasz, 1936 papír, rézkarc magasság: 43.00 mm; szélesség: 56.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Tavasz 36" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24215 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Táj papír, rézkarc magasság: 44.00 mm; szélesség: 57.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "Táj" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24216 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Fürdőzők I. papír, rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Kmetty", Balra lent: "9/50. Fürdőzők" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24220 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Fák és kapu papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 297.00 mm; szélesség: 400.00 mm ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24221 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nemes Lampérth József (Budapest, 1891 – Sátoraljaújhely, 1924) Önarckép papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 550.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Lampérth József", Balra lent: "10." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24222 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Farkasréti táj, 1927 papír, rézkarc magasság: 68.00 mm; szélesség: 88.00 mm Jobbra lent: "Nov. 927", Balra lent: "I. Farkasréti táj" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24224 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Háton alvó női akt, 1926 papír, rézkarc magasság: 98.00 mm; szélesség: 107.00 mm Jobbra lent: "Nov. 926." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24226 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Csendélet, 1926 papír, rézkarc magasság: 63.00 mm; szélesség: 88.00 mm Balra lent: "Nov. 926.", Jobbra lent: "I.próba" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24228 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Novotny Emil Róbert (Marosvásárhely, 1898 – Hódmezővásárhely, 1975) Áló női akt, 1925 papír, rézkarc magasság: 150.00 mm; szélesség: 95.00 mm Balra lent: "Nov. 925." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24230 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Oelmacher Anna (Füzesgyarmat, 1908 – Budapest, 1991) Önarckép, 1924 papír, linóleummetszet magasság: 95.00 mm; szélesség: 90.00 mm Lent: "Önarckép 1924.Cáfolattal vagy helyeslésül...Oelmacher Anna" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24232 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kertészek, 1901 papír, kőnyomat (litográfia), színezett magasság: 268.00 mm; szélesség: 320.00 mm Balra lent: "Rónai" ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24233 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Nő madárral papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 230.00 mm; szélesség: 180.00 mm Középen fent: A művész szignója. Szines litográfia.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24237 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kertben (2 db) papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 440.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Szines litográfia.... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24275 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szobotka Imre (Zalaegerszeg, 1890 – Budapest, 1961) Vágtató szekér, 1924 papír, rézkarc magasság: 140.00 mm; szélesség: 197.00 mm Jobbra lent: "Szobotka I." ... 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1379/2/2016 Pdf Html
24276 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZO